CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình...

CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình vùng hỗ trợ trên địa bàn Huyện Tuần Giáo

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

614/UBND-NV

Thông báo kết quả xác minh đơn của công dân

lượt xem: 37 | lượt tải:23

86/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2020 - 2025

lượt xem: 11 | lượt tải:4

187/BC-UBND

Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phi tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 định kỳ 6 tháng năm 2020

lượt xem: 18 | lượt tải:11

188/BC-UBND

Báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

lượt xem: 224 | lượt tải:145

83/KH-UBND

Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020

lượt xem: 53 | lượt tải:47

84/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 22 | lượt tải:14

85/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 27 | lượt tải:11

90/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Đề nghị kiểm tra công nhận kết quả đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn Xóa mù chữ huyện Tuần Giáo năm 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:7

184/BC-UBND

Báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị Định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp năm 2021

lượt xem: 30 | lượt tải:18

610/UBND-GDĐT

Công văn V/v: Tăng cường thực hiện các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh năm học 2019 - 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:10

648/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

lượt xem: 18 | lượt tải:9

650/QĐ-UBND

Quyết định chi hỗ trợ quà cho các trường, trẻ em có HCĐB nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6/2020

lượt xem: 26 | lượt tải:18

649/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán thu chi năm 2020 kinh phí tổ chức hoạt động đầu giá QSDĐ tại thửa số 119, tờ bản đồ số 27 khối Tân Thuỷ, thị trấn Tuần Giáo

lượt xem: 14 | lượt tải:9

678/QĐ-UBND

Quyết định bổ sung kinh phí cho phòng giáo dục và đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

lượt xem: 16 | lượt tải:7

679/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:8

680/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt hành chính ông Quàng Văn Mai

lượt xem: 37 | lượt tải:26

681/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt hành chính ông Lường Văn Siểng

lượt xem: 31 | lượt tải:23

12/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua thanh niên điển hình tiên tiến của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020

lượt xem: 30 | lượt tải:20

89/TTr-UBND

Tờ trình bổ sung danh mục dự án năm 2020

lượt xem: 39 | lượt tải:21

601/UBND-VP

Công văn triển khai thực hiện kết luận của thủ Tướng Chính phủ tại hội nghị của thủ Tướng Chính phủ với doanh nghiệp

lượt xem: 18 | lượt tải:7

607/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ

lượt xem: 39 | lượt tải:21

608/BC-UBND

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ quý II năm 2020 về an toàn thực phẩm

lượt xem: 41 | lượt tải:17

596/UBND-NN

Công văn Phối hợp giải quyết vụ phá rừng làm nương

lượt xem: 33 | lượt tải:23

597/UBND-TTQLĐĐ

Công văn V/v: Phúc đáp Văn bản số 11/2020/CV-TA ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo

lượt xem: 27 | lượt tải:15

598/UBND-TNMT

Công văn Báo cáo bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 13 | lượt tải:15

599/UBND-LĐTBXH

Công văn Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

lượt xem: 23 | lượt tải:22

600/UBND-VP

Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

lượt xem: 23 | lượt tải:6

637/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

lượt xem: 45 | lượt tải:30

638/QĐ-UBND

Quyết định Quyết định về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ban lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Tuần Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

lượt xem: 32 | lượt tải:24

643/QĐ-UBND

Quyết định bổ nhiệm trưởng ban tiếp công dân huyện Tuần Giáo ông Nguyễn Quyết Thắng

lượt xem: 23 | lượt tải:13

5/QĐ-HĐND

Quyết định Chỉ định triệu tập viên, để triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng dân nhân xã Quài Cang

lượt xem: 7 | lượt tải:8

6/QĐ-HĐND

Quyết định Chỉ định triệu tập viên, để triệu tập và chủ tọa kỳ họp Hội đồng dân nhân xã Rạng Đông

lượt xem: 8 | lượt tải:7

40/TB-HĐND

Thông báo Kết quả phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 4 | lượt tải:5

41/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm , Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:6

4/QĐ-HĐND

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020

lượt xem: 14 | lượt tải:6

39/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí cho Phòng giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:7

38/TB-HĐND

thông báo lịch giám sát

lượt xem: 19 | lượt tải:10

2/GM-HĐND

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 34, khoá XX

lượt xem: 15 | lượt tải:8

37/KH-BPC

Kế hoạch Giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:7

17/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tịa Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:5

36/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:6

16/BC-BKTXH

Công văn Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:5

33/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán năm 2020 cho Phòng Giáo dục và đào tạo; các xã, thị trấn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

lượt xem: 16 | lượt tải:9

34/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi)

lượt xem: 19 | lượt tải:8

35/CV-HĐND

Công văn tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm

lượt xem: 29 | lượt tải:11

32/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung, điều chỉnh dự toán cho các đơn vị năm 2020

lượt xem: 26 | lượt tải:15

14/BC-HĐND

Báo cáo bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng giáo dục và đào tạo, các xã thị trấn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:8

15/KH-BKTXH

Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách pháp luật về việc quản lý, sử dụng ngân sách tại phòng Giáo dúc và Đào tạo và các đơn vị trường thuộc UBND huyện Tuần Giáo năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020

lượt xem: 19 | lượt tải:12

31/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

lượt xem: 37 | lượt tải:17

3/QĐ-HĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

lượt xem: 17 | lượt tải:13

2/QĐ-HĐND

Quyết định Thành lập đoàn giám sát của BKTXH

lượt xem: 32 | lượt tải:17

13/KH-BKT

Báo cáo bổ sung điều chỉnh giảm dự toán của các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 22 | lượt tải:10

28/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê Điều

lượt xem: 37 | lượt tải:17

29/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 5 /2020

lượt xem: 24 | lượt tải:14

12/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho phòng nông nghiệp và PTNT để thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm

lượt xem: 37 | lượt tải:15

10/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh vốn và danh mục công trình năm 2020 hỗ trợ xã Quài nưa thực hiện theo quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 29/12/2001

lượt xem: 20 | lượt tải:10

27/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho phòng nông nghiệp và PTNT để thực hiện đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm.

lượt xem: 22 | lượt tải:8

11/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán năm 2020 từ chuyển nguồn năm 2019 ở ngân sách để thanh toán các công trình có khối lượng, các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 17 | lượt tải:10

24/HĐND-VP

Công văn V/v: bổ sung dự toán năm 2020 từ chuyển nguồn năm 2019 ở ngân sách để thanh toán các công trình có khối lượng, các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 15 | lượt tải:11

25/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh vốn và danh mục công trình năm 2020 hỗ trợ xã Quài Nưa thực hiện theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 29/12/2018

lượt xem: 20 | lượt tải:11

59/GM-UBND

Giấy mời đối thoại trực tiếp với nhân dân bản Hua Sa A, xã Toả Tình

lượt xem: 5 | lượt tải:5

58/GM-UBND

Giấy mời họp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện

lượt xem: 15 | lượt tải:5

2/GM-HĐND

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 34, khoá XX

lượt xem: 21 | lượt tải:12

57/GM-UBND

Giấy mời Tuyên truyền, giải quyết tồn tại, bất cập về DGHC giữa xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo và xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng

lượt xem: 12 | lượt tải:7

54/GM-UBND

Giấy mời thành lập tổ xác minh tham mưu giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Thông bản Bon B huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:13

55/GM-UBND

Giấy mời họp đối thoại với công dân

lượt xem: 23 | lượt tải:14

56/GM-UBND

Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

lượt xem: 21 | lượt tải:11

50/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị công bố Chỉ số CCHC 2019

lượt xem: 45 | lượt tải:44

53/GM-UBND

Giấy mời Đấu giá QSDĐ

lượt xem: 28 | lượt tải:18

46/GM-UBND

Giấy mời hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

lượt xem: 33 | lượt tải:22
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

408/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

lượt xem: 95 | lượt tải:42

395/UBND-TP

Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 113 | lượt tải:60

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 83 | lượt tải:50

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 207 | lượt tải:89

65/UBND-TP

Công văn V/v: Triển khai thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

lượt xem: 256 | lượt tải:78
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây