Baner Toàn trang
TÌM KIẾM GIẤY MỜI, TÀI LIỆU HỌP

 Văn bản theo lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Xã hội

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 124/GM-UBND 18/10/2021 Giấy mời UBND huyện tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Hỏa tốc
2 123/GM-UBND 15/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư ( Hỏa tốc)
3 122/GM-UBND 14/10/2021 Giấy mời Dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
4 121/GM-UBND 11/10/2021 Về việc hoãn cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1)
5 120/GM-UBND 11/10/2021 Họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Tài liệu họp đã gửi trước để các đại biểu kèm theo Văn bản số 1703/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND huyện; bổ sung Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
6 119/GM-UBND 08/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc) ( Thay đổi thành phần)
7 117/GM-UBND 08/10/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến tham gia góp ý xây dựng Luật
8 116/GM-UBND 05/10/2021 Giấy mời Tổ chức Buổi làm việc về việc thành lập Hợp tác xã Chế Á
9 115/GM-UBND 05/10/2021 Giấy mời Tập huấn, bàn giao trang thông tin điện tử cho các xã
10 114/GM-BCĐ 05/10/2021 Giấy mời dự diễn tập CĐPT xã Phình Sáng năm 2021
11 112/GM-UBND 01/10/2021 Giấy mời Dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 (Hỏa tốc)
12 111/GM-UBND 30/09/2021 Giấy mời Họp thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX, năm 2022
13 120/GM-UBND 11/10/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Tài liệu họp đã gửi trước để các đại biểu kèm theo Văn bản số 1703/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND huyện
14 110/GM-UBND 30/09/2021 Giấy mời Họp thành viên Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX, năm 2022
15 1703/UBND-VP 28/09/2021 Công văn V/v gửi trước tài liệu họp TV UBND huyện lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và một số văn bản khác (Hỏa tốc)
16 108/GM-UBND 28/09/2021 Giấy mời Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 9 năm 2021
17 107/GM-UBND 27/09/2021 Giấy mời Họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện
18 106/GM-UBND 24/09/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
19 105/GM-UBND 23/09/2021 V/v họp Đoàn xác minh diện tích đất của ông Quàng Văn Ún bà Phạm Thị Tâm
20 104/GM-UBND 23/09/2021 V/v làm việc một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
21 103/GM-UBND 23/09/2021 Giấy mời họp thông qua kết quả kiểm tra CCHC tại UBND huyện Tuần Giáo.
22 102/GM-UBND 21/09/2021 Giấy mời Dự họp trực tuyến Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức
23 101/GM-UBND 21/09/2021 Giấy mời dự họp trực tuyến Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập huấn viên năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức
24 100/GM-UBND 17/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
25 99/GM-UBND 17/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Hỏa tốc)
26 98/GM-UBND 15/09/2021 Giấy mời các phòng chuyên môm làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC và phân cấp QLNN của tỉnh tại UBND huyện Tuần Giáo.
27 96/GM-UBND 14/09/2021 Giải quyết đơn của công dân
28 95/GM-UBND 13/09/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021 (lần 1)
29 94/GM-UBND 09/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19.
30 92/GM-UBND 08/09/2021 Giấy mời Họp thống nhất một số nội dung về hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2021
31 91/GM-UBND 07/09/2021 Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
32 90/GM-UBND 07/09/2021 Giấy mời Họp BCĐ giao đất, giao rừng giai đoạn 2019-2023
33 89/GM-UBND 06/09/2021 Giấy mời làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát về quy chế dân chủ ở cơ sở (ngày 7/9/2021)
34 88/GM-UBND 04/09/2021 Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19
35 87/GM-UBND 03/09/2021 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
36 86/GM-UBND 31/08/2021 Giấy mời Họp ban chỉ đạo Chương trình Mục tieu quốc gia
37 85/GM-UBND 30/08/2021 Giấy mời về việc tổ chức bàn giao đất trên thực địa đối với khu đất giao cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.
38 84/GM-BCĐ 30/08/2021 Giấy mời Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (thành phần theo Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
39 83/GM-UBND 30/08/2021 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT tổ chức
40 82/GM-UBND 27/08/2021 Giấy mời, chương trình dự Hội nghị lập lại trật tự ATGT
41 81/GM-UBND 25/08/2021 Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
42 80/GM-BĐDHĐQT 25/08/2021 Giấy mời Họp ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách quý II/2021
43 77/GM-UBND 17/08/2021 Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 8 năm 2021
44 76/GM-UBND 10/08/2021 Giấy mời Làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên
45 75/GM-UBND 09/08/2021 Giấy mời Dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021
46 74/GM-UBND 06/08/2021 Giấy mời Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
47 73/GM-UBND 02/08/2021 Làm việc với Đoàn Thanh tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư (theo Quyết định số 1538/QĐ-SKHĐT, ngày 20/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
48 71/GM-UBND 28/07/2021 Giấy mời Dự Hội thảo tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai dành cho cấp huyện, xã
49 70/GM-UBND 27/07/2021 Giấy mời Dự diễn tập ứng phó bão, lụt - tìm kiếm cứu nạn cho thị trấn Tuần Giáo năm 2021 (Hỏa tốc)
50 68/GM-UBND 26/07/2021 Giấy mời Công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 (Hỏa tốc)
TÌM KIẾM GIẤY MỜI, TÀI LIỆU HỌP
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay8,962
  • Tháng hiện tại203,999
  • Tổng lượt truy cập9,801,954
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây