VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

24/KH-UBND

Kế hoạch công tác văn thư-lưu trữ năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:3

120/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại xã Rạng Đông, xã Ta Ma huyện Tuần Giáo

lượt xem: 1 | lượt tải:0

123/QĐ-UBND

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 5 | lượt tải:1

169/UBND-NV

Công văn thống kê và lập dự trù kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống

lượt xem: 5 | lượt tải:1

170/TB-UBND

Thông báo nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ông Lê Văn Hà

lượt xem: 1 | lượt tải:0

171/UBND-TCKH

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ Tài Chính

lượt xem: 4 | lượt tải:1

172/CV-UBND

Công văn đôn đốc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2017 ( lần 2)

lượt xem: 2 | lượt tải:0

173/UBND-NV

Công văn tham gia ý kiến về dự thảo quy định công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 8 | lượt tải:1

174/UBND-VP

Công văn tổng kết đánh giá thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

175/UBND-VP

Công văn đăng ký các mô hình, điển hình dân vận khéo

lượt xem: 5 | lượt tải:2

176/UBND-TNMT

Công văn thu dọn rác thải tại thủy điện lòng hồ Nậm Mức

lượt xem: 7 | lượt tải:2

343/UBND-KGVX

Công văn Tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 5 | lượt tải:5

23/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 1 | lượt tải:0

41/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa tháng 02 năm 2020

lượt xem: 4 | lượt tải:1

42/BC-UBND

Báo cáo Kết quả phục vụ kiểm đếm, kiểm toán chương trình hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG vay vốn của WB huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 1 | lượt tải:0

118/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có tu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:0

119/QĐ-UBND

Quyết định thành lập tổ kiểm tra giám sát kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 1 | lượt tải:0

162/UBND-NV

Công văn V/v: Thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo UBND xã Ta Ma

lượt xem: 2 | lượt tải:1

163/UBND-VP

Công văn tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dung dịch vụ công trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người

lượt xem: 2 | lượt tải:0

164/UBND-NV

Công văn triển khai thực hiện kế hoạch số 93-KH/TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy

lượt xem: 1 | lượt tải:0

165/UBND-TP

Công văn cử công chức tư pháp- hộ tịch tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

lượt xem: 2 | lượt tải:0

166/UBND-TP

Công văn hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2020

lượt xem: 3 | lượt tải:1

167/UBND-TP

Công văn triển khai thi hành nghị định số 16/2020/NDD-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

lượt xem: 5 | lượt tải:1

168/UBND-VP

Công văn tiếp nhận kinh phí bổ sung năm 2020 của tổ chức CBM

lượt xem: 2 | lượt tải:0

21/KH-BCĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020

lượt xem: 1 | lượt tải:0

22/KH-BCĐ

Kế hoạch Thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " năm 2020

lượt xem: 3 | lượt tải:0

159/UBND-VP

Công văn V/v: treo Poster ( áp phích) tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona

lượt xem: 1 | lượt tải:0

160/UBND-TNMT

Công văn V/v: Đính chính lại tên bản tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:1

6/QĐ-UBND

Quyết định tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân năm 2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

20/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISI 9001:2005 tại xã Rạng Đông và xã Ta Ma huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

lượt xem: 10 | lượt tải:6

3/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 2 | lượt tải:0

11/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 2 | lượt tải:1

2/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, đợt I năm 2020

lượt xem: 5 | lượt tải:2

9/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí năm 2019 cho Phòng Nông nghiệp & PTNT thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016

lượt xem: 10 | lượt tải:3

10/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1/BC-BKTXH

Công văn Về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Phòng NN&PTNT thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016

lượt xem: 7 | lượt tải:3

8/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 02/2020

lượt xem: 19 | lượt tải:9

7/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khóa XX

lượt xem: 11 | lượt tải:7

2/TB-HĐND

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ chuyên trách các Ban HĐND huyện Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã năm 2019

lượt xem: 38 | lượt tải:14

3/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 34 | lượt tải:12

4/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biều HĐND huyện năm 2020

lượt xem: 41 | lượt tải:12

26/CTR-HĐND

chương trình công tác tháng 01/2020

lượt xem: 53 | lượt tải:11

1/GM-HĐND

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 33, khóa XX

lượt xem: 42 | lượt tải:10

142/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý IV năm 2019

lượt xem: 48 | lượt tải:10

143/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã Mùn Chung năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 41 | lượt tải:11

140/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2019

lượt xem: 36 | lượt tải:11

138/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán cho thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị năm 2019

lượt xem: 49 | lượt tải:13

139/HĐND-VP

Công văn bổ sung kinh phí cho các xã thị trấn để thực hiện khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 49 | lượt tải:12

141/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh, bổ sung vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 47 | lượt tải:11

137/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán cho các cơ quan, các xã, thị trấn năm 2019

lượt xem: 47 | lượt tải:9

59/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019

lượt xem: 51 | lượt tải:14

55/BC-KTXH

Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

lượt xem: 35 | lượt tải:14

57/BC-BKTXH

Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2020

lượt xem: 38 | lượt tải:13

58/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán năm 2019 cho phòng Lao động thương binh xã hội để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

lượt xem: 51 | lượt tải:9

136/HĐND-VP

Công văn V/v: bổ sung dự toán năm 2019 cho Phòng Lao động thương binh và xã hội

lượt xem: 51 | lượt tải:13

9/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020

lượt xem: 69 | lượt tải:16

10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

lượt xem: 62 | lượt tải:12

54/BC-BKTXH

Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020

lượt xem: 49 | lượt tải:13

133/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗn hợp ( HH05) tại bản Chiềng Chung thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)

lượt xem: 52 | lượt tải:14

8/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về dự toán và phân bổ ngân sách đại phương năm 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:19

20/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên ban chỉ đạo chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 2 | lượt tải:0

19/GM-UBND

Giấy mời Kiểm tra thực địa và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thu hồi phần đất lấn chiếm của Trạm vật tư nông nghiệp giao cho UBND huyện quản lý theo quy hoạch

lượt xem: 6 | lượt tải:5

18/GM-UBND

Giấy mời triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

lượt xem: 4 | lượt tải:2

17/GM-UBND

Giấy mời Lễ giao nhận quân năm 2020

lượt xem: 4 | lượt tải:1

16/GM-UBND

Giấy mời hội ghị trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử

lượt xem: 9 | lượt tải:12

14/GM-UBND

Giấy mời Thống nhất quy hoạch chi tiết, xác định giá khởi điểm để giao đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSDĐ

lượt xem: 9 | lượt tải:2

15/GM-UBND

Giấy mời Họp bàn các giải pháp xây dựng nhà văn hóa bản Chấng

lượt xem: 3 | lượt tải:1

13/GM-UBND

Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

lượt xem: 10 | lượt tải:10

12/GM-UBND

Giấy mời triển khai phòng chống bệnh trên địa bàn

lượt xem: 3 | lượt tải:1

11/GM-UBND

Giấy mời họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự

lượt xem: 4 | lượt tải:1
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

65/UBND-TP

Công văn V/v: Triển khai thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

lượt xem: 59 | lượt tải:19

08/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

lượt xem: 62 | lượt tải:8

07/2019/TT-BTP

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

lượt xem: 73 | lượt tải:23

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 99 | lượt tải:12

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 73 | lượt tải:9
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây