Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1633/UBND-VP

Công văn Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 2 | lượt tải:0

1634/UBND-TCKH

Công văn hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí Thư Trung ương

lượt xem: 7 | lượt tải:1

1635/TTr-UBND

Tờ trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1637/CV-UBND

Công văn tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao t

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1638/CV-UBND

Công văn Triển khai thực hiện quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 7/10/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

lượt xem: 3 | lượt tải:0

1560/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt II năm 2019

lượt xem: 1 | lượt tải:2

1630/KH-BCĐ

Kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt II năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1631/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức huyện Tuần Giáo thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

lượt xem: 1 | lượt tải:0

1632/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1636/UBND-VP

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quài Tở huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:1

982/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 3 | lượt tải:3

1623/BC-UBND

Báo cáo giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:3

1535/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Bổ sung kinh phí và danh mục công trình từ nguồn dự phòng Ngân sách huyện năm 2019 hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án

lượt xem: 4 | lượt tải:0

1536/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2019 của Phòng nông nghiệp và PTNT cho Phòng Tài Nguyên và môi trường

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1537/QĐ-UBND

Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga trúng đấu giá QSD đất thửa đất số 02 tịa khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên lần 2

lượt xem: 4 | lượt tải:0

1622/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung kinh phí xây dựng công trình khắc phục, phòng tránh hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1547/TTr-UBND

Tờ trình phân bổ vốn sự nghiệp cho các đơn vị từ kinh phí chuyển nguồn năm 2018 ở ngân sách để xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1624/TTr-UBND

Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1625/UBND-NV

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 789-QĐ/TU ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 1 | lượt tải:1

1626/UBND-VP

Công văn V/v: Cung cấp thông tin tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1380/QĐ-TTg

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1629/UBND-VP

Công văn khẩn trương giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họ thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 6 | lượt tải:5

1526/QĐ-UBND

Quyết định Về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:3

1528/QĐ-UBND

Quyết định trưng tập viên chức tham gia Ban trọng tài giải bóng đá Thanh niên truyền thống huyện Tuần Giáo lần thứ VII năm 2019

lượt xem: 3 | lượt tải:2

1529/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn tham gia ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ II năm 2019 tại tỉnh Điện Biên

lượt xem: 5 | lượt tải:3

1535/TTr-UBND

Tờ trình chủ trương kiện toàn, bổ sung 01 phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

lượt xem: 6 | lượt tải:5

1616/TTr-UBND

Tờ trình Đánh giá, giá phân hạng, công nhận sản OCOP lần 1 năm 2019 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:0

1618/UBND-TP

Công văn V/v: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 3 | lượt tải:1

619/UBND-VP

Công văn Đăng ký đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

lượt xem: 4 | lượt tải:0

1621/UBND-DT

Công văn V/v: Rà soát, bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín năm 2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

lượt xem: 1 | lượt tải:1

1608/KH-UBND

Kế hoạch tiêm phòng vác xin vụ thu đông năm 2019 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:1

28/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung kinh phí và danh mục công trình từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 1 | lượt tải:0

29/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2019 của phòng nông nghiệp và PTNT cho phòng Tài nguyên môi trường và các xã

lượt xem: 2 | lượt tải:0

85/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí và danh mục công trình từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 1 | lượt tải:0

80/TB-BDT

Công văn thông báo lịch giám sát

lượt xem: 15 | lượt tải:7

26/BC-HĐND

Báo cáo báo cáo thẩm tra ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:10

77/HĐND-VP

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Lực lượng Dự bị động viên

lượt xem: 19 | lượt tải:6

76/TB-UBND

thông báo lịch giám sát

lượt xem: 30 | lượt tải:15

73/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

lượt xem: 31 | lượt tải:11

74/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

lượt xem: 23 | lượt tải:10

75/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 9/2019

lượt xem: 22 | lượt tải:10

72/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn

lượt xem: 30 | lượt tải:12

71/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 41 | lượt tải:16

70/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 giao cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/WDD-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 39 | lượt tải:15

69/HĐND-VP

Công văn phân bổ kinh phí cho các xã thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách xã hội tiền điện quý II năm 2019

lượt xem: 41 | lượt tải:13

22/BC-BKTXH

Báo cáo Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 36 | lượt tải:12

23/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, II năm 2019

lượt xem: 32 | lượt tải:11

24/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( đợt II) và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 40 | lượt tải:11

68/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt II và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 41 | lượt tải:12

6/QĐ-HĐND

Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông truyền thống Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VI, 2019

lượt xem: 40 | lượt tải:18

66/CTR - HĐND

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

lượt xem: 35 | lượt tải:14

67/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 46 | lượt tải:16

21/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v Hủy dự toán đối với các khoản chi khác đã giao đầu năm đến ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 49 | lượt tải:19

65/HĐND - VP

Công văn V/v: Đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

lượt xem: 60 | lượt tải:16

64/HĐND-VP

Công văn danh sách đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm

lượt xem: 48 | lượt tải:28

3/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 73 | lượt tải:27

4/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 57 | lượt tải:23

5/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 46 | lượt tải:21

6/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 65 | lượt tải:24

63/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

lượt xem: 54 | lượt tải:23

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 101 | lượt tải:405
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây