VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

3/KH-CTĐ

Kế hoạch tặng quà tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý, năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:7

1/UBND-GCPXD

Cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Tiến Độ

lượt xem: 18 | lượt tải:13

20/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của công dân theo Văn bản số 154/BTCD-XLĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên

lượt xem: 14 | lượt tải:4

21/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa tháng 01 năm 2020

lượt xem: 30 | lượt tải:10

52/UBND-VP

Công văn V/v báo cáo tiến độ giải quyết đơn của công dân

lượt xem: 9 | lượt tải:7

53/TB-UBND

Thông báo Kết quả giải quyết đơn của công dân

lượt xem: 12 | lượt tải:10

54/UBND-TCKH

Công văn V/v: Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:3

47/UBND-NN

Công văn tái đàn trong năm chăn nuôi lợn và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi

lượt xem: 10 | lượt tải:4

9/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:3

18/BC-UBND

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức viên chức năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:11

19/BC-UBND

Báo cáo Kết quả bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây Hóa Anh đào trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:3

42/CTR-UBND

Chương trình Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

lượt xem: 11 | lượt tải:5

43/TB-UBND

Thông báo Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng chức danh Văn phòng-Thống kê tại Thông báo số 2085/TB-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 16 | lượt tải:10

44/CV-UBND

Công văn chấp thuận chủ trương điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình đường từ QL6-bản cắm, xã Quài Cang huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:3

45/KH-UBND

Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:3

46/UBND-NN

Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 04/2020/NDD-CP ngày 03/01/2019 của Chính phủ

lượt xem: 11 | lượt tải:4

47/QĐ-UBND

Quyết định chi tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ, cán bộ chiến sĩ công tác tại vùng biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:6

48/QĐ-UBND

Quyết định công nhận xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:5

49/TB-UBND

Thông báo tháo dỡ tài sản vật kiến trúc trên đất và bàn giao đất

lượt xem: 16 | lượt tải:9

50/UBND-VP

Công văn đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:5

48/UBND-NN

Công văn triển khai tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

lượt xem: 14 | lượt tải:4

16/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 14 | lượt tải:3

41/TB-UBND

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị và đánh giá, phân loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã năm 2019

lượt xem: 20 | lượt tải:13

17/BC-UBND

Báo cáo kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giải phấp đối với những xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 24 | lượt tải:8

1/BC-BTCD

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2020 ( từ 10/12/2019 đến 08/1/2020)

lượt xem: 10 | lượt tải:3

6/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Cho chủ trương về Đề án thự hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) giai đoạn 2019 - 2025, đinh hướng đến năm 2030 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

lượt xem: 14 | lượt tải:2

8/KH-UBND

Kế hoạch Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:3

13/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

lượt xem: 16 | lượt tải:7

14/BC-UBND

Báo cáo Kết quả hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2019

lượt xem: 17 | lượt tải:4

31/UBND-VP

Công văn V/v: Triển khai thực hiện Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:3

2/TB-HĐND

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ chuyên trách các Ban HĐND huyện Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:7

3/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 8 | lượt tải:2

4/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biều HĐND huyện năm 2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

26/CTR-HĐND

chương trình công tác tháng 01/2020

lượt xem: 18 | lượt tải:7

1/GM-HĐND

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 33, khóa XX

lượt xem: 19 | lượt tải:8

142/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý IV năm 2019

lượt xem: 24 | lượt tải:7

143/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã Mùn Chung năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:8

140/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2019

lượt xem: 21 | lượt tải:7

138/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán cho thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị năm 2019

lượt xem: 25 | lượt tải:9

139/HĐND-VP

Công văn bổ sung kinh phí cho các xã thị trấn để thực hiện khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 26 | lượt tải:9

141/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh, bổ sung vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 26 | lượt tải:7

137/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán cho các cơ quan, các xã, thị trấn năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:7

59/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019

lượt xem: 25 | lượt tải:10

55/BC-KTXH

Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

lượt xem: 19 | lượt tải:8

57/BC-BKTXH

Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:8

58/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán năm 2019 cho phòng Lao động thương binh xã hội để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP

lượt xem: 24 | lượt tải:6

136/HĐND-VP

Công văn V/v: bổ sung dự toán năm 2019 cho Phòng Lao động thương binh và xã hội

lượt xem: 32 | lượt tải:9

9/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2020

lượt xem: 33 | lượt tải:9

10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

lượt xem: 27 | lượt tải:8

54/BC-BKTXH

Báo cáo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NSĐP năm 2019 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020

lượt xem: 30 | lượt tải:10

133/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗn hợp ( HH05) tại bản Chiềng Chung thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)

lượt xem: 35 | lượt tải:12

8/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về dự toán và phân bổ ngân sách đại phương năm 2020

lượt xem: 39 | lượt tải:13

9/GM- HĐND

Giấy mời, tài liệu Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khóa XX (liên tục cập nhật) đến 16/12/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:161

121/CV-HĐND

Công văn đề nghị khen thưởng năm 2019

lượt xem: 63 | lượt tải:23

53/BC - BKTXH

Báo cáo V/v: Điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2019 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 46 | lượt tải:12

50/BC-BKTXH

Báo cáo giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực truyền thanh- truyền hình trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong 2 năm 2017; 2018

lượt xem: 31 | lượt tải:10

120/HC-HĐND

Công văn điều chỉnh nguồn dự toán đã giao cho Trung tâm GDNN-GDTX

lượt xem: 34 | lượt tải:10

51/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh nguồn dự toán đã giao cho Trung tâm GDNN-GDTX tại quyết định số 1480/QD-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện

lượt xem: 37 | lượt tải:11

119/HĐND - VP

Công văn V/v: Tạm ứng kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 42 | lượt tải:9

117/BC-BPC

Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018 và 9 tháng năm 2019

lượt xem: 39 | lượt tải:14
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

08/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

lượt xem: 34 | lượt tải:7

07/2019/TT-BTP

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

lượt xem: 41 | lượt tải:17

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 64 | lượt tải:9

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 56 | lượt tải:8

1758/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 45 | lượt tải:11
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây