Tìm kiếm văn bản
QUẢNG CÁO
STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
176/TB-UBND17/09/2019thông báo lịch giám sát
273/BC-HĐND04/09/2019Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
374/BC-HĐND04/09/2019Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
cán bộ, công chức và Luật viên chức
475/CTR-HĐND04/09/2019chương trình công tác tháng 9/2019
572/KH-HĐND27/08/2019Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn
671/BC-HĐND20/08/2019Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
770/HĐND-VP14/08/2019Công văn V/v: Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 giao cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/WDD-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
869/HĐND-VP13/08/2019Công văn phân bổ kinh phí cho các xã thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách xã hội tiền điện quý II năm 2019
922/BC-BKTXH13/08/2019Báo cáo Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
1023/BC-BKTXH13/08/2019Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý I, II năm 2019
1124/BC-BKTXH13/08/2019Báo cáo V/v: Bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( đợt II) và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
1268/HĐND-VP13/08/2019Công văn bổ sung dự toán năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt II và người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
136/QĐ-HĐND08/08/2019Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông truyền thống Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ VI, 2019
1466/CTR - HĐND07/08/2019Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
1567/BC-HĐND07/08/2019Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
1621/BC-BKTXH31/07/2019Báo cáo thẩm tra V/v Hủy dự toán đối với các khoản chi khác đã giao đầu năm đến ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách huyện năm 2019
1765/HĐND - VP31/07/2019Công văn V/v: Đề xuất nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND
1864/HĐND-VP25/07/2019Công văn danh sách đại biểu dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm
193/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
204/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Về kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
215/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
226/2019/NQ-HĐND09/07/2019Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
2363/HĐND-VP09/07/2019Công văn V/v: Điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm chi thường xuyên của các xã - thị trấn về ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
24Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX02/07/2019Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX
2562/CTR-HĐND02/07/2019Chương trình công tác tháng 7/2019 HĐND
2661/BC-BPC01/07/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
2716/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2019
2817/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
2918/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2018
3019/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
3120/BC-BKTXH28/06/2019Báo cáo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019
3254/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019
3355/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2015 - 2018
3456/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Về hoạt động giám sát từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX
3557/BC-HĐND28/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8, HDDND huyện khóa XX
3658/BC-UBND28/06/2019Báo cáo thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng;tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm năm 2019
3759/BC-BPC28/06/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
3860/BC-BPC28/06/2019Báo cáo Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
3947/HC-HĐND25/06/2019Công văn điều chỉnh cục bộ đồ án qui hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang
4048/HC-HĐND25/06/2019Công văn bổ sung dự toán chi ngân sach năm 2018 cho xã Quài Tở
4149/HC-HĐND25/06/2019Công văn bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho UBND xã Quài Tở và UBND xã Quài Cang
4251/BC-BPC25/06/2019Báo cáo Kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính áp dụng biện pháp giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
4352/BC-HĐND25/06/2019Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
445/QĐ-HĐND18/06/2019Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX
4546/HĐND-VP12/06/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quy định về đào tạo bồi dưỡng theo công văn 838/SNV-CCVC ngày 10/6/2019 của sở nội vụ
4645/CTR-HĐND06/06/2019chương trình công tác tháng 6/2019
4744/BC-UBND04/06/2019Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019
4843/TB-HĐND27/05/2019Công văn V/v: Thông báo lịch giám sát của HĐND huyện
4939/HĐND-VP23/05/2019Công văn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
5040/TTr-HĐND23/05/2019Tờ trình V/v: Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
QUẢNG CÁO
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây