QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Cho vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Mức độ2
Ngày ban hành01/01/2017
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng dân tộc
Lĩnh vựcDân tộc
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnUBND xã, thị trấn
Trình tự thực hiệnBước 1. Hộ gia đình thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn phát triển sản xuất tại thôn bản. Trưởng Thôn, bản có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký vay vốn của hộ gia đình và tổ chức họp thôn bản để bình xét và gửi kết quả bình xét ( bằng biên bản) về UBND xã.
Bước 2. UBND xã tổ chức bình xét đối tượng thụ hưởng tại cơ sở thôn, bản và lập danh sách hộ nghèo sau khi đã bình xét ( kèm theo biên bản bình xét) trình UBND huyện phê duyệt.
Bước 3. Sau khi UBND huyện phê duyệt, Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện việc cho vay vốn theo phương thức ủy thác từng phần cho các tổ chức chính trị- xã hội xã tiến hành cho vay đối với các đối tượng chính sách.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Cho vay vốn với đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
- Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Thành phần, số lượng hồ sơ* Thành phần hồ sơ:
- Danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
- Biên bản bình xét hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ( của thôn, bản), có xác nhận của UBND xã.
* Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyếtVăn bản không quy định
Đối tượng thực hiện-Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
-Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã
Kết quả thực hiệnVăn bản xác nhận
Lệ phíKhông
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Cơ sở pháp lý- Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
- Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
- Thông tư số 02/2007/TT-UBDT ngày 7/6/2007 của Ủy ban dân tộc huwóng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
- Văn bản số 933/UBDT-CSDT ngày 20/10/2008 của Ủy ban dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg
Phạm vi áp dụngTrên địa bàn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơTrực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã
Nội dung yêu cầu

- Hộ được thụ hưởng chính sách phải trực tiếp quản lý, sử dụng vốn có sự giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội cấp cơ sở nhằm ổn định đời sống, sản xuất xóa đói giảm nghèo và nâng cao nhận thức về cách thức làm ăn mới.

- Đối tượng vay vốn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ( kể cả hộ có vợ hoặc chống là người dân tộc thiểu số) sống ở xã, phường thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các dơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn có đủ 2 tiêu chí sau:

+ Có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng dưới 50% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành. Thời điểm hiện tại thực hiện theo tiêu chí chuẩn nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các hộ đòng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm 1, Mục 2, Thông tư số 02/2007/TT-UBDT ngày 07/6/2007 của Ủy ban dân tộc, phải được bình xét từ thôn, bản công khai, dân chủ có danh sách được UBND xã xác nhận và UBND huyện phê duyệt.

- Mục đích bắt buộc của đối tượng vay là: phát triển sản xuất Hộ ( hoặc nhóm hộ) phải có phương hướng sản xuất, kế hoạch kinh doanh ( tự lập) hoặc được chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân ở cơ sở ( thôn, bản) giúp lập, được UBND xã xác nhận.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng dân tộc"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "UBND xã, thị trấn"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây