TTTH - Tuần Giáo tổ chức Hội nghị rút...

Ngày 7/8/2019, Ban chỉ đạo 24 huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt...

VHTT: Mở lớp tập huấn nghiệp vụ Văn hóa...

Thực hiện Văn bản số 1212/SVHTTDL-NVVH ngày 14/6/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch V/v hỗ trợ Phòng VHTT huyện...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1002/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách các chủ vật nuôi thuộc các xã, thị trấn được hỗ trợ khi có lợn bắt buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 25 | lượt tải:0

1235/BC-UBND

Báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:4

28/BC-UBND

Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:6

86/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường bản Đứa - bản Pậu

lượt xem: 9 | lượt tải:4

87/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường vào bản Trung Dình

lượt xem: 15 | lượt tải:5

999/QĐ-HĐQBTTE

Quyết định V/v: Chi hỗ trợ kinh phí Tổ chức giải Cầu lông trẻ, thiếu niên và nhi đồng; Giải bóng đá nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:0

1000/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Sửa chữa nhà tập luyện + thi đấu cầu lông huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:6

1001/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: sửa chữa thủy lợi Chiềng Ban, thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:6

1228/UBND-TTYT

Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai công tác ý tế học đường năm học 2019-2020

lượt xem: 12 | lượt tải:6

1229/UBND-TNMT

Công văn tham gia ý kiến đối với đề án kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thưc hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do thủ Tướng Chính phủ đứng đầu

lượt xem: 13 | lượt tải:5

1230/UBND-TNMT

Công văn tham gia ý kiến hành động quốc gia về quản lý rác thải

lượt xem: 10 | lượt tải:6

996/QĐ-UBND

Quyết định Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quài Cang huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020

lượt xem: 11 | lượt tải:4

1223/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên và nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; dự ước kết quả 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch,

lượt xem: 14 | lượt tải:5

1224/UBND-KT&HT

Công văn V/v: Tham gia, góp ý vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm cơi nới thùng xe để chở hàng quá tải trọng cho phép

lượt xem: 18 | lượt tải:7

1225/UBND-NV

Công văn tự kiểm tra rà soát thực hiện công tác cán bộ theo kết luận số 48-KL/TW

lượt xem: 14 | lượt tải:7

1227/UBND-NV

Công văn đăng ký tham gia bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng văn hóa công sở và đạo đức công vụ năm 2019

lượt xem: 15 | lượt tải:8

1208/TTr-UBND

Tờ trình phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp chương trình 293 năm 2019 giao cho ban quản lý dự án các công trình tại quyết số 14/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 củ UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 13 | lượt tải:9

1218/TB-UBND

Thông báo Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 2019 - 2020

lượt xem: 103 | lượt tải:140

1217/TB-UBND

Thông báo Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 90 | lượt tải:86

981/QĐ-HĐQBTTE

Quyết định V/v: Chi hỗ trợ kinh phí cho Đoàn tham gia vòng thi chung kết cuộc thi vẽ tranh Khơi nguồn sáng tạo, với chủ đề " Không gian ước mơ của em" tại tỉnh Điện Biên

lượt xem: 11 | lượt tải:5

983/QĐ-UBND

Quyết định Thành lập Ban quản lý dự án " An toàn và lành mạnh": Chấm dứt tình trạng trẻ em bị mua bán và lạm dụng sức lao động" tại huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1203/BC- BCĐ

Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:4

1204/CV - BCĐ

Công văn V/v: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa mưa bão, lũ năm 2019

lượt xem: 13 | lượt tải:5

1205/UBND- TP

Công văn V/v: Sao gửi văn bản thông báo danh mục sách pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1206/UBND-NV

Công văn V/v: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, sáp nhập bản, khối

lượt xem: 8 | lượt tải:8

1209/TB-UBND

thông báo giới thiệu chữ ký của người kiêm nhiệm, phụ trách Trạm khuyến nông- Khuyến ngư huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

lượt xem: 11 | lượt tải:7

1211/BC-UBND

Báo cáo Tình hình sản xuất lúa ruộng trên địa bàn năm 2019

lượt xem: 14 | lượt tải:7

1213/BC-UBND

Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông 2018 và kế hoạch vụ Đông năm 2019

lượt xem: 18 | lượt tải:6

1214/UBND-GDĐT

Công văn V/v: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1215/CV-BCĐ

Công văn V/v: Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:5

6/QĐ-HĐND

Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông truyền thống Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VI, 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:5

66/CTR - HĐND

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:4

67/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 7 | lượt tải:5

21/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v Hủy dự toán đối với các khoản chi khác đã giao đầu năm đến ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:7

65/HĐND - VP

Công văn V/v: Đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

lượt xem: 10 | lượt tải:7

64/HĐND-VP

Công văn danh sách đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm

lượt xem: 15 | lượt tải:16

3/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 33 | lượt tải:16

4/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 20 | lượt tải:11

5/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 17 | lượt tải:10

6/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 26 | lượt tải:12

63/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:12

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 49 | lượt tải:274

62/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND

lượt xem: 23 | lượt tải:11

61/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 39 | lượt tải:34

16/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 28 | lượt tải:39

17/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 30 | lượt tải:35

18/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018

lượt xem: 23 | lượt tải:39

19/BC-BKTXH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 26 | lượt tải:32

20/BC-BKTXH

Báo cáo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 24 | lượt tải:36

54/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 28 | lượt tải:24

55/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 28 | lượt tải:22

56/BC-HĐND

Báo cáo Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 25 | lượt tải:22

57/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HDDND huyện khóa XX

lượt xem: 35 | lượt tải:18

58/BC-UBND

Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng;tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm năm 2019

lượt xem: 28 | lượt tải:20

59/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 37 | lượt tải:23

60/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 38 | lượt tải:20

47/HC-HĐND

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang

lượt xem: 29 | lượt tải:19

48/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sach năm 2018 cho xã Quài Tở

lượt xem: 26 | lượt tải:13

49/HC-HĐND

Công văn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang

lượt xem: 39 | lượt tải:16

51/BC-BPC

Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

lượt xem: 37 | lượt tải:18
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây