Tìm kiếm thủ tục hành chính
QUẢNG CÁO
Số TTTên thủ tục hành chính *******************************Mức độCơ quan thực hiệnTệp đính kèm *******************
1Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện2Phòng văn hóa và thông tin
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện2Phòng văn hóa và thông tin
3Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã2UBND xã, thị trấn
4Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
5Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập1Phòng Giáo dục và Đào tạo
6Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu1Phòng Giáo dục và Đào tạo
7Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
8Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
9Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
10Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
11Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
12Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
13Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
14Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
15Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
16Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
17Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
18Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
19Chuyển trường đối với học sinh tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
20Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
21Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
22Giải thể trường tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
23Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập1Phòng Giáo dục và Đào tạo
24Giải thể trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
25Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo2Phòng Giáo dục và Đào tạo
26Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người2Phòng Giáo dục và Đào tạo
27Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”1Phòng Giáo dục và Đào tạo
28Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
29Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
30Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
31Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
32Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS1Phòng Giáo dục và Đào tạo
33Thành lập lớp năng khiếu thể dục – thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
34Thành lập nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
35Thành lập trung tâm học tập cộng đồng1Phòng Giáo dục và Đào tạo
36Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
37Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
38Thành lập trường trung học cơ sở công lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
39Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS1Phòng Giáo dục và Đào tạo
40Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn2Phòng Giáo dục và Đào tạo
41Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện2Phòng Tư Pháp
42Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện1Phòng Tư Pháp
43Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống2Phòng Y tế
44Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
45Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
46Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
47Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
48Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
49Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
50Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ2Phòng kinh tế - Hạ tầng
51Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ2Phòng kinh tế - Hạ tầng
52Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ2Phòng kinh tế - Hạ tầng
53Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá2Phòng kinh tế - Hạ tầng
54Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá2Phòng kinh tế - Hạ tầng
55Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá2Phòng kinh tế - Hạ tầng
56Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch2Phòng kinh tế - Hạ tầng
57Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng2Phòng kinh tế - Hạ tầng
58Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
59Thủ tục phê duyệt khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản.2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
60Cấp phép khai thác tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân (rừng phòng hộ)2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
61Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống2Phòng Y tế
62Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.1Phòng tài nguyên và Môi trường
63Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam1Phòng tài nguyên và Môi trường
64Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.2Phòng tài nguyên và Môi trường
65Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất2Phòng tài nguyên và Môi trường
66Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân2Phòng tài nguyên và Môi trường
67Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá n1Phòng tài nguyên và Môi trường
68Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu2Phòng tài nguyên và Môi trường
69Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu2Phòng tài nguyên và Môi trường
70Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất2Phòng tài nguyên và Môi trường
71Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu2Phòng tài nguyên và Môi trường
72Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở2Phòng tài nguyên và Môi trường
73Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện2Phòng tài nguyên và Môi trường
74Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đ2UBND xã, thị trấn
75Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm1Phòng tài nguyên và Môi trường
76Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất2Phòng tài nguyên và Môi trường
77. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu ti2Phòng tài nguyên và Môi trường
78Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất2Phòng tài nguyên và Môi trường
79Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền2Phòng tài nguyên và Môi trường
80Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu2Phòng tài nguyên và Môi trường
81Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý2Phòng tài nguyên và Môi trường
82Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất1Phòng tài nguyên và Môi trường
83Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn ch2Phòng tài nguyên và Môi trường
84Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề2Phòng tài nguyên và Môi trường
85Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế2Phòng tài nguyên và Môi trường
86Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu2Phòng tài nguyên và Môi trường
87Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất2Phòng tài nguyên và Môi trường
88Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất2Phòng tài nguyên và Môi trường
89Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân2Phòng tài nguyên và Môi trường
90Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp1Phòng tài nguyên và Môi trường
91Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện1Phòng tài nguyên và Môi trường
92Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
93Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
94Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
95Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
96Đăng ký xã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
97Thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
98Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh2Phòng Tài chính - Kế Hoạch
99Thủ tục đăng ký hợp tác xã2Phòng Tài chính - Kế Hoạch
100Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã2Phòng Tài chính - Kế Hoạch
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây