TTVH--TT--TH:Đại hội đại biểu Đảng bộ...

Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần...

CTVTG: Chung tay cùng với chính phủ, các...

Chung tay cùng với chính phủ, các cộng đồng và đối tác địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Tầm...

CTVTG: Phát động cuộc thi kể chuyện...

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì Trẻ em (6/2020), Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision...

CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình...

CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình vùng hỗ trợ trên địa bàn Huyện Tuần Giáo

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

866/UBND-KL

Công văn trả lời đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 85 | lượt tải:46

275/BC-UBND

Báo cáo V/v xin ý kiến người dân Bản Lồng (các hộ dân có liên quan) về việc điều chỉnh đường ĐGHC giữa hai xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo và xã Mường É, huyện Thuận Châu

lượt xem: 24 | lượt tải:12

860/UBND-VP

Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 42 | lượt tải:17

862/TB-UBND

Công văn Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về việc thống nhất số liệu Dự án xây dựng hệ thống thông tin chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:11

1178/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Tiểu học số 1 Quài Cang và Trường Tiểu học Bản Sáng thành Trường Tiểu học Quài Cang huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:13

1179/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Tiểu học số 1 Quài Tở vào Trường Tiểu học Quài Tở thành Trường Tiểu học Quài Tở huyện Tuần Giáo

lượt xem: 25 | lượt tải:10

1180/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Tiểu học Tỏa Tình và Trường Trung học cơ sở Tỏa Tình thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tỏa Tình huyện Tuần Giáo

lượt xem: 13 | lượt tải:8

1181/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tênh Phông và Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tênh Phông thành Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tênh Phông huyện Tuần Giáo

lượt xem: 18 | lượt tải:8

1182/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Tiểu học Pú Xi và Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pú Xi thành Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Pú Xi huyện Tuần Giáo

lượt xem: 25 | lượt tải:9

1184/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Mầm non Hoa Sen vào Trường Mầm non Hoa Ban thành Trường Mầm non Hoa Ban huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:7

1186/QĐ-UBND

Quyết định Về việc sáp nhập Trường Mầm non Hoa Mai vào Trường Mầm non Quài Cang thành Trường Mầm non Quài Cang huyện Tuần Giáo

lượt xem: 26 | lượt tải:8

858/UBND-VP

Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 ( Công văn hỏa tốc)

lượt xem: 72 | lượt tải:51

3/2020/TT-BNV

Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

lượt xem: 15 | lượt tải:8

124/TTr-UBND

Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 81 | lượt tải:39

125/TTr-UBND

Tờ trình Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 132 | lượt tải:64

105/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức thực hiện trồng cây phân tán ( cây hoa Ban) trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 71 | lượt tải:30

107/KH-UBND

Kế hoạch kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2020

lượt xem: 95 | lượt tải:40

251/BC-UBND

Báo cáo Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 120 | lượt tải:57

784/UBND-VP

Công văn Thực hiện Văn bản số 1952/UBND-KGVX ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

lượt xem: 55 | lượt tải:39

787/UBND-NN

Công văn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

lượt xem: 69 | lượt tải:39

789/UBND-TP

Công văn V/v triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; đăng ký nhu cầu biểu mẫu hộ tịch và báo cáo việc số hóa sổ hộ tịch.

lượt xem: 90 | lượt tải:52

790/UBND-VP

Công văn V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Kiểm toán Nhà nước về kiểm đếm Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

lượt xem: 71 | lượt tải:50

1040/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập tổ tiếp công dân, giải quyết đơn phục vụ ĐH Đảng các cấp

lượt xem: 76 | lượt tải:42

1041/QĐ-UBND

Quyết định thanh tra xã Nà Tong

lượt xem: 90 | lượt tải:65

621/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

lượt xem: 50 | lượt tải:31

14/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng đột xuất các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi " Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh" năm học 2019 - 2020

lượt xem: 98 | lượt tải:43

15/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng đột xuất cho các tập thể các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019 - 2020

lượt xem: 87 | lượt tải:44

16/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng đột xuất cho các tập thể các cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện Đề án" Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016 - 2020"

lượt xem: 81 | lượt tải:46

17/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020

lượt xem: 87 | lượt tải:30

19/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 117 | lượt tải:67

37/BC-BKTXH

Báo cáo Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nà Tòng

lượt xem: 12 | lượt tải:8

38/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch xã Nà Tòng

lượt xem: 13 | lượt tải:9

30/BC-UBND

Báo cáo xin giao vốn sửa chữa nâng cấp một số công trình năm 2020

lượt xem: 37 | lượt tải:19

18/QĐ-HĐND

Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Tuần Giáo; nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lường Văn Ngọc

lượt xem: 23 | lượt tải:16

20/QĐ-HĐND

Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mường Mùn; nhiệm kỳ 2016-2021 bà Quàng Thị Nhung

lượt xem: 35 | lượt tải:20

21/QĐ-HĐND

Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Mường Mùn; nhiệm kỳ 2016-2021 ông Điêu Chính Duyên

lượt xem: 36 | lượt tải:21

22/QĐ-HĐND

Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Quài Tở; nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lò Văn Phúc

lượt xem: 31 | lượt tải:15

62/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 54 | lượt tải:20

Tài liệu kỳ họp 11 HĐND

Tài liệu kỳ họp 11 HĐND (Tiếp tục cập nhật - đến ngày 30.6.2020)

lượt xem: 118 | lượt tải:223

8/QĐ-HĐND

Quyết định Chỉ định chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân

lượt xem: 65 | lượt tải:42

4/GM-HĐND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX

lượt xem: 90 | lượt tải:45

7/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX

lượt xem: 69 | lượt tải:38

48/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

lượt xem: 61 | lượt tải:29

47/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo để thực hiện hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:33

21/BC-BKTXH-XH

Báo cáo giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XX

lượt xem: 59 | lượt tải:30

49/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

lượt xem: 56 | lượt tải:32

50/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án 6 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

lượt xem: 61 | lượt tải:31

3/GM-HĐND

Giấy mời dự họp trực tuyến phiên giải trình của thường trực HĐND tỉnh

lượt xem: 100 | lượt tải:53

20/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra bổ sung danh mục dự án năm 2020

lượt xem: 64 | lượt tải:26

45/HĐND-VP

Công văn Về việc bổ sung danh mục dự án năm 2020

lượt xem: 49 | lượt tải:22

44/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 6 của HĐND huyện

lượt xem: 61 | lượt tải:26

42/TB-BDT

Công văn V/v Thông báo lịch giám sát

lượt xem: 64 | lượt tải:29

43/TTr-HĐND

Tờ trình V/v cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 63 | lượt tải:27

5/QĐ-HĐND

Quyết định Chỉ định triệu tập viên, để triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng dân nhân xã Quài Cang

lượt xem: 104 | lượt tải:54

6/QĐ-HĐND

Quyết định Chỉ định triệu tập viên, để triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng dân nhân xã Rạng Đông

lượt xem: 122 | lượt tải:61

40/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 79 | lượt tải:46

41/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm , Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

lượt xem: 146 | lượt tải:68

4/QĐ-HĐND

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020

lượt xem: 79 | lượt tải:58

39/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí cho Phòng giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

lượt xem: 74 | lượt tải:35

38/TB-HĐND

thông báo lịch giám sát

lượt xem: 91 | lượt tải:43

81/GM-UBND

Họp trực tuến toàn quốc về phòng, chống dịch bênh Covid-19

lượt xem: 8 | lượt tải:8

76/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn kiểm toán về việc hôc trợ thực hiện hai chương trình MTQG nông thôn mới và GNBV năm 2019

lượt xem: 45 | lượt tải:17

70/GM-UBND

Giấy mời Phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2020 trực tuyến với các địa phương và tài liệu

lượt xem: 74 | lượt tải:130

67/GM-UBND

Giấy mời thông báo kết quả thanh tra PCCC

lượt xem: 62 | lượt tải:32

66/GM-UBND

Giấy mời Mời tham gia đấu giá QSD đất. khu đất Lò gạch bản Chấng, xã Quài Tở

lượt xem: 65 | lượt tải:25

65/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với đoàn giám sát HĐND huyện Về tình hình quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện

lượt xem: 64 | lượt tải:32

64/GM-UBND

Giấy mời công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy

lượt xem: 53 | lượt tải:35

63/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với BQL dự án "Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Điện Biên"

lượt xem: 77 | lượt tải:30

62/GM-UBND

Giấy mời V/v: Làm việc với đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ

lượt xem: 74 | lượt tải:36

61/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 6 năm 2020

lượt xem: 89 | lượt tải:37

671/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020

lượt xem: 71 | lượt tải:87

408/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

lượt xem: 191 | lượt tải:102

395/UBND-TP

Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 176 | lượt tải:117

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 135 | lượt tải:91

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 303 | lượt tải:144
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây