VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1281/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt danh sách bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc tỉnh Điện Biên năm 2019 - 2020

lượt xem: 1 | lượt tải:1

1999/UBND-VP

Công văn tiếp tục triển khai thực hiện nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên

lượt xem: 13 | lượt tải:5

30/BC-BTCD

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2019 ( từ 11/11/2019 - 08/12/2019)

lượt xem: 20 | lượt tải:8

1785/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập Ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:5

1786/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập Ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1784/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập Ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1787/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập Ban giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:2

1788/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai ngầm tràn co sáng cống bản Chăn

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1789/QĐ-UBND

Quyết định Về việc tạm ứng kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:3

1992/UBND-TTr

Công văn V/v: Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra năm 2010

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1993/UBND-BQLDA

Công văn V/v: Giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng

lượt xem: 11 | lượt tải:6

1994/UBND-NV

Công văn V/v: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2019 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:3

1995/BQLDABDCF-CV

Công văn V/v: Tạo điều kiện cho đoàn công tác của BDCF công tác tại Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:5

1989/UBND-VP

Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh Điện Biên

lượt xem: 8 | lượt tải:7

1782/QĐ-UBND

Quyết định Công bố hết dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quài Nưa

lượt xem: 8 | lượt tải:8

1783/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Bổ sung danh mục và vốn từ nguồn sự phòng ngân sách huyện năm 2019 để khắc phục hậu quả thiên tai và sửa chữa các công trình

lượt xem: 6 | lượt tải:3

1968/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án theo Quyết định số 2214/QĐ - TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019

lượt xem: 14 | lượt tải:4

1969/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Đề nghị đánh giá ngoài cơ sở giáo dục để công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia huyện Tuần Giáo Năm học 2019 - 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:5

1970/UBND-NN

Công văn V/v: Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống LMLM ở gia súc trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1973/KH-UBND -CA

Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2019 - 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1974/BC-UBND

Báo cáo Tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:2

1975/BC-UBND

Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của UBND huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:7

1976/BC-UBND

Báo cáo Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1979/BC-UBND

Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với thường trực HĐND huyện trong xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XX đến nay

lượt xem: 12 | lượt tải:2

1983/UBND-VP

Công văn V/v: Xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2019 ( Hỏa tốc)

lượt xem: 9 | lượt tải:5

1984/UBND-VP

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:1

1985/TTr-UBND

Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã Mùn Chung năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1987/UBND-KTHT

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Mùn Chung 2

lượt xem: 6 | lượt tải:1

1988/UBND-NV

Công văn V/v: Đôn đốc chuyển dân theo nguyện vọng, đúng với ĐGHC ( lần 1)

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1989/UBND-VP

Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh Điện Biên

lượt xem: 9 | lượt tải:2

50/BC-BKTXH

Báo cáo giám sát chuyên đề tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực truyền thanh- truyền hình trên địa bàn huyện Tuần Giáo trong 2 năm 2017; 2018

lượt xem: 3 | lượt tải:1

120/HC-HĐND

Công văn điều chỉnh nguồn dự toán đã giao cho Trung tâm GDNN-GDTX

lượt xem: 2 | lượt tải:1

119/HĐND - VP

Công văn V/v: Tạm ứng kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:2

9/GM- HĐND

Giấy mời, tài liệu Dự kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khóa XX (liên tục cập nhật)

lượt xem: 12 | lượt tải:24

117/BC-BPC

Báo cáo Kết quả giám sát tình hình thực công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018 và 9 tháng năm 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:7

118/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 12/2019

lượt xem: 5 | lượt tải:4

116/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kù\y họp thứ 10, HDDND huyện khóa XX

lượt xem: 4 | lượt tải:6

49/BC-BKT-XH

Báo cáo Giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 7 | lượt tải:9

115/CV-HĐND

Công văn V/v: Tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm

lượt xem: 15 | lượt tải:13

114/HĐND-VP

Công văn giao danh mục các dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ nguồn ngân sách huyện năm 2020

lượt xem: 11 | lượt tải:11

113/BC-BDT

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/QDD-TTg ngày 06/3/2018 và việc cấp 1 số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

lượt xem: 10 | lượt tải:6

47/BC-HĐND

Công văn chuẩn bị đầu tư một số dự án bằng nguồn ngân sách huyện 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:7

107/BC-HĐND

Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các n

lượt xem: 11 | lượt tải:6

108/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự án và phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:8

109/HĐND-VP

Công văn V/v:Tạm ứng kinh phí cải cách tiền lương cho sự nghiệp giáo dục, các xã, thị trấn; điều chỉnh mục chi cải cách tiền lương; điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:5

110/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm dự toán thu, chi NSĐP năm 2019 tiền đấu giá quyền sử dụng đất

lượt xem: 8 | lượt tải:5

111/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh vốn đầu tư từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, kết dư, chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:5

112/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( đợt 2)

lượt xem: 9 | lượt tải:7

106/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:9

100/TB-HĐND

Thông báo kết quả phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 10 | lượt tải:7

101/BC-HĐND

Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 Chương trình hoạt động năm 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:11

103/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019

lượt xem: 7 | lượt tải:5

104/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông

lượt xem: 8 | lượt tải:6

40/BC-BKTXH

Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:5

102/HĐND-VP

Công văn thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:7

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ 31, khóa XX

lượt xem: 42 | lượt tải:16

38/BC - BKT

Báo cáo Về việc điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng kỳ quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 25 | lượt tải:10

97/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 35 | lượt tải:11

93/HĐND-BPC

Công văn V/v thông báo lịch giám sát

lượt xem: 35 | lượt tải:16

95/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Phòng giáo dục và đào tạo chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm 2018-2019 và chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/216/NĐ-CP năm 20

lượt xem: 41 | lượt tải:13
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 31 | lượt tải:5

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 24 | lượt tải:4

1758/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:6

1750/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019.

lượt xem: 40 | lượt tải:34

1736/UBND-TP

Công văn V/v: Rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

lượt xem: 36 | lượt tải:7
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây