Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

1456/UBND-VP

Công văn V/v cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án nhân dân huyện

lượt xem: 5 | lượt tải:3

1458/TTr-UBND

Tờ trình Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: đường QL6 Co Sản-xã Mùn Chung

lượt xem: 2 | lượt tải:1

1459/UBND-TCKH

Tờ trình V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 19/8/2019 của Bộ Tài Chính

lượt xem: 5 | lượt tải:2

1447/TTr-UBND

Tờ trình V/v: cho ý kiến công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên cứu một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 2 | lượt tải:2

1449/UBND-TNMT

Công văn V/v: Nhất trí cho công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng đường dây 110 KV thủy điện Long Tạo Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1446/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

lượt xem: 6 | lượt tải:6

1448/UBND-TNMT

Công văn V/v: Nhất trí cho công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện Long Tạo ( khu vực lòng hồ) đợt 2

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1450/UBND-NN

Công văn V/v: triển khai thực hiện Quyết định quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ( đổi lại)

lượt xem: 3 | lượt tải:1

1454/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp theo Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 2 | lượt tải:0

1443/UBND-CA

Công văn V/v: Báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

lượt xem: 1 | lượt tải:1

1444/UBND-VP

Công văn V/v: Triển khai công trình Nước sinh hoạt bản Ten Cá xã Quài Cang

lượt xem: 2 | lượt tải:0

1445/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào " Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:1

1437/UBND-KTHT

Công văn V/v: thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Nậm Pay

lượt xem: 6 | lượt tải:4

1441/BC-UBND

Báo cáo kết quả việc thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng quy định tại khoản 3, khoản 4 điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

lượt xem: 9 | lượt tải:2

1365/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp trường Mầm non Mùn Chung

lượt xem: 14 | lượt tải:5

1433/UBND-VP

Công văn V/v: Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019

lượt xem: 8 | lượt tải:5

1434/BC-UBND

Báo cáo Bổ sung việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:2

1435/UBND-NV

Công văn V/v: Triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2016

lượt xem: 7 | lượt tải:4

1436/UBND-CA

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1438/TDDKT-NV

Công văn V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019-2020

lượt xem: 14 | lượt tải:7

1440/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 4 | lượt tải:0

1425/UBND-PGDĐT

Công văn hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa điểm trường Pu Piến xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:4

1427/BC-UBND

Báo cáo sơ kết thực hiện quyết định số 402/QĐ-TTg

lượt xem: 12 | lượt tải:2

1430/UBND-TTr

Công văn rà soát chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trơn các cơ quan đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1431/UBND-TTr

Công văn Chỉ đạo thực hiện văn bản số 2643/UBND-BTCD tỉnh Điện Biên

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1432/UBND-TTr

Công văn thực hiện văn bản số 2643/UBND-BTCD ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên

lượt xem: 7 | lượt tải:1

1360/QĐ-UBND

Quyết định Xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức cấp huyện được luân chuyển làm cán bộ cấp xã ông Nhữ Duy Đông

lượt xem: 13 | lượt tải:13

1424/UBND-VP

Công văn chuyển đơn của công dân

lượt xem: 12 | lượt tải:8

1426/BC-UBND

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 19 | lượt tải:9

1427/BC-UBND

Báo cáo sơ kết thực hiện quyết định số 402/QĐ-TTg

lượt xem: 9 | lượt tải:3

76/TB-UBND

thông báo lịch giám sát

lượt xem: 7 | lượt tải:4

73/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

lượt xem: 12 | lượt tải:5

74/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

lượt xem: 8 | lượt tải:3

75/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 9/2019

lượt xem: 6 | lượt tải:5

72/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn

lượt xem: 9 | lượt tải:4

71/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 28 | lượt tải:11

70/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 giao cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/WDD-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:10

69/HĐND-VP

Công văn phân bổ kinh phí cho các xã thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách xã hội tiền điện quý II năm 2019

lượt xem: 26 | lượt tải:10

22/BC-BKTXH

Báo cáo Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 21 | lượt tải:8

23/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, II năm 2019

lượt xem: 22 | lượt tải:8

24/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( đợt II) và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 24 | lượt tải:7

68/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt II và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

lượt xem: 27 | lượt tải:8

6/QĐ-HĐND

Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông truyền thống Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VI, 2019

lượt xem: 27 | lượt tải:12

66/CTR - HĐND

Chương trình công tác tháng 8 năm 2019

lượt xem: 21 | lượt tải:10

67/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 31 | lượt tải:12

21/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v Hủy dự toán đối với các khoản chi khác đã giao đầu năm đến ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 31 | lượt tải:12

65/HĐND - VP

Công văn V/v: Đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

lượt xem: 45 | lượt tải:13

64/HĐND-VP

Công văn danh sách đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm

lượt xem: 38 | lượt tải:24

3/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 58 | lượt tải:22

4/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018

lượt xem: 44 | lượt tải:18

5/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 36 | lượt tải:15

6/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 47 | lượt tải:19

63/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

lượt xem: 40 | lượt tải:18

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 82 | lượt tải:358

62/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND

lượt xem: 39 | lượt tải:17

61/BC-BPC

Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 64 | lượt tải:40

16/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 46 | lượt tải:43

17/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

lượt xem: 54 | lượt tải:41

18/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018

lượt xem: 47 | lượt tải:43

19/BC-BKTXH

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

lượt xem: 43 | lượt tải:39
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây