Baner Toàn trang
TÌM KIẾM GIẤY MỜI, TÀI LIỆU HỌP
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/GM-UBND 17/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 - Hỏa tốc
2 11/GM-UBND 17/01/2022 Tổ chức họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
3 10/GM-UBND 15/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Hỏa tốc
4 9/GM-UBND 12/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế
5 7/GM-UBND 10/01/2022 Giấy mời bàn giao, quản lý và sử dụng tem TXNG đối với cây đào trong dịp tết nguyên đán 2022 trên địa bàn huyện - Hỏa tốc
6 8/GM-UBND 10/01/2022 Giấy mời Đánh giá, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (HỎA TỐC)
7 6/GM-UBND 08/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện khóa XXI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 (Bản chuẩn)
8 4/GM-UBND 07/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 - Thực hiện Giấy mời số 04/GM-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên
9 5/GM-UBND 07/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện khóa XXI về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
10 1/GM-HĐND 07/01/2022 Giấy mời Dự Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Công văn số 03/GM-TTHĐND ngày 04/01/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên)
11 1/GM-TĐKT 05/01/2022 Giấy mời Họp xét thi đua, khen thưởng năm 2021
12 2/GM-UBND 05/01/2022 Giấy mời Họp đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021
13 3/GM-UBND 05/01/2022 Thông báo điều chỉnh thời gian họp Hội đồng TĐKT huyện và Họp BCĐ XDCQ TSVM (Giấy mời số 01/GM-TĐKT; Giấy mời số 02/GM-UBND ngày 05/01/2022)
14 165/GM-UBND 03/01/2022 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 - trừ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (HỎA TỐC)
15 162/GM-UBND 21/12/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm
16 161/GM-UBND 13/12/2021 Giấy mời làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tuần Giáo.
17 192/GM-BCĐ 29/11/2021 Giấy mời Tọa đàm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính huyện Tuần Giáo năm 2021
18 147/GM-UBND 24/11/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021 (lần 2)
19 8/GM-HĐND 19/11/2021 Giấy mời Họp TT HĐND huyện kỳ họp thứ 6
20 145/GM-UBND 18/11/2021 Giấy mời họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình: Nắn suối tái định cư thị trấn Tuần Giáo; Hạ tầng đất xen kẹt khối Tân Giang; Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo; Trạm Y tế xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Hỏa tốc)
21 144/GM-UBND 17/11/2021 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và 5 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2016-2020
22 144/GM-UBND 17/11/2021 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và 5 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2016-2020
23 142/GM-UBND 09/11/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021 (lần 1)
24 124/GM-UBND 18/10/2021 Giấy mời UBND huyện tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Hỏa tốc
25 123/GM-UBND 15/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư ( Hỏa tốc)
26 122/GM-UBND 14/10/2021 Giấy mời Dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
27 120/GM-UBND 11/10/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Tài liệu họp đã gửi trước để các đại biểu kèm theo Văn bản số 1703/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND huyện; bổ sung Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
28 120/GM-UBND 11/10/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Tài liệu họp đã gửi trước để các đại biểu kèm theo Văn bản số 1703/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND huyện; bổ sung Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
29 121/GM-UBND 11/10/2021 Về việc hoãn cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1)
30 117/GM-UBND 08/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham gia góp ý xây dựng Luật
31 119/GM-UBND 08/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc) ( Thay đổi thành phần)
32 114/GM-BCĐ 05/10/2021 Giấy mời dự diễn tập CĐPT xã Phình Sáng năm 2021
33 115/GM-UBND 05/10/2021 Giấy mời Tập huấn, bàn giao trang thông tin điện tử cho các xã
34 116/GM-UBND 05/10/2021 Giấy mời Tổ chức Buổi làm việc về việc thành lập Hợp tác xã Chế Á
35 112/GM-UBND 01/10/2021 Giấy mời Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 (Hỏa tốc)
36 110/GM-UBND 30/09/2021 Giấy mời Họp thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX, năm 2022
37 111/GM-UBND 30/09/2021 Giấy mời Họp thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX, năm 2022
38 108/GM-UBND 28/09/2021 Giấy mời Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 9 năm 2021
39 1703/UBND-VP 28/09/2021 Công văn V/v gửi trước tài liệu họp TV UBND huyện lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và một số văn bản khác (Hỏa tốc)
40 107/GM-UBND 27/09/2021 Giấy mời Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện
41 106/GM-UBND 24/09/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
42 103/GM-UBND 23/09/2021 Giấy mời họp thông qua kết quả kiểm tra CCHC tại UBND huyện Tuần Giáo.
43 104/GM-UBND 23/09/2021 V/v làm việc một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
44 105/GM-UBND 23/09/2021 V/v họp Đoàn xác minh diện tích đất của ông Quàng Văn Ún bà Phạm Thị Tâm
45 101/GM-UBND 21/09/2021 Giấy mời dự họp trực tuyến Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập huấn viên năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức
46 102/GM-UBND 21/09/2021 Giấy mời Dự họp trực tuyến Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức
47 99/GM-UBND 17/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
48 100/GM-UBND 17/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
49 98/GM-UBND 15/09/2021 Giấy mời các phòng chuyên môm làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC và phân cấp QLNN của tỉnh tại UBND huyện Tuần Giáo.
50 96/GM-UBND 14/09/2021 Giải quyết đơn của công dân
TÌM KIẾM GIẤY MỜI, TÀI LIỆU HỌP
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay10,452
  • Tháng hiện tại245,205
  • Tổng lượt truy cập10,970,406
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây