VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1954/KH-UBND

Kế hoạch thành lập đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm chương trình mỗi xã một sản phẩm tại huyện Sông Mã, Yên Châu, tỉnh Sơn La

lượt xem: 11 | lượt tải:7

1955/UBND-TP

Công văn yêu cầu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1957/UBND-NV

Công văn đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2019

lượt xem: 28 | lượt tải:17

1837/SNV-CCVC

Công văn Về việc phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học, THCS đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng II năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 127 | lượt tải:61

1764/QĐ-UBND

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

lượt xem: 9 | lượt tải:6

1949/TTr-UBND

Tờ trình đề nghị UBND khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào" TDDKXDĐSVH huyện năm 2019 và công nhận, khen thưởng các danh hiệu văn hóa năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1762/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt vay vốn từ quỹ quốc gia việc làm

lượt xem: 16 | lượt tải:5

1763/QĐ-UBND

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

lượt xem: 11 | lượt tải:5

1946/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

lượt xem: 14 | lượt tải:5

1948/TTr-UBND

Tờ trình đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:4

1950/UBND-TNMT

Công văn lấy ý kiến kết quả sản phẩm nhiệm vụ xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 8 | lượt tải:3

1951/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư kể từ ngày 01/01/2019 đến nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 13 | lượt tải:4

1952/UBND-VP

Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của Công dân

lượt xem: 19 | lượt tải:4

1758/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Công nhận 12 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:5

1759/QĐ-UBND

Quyết định V/v: mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1760/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cơ sở hạ tầng kinh tế khu đất TDDC thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:4

1943/UBND-NV

Công văn góp ý Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

lượt xem: 7 | lượt tải:4

1944/UBND-TP

Công văn hướng dẫn rà soát đánh giá chấm điểm và đánh giá các tiêu chỉ tiêu của tiêu chi tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1945/UBND-NN

Công văn điều tra số liệu bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước Sạch nông thôn mới

lượt xem: 6 | lượt tải:3

1845/UBND-NV

Công văn đồng ý cho công chức lãnh đạo, quản lý chuyển công tác theo nguyện vọng ông Vũ Trung Hiếu

lượt xem: 13 | lượt tải:11

1848/BC-UBND

Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:3

1831/KL-UBND

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú: các khoản đóng góp ủng hộ của giáo viên năm học 2017-2018 và 2018-2019 tại trường PTDTBT THCS Tênh Phông

lượt xem: 15 | lượt tải:3

1840/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2017

lượt xem: 13 | lượt tải:4

1841/BC-UBND

Báo cáo rà soát các đối tượng thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặ bằng

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1450/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên năm 2 năm 2019 xã Nà Sáy

lượt xem: 7 | lượt tải:4

1682/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo được hưởng trợ cấp năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1830/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa tháng 11 năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:5

1832/TTr-UBND

Tờ trình điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, kết dư chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1833/TTr-UBND

Tờ trình cho ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:4

1834/TTr-UBND

Tờ trình điều chỉnh dự toán thu chi NSĐP năm 2019 tiền đấu giá quyền sử dụng đất

lượt xem: 12 | lượt tải:4

115/CV-HĐND

Công văn V/v: Tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm

lượt xem: 9 | lượt tải:6

114/HĐND-VP

Công văn giao danh mục các dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ nguồn ngân sách huyện năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:5

113/BC-BDT

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/QDD-TTg ngày 06/3/2018 và việc cấp 1 số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

lượt xem: 6 | lượt tải:3

47/BC-HĐND

Công văn chuẩn bị đầu tư một số dự án bằng nguồn ngân sách huyện 2020

lượt xem: 8 | lượt tải:4

107/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các n

lượt xem: 7 | lượt tải:3

108/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự án và phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:5

109/HĐND-VP

Công văn V/v:Tạm ứng kinh phí cải cách tiền lương cho sự nghiệp giáo dục, các xã, thị trấn; điều chỉnh mục chi cải cách tiền lương; điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:3

110/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi NSĐP năm 2019 tiền đấu giá quyền sử dụng đất

lượt xem: 6 | lượt tải:3

111/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh vốn đầu tư từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, kết dư, chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

112/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( đợt 2)

lượt xem: 6 | lượt tải:5

106/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:6

100/TB-HĐND

Thông báo kết quả phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 7 | lượt tải:4

101/BC-HĐND

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 Chương trình hoạt động năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:5

103/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:3

104/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông

lượt xem: 6 | lượt tải:4

40/BC-BKTXH

Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:4

102/HĐND-VP

Công văn thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:4

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ 31, khóa XX

lượt xem: 38 | lượt tải:16

38/BC - BKT

Báo cáo Về việc điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng kỳ quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:10

97/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 29 | lượt tải:11

93/HĐND-BPC

Công văn V/v thông báo lịch giám sát

lượt xem: 32 | lượt tải:16

95/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Phòng giáo dục và đào tạo chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm 2018-2019 và chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/216/NĐ-CP năm 20

lượt xem: 37 | lượt tải:13

35/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Điều chỉnh dự toán năm 2019 nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 33 | lượt tải:14

92/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh dự toán năm 2019 nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ phòng kinh tế- hạ tầng cho phòng Nông nghiệp và PTNT

lượt xem: 35 | lượt tải:13

87/HĐND-VP

Công văn Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

lượt xem: 30 | lượt tải:15

88/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2019

lượt xem: 40 | lượt tải:13

90/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh vốn và danh mục công trình từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất của xã Quài Tở năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 29 | lượt tải:13

91/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ vốn sự nghiệp cho các đơn vị từ kinh phí chuyển nguồn năm 2018 ở ngân sách để xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 22 | lượt tải:11

30/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v: ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:11

31/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2019

lượt xem: 28 | lượt tải:13
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 28 | lượt tải:5

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 23 | lượt tải:4

1758/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:5

1750/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019.

lượt xem: 34 | lượt tải:31

1736/UBND-TP

Công văn V/v: Rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

lượt xem: 32 | lượt tải:7
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây