STT Tên TTHC Mức độ Cơ quan thực hiện File
1 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện 2 Phòng văn hóa và thông tin
2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện 2 Phòng văn hóa và thông tin
3 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 2 UBND xã, thị trấn
4 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. 2 Phòng Nông Nghiệp và PTNT
5 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
6 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
7 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
8 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
9 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
11 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
13 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
14 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
15 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
18 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
19 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 1 Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây