Tìm kiếm văn bản
QUẢNG CÁO

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
123/UBND-GCPXD23/05/2019Giấy phép xây dựng có thời hạn ông Đoàn Văn Anh
2765/TTr-UBND23/05/2019Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
3762/UBND-NV23/05/2019Công văn V/v: tham gia ý kiến dự thảo quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4761/TTr-UBND23/05/2019Tờ trình V/v: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
5753/UBND -GXN22/05/2019giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình nhà làm việc xã Mường Mùn
6752/ UBND-NN22/05/2019Công văn lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo ban hành quy định phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7750/TTr-UBND22/05/2019Công văn V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
8748/VP-UBND22/05/2019Công văn V/v: Đề nghị chuyển nguồn quỹ bảo trì đường bộ huyện Tuần Giáo năm 2018 ( đợt 3) sang năm 2019
9756/UBND -NN22/05/2019Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị UBND các xã báo cáo rà soát đánh giá lại các tiêu chí chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019
10755/UBND -GXN22/05/2019giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá
11754/UBND -GXN22/05/2019giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình bản Lồng-QL6 xã
Tỏa Tình
12745/UBND-VP21/05/2019Công văn V/v: Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở,xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
13744/UBND-VP21/05/2019Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ( lần 1)
14757/UBND-VP22/05/2019Công văn V/v:Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013
15743/TTr-UBND20/05/2019Tờ trình Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc
16740/UBND-VP20/05/2019Công văn V/v: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019
17739/UBND-VP20/05/2019Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
1820/UBND-GCNĐĐK20/05/2019giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Nguyễn Thị Trang
19745/UBND-VP21/05/2019Công văn V/v: Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở,xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
20738/UBND-VP17/05/2019Công văn Về việc Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất khung nội dung chương trình 135 giai đoạn 2021 - 2025
21737/UBND-VP17/05/2019Công văn Về việc Tổng kết công tác Tổ chức các Ngày Lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019
22736/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình Về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C
quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai
đoạn 2016 - 2020 huyện Tuần Giáo
23735/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình Về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chương trình 135, giai đoạn 2016 - 2020 huyện Tuần Giáo
24734/UBND-NV17/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục đăng ký nhu cầu bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2019
25733/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình Về việc thôi việc đối với công chức cấp xã ( Ông Vi Mạnh Cường)
26730/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
27729/UBND-TCKH17/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
28728/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình V/v: Cho công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính, năm 2019 ( Ông Đỗ Văn Sơn)
29727/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình V/v: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
30731/UBND-VP17/05/2019Công văn phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10 trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
31724/UBND-TNMT16/05/2019Công văn Về việc gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
32723/UBND-TNMT16/05/2019Công văn nhất trí cho công ty cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện Long Tạo khu vực lòng hồ đợt 1
33725/UBND-NN16/05/2019Công văn Về việc tổ chức thực hiện tết trồng cây năm 2019
34718/TTr-UBND16/05/2019Tờ trình giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
35712/UBND-NV15/05/2019Công văn V/v: Đồng ý cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng (Bà Lường Thị Hường,Lường Thị Hà)
36711/UBND-NV15/05/2019Công văn V/v: Đồng ý cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng (Bà Bùi Như Trang,Bạc Thị Tiên)
37710/UBND-NV15/05/2019Công văn V/v: Đồng ý cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng (Bà Đinh Thị Nết, Điêu Thị Đông, Vũ Thị Kim Mai,Phạm Đắc Tống)
38709/UBND-NV15/05/2019Công văn V/v: Đồng ý cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng (Bà Lò Thị Kim, Nguyễn Hương Giang)
39714/UBND-VP15/05/2019Công văn báo cáo kết quả thực hiện gửi nhận văn bản theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
40395/QĐ-UBND15/05/2019Quyết định QĐ thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bà Lò Thị Lý
41707/UBND-TP14/05/2019Công văn Danh sách công chức làm công tác bồi thường của Nhà nước huyện Tuần Giáo
42705/UBND-VP14/05/2019Công văn V/v:Xây dựng báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn Giám sát của UBMTTQ huyện
43708/UBND-TNMT14/05/2019Công văn trích đo địa chính khu đất, lập hồ thửa đất phục vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo
44703/UBND-VP13/05/2019Công văn V/v: Cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo
45702/UBND-TP13/05/2019Công văn V/v: Tăng cường tuyên truyền luật NCN và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn huyện
46697/TTr-UBND10/05/2019Tờ trình Về việc cho ý kiến về chủ trương khảo sát nghiên cứu đầu tư xây dựng khu đô thị tại thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
47695/UBND-VP10/05/2019Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
48694/UBND-VP10/05/2019Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
49693/UBND-VP10/05/2019Công văn V/v: Thực hiện các quy định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về phòng, chống ma túy
50690/GXN - UBND10/05/2019Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc bản Bó xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
51689/UBND-VP10/05/2019Công văn V/v: Cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử nhận số liệu báo cáo
52687/UBND-LĐTBXH10/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
53686/BC-UBND10/05/2019Công văn V/v: Xin ý kiến góp ý Dự thảo PCTHTL năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
54685/UBND-PYT10/05/2019Công văn
V/v: Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 & Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5/2019
55699/UBND-TNMT10/05/2019Công văn
khẩn trương dọn dẹp trả lại mặt bằng tuyến đường Co muôn-xá tự
56692/TTr-UBND10/05/2019Tờ trình điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2018
57681/UBND-VP09/05/2019Công văn V/v: Rà soát điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
58677/TTr-UBND09/05/2019Tờ trình Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: NSH các bản Ten Hon + Thẳm
Nậm xã Tênh
Phông địa điểm xây dựng Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
59674/TTr-UBND09/05/2019Tờ trình V/v: Phê chuẩn Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối
với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tuần Giáo
năm 2019
60672/UBND-NN09/05/2019Công văn V/v: Đề nghị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng bản Hua Sát xã Mường Khong huyện Tuần Giáo
61670/UBND-KTHT09/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm thương mại, khách sạn Tuần Giáo
62669/TTr-UBND09/05/2019Tờ trình V/v: Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã
63668/UBND-VP09/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện Tuần Giáo
64680/UBND-TNMT09/05/2019Công văn tổng hợp kết quả thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và đăng ký bổ sung kế hoach sử dụng đất năm 2019
65679/UBND-TP09/05/2019Công văn xây dựng và giử báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
66661/UBND-TP08/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện công tác chứng thực, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn huyện
67660/UBND-TP08/05/2019Công văn V/v: Hướng dẫn thực hiện xây dựng Tủ sách pháp luật
68659/UBND-PYT08/05/2019Công văn V/v: tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2019
69652/TTr-UBND08/05/2019Tờ trình Về việc bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị từ chi khác ngân sách năm 2019
70651/UBND-TNMT08/05/2019Công văn V/v: Trả lời văn bản đề nghị của Toàn án nhân dân huyện Tuần Giáo
71666/UBND-NV08/05/2019Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi)
72647/UBND-VP07/05/2019Công văn triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
73646/UBND-TNMT07/05/2019Công văn tham gia dự thảo báo cáo quá trình hoạt động khoáng sản chì kẽm Xá Nhè, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
74644/UBND-VP07/05/2019Công văn đề nghị thẩm định lại dự toán các gói thầu mua sắm thiết bị máy móc đồ dùng dạy học của phòng giáo dục và đào tạo
75638/CTR - UBND06/05/2019Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
76636/UBND-CA06/05/2019Công văn V/v: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
77635/UBND-VP06/05/2019Công văn V/v: báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 -NQ/TW của Bộ Chính trị
78634/UBND-TNMT06/05/2019Công văn V/v: Triển khai Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ
79633/UBND-NN06/05/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
8018/UBND-GCNĐĐK06/05/2019giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai ông Nguyễn Mạnh Quang
81640/UBND-BVTV06/05/2019Công văn thực hiện các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu
82639/UBND-TCPTQĐ06/05/2019Chương trình trả lời ý kiến Văn bản 24/CV-UBND ngày 30/11/2018 của UBND xã Tỏa Tình đề nghị có ý kiến trả lời người dân bản Lồng, xã Tỏa Tình về việc đền bù, GPMB điểm trường Bản Lồng
83631/UBND-TNMT04/05/2019Công văn V/v: Trả lời đơn kiến nghị của công dân
84630/UBND-TNMT04/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
85629/UBND-VP04/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
86631/UBND-TNMT03/05/2019Công văn V/v: Trả lời đơn kiến nghị của công dân
87630/UBND-TNMT03/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
88629/UBND-VP03/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
89628/UBND-VP03/05/2019Công văn phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ 2019 - cúp Báo Quân Đội nhân dân"
90627/UBND-TTr02/05/2019Công văn V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Thanh tra
91626/TTr-UBND02/05/2019Tờ trình Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường QL6 - bản Kệt xã Quài
Cang huyện
Tuần Giáo. Địa điểm xây dựng: Xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
92624/BC-UBND02/05/2019Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang huyện Tuần Giáo. Địa điểm xây dựng: Xã Quài Cang - huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
93623/UBND-TNMT02/05/2019Công văn V/v: yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ lán trại dựng trái phép trên đất tại đỉnh đèo Pha Đin xã Tỏa Tình
94622/UBND-TNMT02/05/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
95621/UBND-LĐTBXH02/05/2019Công văn V/v: Tặng quà các gia đình chính sách người có công và hộ nghèo, chiến sỹ Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
96615/UBND-TP26/04/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến đối với Đề án kiện toàn Trung tâm TGPL tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 - 2021
97611/UBND-VP26/04/2019Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
98610/UBND-VP26/04/2019Công văn Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
99612/UBND-VP26/04/2019Công văn lập danh sách tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
100608/UBND-TP25/04/2019Công văn V/v: Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường của Nhà nước tại các cơ quan thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn
101605/UBND-TP25/04/2019Công văn V/v: Thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn và quyền dân sự,chính trị năm 2019
10250/QĐ-UBND24/04/2019Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị công trình: Trường THCS Khong Hin xã Mường Khong huyện Tuần Giáo
103601/TTr-UBND24/04/2019Tờ trình bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuần Giáo
104611/UBND-VP26/04/2019Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
105600/UBND-TNMT23/04/2019Công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân
106599/UBND-VP23/04/2019Công văn tham gia góp u\ý với dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý liến cử tri tỉnh Điện Biên
107598/UBND-KTHT23/04/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
108597/UBND-CV23/04/2019Công văn xin ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án mô hình phòng khám Bác sĩ gia đình giai đoạn 2019-2025
109593/UBND-VP22/04/2019Công văn báo cáo giải quyết các kiến nghị yêu cầu giám sát
110592/UBND-VP22/04/2019Công văn tham mưu văn bản triển khai cụ thể hóa nội dung trong kế hoạch số 59-KH/HU ngày 18/4/2019
111590/UBND-VHTT19/04/2019Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
112588/UBND-NN19/04/2019Công văn tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường
113587/CV-QBQLDƠĐN19/04/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo báo cáo Kết quả rà soát xã, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 huyện Tuần Giáo
114586/CV-QBQLDƠĐN19/04/2019Công văn vận động ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019
115583/UBND-VHTT19/04/2019Công văn Công văn cử diễn viên tham gia ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La năm 2019
116582/CV-QBTTE19/04/2019Công văn vận động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em năm 2019
117581/UBND-TCKH19/04/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thu được đối vói phí bảo vệ môi trường khai thác kháng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
118580/TTr-UBND19/04/2019Tờ trình bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện đề án OCOP năm 2019 cho các đơn vị huyện
119578/TTr-UBND19/04/2019Tờ trình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất giao tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND huyện
120577/UBND-TNMT19/04/2019Công văn tham gia thẩm định hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong đất của phạm vi dự án
121576/UBND-NV18/04/2019Công văn yêu cầu hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trường học các chức danh trong quy hoạch
122575/CTR-UBND18/04/2019Chương trình làm việc của Đoàn giám sát của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
123567/UBND-NV17/04/2019Công văn tăng cường và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo
124566/UBND-VP17/04/2019Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CTTTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
125563/UBND-VP17/04/2019Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
126568/UBND-NV17/04/2019Công văn chuẩn bị tài liệu và tổ chức đối thoại với công dân
127565/UBND-VP17/04/2019Công văn Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng
128564/UBND-VP17/04/2019Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
129562/UBND-VHTT17/04/2019Công văn rà soát đối tượng hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
130560/TTr-UBND17/04/2019Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
131558/TTr-UBND16/04/2019Tờ trình xin nở lóp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 4 huyện Tuần Giáo, năm 2019
132557/TTr-UBND16/04/2019Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng khu dân cư thị trấn Tuần Giáo của công ty cổ phần đầu tư Sơn Phúc
133554/UBND-NV16/04/2019Công văn đăng ký nhận tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về CCHC huyện Tuần Giáo năm 2019
134550/CV-HKH12/04/2019Công văn hướng dẫn truyền thông về Đại hội Đại biểu hội khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024
135551/UBND-VP12/04/2019Công văn xây dựng báo cáo làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch - Đầu tư
136549/UBND-BDĐ12/04/2019Công văn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư về tín dụng chính sách xã hội
137548/UBND-BDĐ12/04/2019Công văn nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh
138547/UBND-CV12/04/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo luật Kiến trúc
139546/UBND-TCKH11/04/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo quy chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội gnhij quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
140545/TTr-UBND11/04/2019Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo
141542/UBND-GDĐT11/04/2019Công văn tham gia ý kiến với dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đối mới chương trình sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh
142541/UBND-GDĐT11/04/2019Công văn tham gia ý kiến với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
143539/UBND-VP11/04/2019Công văn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp ttục đổi mới, phát triển và nâng cáo hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Tuần Giáo
144538/UBND-VP11/04/2019Công văn rà soát hồ sơ, tham mưu trả lời người dân bản Lồng xã Tỏa Tình về công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng điểm trường bản Lồng
145536/UBND-PGDĐT11/04/2019Công văn trưng tập VĐV tham gia tập huấn và tham gia ngày hội tham gia giao lưu văn hóa, thể dục thể thao và du lịch các dân tộc vuàng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La năm 2019
146532/UBND-NV11/04/2019Công văn tham gia ý kiến sáp nhập chi cục thống kê cấp huyện thành chi cục thống kê liên huyện
147531/UBND-TP11/04/2019Công văn báo cáo tình hình triển khai sử dụng hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch dùng chung
148530/UBND-NV11/04/2019Công văn tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019
149529/TĐKT-NV11/04/2019Công văn hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019
150528/UBND-NV11/04/2019Công văn nâng lương bậc thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ,
công chức, viên chức, chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2019
151527/CV-UBND11/04/2019Công văn thực hiện kết luận của Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2017
15224/UBND-NV11/04/2019Công văn nâng lương bậc thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niêm vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2019
153524/TTr-UBND10/04/2019Tờ trình thành lập cụm công nghiệp phái đông huyện Tuần Giáo
154523/UBND-TCPTQĐ10/04/2019Công văn bổ sung mảnh trích đó địa chính phục vụ thu hồi, giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
155521/UBND-TNMT09/04/2019Công văn V/v: Đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
156520/UBND-VHTT09/04/2019Công văn V/v: Rà soát danh sách hộ nghèo thuộc dân tộc ít người chưa có thiết bị nghe - xem
157519/UBND-VP09/04/2019Công văn V/v: Triển khai văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
158517/UBND-NNPT09/04/2019Công văn triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn
159514/UBND-TTr09/04/2019Công văn V/v: báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
160511/UBND-NV09/04/2019Công văn V/v: Nhất trí miễn nhiệm và điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã
161510/UBND-LĐTBX09/04/2019Công văn Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
162509/UBND-VP08/04/2019Công văn V/v: Tiếp tục triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
163508/CTR- UBND08/04/2019Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
164507/TTr-UBND08/04/2019Tờ trình V/v: Đăng ký bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
165504/UBND-TH08/04/2019Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9 và báo cáo UBND tỉnh theo Văn bản số 886/UBND-TH
166503/UBND-TH08/04/2019Công văn V/v: Báo cáo giữa tháng
167502/TTr-UBND08/04/2019Tờ trình Về việc đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Bó, Bản Nôm xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
168501/VP-UBND08/04/2019Công văn Về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch vốn Chương trình 293 năm 2018 huyện Tuần Giáo
169500/UBND-NV08/04/2019Công văn V/v: Đề nghị thi hành kỷ luật đối với công chức lãnh đạo quản lý trường học là đảng viên
170498/UBND-KTHT08/04/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
171251/QĐ-UBND08/04/2019Quyết định V/v: Xử lý kỷ luật đối với bà Phùng Thị Huế Hiệu trưởng trường Mầm Non Mường Thín
172497/UBND-VP07/04/2019Công văn V/v: Giới thiệu Đoàn công tác khảo sát thực hiện Đề tài ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trục đường Quốc lộ 6
173496/UBND-TNMT05/04/2019Công văn V/v: trả lời ý kiến theo văn bản số 03/CV-TA ngày 30/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
174495/UBND-NN05/04/2019Công văn V/v:Nghiên cứu, triển khai Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
175494/UBND-NN05/04/2019Công văn V/v: Chủ động quản lý sâu hại lạ trên cây ngô
176491/UBND-VP05/04/2019Công văn V/v: Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên
177490/UBND-NN05/04/2019Công văn V/v: Phun hóa chất sát trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo
178489/UBND-NN05/04/2019Công văn V/v: Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các lọa động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
179488/UBND-TCKH04/04/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
180487/UBND-NV04/04/2019Công văn V/v: triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và siết chặt kỷ luật , kỷ cương hành chính năm 2019
181486/UBND-TNMT04/04/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP
182485/UBND-TP04/04/2019Công văn V/v: triển khai thi hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
183484/UBND-VP04/04/2019Công văn V/v: Xây dựng báo cáo phục vụ chuyên đề giám sát HĐND tỉnh năm 2019
184483/UBND-VP04/04/2019Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thải Luật thi hành án hình sự ( sửa đổi)
185481/UBND-TP04/04/2019Công văn V/v:Phối hợp cung cấp thông tin sinh, tử
186480/UBND-TP04/04/2019Công văn V/v:Triển khai thi hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
187479/UBND-TP04/04/2019Công văn V/v: Đôn đốc việc thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
188478/UBND-VP04/04/2019Công văn V/v: Tăng cường phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn
189475/TTr-UBND03/04/2019Tờ trình Về việc giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2019
190474/UBND-VP03/04/2019Công văn V/v: Yêu cầu thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng
191473/UBND-LĐTBXH03/04/2019Công văn V/v: tư vấn tuyển dụng lao động cho trường Cao đẳng Than - khoáng sản Việt Nam
192471/UBND-KL03/04/2019Công văn V/v: Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
193469/UBND-VP02/04/2019Công văn V/v: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002
194468/TTr-UBND02/04/2019Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110Kv thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
195467/UBND-VX02/04/2019Công văn V/v: Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh Điện Biên
196466/UBND-VP02/04/2019Công văn V/V Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
197464/UBND-VP02/04/2019Công văn V/v: Phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo theo Kế hoạch 346/KH-SXD ngày 21/3/2019 của Sở Xây dựng
198462/UBND-LĐTBXH02/04/2019Công văn V/v: Đề nghị giải quyết chế độ mai táng theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP
199457/TTr-UBND01/04/2019Tờ trình đầu tư xây dựng công trình: đường Trun tâm xã Phình Sáng bản Pháng Củ, xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
200454/UBND-VP01/04/2019Công văn V/v: Sử dụng hệ thống mạng hồ sơ công việc huyện Tuần Giáo
201453/TTr-UBND01/04/2019Tờ trình Về việc điều động bổ sung sĩ quan Công an nhân đảm nhiệm các chức danh Phó Trưởng Công an xã
202452/UBND-NV01/04/2019Công văn V/v: Phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập Trạm KN - Kn và Trạm BVTV, Trạm Thú y
203458/UBND-NV01/04/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết, giao ước thi đua và đăng ký nội dung tham luận
204450/TTr-UBND29/03/2019Tờ trình Về việc đăng ký bổ sung nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2019
205449/UBND-NV29/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
206448/UBND-NV29/03/2019Công văn V/v: Rà soát và đề nghị xét tặng danh hiệu " Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" " Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
207446/TTr-UBND29/03/2019Tờ trình Về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ cấp xã không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm
208445/TTr-UBND28/03/2019Công văn V/v: triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với TBNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg
209444/TTr-UBND28/03/2019Tờ trình Đề nghị thẩm định lại kết quả duy trì xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2016
210434/UBND-TTr28/03/2019Công văn V/v: Đôn đốc giửi báo cáo về minh bạch tài sản năm 2018
211433/UBND-TTDS28/03/2019Báo cáo V/v: triển khai các hoạt động nhằm giảm tình trạng Tảo hôn và kết hôn cận huyết thống
212431/UBND-VHTT28/03/2019Công văn V/v: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động Internet và trờ chơi điện tử công cộng
213429/UBND-TP28/03/2019Công văn gửi đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019
214428/UBND-TTr28/03/2019Công văn V/v: đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
215427/TTr-UBND27/03/2019Tờ trình V/v: Phê duyệt Đề án Kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2018 - 2021
216425/TTr-UBND27/03/2019Tờ trình Xin chủ trương BTV Huyện ủy tuyển dụng công chức hành chính làm việc tại một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện và tuyển dụng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
217421/TTr-UBND27/03/2019Tờ trình Về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2019
218414/TTr-UBND26/03/2019Tờ trình V/v: Cho cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2019
219413/UBND-NN26/03/2019Công văn tạo điều kiện cho đoàn công tác huyện Tuần Giáo đến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng xã nông thôn mới tại các huyện Văn Bàn tỉnh Lào cai; huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái; huyện Phù Yên và huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
220412/TTr-UBND25/03/2019Tờ trình Về việc gia hạn thời gian cho thuê cơ sở vật chất của Trung tâm Đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo
221409/KH-UBND25/03/2019Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh ở người năm 2019
222408/UBND-KTHT25/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
223406/UBND-TNMT25/03/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
224405/TTr-UBND25/03/2019Tờ trình Về việc cho cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2019
225404/TTr-UBND25/03/2019Tờ trình Về việc miễn nhiệm, điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó Trưởng Công an xã
226387/TTr-UBND22/03/2019Tờ trình xin chủ trương kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý của Phòng LĐTBXH và cho thôi giữ chức cụ quản lý của trường học
227386/UBND-DT22/03/2019Công văn V/v: Rà soát, xác minh các xã, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
228383/HD-UBND22/03/2019Hướng dẫn V/v: Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn huyện
229382/UBND-TCKH22/03/2019Công văn V/v: Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
230380/UBND-NN22/03/2019Công văn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
231378/UBND-VP22/03/2019Công văn V/v: Đăng ký tham gia hội nghị tập huấn an toàn, an ninh thông tin
232389/UBND-TCKH22/03/2019Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
233388/UBND-TP22/03/2019Công văn V/v thực hiện việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
234376/UBND-VP21/03/2019Công văn V/v: Theo dõi bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
235375/UBND-VP21/03/2019Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo
236374/UBND-LĐTBXH20/03/2019Công văn V/v: Rà soát, tổng hợp danh sách hộ có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015
237372/TTr-UBND20/03/2019Tờ trình Về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2019 cho Mặt trận Tổ quốc huyện để tổ chức điểm Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ chi khác ngân sách
238367/TTr-UBND19/03/2019Tờ trình Về việc không đồng ý gia hạn quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên
239366/UBND-NV19/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến về Dự thảo Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên địa bàn tỉnh Điện Biên
240363/CV-UB18/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
241361/UBND-KTHT18/03/2019Công văn V/vtham gia ý kiến quy định về phân cấp QLNN về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
242358/TTr-UBND18/03/2019Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học sơ sở xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
243356/BC-UBND18/03/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm 2019
244355/UBND-DT18/03/2019Công văn V/v: Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện CHỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa XII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông
245360/UBND-BVTV18/03/2019Công văn V/v: Thực hiện trách nhiệm quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện
246354/UBND-NN18/03/2019Công văn V/v: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2018 - 2019
247353/UBND-NN18/03/2019Công văn V/v: Triển khai các thông tư của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về lĩnh vực lâm nghiệp
248362/UBND-NV18/03/2019Công văn V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
249350/CTR-UBND15/03/2019Chương trình Làm việc của Đoàn công tác cuả Sở nông nghiệp và PTNT tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
250347/CV-BCĐ15/03/2019Công văn V/v: Đảm bảo an toàn thực phẩm và ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu phi
251346/CV-BCĐ15/03/2019Công văn V/v: Đảm bảo an toàn thực phẩm Lễ hội Hoa ban năm 2019
252352/UBND-CV15/03/2019Công văn cung cấp thông tin về tình hình sở hữu nhà ở tại việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
253345/TTr-UBND14/03/2019Tờ trình V/v: Xin ý kiến BTV Huyện ủy và Thường trực HĐND huyện về đổi tên và sửa đổi " Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2018 -2021" thành " Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2018 - 2021"
254344/UBND-NV14/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào đề án đưa công an chính quy về làm công an xã
255340/UBND-NV14/03/2019Công văn V/v: Thông kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2019
256338/UBND-CV14/03/2019Công văn V/v: Đề xuất ý kiến liên quan đến công tác thẩm định và cấp giấy phép xây dựng
257337/UBND-VP14/03/2019Công văn V/v: Xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước ( giai đoạn 2013 - 2018)
258332/UBND-NV14/03/2019Công văn V/v: Đăng ký mở lớp và đề xuất các nội dung bồi dưỡng CCHC năm 2019
259331/UBND-LĐTBXH14/03/2019Công văn Tổ chức sự kiện " chất dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học- Cần bạn- Cần tôi- Cần cả thế giới huyện Tuần Giáo năm 2019
260329/UBND-TP14/03/2019Công văn V/v: báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
261328/UBND-YT14/03/2019Công văn tham gia góp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên năm 2019
262327/TTr-UBND14/03/2019Tờ trình Về việc bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đợt I năm 2019
263330/UBND-LĐTBXH14/03/2019Công văn V/v: Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật năm 2019
264325/UBND-VP13/03/2019Công văn V/v:Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực NN &PTNT
265323/UBND-TNMT13/03/2019Công văn V/v: Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ
266322/UBND-NN13/03/2019Công văn V/v: Góp ý dự thảo:" Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019"
267320/UBND-NN13/03/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Điện Biên năm 2019
268319/UBND-TTr13/03/2019Công văn V/v: Đôn đốc gửi kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
269321/UBND-NN13/03/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí " xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và Quy định " xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Điện Biên đến năm 2020
270317/UBND-NNPTNT12/03/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên
271316/UBND-NNPTNT12/03/2019Công văn V/v: Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
272310/UBND-NV11/03/2019Công văn V/v: Đăng ký mở lớp và đề xuất các nội dung bồi dưỡng CCHC năm 2019
273302/UBND-TNMT08/03/2019Công văn gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
274304/BC-UBND08/03/2019Công văn tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2019 và rà soát điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025
275303/UBND-BQLDA08/03/2019Công văn đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu điểm tranh chấp giữa bản Lồng, xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
276299/UBND-TNMT07/03/2019Công văn giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án lắp MBA T2 TBA 110kv Tuần Giáo
277301/UBND-TNMT07/03/2019Công văn cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường
278298/UBND-TNMT07/03/2019Công văn giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình nước sinh hoạt bản Ten cá, xã Quài Cang
279297/UBND-TNMT07/03/2019Công văn giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình khắc phục thiên tai thủy lợi bản Hiệu xã Chiềng Sinh
280296/UBND-TNMT07/03/2019Công văn giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình trường Mầm non Mùn Chung, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo hạng mục nhà ban giám hiệu, phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ
281295/UBND-TNMT07/03/2019Công văn giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ vệ môi trường công trình nước sinh hoạt trung tâm cụm xã Chiềng Đông
282294/UBND-TNMT07/03/2019Công văn xác nghận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước cho trường mầm non, tiểu học, THCS xã Mường Thín
283277/UBND-NN05/03/2019Công văn tham gia ý kiến dự kiến phân bổ vốn và thực hiện chương trình OCOP
284276/UBND-NN05/03/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo phân bổ vốn và thực hiện chương trình OCOP tỉnh Điện Biên năm 2019
285275/CTR-UBND05/03/2019Chương trình công tác tháng 3/2019
286272/UBND-VP04/03/2019Công văn Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra TTHC quý I năm 2019
287265/UBND-CV01/03/2019Công văn tham gia ý kiến thẩm định chủ trương dự án đầu tư cơ sở sản xuất gạch không nung Hoàng Xuân
288264/UBND-VP01/03/2019Công văn tham mưu trả lời đơn đề nghị công dân
289259/UBND-VP01/03/2019Công văn cưỡng chế Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Dương Văn Giang
290256/UBND-VP28/02/2019Công văn V/v: Tham gia Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh
291252/UBND-TNMT28/02/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
292253/UBND-NNPTNT28/02/2019Công văn V/v: Chủ động quản ký bệnh đạo hại lúa vụ Đông xuân 2018 - 2019
293258/UBND-DT28/02/2019Công văn V/v thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
294250/TTr-UBND27/02/2019Tờ trình Về việc đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2019
295246/UBND-NV27/02/2019Công văn V/v: Bổ sung các TLKC để không bị mất điểm chỉ số CCHC của huyện năm 2018
296245/KH-UBND27/02/2019Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
297244/UBND-VP27/02/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của thủ tướng Chính phủ ban hành thực hiện nghị định số 09/2019/NĐ-CP
298242/TTr-UBND27/02/2019Tờ trình V/v: Nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ( Ông Trang Đức Dũng)
299241/TTr-UBND27/02/2019Tờ trình V/v: Cử công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập đi đào tạo trình độ Thạc sĩ ( Ông Nguyễn Văn Bách)
3001/CV-VP UBND27/02/2019Công văn V/v: Đôn đốc, giải trình việc giải quyết hồ sơ của công dân
301248/UBND-NN27/02/2019Công văn V/v: triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới và thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 135/QĐ-UBND và Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 của UBND tỉnh Điện Biên
302239/UBND-VP26/02/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND và TAND tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự năm 2018
303232/CV-UBND26/02/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần phim chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954 - 07/5/2019)
304238/UBND-TP26/02/2019Công văn V/v: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
305237/CV-UBND26/02/2019Công văn V/v: Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
306230/UBND-KTHT25/02/2019Công văn V/v: Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB tỉnh Điện Biên năm 2019
307228/CV-UBND25/02/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc " Về với Điện Biên"
308220/UBND-CA22/02/2019Công văn đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, trường đạt chuẩn tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2019
309218/TTr-UBND21/02/2019Tờ trình phân bổ chi tiết nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu năm 2019 cho các xã huyện Tuần Giáo
310217/TTr-UBND21/02/2019Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018
311216/PA-PCTT21/02/2019Công văn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019
312215/CV-UBND21/02/2019Công văn cung cấp thông tin về công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2018
313214/UBND-VP21/02/2019Công văn tham mưu kế hoạch tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh 28/6/1909-28/6/2019, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019 ) và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)
314212/CV-UBND20/02/2019Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định 62/2011/QĐ-TTg
315211/CV-UBND20/02/2019Công văn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP
316210/TB-UBND20/02/2019Thông báo nghỉ hưu đối với viên chức giáo viên bà Diệp Thị Thu
317209/UBND-NV20/02/2019Công văn cung cấp danh sách cán bộ công chức thực hiện đánh giá tác động của CCHC huyện Tuần Giáo năm 2018
318208/UBND-VP19/02/2019Công văn V/v:đề nghị đo đạc kiểm tra thực trạng sử dụng đất và khôi phục lại mốc GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL279, dự án thành phần I đoạn Tuần Giáo- Điện Biên
319207/UBND-VP19/02/2019Công văn V/v:kiểm tra tình hình phát triển cây ăn quả dự án hỗ trợ sản xuất liên kết chuỗi trên địa bàn huyện Tuần Giáo
320206/UBND-PCTT19/02/2019Công văn V/v: Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
321196/UBND-NV19/02/2019Công văn V/v: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh, huyện năm 2019
322194/UBND-NN18/02/2019Công văn V/v: Đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 huyện Tuần Giáo
323189/UBND-TCKH18/02/2019Công văn V/v: Tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ
324188/UBND-NV15/02/2019Công văn cung cấp danh sách cán bộ công chức, viên chức thực hiện đánh giá tác động của CCH năm 2018
325186/UBND-VP15/02/2019Công văn cung cấp thông tin tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai
326185/UBND-NV15/02/2019Công văn tham gia góp ý vào dự thảo quyết định phê duyệt đề án đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
327183/UBND-VP15/02/2019Công văn hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
328182/UBND-VP15/02/2019Công văn nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
329181/UBND-VP15/02/2019Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa XX
330178/UBND-NV15/02/2019Công văn V/v: Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW
331177/UBND-TNMT15/02/2019Công văn V/v: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
332174/UBND-NN14/02/2019Công văn V/v: Tăng cường chăm sóc, bảo vệ cây lúa Đông Xuân 2018 - 2019 và triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2019
333173/UBND-VP13/02/2019Công văn V/v: Tham mưu dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 290
334172/UBND-TC13/02/2019Công văn V/v: Điều chỉnh hạch toán kinh phí nguồn cải cách tiền lương đã giao tại Qyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo sang niên độ ngân sách năm 2019
335171/CTR-UBND12/02/2019Công văn chương trình công tác tháng 02/2019
336170/UBND-TP12/02/2019Công văn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn huyện Tuần Giáo
337169/UBND-TP12/02/2019Công văn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
338166/CV-UBND12/02/2019Công văn V/v:Cử cán bộ, diễn viên tham gia Lễ hội Khèn Hoa tại huyện Sa Pa Lào Cai
339165/UBND-BCHQS12/02/2019Công văn huy động học sinh các trường THPT phục vụ lễ giao nhận quân năm 2019
340161/TTr-UBND30/01/2019Tờ trình V/v: Đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Nguyễn Thị Giang)
341158/UBND-NN30/01/2019Công văn V/v: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
342157/TTr-UBND30/01/2019Tờ trình V/v: Cử công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập đi đào tạo Thạc sĩ, cán bộ công chức cấp xã đi học Đại học năm 2019
343156/TTr-UBND30/01/2019Tờ trình Cho giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Nguyễn Thị Giang)
344155/UBND-NN30/01/2019Công văn V/v: Tham gia dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
345154/UBND-NN30/01/2019Công văn V/v: Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu vào địa bàn huyện
346153/UBND-VP30/01/2019Công văn V/v: Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
347151/UBND-VP30/01/2019Công văn Về việc phân công trực Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
348150/UBND-TCKH29/01/2019Công văn V/v: Đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung đợt 1 năm 2019
349149/UBND-TCKH29/01/2019Công văn V/v: Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
350131/CV-UBND29/01/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung tạo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
351130/UBND-TNMT29/01/2019Công văn V/v: Triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
352107/UBND-TP29/01/2019Công văn triển khai thực hiện thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp
353129/TTr-UBND28/01/2019Tờ trình V/v: Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã
354128/UBND-TP28/01/2019Công văn V/v: Đôn đốc việc rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
355127/UBND-NV28/01/2019Công văn V/v: Trả lời công văn số 1201 ngày 25/01/2019 của Huyện ủy Điện Biên
356126/UBND-KL24/01/2019Công văn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
357124/CTR-UBND24/01/2019Chương trình Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm 2019
358123/UBND-VP23/01/2019Công văn V/v: Điều chuyển phòng học trực tuyến từ trung tâm GDNN-GDTX cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý, sử dụng
359121/UBND-LĐTBXH23/01/2019Công văn V/v: Tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán năm 2019 đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
360119/UBND-TAND23/01/2019Công văn V/v ý kiến trả lời Văn bản số 570/CV-TA ngày 22/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
361118/TTr-UBND23/01/2019Tờ trình đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chưc năm 2018
362116/TTr-UBND23/01/2019Tờ trình đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018
363115/TTr-UBND23/01/2019Tờ trình điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Quài Cang, phó hiệu trưởng, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Ta Ma năm học 2018-2019
364112/CV-UBND23/01/2019Công văn V/v: Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
365111/UBND-VP22/01/2019Công văn tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
366110/UBND-YT22/01/2019Công văn V/v: Cử lãnh đạo tham gia thành viên BCĐ chương trình sữa học đường
367109/UBND-VP22/01/2019Công văn tham gia thu thập số liệu bản đồ số cho đề án phát triển hệ tri thực việt số hóa
368107/UBND-TP22/01/2019Công văn triển khai thực hiện thông tư số 160/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp
369106/CV-BCĐ22/01/2019Công văn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong kiểm tra nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm
370105/UBND-KTHT21/01/2019Công văn đề nghị bổ sung cầu Phiêng Pẻn xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo vào Dự án LRAMP
371103/UBND-TCKH21/01/2019Công văn rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong cớ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
372102/BTC-CTV21/01/2019Công văn tập huấn phòng chống bạo lực/ xâm hại trẻ em và phụ nữ; Viết sáng kiến dự án nhỏ năm tài chính 2019
373101/UBND-YT21/01/2019Công văn tham gia góp ý kiến dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Điện Biên năm 2019
374100/UBND-VP21/01/2019Công văn V/v: gửi danh sách công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
37599/UBND-NN21/01/2019Công văn chăm sóc thu hoạch cây vụ đông 2018 và tăng cường chỉ đạo sản xuất lúa đông xuân 2018-2019
37695/UBND-NV18/01/2019Công văn triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm2018
37793/TTr-UBND18/01/2019Tờ trình điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm ngân sách huyện và điều chỉnh dự toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
37890/UBND-NV18/01/2019Công văn V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
37989/UBND-NV18/01/2019Công văn V/v tổ chức họp kiểm điểm đối với cán bộ cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật
38088/UBND-NV18/01/2019Công văn V/v tổ chức họp kiểm điểm đối với Hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Thín
38187/UBND-VP18/01/2019Công văn V/v Thăm, chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
38285/UBND-VP17/01/2019Công văn cho ý kiến về nội dung kế hoạch năm 2019
38383/BC-UBND17/01/2019Công văn tổng kết công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh năm 2018
38482/UBND-TNMT17/01/2019Công văn rà soát bổ sung các vùng khan hiếm dưới đất và các dự án cấp nước tập trung trên địa bàn huyện Tuần Giáo
38581/TTr-UBND17/01/2019Tờ trình tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng suối trên địa bàn huyện
38678/TTr-UBND17/01/2019Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục năm 2019 đã giao tại quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 21/2/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
38776/UBND-NV17/01/2019Công văn hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, xây dựng đề án sắp xếp và giữ nguyên bản, khối
38875/CV-UBND17/01/2019Công văn chấp thuận chủ trương điều chỉnh, báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: đường từ sân vận động huyện đội QL6 và trận địa phòng không
38974/CV-UBND17/01/2019Công văn đăng ký danh mục tài sản mua sắm tập trung đợt 1 năm 2019
39073/TTr-UBND17/01/2019Tờ trình nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý
39172/CTDTG16/01/2019Công văn phối hợp trao tặng Tết Nguyên Đán Kỷ hợi năm 2019
39264/UBND-VP14/01/2019Công văn V/v: Tham mưu GPMB Dự án Mương bê tông Na Ít
39363/UBND-VP14/01/2019Công văn V/v: Giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân
39461/UBND-NN14/01/2019Công văn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi tại cơ sở
39560/UBND-NN14/01/2019Công văn triển khai thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
39658/TTr-UBND14/01/2019Tờ trình V/v: Cử công chức lãnh đạo quản lý đi học Cao học ( Ông Nguyễn Hồng Cường)
39757/UBND-NV14/01/2019Công văn V/v: Cung cấp thông tin phục vụ cuộc họp của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
39856/UBND-NN14/01/2019Công văn V/v: Cung cấp thông tin tài khoản quỹ phòng chống thiên tai huyện
39970/UBND-KTHT15/01/2019Công văn V/v: Đăng ký danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
40068/UBND-NN15/01/2019Công văn V/v: Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện
40167/UBND-VP15/01/2019Công văn V/v: Lập danh sách công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính
40254/UBND-LĐTBXH11/01/2019Công văn lựa chọn đại biểu tham dự buổi gặp mặt thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc
40352/UBND-CA11/01/2019Công văn đôn đốc gửi báo cáo
40451/CV-UBND11/01/2019Công văn tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2019
40550/UBND-VP11/01/2019Công văn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục và pháp luật
40649/UBND-TNMT09/01/2019Công văn rà soát những bất cập tại bảng giá đất năm 2014 ( Quyết định số 36/2014/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên
40747/UBND-NV09/01/2019Công văn lập danh sách khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo
40846/UBND-TNMT09/01/2019Công văn kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019
40945/TTr-UBND09/01/2019Tờ trình cho viên chức cấp huyện: cán bộ, công chức cấp xã đi học đại học năm 2019
41044/KH-UBND09/01/2019Công văn tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2018
41142/TTr-UBND08/01/2019Tờ trình đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Nà Đén (Nà Sái) xã Nà Sáy
41240/UBND-NV08/01/2019Công văn lập hồ sơ nghỉ hưu biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2019
41339/UBND-TNMT08/01/2019Công văn V/v: tiếp tục hòa giải tranh chấp đất đai
41438/UBND-VP08/01/2019Công văn V/v: Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy
41536/CV-UBND08/01/2019Công văn V/v: Đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số phục vụ triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
41633/UBND-NN08/01/2019Công văn V/v: Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, kè chống xói lở, kiên cố hóa kênh mương năm 2018 và kế hoạch xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp năm 2019
41732/UBND-VP08/01/2019Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
41829/UBND-TCKH07/01/2019Công văn V/v: Báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm dịch vụ CNTT bằng nguồn ngân sách nhà nước
41928/UBND-KTHT07/01/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Long tạo tỉnh Điện Biên
42026/TTr-UBND05/01/2019Công văn cho ý kiến hình thức tổ chức hoạt động của TT đào tạo và phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo
42123/UBND-NN05/01/2019Công văn đôn đốc hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã năm 2019
42222/UBND-NN05/01/2019Công văn triển khai thực hiện quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030
42321/UBND-VP05/01/2019Công văn xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
42418/UBND-TP04/01/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
42517/UBND-TNMT04/01/2019Công văn xác nhận hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng dự án cửa hàng xăng dầu xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
42616/UBND-VP04/01/2019Công văn xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
42715/UBND-TNMT04/01/2019Công văn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm Luật đất đai tại đối diện cây xăng Mạnh Quân
42814/UBND-NN04/01/2019Công văn xây dựng kế hoạch tết trồng cây năm 2019
42913/TTr-UBND04/01/2019Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019
43012/UBND-TTr03/01/2019Công văn đề nghị khôi phục lại mốc thửa đất số 3, tờ bản đồ GPMB số 8 dự án cải tạo nâng cấp QL279, DATP I đoạn Tuần Giáo- Điện Biên
43110/UBND-VP03/01/2019Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
4328/UBND-TNMT03/01/2019Công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân
4335/UBND-VP03/01/2019Công văn chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019
4344/CTR-UBND03/01/2019Chương trình công tác tháng 01/2019 lãnh đạo UBND huyện
4352/UBND-TH02/01/2019Công văn tham gia góp ý vào dự thảo quyết định ban hành quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4361/UBND-TP02/01/2019Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
4371933/HC-UBND29/12/2018Công văn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018-2019
4381932/HC-UBND29/12/2018Công văn kết quả trao đổi, học tập kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại các xã huyện Mường Ảng và huyện Điện Biên
4391931/HC-UBND29/12/2018Công văn tổ chức thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
4401930/HC-UBND29/12/2018Công văn áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 năm 2018
4411925/UBND-TCKH29/12/2018Công văn V/v: Thực hiện nhập dự toán chi cải cách tiền lương năm 2018 theo QĐ số 1527/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
4421924/UBND-TNMT29/12/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Mùn Chung 2, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
4431923/HC-UBND29/12/2018Công văn điều chỉnh giảm 10% tiết kiệm ở sự nghiệp kinh tế năm 2018 về chi thường xuyên ngân sách huyện
4441922/TTr-UBND29/12/2018Tờ trình phân bổ vốn từ nguồn cân đối ngân sách huyện Tuần Giáo
4451921/TTr-UBND29/12/2018Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp GD & Đào tạo năm 2018 huyện Tuần Giáo
4461920/KH-UBND29/12/2018Công văn bổ sung kinh phí cho thanh tra huyện từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2018
4471918/TTr-UBND29/12/2018Tờ trình bổ sung dự toán chi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018 cho UBND các xã huyện Tuần Giáo
4481916/TTr-UBND29/12/2018Tờ trình phân bổ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách huyện, vốn CĐNS huyện, vốn bổ sung từ NS tỉnh và vốn đấu giá QSD đất; điêu chỉnh vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018, huyện Tuần Giáo
4491915/TTr-UBND29/12/2018Tờ trình điều chỉnh kề hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Tuần Giáo
4501913/UBND-NN28/12/2018Công văn V/v: Triển khai các văn bản của huyện chỉ đạo về sản xuất trồng trọt
4511912/CV-UBND28/12/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện " Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2025
4521911/TTr-UBND28/12/2018Tờ trình V/v: Bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2018
4531907/UBND-NV28/12/2018Công văn V/v: Bàn giao hồ sơ viên chức
4541906/TTr-UBND28/12/2018Tờ trình đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
4551904/TTr-UBND28/12/2018Tờ trình bổ sung kinh phí cho thanh tra huyện từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2018
4561903/TTr-UBND28/12/2018Tờ trình điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho UBND các xã Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Tở
4571902/UBND-TP27/12/2018Công văn triển khai hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch dùng chung
4581886/UBND-VP27/12/2018Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
4591885/UBND-LĐTBXH27/12/2018Công văn báo cáo việc thực hiện SS, PL về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn DTT miền núi giai đoạn 2012-2018
4601884/UBND-NV27/12/2018Công văn V/v: hướng dẫn triển khai rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp và giữ nguyên bản, khối
4611883/TTr -UBND27/12/2018Tờ trình Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc huyện Tuần
Giáo, giai đoạn 2018 - 2021
4621881/2018/TTr-UBND27/12/2018Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách huyện, vốn sự nghiệp GD&ĐT và vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 huyện Tuần Giáo
4631880/UBND-NN26/12/2018Công văn V/v đề xuất nhu cầu vốn thực hiện các dự án bảo vệ phát triển rừng nguồn đầu tư năm 2018 và năm 2019
4641879/UBND-VP26/12/2018Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung hội nghị giao kế hoạch năm 2019
4651878/TTr-UBND26/12/2018Tờ trình Về việc điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2018
4661877/UBND-VP25/12/2018Công văn Về việc xây dựng báo cáo kiểm kiểm tập thể BTV huyện ủy năm 2018
4671876/TTr-UBND25/12/2018Tờ trình Về việc phân bổ Quỹ Bảo trì đường bộ huyện Tuần Giáo năm 2018 ( đợt 2)
4681874/TTr-UBND25/12/2018Tờ trình bổ sung dự toán năm 2018 cho các đơn vị huyện Tuần Giáo
4691872/UBND-TNMT25/12/2018Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
4701871/UBND-TCKH25/12/2018Công văn rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm sử dụng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
4711869/TTr-UBND25/12/2018Tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho UBND xã Quài Nưa, UBND xã Quài Nưa từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất
4721864/TTr-UBND25/12/2018Tờ trình V/v: Xét nâng lương cho cán bộ, công chức đợt II năm 2018
4731863/UBND-VP25/12/2018Công văn Về việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách năm 2018
4741861/BC-UBND24/12/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý cho Dự thảo Quyết định Thành lập BCĐ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn tỉnh Điện biên đến năm 2020
4751860/UBND-KTHT24/12/2018Công văn tổ chức hội chợ Tuần Giáo năm 2018
4761859/GXN-UBND24/12/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình cải tạo, sửa chữa điểm trường Đô rê mon trường Mầm non thị trấn
4771857/TTr-UBND21/12/2018Tờ trình đề nghị UBND huyện khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018
4781855/BC-UBND21/12/2018Công văn tình hình triển khai đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế xã hội năm 2018
4791852/TTr-UBND21/12/2018Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình 293 năm 2018 ( bao gồm kế hoạch vốn năm 2017 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018) huyện Tuần Giáo
4801849/UBND-NV20/12/2018Công văn giải quyết chế độ. chính đối với công chức lãnh đạo, quản lý
4811848/UBND-VP20/12/2018Công văn thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
4821847/UBND-NV20/12/2018Công văn V/v: Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học sau khi trúng tuyển kỳ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2018
4831846/UBND-YT19/12/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý cho Dự thảo Quyết định thành lập BCĐ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn Tỉnh Điện Biên đến năm 2020
4841845/TTr-UBND19/12/2018Quyết định điều chỉnh giảm dự toán năm 2018 của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo
4851842/UBND-NN19/12/2018Công văn đôn đốc gửi báo cáo các tiêu chí NTM năm 2018
4861840/CV-UBND19/12/2018Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản chỉ đạo cùa UBND tỉnh về việc làm Bảng thôn tin tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4871838/CV-UBND19/12/2018Công văn triển khai công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
4881836/UBND-VP18/12/2018Công văn lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
4891835/UBND-VP18/12/2018Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
4901834/UBN-KTHT18/12/2018Công văn tham gia ý kiến thẩm định về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: trung tâm thương mịa khách sạn Tuần Giáo
4911833/TTr-UBND18/12/2018Tờ trình V/v: Cho viên chức giáo viên đi học văn bằng 2, Trung cấp nghề Lâm sinh cán bộ năm 2018
4921832/UBND-VHTT17/12/2018Công văn
4931830/UBND-NN17/12/2018Công văn V/v: Tạo điều kiện cho đoàn công tác UBND huyện đến thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng xã NTM huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên
4941825/UBND-NNPTNT17/12/2018Công văn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi và thủy sản
4951823/UBND-DT17/12/2018Công văn V/v: Rà soát, bổ sung, thay thế danh sách người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
496361/HĐND-VP17/12/2018Công văn tham mưu trả lời kiến nghị của công dân
4971820/UBND-VP14/12/2018Công văn V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
4981819/TTr-UBND14/12/2018Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 17/4/2017 của HĐND huyện về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nàh nước để xây dựng đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa bản quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
4991817/UBND-NC14/12/2018Công văn đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
5001814/UBND-TTHCĐ14/12/2018Công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động của TTHTCĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018
5011812/UBND-TP13/12/2018Công văn V/v: hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
5021811/UBND-TP13/12/2018Công văn V/v: Rà soát, lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm báo cáo viên pháp luật cấp huyện
5031806/CV-BCĐ13/12/2018Công văn V/v: Đề nghị đưa ra khỏi diện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT
5041804/UBND-TP13/12/2018Công văn Triển khai công tác bồi thường nhà nước
5051803/UBND-NN13/12/2018Công văn đôn đốc triển khai thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 huyện Tuần Giáo
5061802/UBND-VHTT13/12/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch vận động tài trợ, hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ Hội Hoa Ban năm 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể Thao, Du lịch lần thứ VI
5071799/HD-UBND13/12/2018Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2019
5081797/TTr-UBND13/12/2018Tờ trình đề nghị thông qua đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2018-2021
5091794/UBND-KTHT12/12/2018Công văn bổ sung hệ thống biển báo; phòng vệ mềm; sơn giảm tốc độ trên đường QL279
5101793/VP-UBND12/12/2018Công văn Về việc đính chính tên dự án được phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND huyện
5111792/TTr-UBND12/12/2018Tờ trình V/v: Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
5121786/UBND-DT11/12/2018Công văn V/v: Dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tuần Giáo lần thứ III năm 2019
5131784/TTr-UBND11/12/2018Tờ trình V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuần Giáo
5141783/UBND-NV11/12/2018Công văn V/v: Đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Mùi Thị Vướn)
5151782/TTr-UBND11/12/2018Tờ trình Về việc nghỉ chế độ đối với cán bộ cấp xã
5161779/UBND-VP11/12/2018Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
5171778/UBND-NV11/12/2018Công văn V/v: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn Tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018
5181776/TTr-UBND11/12/2018Tờ trình Phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư và danh mục công trình từ nguồn vốn thu từ cấp quyền sử dụng đất của xã Quài Cang
5191774/UBND-VP10/12/2018Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
5201771/TTr-UBND10/12/2018Tờ trình đề nghị chúc thọ mừng thọ người cao tuổi đủ 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn huyện Tuần Giáo
5211770/UBND-NV07/12/2018Công văn V/v: Tham mưu thành lập ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử huyện Tuần Giáo năm 2018
5221768/TTr-UBND07/12/2018Tờ trình cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng Mùi Thị Vướn
5231766/TTr-UBND07/12/2018Tờ trình cho cán bộ cấp xã đi học đại học năm 2018
5241765/UBND-TCKH07/12/2018Công văn tham mưu phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình NTM; Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác năm 209 huyện Tuần Giáo
5251751/UBND-CN07/12/2018Công văn xây dựng quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung cấp
5261750/UBND-NV07/12/2018Công văn Báo cáo tình hình quản lý hoạt động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài năm 2018,dự kiến kế hoạch năm 2019
5271749/TTr-UBND07/12/2018Tờ trình xin ý kiến về đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2018-2021
5281752/UBND-TNMT06/12/2018Công văn Về việc trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Đình Thông, bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
5291748/TTr-UBND06/12/2018Tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán năm 2018 từ sự nghiệp đào tạo cho các đơn vị huyện Tuần Giáo
5301746/TTr-UBND06/12/2018Tờ trình bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2018
5311743/UBND-PTV06/12/2018Công văn thông báo tiếp tục thực hiện dự án
5321735/UBND-TP05/12/2018Công văn V/v: báo cáo kết quả đạt chuẩn của UBND cấp xã
5331731/UBND-VP04/12/2018Công văn V/v: tăng cường kiểm tra, ngăn chặn phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép
5341730/TTr-UBND04/12/2018Tờ trình phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp chương trình 293 năm 2018 giao cho ban quản lý dự án các công trình tại quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Tuần Giáo
5351729/TTr-UBND04/12/2018Tờ trình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 từ ngân sách vốn bổ sung dư dự toán còn lại nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2017
5361728/CTR-UBND04/12/2018Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
5371725/TTr-UBND04/12/2018Tờ trình Về việc bổ sung kế hoạch vốn thực hiện các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2018, huyện Tuần Giáo
5381724/UBND-YT04/12/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý kiến Dự thảo kế hoạch Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
5391739/UBND-VP05/12/2018Công văn triển khai thực hiện thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ
5401720/TTr-UBND30/11/2018Tờ trình bổ sung dự toán năm 2018 cho các đơm vik phòng giáo dục và đào tạo để thực hiện hỗ trợ chính sách tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi và chính sách giáo dục đối với người khuyết tật; phòng lao động thương binh và xã hội để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2017-2018
5411717/UBND-VP30/11/2018Công văn lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh gái thủ tục hành chính năm 2019
5421716/UBND-TNMT30/11/2018Công văn V/v ý kiến làm rõ một số nội dung, bổ dung hồ sơ gia đất cho UBNd huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất không qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất bản Chấng xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
5431715/UBND-TCD30/11/2018Công văn V/v: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân
5441713/UBND-CV28/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến thẩm định BCKTKT đầu tư đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo thuộc chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên do ADB tài trợ
5451712/BCĐ-NV28/11/2018Công văn V/v: Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2018
5461710/UBND-VP28/11/2018Công văn phối hợp hào giải tranh chấp đất đai tại thị trấn Tuần Giáo
5471709/UBND-VP28/11/2018Công văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018
5481706/UBND-TNMT27/11/2018Công văn kiểm tra, rà soát việc đổ thải, xây dựng và san lấp mặt bằng trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo
5491705/TTr-UBND27/11/2018Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn thủy ( giáp cây xăng)
5501704/UBND-PTP27/11/2018Công văn V/v tiếp tục triển khai công tác quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước
5511703/UBND-VP27/11/2018Công văn V/v: Giải quyết văn bản đề nghị của công dân
5521700/UBND-VP26/11/2018Công văn V/v: Đề nghị tham gia ý kiến thẩm định BCKTKT đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo thuộc chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên do ADB tài trợ
5531699/UBND-VP26/11/2018Công văn Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tuần Giáo
5541697/UBND-TCD26/11/2018Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
5551696/TT-UBND26/11/2018Công văn V/v: Xây dựng 06 phòng học cho học sinh trường Tiểu học Phình Sáng huyện Tuần Giáo
5561695/UBND-VP26/11/2018Công văn ham mưu xử giải quyết đơn của công dân
5571693/UBND-VP26/11/2018Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
5581692/TTr-UBND26/11/2018Tờ trình Về việc xét, công nhận xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
5591691/UBND-NN26/11/2018Công văn V/v: Xác nhận đăng ký " xã cơ bản đạt chuẩn NTM" năm 2018
5601690/TTr-UBND26/11/2018Tờ trình Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5611686/TTr-UBND23/11/2018Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 theo quyết định 275/QĐ-TTg, huyện Tuần Giáo
5621683/CV-UBND23/11/2018Công văn V/v: Cử lãnh đạo và chuyên môn Phòng Văn hóa và Thông tin tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018
5631682/UBND-VP23/11/2018Công văn V/v: Kiểm tra, rà soát việc cải tạo mặt bằng sau cấp phép
5641681/TTr-UBND23/11/2018V/v: Đề nghị ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC huyện Tuần Giáo năm 2018
5651680/CTR-BCĐ23/11/2018Chương trình công tác của Đoàn phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn
5661679/CV-BCĐ23/11/2018Công văn V/v: tăng cường, đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn các xã, thị trấn
5671677/UBND-TP23/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5681676/TTr-UBND23/11/2018Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường Nậm Cá- bản Hồng Lực, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo
5691675/TTr-UBND23/11/2018Tờ trình cho cán bộ cấp xã đi học đại học năm 2018
5701674/UBND-NV23/11/2018Công văn V/v: Đánh giá kết quả việc báo cáo tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
5711673/DXN-UBND23/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cửa hàng Gas & bếp ga Hòa Hiền
5721671/UBND-DT22/11/2018Công văn V/v: Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2018
5731663/TTr-UBND21/11/2018Tờ trình bổ sung dự toán năm 2018 cho phòng Giáo dục và đào tạo để mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho học sinh năm 2018-2019
5741664/TTr-UBND21/11/2018Tờ trình V/v: Cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Giàng Thị Mỷ)
5751663/TTr-UBND21/11/2018Tờ trình bổ sung dự toán năm 2018 cho phòng Giáo dục và đào tạo để mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho học sinh năm 2018-2019
5761661/UBND-TNMT21/11/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
5771660/UBND-NV21/11/2018Công văn V/v: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018
5781659/UBND-VP20/11/2018V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện
5791658/PA-PCCCR20/11/2018Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019
5801655/TTr-UBND20/11/2018Công văn Về việc chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã
5811654/TB-UBND20/11/2018Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
5821653/UBND-NV20/11/2018Công văn Về tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với nhân dân năm 2018
5831652/TTr-UBND20/11/2018Tờ trình Về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2018 của Phòng lao động - Thương binh và xã hội kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc sự nghiệp đào tạo
5841651/TTr-UBND20/11/2018Về việc xin đầu tư xây dựng dự án: Đường và cầu treo vào khu di tích hang Thẩm Pú xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
5851650/UBND-VHTT20/11/2018V/v: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019
5861300/QĐ-UBND20/11/2018Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường từ ngã ba ( đi bản Há Dùa) - bản Xá Tự xã Tênh Phông ( CTMTQG xây dựng NTM)
5871649/TTr-UBND19/11/2018Tờ trình Về việc cho công chức cấp xã đi học Đại học năm 2018 ( Ông Điêu Chính Họa)
5881648/TTr-UBND19/11/2018Tờ trình Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
5891645/UBND-NV16/11/2018Công văn V/v: Trả lời phương án sáp nhập các trường THCS vào trường THPT
5901641/CV-UBND15/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 1 điều 3 quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên
5911639/UBND-TP16/11/2018Công văn V/v: Góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam
5921638/CV-UBND15/11/2018Công văn V/v: Cử diễn viên tham gia Triển lãm Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Gia Lai năm 2018
5931633/UBND-NV15/11/2018Công văn V/v:Cử cán bộ đi thi chuyên viên cao cấp năm 2018
5941632/UBND-NC14/11/2018Công văn V/v: Báo cáo hợp tác với các tỉnh của Lào năm 2018 và phương hướng hợp tác năm 2019
5951629/UBND-TH14/11/2018Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX
5961628/UBND-VP14/11/2018Công văn Về việc tham mưu xử lý đơn của công dân
5971627/UBND-NN14/11/2018Công văn V/v: Thực hiện một số giải pháp sản xuất vụ Đông xuân 2018 - 2019
59811/BC-UBND13/11/2018Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2018 ( từ 11/10/2018 đến 12/11/2018)
5991618/UBND-VHTT12/11/2018Công văn V/v: Rà soát đối tượng hỗ trợ phương tiện nghe, xem theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
6001616/TTr-UBND12/11/2018Tờ trình V/v: Đề nghị ủy quyền cho UBND huyện Tuần Giáo thực hiện thanh, quyết toán nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương Chương trình theo Quyết định 1776/QĐ-TTg thuộc Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2018
6011615/GXN-UBND12/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin, xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo
6021612/UBND-NV12/11/2018Công văn V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/2018/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6031602/UBND-VP08/11/2018Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
6041601/TTr-UBND08/11/2018Tờ trình Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( CT 135) huyện Tuần Giáo
6051600/KH-UBND08/11/2018Kế hoạch tổ chức tổng kết sản xuất vụ mùa, công tác QLBVR - PCCCR năm 2018; Triển khai sản xuất vụ Đông - Xuân, công tác QLBVR - PCCCR năm 2019
6061599/UBND-VP08/11/2018Công văn Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng CSHT khu đất đấu giá QSD đất Trạm bảo vệ thực vật
6071598/UBND-NV08/11/2018Công văn V/v: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018 của UBND huyện Tuần Giáo
6081596/UBND-VP07/11/2018Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân ( Lần 2)
6091595/KH-UBND07/11/2018Công văn Về việc tham gia ý kiến vào Dự thảo Phương án phân bổ 10% vốn dự phòng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên
6101593/CV-UBND07/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 94/2014/NĐ-CP nagyf 17/10/2014 quy định thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
6111592/UBND-NN07/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
6121591/BC-UBND07/11/2018Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
6131588/TTr-UBND07/11/2018Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, rãnh thoát nước và công trình phòng hộ công trình Nà Sáy - Mường Thín huyện Tuần Giáo
6141586/UBND-TNMT07/11/2018Công văn V/v: Triển khai thực hiện văn bản số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào " Chống rác thải nhựa"
6151584/UBND-NV06/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP và tờ trình Chính phủ
6161583/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở kinh doanh vật tư, giống nông nghiệp, phân bón và chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật do bà Lò Thị Hường lập
6171582/UBND-TP06/11/2018Công văn V/v: Báo cáo thống kê số liệu và báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019
6181581/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Trường Mầm non Pú Nhung
6191580/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường QL 6- Bản Cắm
6201579/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Đường từ sân vận động - Huyện đội - QL 6 và trận địa phòng không
Mai
6211578/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình trường Mầm non Sao Mai
6221577/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình thủy lợi bản Chạng
6231576/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường từ ngã ba ( Tênh Phông, Huổi Anh) đến bản Huổi Anh xã Tênh Phông
6241575/GXN-UBND06/11/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Thủy lợi bản Phủ
6251574/CV-UBND06/11/2018Công văn V/v: Ghi hình di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Pang Phóong cuả dân tộc Kháng tại xã Rạng Đông
6261573/UBND-TP06/11/2018Công văn V/v: Tính điểm và đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2018
6271572/TTr-UBND06/11/2018Tờ trình Đăng ký xã đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2019
6281571/UBND-TP06/11/2018Công văn V/v: Tăng cường thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018; đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
6291570/UBND-VP06/11/2018Công văn V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6301569/UBND-CV06/11/2018V/v: Tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, thay thế Khoản 2 Mục 1 hướng dẫn một số nội dung thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
6311568/UBND-TNMT06/11/2018V/v: Tổng hợp các danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa và đất trồng rừng phòng hộ năm 2019 huyện Tuần Giáo
6321567/UBND-NN06/11/2018Công văn V/v: Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo đến năm 2020
6331566/UBND-TNMT06/11/2018Công văn V/v: ý kiến trả lời Văn bản số 95/2018/CV-TA ngày 20/9/2018 của Tòa Án nhân dân huyện Tuần Giáo
6341563/TTr-UBND05/11/2018Tờ trình V/v: Cho cán bộ, công chức cấp xã đi học Đại học năm 2018 ( Bà Lò Thị Mai)
6351562/UBND-NV05/11/2018Công văn V/v: Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
6361561/TTr-UBND05/11/2018Tờ trình Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo năm 2018 ( Lần 2)
6371560/CTR-UBND05/11/2018Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
6381557/UBND-KTHT01/11/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến thẩm định dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Nam Linh Trang xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
6391555/UBND-CA01/11/2018Công văn V/v: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
6401553/UBND-VP01/11/2018Công văn V/v: báo cáo làm rõ việc hợp đồng khuyến nông viên cấp xã
6411552/TTr-UBND01/11/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua xã Mường Mùn
6421551/UBND-VP01/11/2018Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
6431549/UBND-NN30/10/2018Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia Dự thảo báo cáo thẩm tra đề nghị xét, công nhận xã Quài Nưa cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018
6441547/UBND-NV30/10/2018Công văn V/v: Triển khai thi hành thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ
6451546/UBND-KTHT30/10/2018V/v: Tham gia cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Seo xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa và xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
6461544/UBND-NV30/10/2018Công văn V/v: Chế độ phụ cấp công vụ đối với người được tuyển dụng vào làm cán bộ, công chức đang trong thời gian tập sự
6471539/TTr-UBND30/10/2018Tờ trình Đề nghị xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã huyện Tuần Giáo năm 2018
6481535/UBND-TNMT29/10/2018Công văn Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6491532/UBND-TNMT29/10/2018Công văn V/v: Trích đo đại chính GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo và dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo
6501531/UBND-VP29/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
6511529/TTr-UBND29/10/2018Tờ trình Về việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2018
6521530/UBND-TCKH29/10/2018Công văn V/v: Triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6531526/UBND-NN29/10/2018Công văn V/v: Tổng kết sản xuất vụ Mùa; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. Phương hướng sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019; quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2019
6541524/UBND-VP29/10/2018Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( Lần 3)
6551523/UBND-HĐXTH26/10/2018Công văn V/v: Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng III năm 2018
6561522/UBND-NN26/10/2018Công văn V/v: Đăng ký kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bề vững năm 2019
6571521/UBND-NV26/10/2018Công văn V/v: Đề nghị cử báo cáo viên giúp huyện triển khai, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
6581520/TTr-UBND24/10/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm nọn thị trấn Tuần Giáo
6591519/TTr-UBND24/10/2018Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định duyệt về phòng cháy chữa cháy công trình: Trường mầm non thị trấn Tuần Giáo
6601517/UBND-TNMT24/10/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý dự thảo báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường nước tỉnh Điện Biên
6611515/CV-BCĐ24/10/2018Công văn V/v: Kiểm tra thẩm định kết quả xây dựng bản, khối phố văn hóa năm 2018
6621514/UBND-NN24/10/2018Công văn V/v: Điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018
6631513/TTr-UBND24/10/2018Tờ trình Về việc thống nhất nội dung thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
6641511/UBND-VP24/10/2018Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
6651510/CTR-UBND24/10/2018Chương trình Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
6661509/UBND-TNMT24/10/2018Công văn V/v: Tổng hợp số liệu báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay
6671506/UBND-TPT23/10/2018Công văn V/v: Đề nghị báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực về gia đình đối với phụ nữ và xây dựng, thực hiện quy ước
6681503/TTr-UBND23/10/2018Tờ trình V/v: Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy công trình: Trường mầm non An Bình xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
6691502/TTr-UBND23/10/2018Tờ trình Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non An Bình xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
6701501/UBND-TTXD23/10/2018Công văn V/v: Chấp thuận vị trí, địa điểm và tổng mặt bằng xây dựng công trình trường mầm non An Bình, xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
6711500/UBND-VP22/10/2018Công văn V/v: Xin ý kiến tiếp nhận tài trợ xây dựng điểm trường Hua Mức 2 từ tổ chức tình nguyện vì giáo dục ( VFE)
6721496/UBND-NN22/10/2018Công văn V/v: Đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2018
6731495/TTr-UBND22/10/2018Tờ trình Biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018 - 2019
6741493/UBND-NV22/10/2018Công văn V/v: Tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
6751491/UBND-TNMT18/10/2018Công văn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng dất năm 2019
6761490/TTr-UBND18/10/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu xây dựng công trình trường mầm non Mùn Chung xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
6771489/TTr-UBND18/10/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu xây dựng công trình trường THCS xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
6781488/UBND-XDCB18/10/2018Công văn tham mưu chủ trương điều chỉnh báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
6791487/UBND-VP18/10/2018Công văn xây dựng bổ sung kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo năm 2020
6801486/TTr-UBND18/10/2018Tờ trình đề nghị khen thưởng xuất sắc đột xuất trong tham gia hội diễn NTQC công- nông-binh tỉnh Điện Biên lần thứ V năm 2018
6811485/UBND-VP18/10/2018Công văn chuẩn bị nội dung họp UBND tỉnh các tháng 10, tháng 11/2008 và nội dung để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9
6821483/UBND-NV17/10/2018Công văn V/v: Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018"
6831482/TTr-UBND17/10/2018Tờ trình V/v: Đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2018 - 2019
6841481/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Đạo khối 20/7 thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
6851480/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Hiếu khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
6861479/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh bản Pom Loi phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cải tạo mặt bằng
6871477/UBND-NV17/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Chính phủ về lưu trữ con dấu hết giá trị sử dụng
6881475/UBND-XDCB17/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo phương án 10% vốn dự phòng chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Điện Biên
6891474/TTr-UBND16/10/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công dựng công trình: Nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông
6901473/UBND-ĐTXD16/10/2018Công văn V/v: Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây các công trình: Nước sinh hoạt trung tâm xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
6911472/BC-BCĐ16/10/2018Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018
6921471/UBND-NV15/10/2018Công văn V/v: hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
6931470/UBND-KTHT15/10/2018Công văn V/v: Ý kiến tham gia giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thành lập cụm Công nghiệp phía đông huyện Tuần Giáo
6941466/UBND-ĐTXD12/10/2018Công văn giải trình và hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
6951467/TTr-UBND12/10/2018Tờ trình thẩm định báo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
6961463/TTr-UBND12/10/2018Tờ trình Điều chỉnh vốn ngân sách huyện đã giao tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
6971462/UBND-XDCB12/10/2018Công văn Về chương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà khách UBND huyện
6981461/CV-UBND12/10/2018Công văn V/v: Hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm
6991460/UBND-VP12/10/2018Công văn V/v: Đồng ý tiếp nhận tài trợ xây dựng điểm trường Hua Mức 2 từ tổ chức Tình nguyện Vì giáo dục ( VFE)
7001457/UBND-NV11/10/2018Công văn nâng cao bậc thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt II năm 2018
7011455/UBND-TP11/10/2018Công văn tăng cường hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
7021454/UBND-NV11/10/2018Công văn V/v: triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
7031451/TTr-UBND10/10/2018Tờ trình Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua xã Mường Mùn
7041450/TTr-UBND10/10/2018Tờ trình Về việc bổ nhiệm lại và điều động Hiệu trưởng năm học 2018 - 2019
7051449/UBND-VP09/10/2018Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( lần 2)
7061448/UBND-VP09/10/2018Công văn V/v: Cho ý kiến về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thành lập cụm công nghiệp phía Đông huyện Tuần Giáo
7071447/CV-UBND09/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
7081445/CV-HĐPHPBGDPL08/10/2018V/v: Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
7091443/TTr-UBND08/10/2018Tờ trình Phân bổ chi tiết nguồn vốn và danh mục công trình từ nguồn sự nghiệp Chương trình MTQG; Vốn thu từ cấp quyền sử dụng đất; Vốn đấu giá QSD đất
7101441/TTr-UBND08/10/2018Tờ trình Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 ( kinh phí khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung)
7111440/GXN-UBND08/10/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường bản Sái Ngoài -
bản Sái Trong
7121439/GXN-UBND08/10/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường bản Sáng - bản Cưởm
7131438/GXN-UBND08/10/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường bản Nong Giáng - bản Mạ Khúa
7141437/GXN-UBND08/10/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình đường QL6 - bản Cạn
7151436/GXN-UBND08/10/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình Trường Mầm non Khong Hin
7161433/UBND-PTP05/10/2018Công văn V/v: Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
7171430/TTr-UBND05/10/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Nậm Chăn xã Chiềng Đông
7181429/UBND-ĐTXD05/10/2018Công văn hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông
7191428/UBND-TP05/10/2018Công văn đính chính văn bản
7201427/UBND-ĐTXD05/10/2018Công văn hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo theo văn bản số 995/SKHĐT-NN của sở kế hoạch và đầu tư
7211426/UBND-YT05/10/2018V/v: Xin ý kiến đóng góp Dự thảo kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7221425/TTr-UBND05/10/2018Tờ trình V/v: Xin kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tuần Giáo lần thứ III năm 2019
7231424/UBND-LĐTBXH05/10/2018Công văn V/v: Đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi về trung tâm Phật tích
7241423/TTr-HKH05/10/2018Tờ trình V/v: Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ IV ( 2018 - 2023)
7251422/TTr-HKH05/10/2018Tờ trình V/v: Đề nghị phê duyệt nhân sự Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ IV ( 2018 - 2023)
7261421/UBND-VP05/10/2018Công văn V/v: Xử lý đơn của công dân
7271420/UBND-TCD05/10/2018Công văn phối hợp xử lý đơn kiến nghị của công dân
7281419/UBND-VP05/10/2018Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
7291418/UBND-NN04/10/2018Công văn V/v: triển khai sản xuất vụ Đông 2018
7301417/TTr-UBND04/10/2018Về việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ tiền điện Quý I, Quý II năm 2018 cho hộ chính sách xã hội ( Hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo và có lượng sử dụng cho mục đích sinh hoạt không quá 50kWh ở vùng có điện lưới)
7311416/TTr-UBND04/10/2018Về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
7321415/TTr-UBND04/10/2018Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Bản Thín B xã Mường Thín huyện Tuần Giáo
7331414/TTr-UBND04/10/2018Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nước sinh hoạt bản Ten Cá xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
7341413/UBND-TCPTQĐ04/10/2018Công văn V/v: Nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước ( 02 vụ) sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
7351410/TTr-UBND03/10/2018Tờ trình V/v: Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg
7361409/TTr-UBND03/10/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn xã Chiềng Đông
7371408/UBND-CV03/10/2018V/v: Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng
7381407/CTR-UBND03/10/2018Chương trình công tác tháng 10/2018 UBND huyện
7391406/UBND-NN03/10/2018V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định giao kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai và kế hoạch miễn giảm thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7401405/UBND-CA03/10/2018Công văn Về việc tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10
7411404/CV-UBND03/10/2018Công văn V/v: Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo năm 2018
742287/CTR-UBND03/10/2018Chương trình công tác tháng 10/2018 HĐND huyện
74321/TTr-VP03/10/2018Tờ trình Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình sửa chữa nhà khách UBND huyện
7441401/UBND-NV02/10/2018Công văn V/v: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trường học giai đoạn 2018 - 2021
7451400/UBND-NV02/10/2018Công văn V/v: Rà soát, thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ
7461399/TTr-UBND02/10/2018Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thủy lợi Nà Sáy ( Nà Đén) xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
7471398/TTr-UBND02/10/2018Tờ trình giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
7481392/UBND-TP30/09/2018V/v: Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án về quyền dân sự, chính trị
7491391/CV-UBND30/09/2018Thông báo V/v: Cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo năm 2019
7501389/UBND-TNMT28/09/2018Công văn cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh cải tạo mặt bằng
7511387/UBND-NV28/09/2018V/v: Triển khai thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Chính phủ
7521382/UBND-NN28/09/2018V/v: Chủ động dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét cho gia súc vụ Đông Xuân 2018 - 2019
7531381/UBND-TCKH28/09/2018V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7541380/UBND-NN28/09/2018V/v: Tuyên truyền nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên tại xã Mường Khong
7551379/UBND-NN28/09/2018V/v: Quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông trên địa bàn huyện Tuần Giáo
7561378/TTr-UBND28/09/2018Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bản Hốc xã Mường Mùn
7571377/UBND-ĐTXD28/09/2018Công văn V/v: Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non thị trấn Tuần Giáo
7581376/UBND-DT28/09/2018Công văn V/v: Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020
7591114/QĐ-UBND28/09/2018Quyết định V/v: Gọi sỹ quan dự bị đi huấn luyện diễn tập năm 2018 ( Đồng chí: Cà Văn Sáng)
7601372/CV-UBND27/09/2018V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
7611371/UBND-VP27/09/2018V/v: Phối hợp giải quyết theo đề nghị của UBND xã Mường Thín
7621370/UBND-VP27/09/2018V/v: Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn năm 2018
7631369/UBND-VP27/09/2018Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
7641365/UBND-VP27/09/2018Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
7651364/UBND-KTHT27/09/2018V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7661363/TTr-UBND27/09/2018V/v: Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất để giao
đất đối với Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo
huyện Tuần Giáo
7671361/UBND-NV27/09/2018V/v: Đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Lò Thị An)
7681360/UBND-NV27/09/2018V/v: Tham gia ý kiến dự thảo quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7691358/CV-UBND27/09/2018V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn
7701357/UBND-TCPTQĐ26/09/2018V/v: chấp thuận diện tích đất không bao gồm diện tích đất rừng đã giao quản lý cho Công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên làm thủ tục cấp phép vật liệu nổ công nghiệp thuộc dự án Thủy điện Mùn Chung 2
7711354/UBND-YT26/09/2018Công văn V/v: Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7721353/DS-UBND26/09/2018Danh sách đăng ký tham gia Hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2018
7731351/UBND-DT26/09/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7741349/UBND-TCKH26/09/2018V/v: Một số giải pháp cấp bách thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018
7751347/UBND-NN25/09/2018Công văn V/v: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với xã Quài Nưa lập tài liệu kiểm chứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
7761346/UBND-NN25/09/2018V/v: Thăm đồng đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa - Hè thu năm 2018
7771348/GXN-UBND25/09/2018V/v: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình chống quá tải giảm bán kính cấp điện các TBA bản Kép, bản Chăn, bản Chấng huyện Tuần Giáo do công ty Điện lực Điện Biên lập
7781343/UBND-TCKH24/09/2018Công văn đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2018
7791342/TTr-UBND24/09/2018Tờ trình xin bổ sung kinh phí năm 2018, 2019 của UBND huyện Tuần Giáo
7801341/UBND-NN24/09/2018Công văn đăng ký sử dụng hóa chất phun phòng thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khủ trùng môi trường đợt 2 năm 2018
7811339/CV-UBND24/09/2018Công văn cho phép công ty Quốc tế Việt Am chi nhánh tại Hà nội giới thiệu tính năng công dụng của sản phẩm máy ION trên địa bàn huyện Tuần Giáo
7821338/TTr-UBND24/09/2018đề nghị thu hồi đất của UBND xã Nà Sáy tại địa bàn xã Nà Sáy
7831337/DA-UBND24/09/2018Dự án điều chỉnh danh mục dự án tại báo cáo số 1253/BC-UBND ngày 07/9/2018
7841336/UBND-NV21/09/2018Công văn giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức lãnh đạo quàn lý
7851335/TĐKT-NV21/09/2018Công văn đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2018-2019
7861334/TTr-UBND21/09/2018Tờ trình phân bổ vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 (kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên)
7871333/TTr-UBND21/09/2018Tờ trình điều chỉnh giảm dự toán chi năm 2018 của Phòng nông nghiệp và PTNT dự toán chi chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiẹp bền vững đã giao tại Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 21/12/2017
7881331/TTr-UBND20/09/2018Tờ trình xác định đấu giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
7891329/UBND-TP20/09/2018Công văn góp ý dự thảo Tờ trình chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều củ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ
7901328/UBND-TP20/09/2018Công văn tham gia ý kiến dự thảo đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp theo quy định của Luật giám định tư pháp
7911327/UBND-KL19/09/2018V/v Tăng cường ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng
7921326/UBND-NV19/09/2018Công văn tổ chức lớp tập huấn phần mềm
7931325/UBND-NN19/09/2018Công văn phương án di chuyển các hộ nằm trong khu vực sạt lở cao tại bản Nà Tòng, xã Nà Tòng
7941324/TTr-UBND19/09/2018Tờ trình bổ sung dự toán ngân sách
7951323/UBND-VP19/09/2018xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
7961322/UBND-NN19/09/2018Công văn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và ngăn chặn nguy xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn huyện Tuần Giáo
7971321/UBN-NN19/09/2018trả lời thư đề nghị của ông: Lầu Chồng Vừ- Bản Hua Sa, Tỏa Tình
7981318/TTr-UBND18/09/2018Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dưgnj công trình: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, rãnh thoát nước và công trình phòng hộ công trình Nà Sáy - Mường Thín huyện Tuần Giáo
7991316/UBND-TP18/09/2018Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Sung
8001313/CV-UBND18/09/2018đăng ký thảo luận dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
8011311/UBND-NV18/09/2018Công văn tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
8021310/TTr-UBND18/09/2018Tờ trình nghỉ hưu đối với cán bộ cấp xã
8031308/KH-UBND18/09/2018Triển khai thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
8041307/TTr-UBND18/09/2018Tờ trình tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường tiểu học thọc UBND huyện Tuần Giáo năm học 2018-2019
8051306/UBND-NV18/09/2018Công văn đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng
8061305/UBND-TCKH18/09/2018triển khai thực hiện Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của thủ trướng Chính phủ
8071304/UBND-NV18/09/2018phê chuẩn danh sách giáo viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
8081303/UBND-NN17/09/2018Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo Luật trồng trọt
8091302/UBND-NN17/09/2018Công văn tham gia ý kiến dự thảo Luật chăn nuôi
8101300/TTr-UBND17/09/2018Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: trường mầm non An Bình, xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
8111299/UBND-TCD17/09/2018Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Khỏ
8121295/UBND-TTr14/09/2018Công văn trở lời đơn kiến nghị của ông Mùa A Lử, bản Lồng, xã Tỏa Tình
8131294/TTr-UBND14/09/2018Tờ trình cho viên chức giáo viên chuyển vùng theo nguyện vọng
8141293/CTR-UBND14/09/2018Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
8151292/UBND-VP14/09/2018Công văn triển khai liên thông gửi nhận văn bản từ UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị
8161290/UBND-VP14/09/2018Công văn xây dựng văn bản về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
8171289/UBND-NN13/09/2018Công văn tham gia ý kiến dự thảo
8181286/UBND-VP13/09/2018Công văn đôn đốc gửi bộ thủ tục hành chính, in bài đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện (lần 3)
8191285/UBND-NV13/09/2018triển khai thực hiện Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế
8201283/UBND-TCD13/09/2018Công văn tham mưu giải quyết đơn Tố cáo của công dan
8211280/UBND-GD&ĐT13/09/2018Đăng ký thẩm định các trường đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018-2019
8221279/UBND-TN&MT12/09/2018Công văn giải quyết việc lấn chiếm đất trên địa bàn xã Tỏa Tình
8231278/UBND-VP12/09/2018Công văn thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
8241277/TTr-UBND12/09/2018Tờ trình bổ sung dự toán cho trung tâm giáo dục thường xuyên và GD
8251276/GXN-UBND12/09/2018Giấy Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
8261275/UBND-KTHT12/09/2018Công văn lấy ý kiến thẩm định dự án của hàng xăng dầu Kim Thoa
8271274/CV-UBND12/09/2018Công văn gửi đề cương phổ biến giáo dục, pháp luật quý III/2018
8281273/UBND-VP12/09/2018Công văn tham mưu phương án di chuyển các hộ nằm trong khu vực sạt lở cao tại bản Nà Tòng, xã Nà Tòng
8291268/UBND-NN11/09/2018Công văn góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
8301267/UBND-TCD11/09/2018Công văn tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân
8311266/UBND-ĐTXD11/09/2018Công văn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề án chủ trương đầu tư dự án nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua xã Mường Mùn
8321265/UBND-VP11/09/2018Công văn Khẩn chương thực hiện chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững
8331264/TTr-UBND11/09/2018Tờ trình đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen
8341262/UBND-VP11/09/2018Công văn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 2334/UBND-KTN
835261/UBND-NV11/09/2018Công văn tiếp nhận giầy mùa đông cho trẻ em và gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Tuần Giáo
8361256/CV-UBND10/09/2018Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Ban
837274/HĐND10/09/2018Công văn lấy phiếu tham gia ý kiến vào dự thảo luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
8381250/UBND-TCD07/09/2018Công văn V/v chuyển đơn của công dân Lò Văn Khỏ
8391247/KH-UBND06/09/2018Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 huyện Tuần Giáo năm 2019
8401246/UBND-VP06/09/2018Công văn chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên
8411244/HD-UBND06/09/2018Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2018 trện địa huyện
8421242/UBND-NN06/09/2018Công văn phúc đáp nội dung đề nghị của UBND xã Tảo Tình tại Tở Trình số 26/TTr-UBND
8431241/CTR-UBND06/09/2018Chương trình công tác tháng 9/2018
8441240/UBND-VP06/09/2018Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
8451239/UBND-NV06/09/2018Công văn góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
8461235/UBND-XDCB05/09/2018Công văn về chủ trương đầu tư xây dựng công trình
8471234/UBND-NN05/09/2018Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia thẩm định đánh giá hồ sơ xã Quài Nưa cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới
8481233/UBND-NV05/09/2018Công văn đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng bà Phạm Thị Nhung
8491232/TTr-UBND05/09/2018Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nức thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: dự án thủy điện Mùn Chung 2 huyện Tuần Giáo
8501230/TTr-UBND05/09/2018Tờ trình giải trình thay đổi danh mục trong quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên
8511227/UBND-TCKH04/09/2018Công văn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.00 đồng lên 1.390.000 theo nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018
8521226/UBND-TP04/09/2018Công văn trả lời đề nghị xác minh việc lưu giữ hồ sơ hộ tịch
853941/QĐ-UBND04/09/2018Quyết định điều động và phân công công tác đối với viên chức giáo viên bà Nguyễn Thị Liên
8541224/UBND-TNMT31/08/2018Công văn thẩm định hồ sơ đất đai công trình thủy điện Nậm Pay
8551223/UBND-VP31/08/2018Công văn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn huyện Tuần giáo
8561221/TTr-UBND30/08/2018Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Tuần Giáo
8571220/TTr-UBND30/08/2018Tờ trình bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, đợt II năm 2018
8581218/CV-UBND30/08/2018Công văn cử diễn viên tham gia chương trình hội hcợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ỈTE năm 2018
859882/QĐ-UBND30/08/2018Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức Lò Văn Cương
8601210/TTr-UBND28/08/2018Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất với khu đất bnả Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
8611208/TTr-UBND28/08/2018Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân coa thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thưc hiện chỉ thị số 21-CT/TW
8621206/UBND-NN27/08/2018Công văn di dời khẩn cấp cho các hộ bị thiệt hại do lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất từ năm 2016-2018
8631205/UBND-NV27/08/2018Công văn đề nghị thi hành xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng viên Mùa A Dề; ông Mùa A Dình
8641204/UBND-NV27/08/2018Công văn đề nghị thi hành xử lý kỷ luật đối với công chức là đảng viên ông Thào A Ty
8651203/UBND-NV27/08/2018Công văn đề nghị thi hành xử lý kỷ luật đối với cán bộ đảng là đảng viên ông Lò Văn Thang, ông Tòng Văn Văn
8661200/KL-UBND27/08/2018Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015 đến năm 2017 tại UBND xã Quài Cang và UBND xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
8671199/TTr-UBND27/08/2018Tờ trình thôi việc đối với công chức cấp xã
8681196/UBND-NN24/08/2018Công văn tham gia dự thảo quyết định ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp thủy lực tỉnh Điện Biên
869872/QĐ-UBND24/08/2018QĐ V/v xử lý kỷ luật đối với ông Mùa A Dề - Chủ tịch UBND xã Tảo Tình
8701179/UBND-TCKH21/08/2018V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định về việc ban hành danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định là tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ bao mòn tài sản cố định vô hình
8711178/UBND-BTCD21/08/2018Công văn tăng cường công tác tiếp công dân
8721177/TTr-UBND21/08/2018Tờ trình đề nghị cấp kinh phí đầu tư xây dựng công trình phòng chống thiên tai
8731175/UBND-NV21/08/2018Công văn bổ sung kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo
8741174/UBND-NN21/08/2018Công văn tăng cường kiểm soát, phòng chống bệnh khám lá virus hại sắn
8751172/UBND-VP21/08/2018Công văn cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lệ 6
8761170/CV-UBND21/08/2018Công văn chỉ đạo các đơn vị khắc phục công trình thủy lợi bản Hiệu xã Chiềng Sinh
8771168/UBND-VP21/08/2018Công văn chấp thuận tiếp tục hoạt động của dự án
878863/QĐ-UBND21/08/2018Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách trường THCS Vừ A Dính cho ông Lò Xuân Văn
8791166/UBND-TNMT20/08/2018Công văn V/v ý kiến trả lời văn bản số 27/CV-TA này 20/7/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
8801165/UBND-TNMT20/08/2018Công văn báo cáo về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5-Quốc hội khóa XIV
8811163/TTr-UBND20/08/2018Tờ trình cho cán bộ công chức cấp xã đi học địa học năm 2018
8821162/TTr-UBND20/08/2018Tờ trình phê duyệt hệ số điều chỉnh đấu giá đất quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
8831160/TTr-UBND20/08/2018Tờ trình để nghị tặng bằng khen cho tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018
8841159/TTr-UBND20/08/2018Tờ trình để nghị UBND huyện khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018
8851156/UBND-BVTV17/08/2018Công văn chủ động chăm sóc và phòng chống sinh vật gây hại từ nay đến cuối vụ mùa 2018
8861155/UBND-NV15/08/2018Công văn phối hợp yêu cầu dân xã Xá Nhè. Mường Đun huyện Tủa Chùa thôi xâm canh, xâm cư đất rừng phòng hộ thuộc xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
8871154/UBND-NV15/08/2018Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ
8881150/UBND-VP15/08/2018Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của CQHCNN
889813/QĐ-UBND15/08/2018Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công chức Tài chính- kế toán xã Rạng Đông
8901141/UBND-VP14/08/2018Công văn V/v: Xây dựng Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
8911140/BC-UBND14/08/2018Công văn thực trạng kết quả đào tạo, bồi dưỡng và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Đội viên đề án 500 tri thức trẻ
8921139/TTr-UBND14/08/2018Tờ trình v/v: Xin chủ trương tạm giao quyền điều hành và cho chủ trương kiện toàn Ban giám đốc trung tâm GDNN-GDTX huyện
8931138/UBND-VP14/08/2018Công văn V/v: Chấp thuận thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tuần Giáo
8941137/UBND-NV13/08/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo NQ chương trình hành động thực hiện NQ27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH TW
8951136/CV-UBND13/08/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào đề án sáp nhập trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện
8961135/TTr-UBND13/08/2018Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo
8971134/UBND-TNMT13/08/2018Công văn V/v: Ý kiến làm rõ một số nội dung đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
8981132/UBND-TCKH10/08/2018Công văn Về việc đề nghị phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
8991130/UBND-TP10/08/2018Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
900129/UBND-NV10/08/2018Công văn V/v: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Huyện ủy, chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND huyện, quy chế làm việc của UBND huyện Tuần Giáo
9011128/UBND-VP09/08/2018Công văn V/v: Khẳng định nhu cầu đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho các trường Mầm non, Tiểu học thuộc xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
9021126/UBND-VP09/08/2018Công văn Về việc cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lộ 6
9031124/TTr-UBND09/08/2018Tờ trình V/v: Thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường QL279 - TT xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo
9041121/TTr-UBND09/08/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường Trung tâm xã Rạng Đông - Bảng Háng Á xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo
9051118/CV-UBND09/08/2018Công văn V/v: Danh sách thông tin về người phát ngôn cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo
9061117/UBND-KTHT09/08/2018Công văn V/v:Tham gia dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
9071116/UBND-KTHT09/08/2018Công văn V/v: tham gia ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình thủy điện Mùn Chung 2
9081146/UBND-DT15/08/2018Công văn tham mưu báo cáo tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chinh sách giai đoạn 2021-2025
9091144/UBND-NNPTNT15/08/2018V/v cung cấp các căn cứ đánh gái, lựa chọn dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2018-2020
9101143/UBND-TNMT15/08/2018V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9111142/UBND-TNMT15/08/2018Công văn V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
9121112/CV-UBND08/08/2018Công văn V/v: Xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
9131111/UBND-TNMT08/08/2018Công văn V/v: tham gia ý kiến vào dự án đầu tư xây dựng công trình khao thác và chế biến quặng chì - kẽm tại xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
9141110/CV-UBND08/08/2018V/v: Xin ý kiến đối với dự thảo tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên
9151109/TTr-UBND08/08/2018Tờ trình Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
9161107/UBND-VP08/08/2018Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
9171106/CV-UBND07/08/2018Công văn V/v: Chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
9181105/UBND-NN07/08/2018Công văn V/v: Đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm " Mỗi xã, phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực miền núi phía Bắc, Thái Nguyên 2018"
9191104/UBND-NV07/08/2018Công văn V/v: tăng cường thực hiện các nội dung trong công tác CCHC trên địa bàn huyện Tuần Giáo
9201103/UBND-CV07/08/2018Công văn V/v: Xử lý đơn đề nghị của công dân
9211102/UBND-NV07/08/2018Công văn V/v: Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên
9221100/UBND-VP06/08/2018Công văn V/v: rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện
9231098/UBND-VP06/08/2018Công văn V/v: Đăng ký số điện thoại liên hệ
9241096/UBND-VP06/08/2018Công văn V/v: Giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU và kế hoạch số 2054/KH-UBND
9251094/CV-UBND06/08/2018V/v: Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác y tế học đường năm học 2018 - 2019
926266/CTR-HĐND06/08/2018Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
9271092/UBND-NV03/08/2018Công văn lập hồ sơ tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
9281091/UBND-NV03/08/2018Công văn đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng
9291089/UBND-NN03/08/2018Công văn triển khai kế hoạch kiểm tra rà soát số liệu dự dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9301086/TTr-UBND02/08/2018Tờ trình V/v: Đề nghị bố trí hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án " Cắm biển báo chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
9311084/CV-BĐHCS01/08/2018Công văn tổ chức đối chiếu, phân tích nợ tín dụng Chính sách
9321082/UBND-CA01/08/2018V/v: thông báo hoạt động của biến thể của mã độc tống tiền " WannaCry"
9331081/TTr-UBND01/08/2018Tờ trình V/v: Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã
9341083/UBND-VP01/08/2018Công văn triển khai liên thông gửi nhận văn bản từ UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn
9351079/UBND-LĐTBXH31/07/2018V/v: Đôn đốc nộp báo cáo đánh giá giữa kỳ chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2018 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo
9361075/UBND-NN31/07/2018Công văn V/v: Thực hiện thông tư 06/2018/TT-BNNTPNT sửa đổi thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT
9371074/TTr-UBND31/07/2018Tờ trình V/v: Cho viên chức giáo viên chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Trịnh Thị Hoa)
9381073/UBND-TNMT31/07/2018Công văn V/v: Quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo
9391072/BC-UBND30/07/2018Kết quả thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ( 03/03/1959 - 03/03/2019) 30 năm ngày Biên phòng toàn dân ( 03/03/1989 - 03/03/2019)
9401071/CV-UBND30/07/2018Công văn V/v: Chấp thuận chủ trương điều chỉnh, báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường từ bản Phiêng Pẻn - bản Co Củ xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
9411070/UBND-VP30/07/2018V/v: Đôn đốc tham mưu trả lười ý kiến đề nghị của công dân
9421069/CV-UBND30/07/2018V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai công tác y tế học đường năm học 2018 - 2019
943771/QĐ-UBND30/07/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( bà Nguyễn Thị Nhung)
944770/QĐ-UBND30/07/2018Quyết định Giao nhiệm vụ cho viên chức kế toán trường học
9451064/CV-UBND27/07/2018Công văn V/v: Chấp thuận chủ trương điều chỉnh, Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường bản Huổi Hạ
9461062/TTr-UBND27/07/2018Tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non thị trấn Tuần Giáo
9471059/UBND-NV26/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU
9481058/UBND-NV26/07/2018V/v: Thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với người được tuyển dụng vào làm cán bộ, công chức đang trong thời gian tập sự
949763/QĐ-UBND26/07/2018Quyết định Cho phép chuyển đổi vị trí đất ở ( Ông Ngô Đức Hải)
9501056/UBND-CA25/07/2018Công văn v/v: Ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép
9511055/UBND-VP25/07/2018Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
9521052/UBND-TCPTQĐ25/07/2018Công văn Về việc chấp thuận bồi thường giải phóng mặt bằng 12,35 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên để thực hiện dự án: Thủy điện Mùn Chung 2
9531051/UBND-CV25/07/2018Công văn V/v: Xử lý đơn khiếu nại của công dân
9541047/UBND-XDCB25/07/2018Công văn V/v: Tham mưu chủ trương điều chỉnh, báo cáo KTKT đầu tư xây dựng
9551046/UBND-VP25/07/2018Công văn V/v: Nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia
956762/QĐ-UBND25/07/2018Quyết định V/v: Giám sát hoạt động của đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015,2016 và 2017 tại UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
957761/QĐ-UBND25/07/2018Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015,2016 và 2017 tại UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
958760/QĐ-UBND25/07/2018Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho viên chức kế toán trường học ( Bà Nguyễn Thị Lan Anh)
959759/QĐ-UBND25/07/2018Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho viên chức kế toán trường học ( Bà Nguyễn Thị Thùy)
960758/QĐ-UBND25/07/2018Quyết định Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức ( Ông Lê Văn Hợp)
9611043/UBND-NN24/07/2018Công văn tham gia ý kiến thẩm định nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt
9621042/UBND-NN24/07/2018Công văn tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020
9631039/CV-UBND24/07/2018Công văn tham gia góp ý kiến bổ sung quy hoạch tuyến VTHK cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Biên Biên
964754/QĐ-UBND24/07/2018Quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ( Bà Lê Thị Thủy)
965753/QĐ-UBND24/07/2018Quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ( Bà Nguyễn Thị Sao)
966752/QĐ-UBND24/07/2018Quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ( Bà Dương Thị Minh Châu)
967129/ĐLLN-TDTT23/07/2018Điều lệ giải cầu lông trẻ, thiếu niên và nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2018
96869/GM-UBND24/07/2018Giấy mời Họp Thành viên UBND huyện tháng 7
96968/GM-UBND24/07/2018Giấy mời V/v: Kiểm tra hoạt động xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
97067/GM-UBND24/07/2018Giấy mời Làm việc với đoàn giám sát về công tác triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP
9711038/TTr-UBND23/07/2018Tờ trình V/v: Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 01 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân
9721036/UBND-NV23/07/2018Công văn V/v: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính
9731033/CTR-UBND23/07/2018Chương trình Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang Liệt sỹ, kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ ( 27/7/1947 - 27/7/2018)
9741030/UBND-VP23/07/2018Công văn V/v: Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XIV
9751028/UBND-VP20/07/2018Công văn phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai
9761027/UBND-QLDA20/07/2018Công văn tiếp thu giải trình hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non An Bình, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
9771026/UBND-TTr20/07/2018Công văn V/v: thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2017
9781025/UBND-TNMT20/07/2018Công văn V/v: Nhất trí cho UBND xã Mùn Chung đổi đất nông nghiệp để tạo quỹ đất xây dựng trường Mầm non Mùn Chung
979747/QĐ-UBND20/07/2018Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Quài Tở xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
980746/QĐ-UBND20/07/2018Quyết định Thành lập hội đồng định giá tài sản do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng
98165/GM-CTĐVT20/07/2018Giấy mời Dự hội nghị tổng kết thi đua năm 2017
9821024/UBND-NN19/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào hồ sơ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Pay
9831023/UBND-NN19/07/2018V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 định hướng đến năm 2030 tỉnh Điện Biên
9841020/TTr-UBND19/07/2018Tờ trình V/v: Thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường QL279 - TT Pú Nhung huyện Tuần Giáo
9851015/UBND-NV18/07/2018V/v: Cử giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III và lên hạng II năm 2018
9861010/UBND18/07/2018Công văn V/v chấp thuận bồi thường giai phóng mặt bằng 1,5 ha rừng phòng hộ để thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Long Tạo Điện Biên
9871008/TTr-UBND18/07/2018Tờ trình Chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn Trái phiếu chính Phủ năm 2018 huyện Tuần Giáo ( đợt 2)
9881005/CV-UBND18/07/2018Công văn Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường + san nền khu trung tâm xã Phình Sáng
989735/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Giao nhiệm vụ đối với công chức cấp xã ( Ông Quàng Văn Mái)
990734/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Ông Lò Văn Đoàn)
991733/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Ông Lò Văn Thành)
992732/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Ông Quàng Văn Tiên)
993731/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Ông Mùa A Lầu)
994730/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Ông Hảng Sáu Lử)
995729/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Bà Nguyễn Thị Trang)
996728/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Ông Trần Văn Luân)
997727/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Ông Lò Văn Toàn)
998726/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Đinh Thị Xuyến)
999725/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Hà Thị Phượng)
1000724/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Lã Thị Xuyến)
1001723/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Vũ Thị Phương)
1002722/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Lê Thị Hương)
1003721/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Bạc Thị Diện)
1004719/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Ông Lò Văn Hoàng)
1005718/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Ông Lành Văn Lai)
1006717/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Bà Phạm Thị Hạnh)
1007716/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định V/v: Nghỉ hưu hưởng chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ( Ông Lê Quang Tuần)
100894/QĐ-UBND18/07/2018Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học Pú Nhung, Tiểu học số 2 Quài Nưa
100964/GM-UBND18/07/2018Giấy mời dự hội nghị tổng công tác thi đua khen thưởng năm 2017,phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cụm thi đua vùng thấp, tỉnh Điện Biên
10101004/UBND-PTP17/07/2018Công văn V/v: Gửi đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật
10111003/UBND-TP17/07/2018Công văn Về việc kiểm tra, rà soát hương ước có nội dung vi phạm pháp luật, xâm hại quyền con người, quyền công dân
10121001/UBND-DT17/07/2018Công văn V/v: Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020
1013713/QĐ-UBND17/07/2018Quyết định Về việc trợ cấp xã hội hàng tháng
1014712/QĐ-UBND17/07/2018Quyết định Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng
1015999/CV-UBND16/07/2018Công văn V/v: Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án sắp xếp lại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2025
1016998/UBND-KTHT16/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến quặng chì- kẽm tại xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1017997/UBND-NN16/07/2018Công văn V/v: giao nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm
1018996/UBND-NN16/07/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020
1019709/QĐ-UBND16/07/2018Quyết định Về việc bổ sung danh mục đầu tư, phân bổ vốn ngân sách huyện và đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thị trấn Tuần Giáo đã giao tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Tuần Giáo
1020708/QĐ-UBND16/07/2018Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư, kế hoạch vốn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và đính chính tên chủ đầu tư 01 công trình đã giao tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND huyện Tuần Giáo
1021995/UBND-BVTV13/07/2018Công văn V/v: Kiểm soát việc nhân nuôi, phát tán sâu Superworm trên địa bàn huyện Tuần Giáo
102262/GM-UBND16/07/2018Giấy mời Làm việc với Viện năng lượng
1023992/TTr-UBND13/07/2018Tờ trình Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
1024990/TTr-UBND13/07/2018Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: San nền nhà văn hóa, sân thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
1025989/UBND-VP13/07/2018Công văn V/v: Giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TU
1026988/UBND-VP13/07/2018Công văn Về việc giao nhiệm vụ xác minh làm rõ ý kiến kiến nghị của nhân dân bản Lồng theo Thông báo số 18/TB-MTTQ-BTT
1027987/UBND-VP13/07/2018Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
1028986/UBND-NV13/07/2018Công văn V/v: tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương
1029985/UBND-NV13/07/2018Công văn V/v: Điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục
1030984/UBND-LĐTBXH13/07/2018V/v: Rà soát số lượng người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg chưa giải quyết chế độ trợ cấp một lần
1031983/TTr-UBND13/07/2018Tờ trình V/v:Cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trường học năm học 2018 - 2019
1032982/CV-UBND13/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến hệ thống định mức dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1033981/UBND-TTr13/07/2018V/v: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp
1034706/QĐ-UBND13/07/2018Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình : San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa
1035979/UBND-NV12/07/2018Công văn V/v: Góp ý dự thảo quyết định phê duyệt Đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1036978/UBND-NN12/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nâng cao giá trị hàng hóa gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chính sách hỗ trợ thú y trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1037977/UBND-NN12/07/2018Công văn V/v: Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Điện Biên
1038976/CV-UBND12/07/2018Công văn Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường giao thông bản Hán - Bản Chạng xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
1039975/CV-UBND12/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện
1040973/UBND-NV12/07/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy
1041970/TTr-UBND12/07/2018Tờ trình phân bổ vốn ngân sách huyện và vốn đấu giá quyền sử dụng đất của UBND thị trấn Tuần Giáo đã giao tại quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND huyện Tuần Giáo
1042969/TTr-UBND12/07/2018Tờ trình phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ tiền điện Quý I, Quý II năm 2018 cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội ( không thuộc diện hộ nghèo và sống ở vùng chưa có điện lưới
1043703/QĐ-UBND12/07/2018Quyết định Về việc thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cấp xã ( Bà Nguyễn Thu Hiền)
1044702/QĐ-UBND12/07/2018Quyết định Về việc cán bộ cấp xã nghỉ hưu ( Ông Giàng Sính Di)
1045701/QĐ-UBND12/07/2018Quyết định Về việc xử phạt vi phạm hành chính
1046700/QĐ-UBND12/07/2018Phê duyệt dự toán kinh phí đoàn VĐV tham gia Giải cầu lông công nhân viên chức, lao động tỉnh Điện Biên lần thứ XX năm 2018
1047699/QĐ-UBND12/07/2018Quyết định tập trung quân dân dự bị huấn luyện năm 2018
1048241/QĐ-UBND12/07/2018QĐ chuyển xếp lương cho công chức cấp xã ông Giàng A Tằng, Lường Văn Thân,Lò Văn Tuấn,Lò Văn Cường, Lường Văn Lai
104988/QĐ-UBND12/07/2018Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa các trường Tiểu học Tỏa Tình, Tiểu học Chiềng Sinh
1050967/CV-UBND11/07/2018V/v: Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
1051962/CV-UBND10/07/2018V/v: Góp ý dự thảo Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức ngành y tế tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020
1052956/CV-UBND10/07/2018V/v: Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP
1053954/CV-UBND10/07/2018Thanh toán chế độ trợ cấp 1 lần cho đối tượng theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
1054697/QĐ-UBND10/07/2018Quyết định V/v: Thành lập đoàn VĐV huyện Tuần Giáo tham gia giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động tỉnh Điện Biên lần thứ XX- năm 2018
1055689/QĐ-UBND10/07/2018V/v: Cử cán bộ cấp xã đi học Đại học ( Ông Quàng Văn Thương)
1056688/QĐ-UBND10/07/2018V/v: Cử cán bộ cấp xã đi học Đại học ( Bà Đoàn Thị Hằng)
1057687/QĐ-UBND10/07/2018V/v: Cử cán bộ cấp xã đi học Đại học ( Bà Sùng Thị Sinh)
1058686/QĐ-UBND10/07/2018V/v: Cử cán bộ cấp xã đi học Đại học ( Bà Lò Thị Thu)
1059685/QĐ-UBND10/07/2018V/v: Cử cán bộ cấp xã đi học Đại học ( Ông Lường Văn Tương)
1060974/UBND-NV12/07/2018Công văn V/v: Bổ sung thành phần hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018
1061968/UBND-NV12/07/2018Công văn bổ sung thành phần hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018
1062964/UBND-NV11/07/2018Công văn V/v: Xây dựng điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục
1063958/TTr-UBND10/07/2018Tờ trình sắp xếp lại các trường Mần non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện năm học 2018-2019
1064952/GXN-UBND09/07/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
1065950/TTr-UBND09/07/2018Tờ trình Về việc đăng ký dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
1066684/QĐ-UBND09/07/2018Quyết định V/v: Thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ kinh phí mai tán
1067251/CTR-UBND09/07/2018Chương trình công tác tháng 7/2018
106859/GM-UBND09/07/2018Giấy mời triển khai thực hiện các dự án C
1069949/UBND-NV06/07/2018Công văn góp ý dự thảo quyết định phê duyệt đề án khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1070948/CV-UBND06/07/2018Công văn tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
1071946/CTR-UBND06/07/2018Chương trình công tác tháng 7/2018
1072943/TTr-UBND05/07/2018Công văn V/v: Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg
1073942/UBND-VP05/07/2018Công văn tiếp nhận khoản viện trợ của Tổ chức trẻ em Rồng Xanh
1074678/QĐ-UBND05/07/2018Quyết định Về việc biệt phái công chức cấp xã ( Ông Vàng A Sùng)
1075677/QĐ-UBND05/07/2018Quyết định kiện toàn tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng trên địa bàn xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
1076676/QĐ-UBND05/07/2018Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, họ chính sách xã hội Quý I, II năm 2018 thuộc các xã, thị trấn
1077940/UBND-VP04/07/2018Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
1078939/UBND-TNMT04/07/2018Công văn tham gia dự thảo hưỡng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng gắn liền với lập hồ sơ thiết kế công trình lâm sinh
1079938/UBND-TH04/07/2018Công văn V/v: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Tuần Giáo ( lần 2)
1080675/QĐ-UBND04/07/2018Quyết định điều chỉnh giảm chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017
108156/GM-UBND03/07/2018Giấy mời thành lập các trung tâm giáo dục nghề nghệp- giáo dục thường xuyên thuọc UBND huyện
1082937/TTr-UBND03/07/2018Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và đính chính tên Chủ đầu tư 01 công trình đã giao tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND huyện Tuần Giáo
1083936/TTr-UBND03/07/2018Tờ trình Về việc bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị từ chi khác năm 2018
1084935/TTr-UBND03/07/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thủy lợi bản Thín B
1085934/TTr-UBND03/07/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thủy lợi Nà Đén xã Nà Sáy
1086933/TTr-UBND03/07/2018Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thủy lợi Nậm Chăn
1087932/TTr-UBND03/07/2018kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn cân đối vốn ngân sách địa phương, vốn chương trình MTQG năm 2017 sang năm 2018
1088931/UBND-LĐTBX03/07/2018báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1089929/TTr-UBND03/07/2018Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình thủy lợi
Nà Chua
xã Mường Mùn
1090928/BC-UBND03/07/2018Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua
xã Mường Mùn
1091927/BC-UBND03/07/2018Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp công trình thủy lợi Nà Chua xã Mường Mùn
1092674/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Cu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1093673/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hoa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1094672/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Quàng Thị Chói phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1095671/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1096670/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Tộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1097669/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Hao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1098668/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Đanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1099667/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Sỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1100666/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Ương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1101665/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Lả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1102664/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1103663/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Pâng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1104662/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1105661/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Quàng Văn Nướng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1106658/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Inh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1107657/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Lường Thị Pánh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1108660/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Bà Quàng Thị Tín phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1109659/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Tiêng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1110656/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Lò Thị Thinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1111655/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Cà Thị Nọi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1112654/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pấng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1113653/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pọm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1114652/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Tại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1115651/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Nệnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1116650/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1117649/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Piếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1118648/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Pó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1119647/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Cẳm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1120646/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Đôi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1121645/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Đón phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1122644/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Đèo Văn Tiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1123643/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Chựa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1124642/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Lún phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1125641/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Yên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1126640/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Cà Văn Tụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1127639/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
lợi ích quốc gia, công cộng
1128638/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Hinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1129637/QĐ-UBND03/07/2018Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ( đợt 4) dự án: Thủy điện Nậm Pay huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1130633/QĐ-UBND02/07/2018Quyết định V/v: Cử cán bộ, công chức, viên chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên khóa III, năm 2018 tại huyện Tuần Giáo
1131925/TTr-UBND02/07/2018Tờ trình Về việc xin chủ trương tổ chức đại hội cựu TNXP huyện Tuần Giáo khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
1132921/UBND-NV29/06/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến về quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp
1133917/TTr-UBND29/06/2018Tờ trình bổ sung dự toán mua sắm tài sản năm 2018 cho các đơn vị và UBND các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo
1134916/UBND-VP29/06/2018Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2007-2017
1135914/UBND-VP29/06/2018Công văn làm rõ trách nhiệm trong việc đầu tư xây dựng công trình Trung học cơ sở xã Chiềng Dông
1136913/BCHPCTT-VP29/06/2018Công văn V/v: Tăng cường thông tin, truyền thông, chỉ đạo phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1137912/UBND-NV29/06/2018Công văn V/v: Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
1138631/QĐ-UBND29/06/2018Quyết định giao nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình giảm nghèo theo quyết định số 293/QĐ-TTg huyện Tuần Giáo
1139905/TTr-UBND28/06/2018Tờ trình xác định cụ thể để tính tiền bôi fthường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trinh trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
1140903/BC-UBND28/06/2018Báo cáo Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn xã Chiềng Đông
1141902/BC-UBND28/06/2018Báo cáo Về hồ sơ trình thẩm định
1142628/QĐ-UBND28/06/2018Quyết định Về việc phê duyệt dự toán mua sắm tài sản năm 2018 cho các đơn vị, UBND các xã và thị trấn huyện Tuần Giáo
1143627/QĐ-UBND28/06/2018Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học số 2 Quài Cang xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
1144626/QĐ-UBND28/06/2018Quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ( Ông Hoàng Trung)
1145625/QĐ-UBND28/06/2018Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Huyện đoàn
1146624/QĐ-UBND28/06/2018Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Hồ sơ và thuyết minh dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị huyện Tuần Giáo
1147898/UBND-VP27/06/2018Công văn Về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( lần 2)
1148901/TTr-UBND27/06/2018Tờ trình V/v: Cho cán bộ, công chức cấp xã đi học Đại học năm 2018
1149900/CV-BCĐ27/06/2018Công văn V/v: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão ,lũ năm 2018
1150899/TTr-UBND27/06/2018Tờ trình Về việc thôi việc đối với công chức cấp xã ( Bà Nguyễn Thu Hiền)
1151896/UBND-VP27/06/2018Công văn V/v: Đăng ký làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
1152895/UBND-VP27/06/2018Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
1153894/UBND-VP27/06/2018Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
1154893/UBND-NV26/06/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến về cán bộ, công chức, viên chức
1155892/UBND-VP26/06/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản
1156891/BC-UBND26/06/2018Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018
1157890/TTr-UBND26/06/2018Tờ trình Kế hoạch biên chế công chức hành chính năm 2019
1158889/CV-UBND26/06/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý dự thảo Nghị định về vận tải đa phương thức
1159623/QĐ-UBND26/06/2018Quyết định Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
1160622/QĐ-UBND26/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Cà Văn An)
1161621/QĐ-BĐDHĐQT26/06/2018Quyết định Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018
1162620/QĐ-UBND26/06/2018Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
116355/GM-UBND26/06/2018Giấy mời Thống nhất chỉ tiêu thực hiện Quyết định 938/QĐ-TTg, QĐ 939/QĐ-TTg
1164885/BC-UBND25/06/2018Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 2375
1165884/UBND-TH25/06/2018Công văn V/v: Xác minh, tham mưu trả lời những kiến nghị theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện
1166882/CV-BCĐ25/06/2018Công văn V/v: Mở lớp tập huấn xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
1167619/QĐ-UBND25/06/2018Quyết định V/v: Thành lập Tổ công tác thống kê hiện trạng sử dụng đất tại khu vực xâm canh, xâm cư giữa bản Hua Chăn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo và bản Phiêng Lao xã Xuân Lao huyện Mường Ảng
1168881/UBND-NN22/06/2018Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án phát triển sản xuât, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018
1169880/GXN-UBND22/06/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá Trạm bảo vệ thực vật
1170879/GXN-UBND22/06/2018Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Pú Nhung và các bản lân cận huyện Tuần Giáo
1171878/BC-UBND22/06/2018Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1172877/UBND-NV22/06/2018Công văn V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang
1173876/BC-UBND22/06/2018Báo cáo Về việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế trên địa bàn huyện
1174875/TTr-UBND22/06/2018Tờ trình Đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2017 - 2018
1175874/UBND-NV22/06/2018Công văn V/v: Khắc phục những tiêu chí bị đánh giá thấp về điểm chỉ số cải cách hành chính huyện Tuần Giáo năm 2017
1176873/UBND-NV22/06/2018V/v: Đồng ý cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng ( Bà Đinh Thị Ngọc Hiền)
1177871/UBND-VP22/06/2018Công văn V/v: Góp ý dự thảo Đề án " Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị thành phố thuộc tỉnh Điện Biên"
1178869/UBND-TH22/06/2018V/v: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Tuần Giáo
1179618/QĐ-UBND22/06/2018Quyết định V/v: Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 cho Văn phòng HĐND-UBND huyện Tuần Giáo
1180617/QĐ-UBND22/06/2018Quyết định Về việc nghỉ thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức ( Bà Lò Thị Lệ)
118154/GM-UBND22/06/2018Giấy mời Gặp mặt thành viên Ban coi thi kỳ thi THPT quốc gia
118253/GM-UBND22/06/2018Giấy mời thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung tố cáo
1183868/UBND-NV21/06/2018Báo cáo công tác Phi chính phủ nước ngoài 06 tháng đầu năm 2018
1184867/UBND-NNPTNT21/06/2018Công văn V/v: Tham gia góp ý ( dự thảo) ban hành quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1185866/UBND-KTHT21/06/2018Công văn V/v: rà soát thực hiện cảnh báo lũ hồ thủy điện Nậm Mức, Nậm Mu 2, Nậm Pay khi vạn hành, xả lũ vùng hạ du
1186865/UBND-LN21/06/2018Công văn V/v: Chi trả tiền DVMTR cho Ban QLRPH Tuần Giáo để thanh toán cho người dân bảo vệ rừng tại 02 xã Ta Ma, Phình Sáng năm 2017
1187864/CV-UBND21/06/2018Công văn V/v: Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP
1188863/BC-UBND21/06/2018Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch xuất khẩu lao động 6 tháng đầu năm 2018
1189615/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng
1190614/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định V/v: Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6 Năm học 2018 - 2019
1191235/BC-ĐGS21/06/2018Báo cáo Kết quả giám sát " Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về việc phân bổ và chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018"
119286/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà tập luyện + thi đấu cầu lông huyện
119385/QĐ-UBND21/06/2018Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà làm việc phòng Tài chính - Kế hoạch
1194862/BC-UBND20/06/2018Báo cáo Việc thực hiện quy chế phối hợp, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2018
1195861/BC-UBND20/06/2018Báo cáo Đánh giá thực trạng lao động phổ thông vùng biên giới với Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2018
1196858/UBND-TCKH20/06/2018Công văn Về việc thực hiện công khai tài chính
1197613/QĐ-UBND20/06/2018Quyết định V/v: Giao nhiệm vụ phụ trách Trường Mầm non Hoa Mai
1198611/QĐ-UBND20/06/2018Quyết định Về việc chi hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị thiệt hại do mưa, gió lốc từ ngày 15-16/4/2018 ( đợt II) trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1199610/QĐ-UBND20/06/2018Quyết định V/v: cán bộ cấp xã nghỉ hưu ( Ông Ly Nhè Cá)
1200609/QĐ-UBND20/06/2018Quyết định V/v: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1201