VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

TTTH: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương...

Ngày 15/8, huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

2/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:7

1672/QĐ-UBND

Quyết định thành lập ban tổ chức lớp tập huấn triển khai hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến các xã, thị trấn

lượt xem: 13 | lượt tải:12

1676/QĐ-UBND

Quyết định Về việc điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:6

1805/UBDN-VHTT

Công văn đăng ký sử dụng chứng thư số đợt 3 năm 2019 và đẩy mạnh sử dụng chứng thứ số

lượt xem: 12 | lượt tải:3

1806/BC-UBND

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

lượt xem: 156 | lượt tải:77

1807/KH-UBND

Kế hoạch tập huấn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến; gửi, nhận, xử lý văn bản trên hệ thống mạng nội bộ

lượt xem: 16 | lượt tải:11

1799/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019

lượt xem: 11 | lượt tải:5

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:7

1/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:6

1668/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thu hồi tiền

lượt xem: 21 | lượt tải:20

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hào giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 16 | lượt tải:6

1671/QĐ-UBND

Quyết định Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020

lượt xem: 10 | lượt tải:8

1794/UBND-VP

Công văn tham mưu giải quyết đơn của công dân

lượt xem: 13 | lượt tải:5

1795/TTr-UBND

Tờ trình phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:8

1796/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Đề nghị thu hồi đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch

lượt xem: 17 | lượt tải:6

1797/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( Đợt 2)

lượt xem: 25 | lượt tải:10

1798/TB-UBND

Thông báo kết luận Thanh tra về việc thanh tra quản lý, sử dụng thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân năm 2017 và năm 2018 tại UBND xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1802/KH-UBND

Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:4

1803/UBND-NV

Công văn V/v: Cung cấp danh sách cán bộ công chức, viên chức thực hiện công tác điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC cấp huyện năm 2019

lượt xem: 17 | lượt tải:8

1667/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiệt bị dùng chung, thiết bị dạy học tối thiểu cấp mầm non, tiểu học và THCS năm 2019 của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1666/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh sách người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:16

1781/CV-UBND

Công văn tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

lượt xem: 15 | lượt tải:7

1782/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc thái lần thứ II năm 2019

lượt xem: 44 | lượt tải:13

1783/UBND-LĐTBXH

Công văn cho phép công ty TNHH nhân lực TTN Việt Nam tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện

lượt xem: 15 | lượt tải:5

1786/BCĐ-NV

Công văn tham mưu báo cáo thực hiện đề án theo quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 củ Thủ tướng Chính phủ

lượt xem: 16 | lượt tải:8

1787/BCĐ-NV

Công văn báo cáo kế hoạch tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp khác năm 2019

lượt xem: 25 | lượt tải:14

1788/UBND-VP

Công văn xây dựng bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1789/TTr-UBND

Tờ trình cho công chức chuyển công tác theo nguyện vọng và xin chủ trương cho tiếp nhận viên chức chuyển thành công chức và đồng thời bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

lượt xem: 21 | lượt tải:16

1790/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Điều chỉnh dự toán thu, chi NSĐP năm 2019 tiền đấu giá quyền sử dụng đất

lượt xem: 15 | lượt tải:9

1791/TTr-UBND

Tờ trình V/v: Tạm ứng kinh phí chi cải cách tiền lương cho sự nghiệp giáo dục, các xã, thị trấn; điều chỉnh mục chi cải cách tiền lương; điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2019

lượt xem: 9 | lượt tải:6

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự phiên họp Thường trực HĐND huyện lần thứ 31, khóa XX

lượt xem: 12 | lượt tải:4

38/BC - BKT

Báo cáo Về việc điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng kỳ quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:3

97/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh dự toán còn lại năm 2019 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất cho Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:5

93/HĐND-BPC

Công văn V/v thông báo lịch giám sát

lượt xem: 20 | lượt tải:12

95/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Phòng giáo dục và đào tạo chế độ phụ cấp dạy lớp ghép, dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số năm 2018-2019 và chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/216/NĐ-CP năm 20

lượt xem: 21 | lượt tải:8

35/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Điều chỉnh dự toán năm 2019 nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:10

92/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh dự toán năm 2019 nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ phòng kinh tế- hạ tầng cho phòng Nông nghiệp và PTNT

lượt xem: 26 | lượt tải:9

87/HĐND-VP

Công văn Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

lượt xem: 19 | lượt tải:11

88/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2019

lượt xem: 20 | lượt tải:9

90/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh vốn và danh mục công trình từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất của xã Quài Tở năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 17 | lượt tải:9

91/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ vốn sự nghiệp cho các đơn vị từ kinh phí chuyển nguồn năm 2018 ở ngân sách để xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 14 | lượt tải:7

30/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v: ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:7

31/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2019

lượt xem: 14 | lượt tải:9

32/BC-BKTXH

Báo cáo V/v: Bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2019 cho Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo để mua sấm bổ sung trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho học sinh năm học mới 2019 - 2020

lượt xem: 10 | lượt tải:8

33/BC-BKTXH

Báo cáo Điều chỉnh vốn và danh mục công trình từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và đấu giá QSD đất của xã Quài Tở năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 13 | lượt tải:9

34/BC-BKTXH

Báo cáo Phân bổ vốn sự nghiệp cho các đơn vị từ kinh phí chuyển nguồn năm 2018 ở ngân sách để xử lý dứt điểm các công trình đã hoàn thành và quyết toán

lượt xem: 15 | lượt tải:10

28/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung kinh phí và danh mục công trình từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 23 | lượt tải:17

29/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2019 của phòng nông nghiệp và PTNT cho phòng Tài nguyên môi trường và các xã

lượt xem: 24 | lượt tải:11

85/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí và danh mục công trình từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 20 | lượt tải:0

80/TB-BDT

Công văn thông báo lịch giám sát

lượt xem: 33 | lượt tải:18

26/BC-HĐND

Báo cáo báo cáo thẩm tra ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 36 | lượt tải:18

77/HĐND-VP

Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Lực lượng Dự bị động viên

lượt xem: 40 | lượt tải:17

76/TB-UBND

thông báo lịch giám sát

lượt xem: 52 | lượt tải:23

73/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương

lượt xem: 52 | lượt tải:20

74/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

lượt xem: 36 | lượt tải:19

75/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 9/2019

lượt xem: 41 | lượt tải:19

72/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN năm 2019 trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn

lượt xem: 49 | lượt tải:21

71/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 64 | lượt tải:26

70/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung danh mục công trình và phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 293 năm 2019 giao cho Ban quản lý dự án các công trình tại Quyết định số 1420/WDD-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 61 | lượt tải:23

69/HĐND-VP

Công văn phân bổ kinh phí cho các xã thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo hộ chính sách xã hội tiền điện quý II năm 2019

lượt xem: 64 | lượt tải:24
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

1790/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1791/CV-HĐPBGDPL

Công văn báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật hoà giải cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1758/KH-UBND

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:4

1750/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019.

lượt xem: 18 | lượt tải:16

1736/UBND-TP

Công văn V/v: Rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với Tủ sách pháp luật và sách, tài liệu pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã

lượt xem: 18 | lượt tải:6
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây