CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình...

CTPTV: Bàn giao bò giống do Chương trình vùng hỗ trợ trên địa bàn Huyện Tuần Giáo

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn...

VHTT: Huyện Tuần Giáo tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và lao động lần thứ XI năm 2019

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt...

Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai...

Tin tiêu điểm

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

112/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 05/4/2020)

lượt xem: 12 | lượt tải:6

373/QĐ-UBND

Quyêt định Phê duyệt danh sách trường hợp áp dụng biện pháp cách lý y tế tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của huyện

lượt xem: 13 | lượt tải:7

381/UBND-NN

Công văn V/v: tập trung tổ chức hướng dẫn tái đàn, phát triển đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học

lượt xem: 5 | lượt tải:2

382/UBND-NN

Công văn V/v: triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh covid-19

lượt xem: 5 | lượt tải:1

111/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 04/4/2020)

lượt xem: 4 | lượt tải:2

370/QĐ-UBND

Quyêt định Phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 10 | lượt tải:4

371/QĐ-UBND

Quyêt định Phê duyệt danh sách người được cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 12 | lượt tải:2

372/QĐ-UBND

Quyêt định Phê duyệt danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 8 | lượt tải:4

366/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thường trực trong thời gian cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020 của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 21 | lượt tải:16

109/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I năm 2020

lượt xem: 4 | lượt tải:0

110/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 03/4/2020)

lượt xem: 5 | lượt tải:0

367/QĐ-UBND

Quyêt định V/v: Thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án và thực hiện đánh giá hồ sơ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớ

lượt xem: 1 | lượt tải:0

368/QĐ-UBND

Quyêt định V/v: Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện Chính sách hỗ trợ và phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:0

369/QĐ-UBND

Quyêt định Phê duyệt dự toán kinh phí in bạt, lắp đặt các cụm Pano, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động

lượt xem: 3 | lượt tải:0

377/UBND-VP

Công văn V/: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020

lượt xem: 0 | lượt tải:1

378/UBND-VP

Công văn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa

lượt xem: 5 | lượt tải:0

379/UBND-BQLDACCT

Thông báo V/v: Thực hiện tháo dỡ tài sản vật kiến trúc trên đất và bàn giao đất

lượt xem: 2 | lượt tải:1

380/CĐ-UBND

Công điện V/v: Đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân trong phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 1 | lượt tải:0

105/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 01/4/2020)

lượt xem: 23 | lượt tải:11

106/BC-UBND

Báo cáo V/v: Báo cáo kết quả triển khai kết nối và chia sẻ trang Facebook " Thông tin phòng chống thiên tai"

lượt xem: 23 | lượt tải:6

107/BC-UBND

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 02/4/2020)

lượt xem: 31 | lượt tải:15

108/BC-UBND

Báo cáo Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 3 | lượt tải:0

375/UBND-VP

Công văn V/v: Phân công trực cơ quan trong đợt cách ly phòng, chống Covid -19

lượt xem: 17 | lượt tải:10

64/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 6 | lượt tải:3

65/KH-UBND

Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2020

lượt xem: 13 | lượt tải:3

362/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Lô đất HC-04: Khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huy

lượt xem: 15 | lượt tải:9

363/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại phòng khám Đa khoa khu vực Huổi Lóng ( cũ) và trường PTDT Bán trú THCS Mùn Chung xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo

lượt xem: 8 | lượt tải:3

364/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập tổ phục vụ khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tại phòng khám Đa khoa khu vực Huổi Lóng ( cũ) và trường PTDT Bán trú THCS Mùn Chung

lượt xem: 10 | lượt tải:5

365/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Thành lập tổ quản lý khu vực cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tại phòng khám Đa khoa khu vực Huổi Lóng ( cũ) và trường PTDT Bán trú THCS Mùn Chung

lượt xem: 9 | lượt tải:5

375/UBND-VP

Công văn V/v: Phân công trực cơ quan trong đợt cách ly phòng, chống Covid -19

lượt xem: 28 | lượt tải:13

21/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

lượt xem: 12 | lượt tải:4

8/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán năm 2020 đợt 1 cho phòng tài nguyên và tài nguyên môi trường để thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 5 | lượt tải:3

18/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2019 ( Truy lĩnh chênh lệch mức hỗ trợ tiền điện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộp cô

lượt xem: 8 | lượt tải:3

20/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán năm 2020 ( đợt 1) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 6 | lượt tải:3

17/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ( khu đất xây dựng cơ sở làm việc công an huyện Tuần Giáo)

lượt xem: 20 | lượt tải:11

16/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 3/2020

lượt xem: 28 | lượt tải:11

15/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020

lượt xem: 36 | lượt tải:12

5/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra V/v: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:12

14/KH-HĐND

Kế hoạch Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 39 | lượt tải:14

13/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2019

lượt xem: 18 | lượt tải:9

4/BC-KTXH

Báo cáo điều chỉnh giảm dự toán các đơn vị năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:14

3/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra Về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 27 | lượt tải:15

11/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019

lượt xem: 38 | lượt tải:16

2/BC-BKTXH

Báo cáo bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, đợt I năm 2020

lượt xem: 38 | lượt tải:16

9/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung kinh phí năm 2019 cho Phòng Nông nghiệp & PTNT thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016

lượt xem: 41 | lượt tải:14

10/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt I năm 2020

lượt xem: 38 | lượt tải:18

1/BC-BKTXH

Công văn Về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Phòng NN&PTNT thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016

lượt xem: 36 | lượt tải:15

8/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 02/2020

lượt xem: 41 | lượt tải:20

7/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khóa XX

lượt xem: 36 | lượt tải:19

2/TB-HĐND

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ chuyên trách các Ban HĐND huyện Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã năm 2019

lượt xem: 58 | lượt tải:24

3/BC-HĐND

Báo cáo Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 61 | lượt tải:29

4/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biều HĐND huyện năm 2020

lượt xem: 73 | lượt tải:26

26/CTR-HĐND

chương trình công tác tháng 01/2020

lượt xem: 79 | lượt tải:22

1/GM-HĐND

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyện lần thứ 33, khóa XX

lượt xem: 68 | lượt tải:24

142/HĐND-VP

Công văn V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý IV năm 2019

lượt xem: 72 | lượt tải:19

143/HĐND-VP

Công văn V/v: Điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất của xã Mùn Chung năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019

lượt xem: 62 | lượt tải:25

140/HĐND-VP

Công văn V/v: Bổ sung dự toán kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2019

lượt xem: 55 | lượt tải:22

138/HĐND-VP

Công văn bổ sung dự toán cho thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị năm 2019

lượt xem: 74 | lượt tải:23

139/HĐND-VP

Công văn bổ sung kinh phí cho các xã thị trấn để thực hiện khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 77 | lượt tải:24

141/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh, bổ sung vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2019

lượt xem: 69 | lượt tải:21

37/GM-UBND

Giấy mời V/v: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phòng chống dịch Covid-19

lượt xem: 5 | lượt tải:4

35/GM-UBND

Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội

lượt xem: 11 | lượt tải:7

33/GM-UBND

Giấy mời giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa jef trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:16

34/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 16 | lượt tải:24

31/GM-UBND

Giấy mời triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 24 | lượt tải:13

30/GM-UBND

Giấy mời V/v: Làm việc giữa hai huyện Thuận Châu và huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:9

28/GM-UBND

Giấy mời dự hội nghị trực tuyến thúc đẩy SXNN trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 20 | lượt tải:14

29/GM-UBND

Giấy mời hội nghị trực tuyến sơ kết 03 tháng vận hành cổng dịch vụ công quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

lượt xem: 30 | lượt tải:49

27/GM-UBND

Giấy mời hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 27 | lượt tải:14

26/GM-UBND

Giấy mời V/v: Chuẩn bị nội dung làm việc giữa 2 huyện Tuần Giáo và Thuận Châu

lượt xem: 22 | lượt tải:12
DSC06834

VPUB: Huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Ra mắt Trung tâm Quản lý đất đai

  •   29/10/2019 16:55
Thực hiện Quyết định số 928/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm quản lý đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Sáng ngày 29/10/2019, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức lễ ra...

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:14

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 86 | lượt tải:35

65/UBND-TP

Công văn V/v: Triển khai thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

lượt xem: 143 | lượt tải:42

08/2019/TT-BTP

Thông tư Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước

lượt xem: 87 | lượt tải:12

07/2019/TT-BTP

Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

lượt xem: 95 | lượt tải:30
Liên kết website các cơ quan, đơn vị
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây