Tìm kiếm văn bản
QUẢNG CÁO
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
13/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
35/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
46/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
563/HĐND-VP09/07/2019Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
6Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX02/07/2019Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX
762/CTR-HĐND02/07/2019Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND
861/BC-BPC01/07/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
916/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019
1017/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
1118/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018
1219/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
1320/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
1454/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019
1555/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
1656/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX
1757/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HDDND huyện khóa XX
1858/BC-UBND28/06/2019Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng;tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm năm 2019
1959/BC-BPC28/06/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
2060/BC-BPC28/06/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
2147/HC-HĐND25/06/2019Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang
2248/HC-HĐND25/06/2019Công văn bổ sung dự toán chi ngân sach năm 2018 cho xã Quài Tở
2349/HC-HĐND25/06/2019Công văn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang
2451/BC-BPC25/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
2552/BC-HĐND25/06/2019Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
265/QĐ-HĐND18/06/2019Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX
2746/HĐND-VP12/06/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về đào tạo bồi dưỡng theo công văn 838/SNV-CCVC ngày 10/6/2019 của sở nội vụ
2845/CTR-HĐND06/06/2019chương trình công tác tháng 6/2019
2944/BC-UBND04/06/2019Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019
3043/TB-HĐND27/05/2019Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện
3139/HĐND-VP23/05/2019Công văn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
3240/TTr-HĐND23/05/2019Tờ trình V/v: Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3341/TTr-HĐND23/05/2019Tờ trình V/v: Miễn nhiệm Phó Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3442/HĐND-VP23/05/2019Công văn Về việc điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2018
359/BC-BKTXH22/05/2019Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3637/TB-HĐND22/05/2019Thông báo kết quả phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
3738/TB-HĐND22/05/2019Tình hình hoạt động của HĐND huyện 5 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 7 tháng cuối năm 2019
387/HĐND-KTXH17/05/2019Công văn thẩm tra về việc phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán các đơn vị
398/BKTXH-CV17/05/2019Công văn thông báo lịch giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát ban KT-XH huyện
404/QĐ-HĐND15/05/2019Quyết định Về việc thành lập Đoàn giám sát việc " Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã"
4135/KH-BPC15/05/2019Kế hoạch Giám sát việc " Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã"
4234/TB-BDT14/05/2019Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát
434/GM-HĐND13/05/2019Giấy mời dự họp trực tuyến phiên giải trình của thường trực HĐND tỉnh
4432/BC-UBND13/05/2019Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND từ 25/4 đến 10/5/209
452/2019/NQ-HĐND13/05/2019Nghị quyết Về việc thành lập Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
4631/KH-HĐND13/05/2019Kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
4733/CV-HĐND13/05/2019Công văn V/v: Tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm
4830/CTR- HĐND10/05/2019Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
4929/HĐND-VP08/05/2019Công văn
Về việc bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị từ chi khác ngân sách năm 2019
503/QĐ-HĐND26/04/2019Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện đề án 690/ĐA-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và phát triển văn hóa nông thôn trên điịa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2018
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây