Tin tiêu điểm

LỄ HỘI HOA BAN 2019

975/UBND-NN

Công văn kiểm tra, rà soát các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quyét, trước mùa mưa lũ năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:4

978/UBND-BVTV

Công văn tăng cường chỉ đạo, phòng chống sâu keo màu thu trên ngô năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:4

54/GTT - BCĐ

Giấy triệu tập đại biểu Dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo lần thứ III năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:4

743/QĐ-UBND

Quyết định Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ( Ông Lường Văn Nhau)

lượt xem: 5 | lượt tải:4

744/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Phê duyệt Dự toán thu, chi kinh phí hoạt động đấu giá QSD đất tại Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo ( Đợt 1)

lượt xem: 3 | lượt tải:2

745/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Quốc lộ 6 bản Lọng Lươm xã Quài Nưa

lượt xem: 3 | lượt tải:3

748/QĐ-UBND

Quyết định Công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã Mường Thín, Nà Tòng, Chiềng Sinh

lượt xem: 5 | lượt tải:3

973/UBND-VP

Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 6 | lượt tải:4

974/BC-UBND

Báo cáo công tác lập báo cáo theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 99/2018/TT-BTC

lượt xem: 8 | lượt tải:7

726/QĐ-UBND

Quyết định Biệt phái viên chức Kế Toán ông Đặng Việt An

lượt xem: 10 | lượt tải:8

727/QĐ-UBND

Quyết định Thôi giao nhiệm vụ phụ trách nhà khách Văn phòng HĐND-UBND huyện Tuần Giáo đối với ông Bùi Như Việt

lượt xem: 6 | lượt tải:8

728/QĐ-UBND

Quyết định QĐ V/v/ giao nhiệm vụ phụ trách nhà khách Văn phòng HĐND-UBND huyện Tuần Giáo đối với ông Nguyễn Quyết Thắng

lượt xem: 6 | lượt tải:5

729/QĐ-UBND

Quyết định V/vnghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Trung Kiên

lượt xem: 10 | lượt tải:12

968/TTr-UBND

Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 6 | lượt tải:5

969/BC-UBND

Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 6 | lượt tải:5

721/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán thu chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư sự án thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo

lượt xem: 6 | lượt tải:6

722/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên năm 2019 ( Ông Đỗ Hồng Tiến)

lượt xem: 7 | lượt tải:8

723/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở

lượt xem: 7 | lượt tải:0

724/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang từ nguồn hỗ trợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình là người có công với cách mạng thuộc hộ ngh

lượt xem: 6 | lượt tải:6

966/UBND-VP

Công văn V/v: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:5

967/GXN-UBND

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá

lượt xem: 6 | lượt tải:4

971/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 của huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:4

972/UBND-VP

Công văn sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

lượt xem: 17 | lượt tải:19

21/2019/QĐ-UBND

Quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

lượt xem: 5 | lượt tải:2

970/TB-UBND

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện năm học 2018 - 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:4

690/QĐ-UBND

Quyết định QĐ V/v phê duyệt dự toán kinh phí tham gia giải bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, cầu lông trẻ- thiếu niên và nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:7

691/QĐ-UBND

Quyết định QĐ V/v thành lập tổ rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:0

955/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh 6 tháng đầu năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:6

962/UBND-PGDĐT

Công văn giải trình một số nội dung công văn số 1640/UBND-KGVX ngày 07/6/2019 UBND tỉnh Điện Biên

lượt xem: 5 | lượt tải:8

964/KH-UBND

Kế hoạch xác nhận thể hiện địa giới hành chính khu vực đỉnh đèo giữa xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và xã Mường É huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để thể hiện công trình: Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin

lượt xem: 7 | lượt tải:6

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 4 | lượt tải:2

47/HC-HĐND

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang

lượt xem: 3 | lượt tải:2

48/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sach năm 2018 cho xã Quài Tở

lượt xem: 3 | lượt tải:2

49/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang

lượt xem: 3 | lượt tải:2

51/BC-BPC

Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

lượt xem: 6 | lượt tải:3

52/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 7 | lượt tải:3

5/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX

lượt xem: 15 | lượt tải:16

46/HĐND-VP

Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về đào tạo bồi dưỡng theo công văn 838/SNV-CCVC ngày 10/6/2019 của sở nội vụ

lượt xem: 11 | lượt tải:10

45/CTR-HĐND

chương trình công tác tháng 6/2019

lượt xem: 19 | lượt tải:14

44/BC-UBND

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 50 | lượt tải:41

43/TB-HĐND

Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện

lượt xem: 39 | lượt tải:19

39/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 27 | lượt tải:16

40/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 27 | lượt tải:18

41/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm Phó Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 47 | lượt tải:29

42/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2018

lượt xem: 29 | lượt tải:15

9/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

lượt xem: 30 | lượt tải:0

37/TB-HĐND

Thông báo kết quả phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 30 | lượt tải:13

38/TB-HĐND

Tình hình hoạt động của HĐND huyện 5 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 7 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 25 | lượt tải:13

7/HĐND-KTXH

Công văn thẩm tra về việc phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán các đơn vị

lượt xem: 26 | lượt tải:0

8/BKTXH-CV

Công văn thông báo lịch giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát ban KT-XH huyện

lượt xem: 27 | lượt tải:16

4/QĐ-HĐND

Quyết định Về việc thành lập Đoàn giám sát việc " Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã"

lượt xem: 34 | lượt tải:17

35/KH-BPC

Kế hoạch Giám sát việc " Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã"

lượt xem: 36 | lượt tải:15

34/TB-BDT

Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát

lượt xem: 29 | lượt tải:14

4/GM-HĐND

Giấy mời Dự họp trực tuyến phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh

lượt xem: 29 | lượt tải:15

32/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND từ 25/4 đến 10/5/209

lượt xem: 26 | lượt tải:14

2/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thành lập Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 29 | lượt tải:16

31/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 34 | lượt tải:20

33/CV-HĐND

Công văn V/v: Tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm

lượt xem: 23 | lượt tải:13

30/CTR- HĐND

Chương trình công tác tháng 5 năm 2019

lượt xem: 20 | lượt tải:14

29/HĐND-VP

Công văn Về việc bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị từ chi khác ngân sách năm 2019

lượt xem: 24 | lượt tải:12
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây