Tìm kiếm thủ tục hành chính
QUẢNG CÁO
Số TTTên thủ tục hành chính *******************************Mức độCơ quan thực hiệnTệp đính kèm *******************
1Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện2Phòng văn hóa và thông tin
2Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện2Phòng văn hóa và thông tin
3Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã2UBND xã, thị trấn
4Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.2Phòng Nông Nghiệp và PTNT
5Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập1Phòng Giáo dục và Đào tạo
6Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu1Phòng Giáo dục và Đào tạo
7Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
8Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
9Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
10Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
11Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
12Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
13Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
14Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
15Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
16Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
17Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại1Phòng Giáo dục và Đào tạo
18Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
19Chuyển trường đối với học sinh tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
20Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
21Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
22Giải thể trường tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
23Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập1Phòng Giáo dục và Đào tạo
24Giải thể trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
25Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo2Phòng Giáo dục và Đào tạo
26Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người2Phòng Giáo dục và Đào tạo
27Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”1Phòng Giáo dục và Đào tạo
28Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ1Phòng Giáo dục và Đào tạo
29Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
30Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học1Phòng Giáo dục và Đào tạo
31Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
32Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS1Phòng Giáo dục và Đào tạo
33Thành lập lớp năng khiếu thể dục – thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở1Phòng Giáo dục và Đào tạo
34Thành lập nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
35Thành lập trung tâm học tập cộng đồng1Phòng Giáo dục và Đào tạo
36Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú1Phòng Giáo dục và Đào tạo
37Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
38Thành lập trường trung học cơ sở công lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục1Phòng Giáo dục và Đào tạo
39Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS1Phòng Giáo dục và Đào tạo
40Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn2Phòng Giáo dục và Đào tạo
41Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện2Phòng Tư Pháp
42Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện1Phòng Tư Pháp
43Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống2Phòng Y tế
44Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
45Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
46Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh2Phòng kinh tế - Hạ tầng
47Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
48Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
49Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu2Phòng kinh tế - Hạ tầng
50Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ2Phòng kinh tế - Hạ tầng
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây