dai hoi dang bo lan thu 13 20200218101740694690

 Văn bản theo lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1844/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh (Giấy khai sinh số 269/2002, quyển số 05/2002, do UBND thị trấn Tuần Giáo cấp
2 1216/UBND-VP 05/10/2020 Công văn Chuyển đơn đề nghị của công dân Lò Văn Ngoan
3 1169/UBND-VP 30/09/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Giàng A Di
4 1162/UBND-TNMT 29/09/2020 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân (Bà Lò Thị Nghen bản Bon B, xã Rạng Đông)
5 8/BC-BTCD 11/08/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2020 ( từ 11/7/2020 - 6/8/2020)
6 866/UBND-KL 31/07/2020 Công văn trả lời đơn đề nghị của công dân
7 866/UBND-KL 30/07/2020 Công văn trả lời đơn đề nghị của công dân
8 860/UBND-VP 29/07/2020 Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
9 1040/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định Thành lập tổ tiếp công dân, giải quyết đơn phục vụ ĐH Đảng các cấp
10 660/KL-UBND 17/06/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh năm 2017-2018-2019
11 657/UBND-VP 16/06/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị củ công dân
12 654/UBND-VP 15/06/2020 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
13 653/UBND-KT&HT 16/06/2020 Công văn trả lời đơn của công dân
14 206/BC-UBND 15/06/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết và trả lời đơn đề nghị của 20 hộ dân thường trú tịa bản Hua Sa A Toả Tình, huyện Tuần Giáo
15 6/BC-BTCD 10/06/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 6 năm 2020 ( từ 12/5/2020 - 09/6/2020)
16 194/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 06 tháng đầu năm 2020
17 619/UBND-VP 03/06/2020 Công văn Tham mưu xử lý nội dung đơn của công dân
18 614/UBND-NV 02/06/2020 Công văn thông báo kết quả xác minh đơn của công dân
19 614/UBND-NV 02/06/2020 Thông báo kết quả xác minh đơn của công dân
20 575/UBND-VP 22/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
21 601/QĐ-UBND 19/05/2020 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
22 553/TB-UBND 19/05/2020 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ( lần đầu)
23 541/UBND-VP 18/05/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
24 539/UBND-VP 15/05/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
25 519/UBND-VP 12/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
26 553/QĐ-UBND 11/05/2020 Quyết định V/v: Gia thời hạn thời gian xác minh, giải quyết nội dung đơn đề nghị
27 514/UBND-VP 11/05/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
28 506/UBND-VP 11/05/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
29 5/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm ( từ 09/4/2020-11/5/2020)
30 475/UBND-VP 04/05/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
31 473/UBND-VP 29/04/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn kiến nghị của công dân
32 463/UBND-VP 27/04/2020 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
33 459/UBND-VP 24/04/2020 Công văn V/v: Chuyển tờ trình đề nghị của công dân
34 432/UBND-VP 20/04/2020 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
35 429/UBND-VP 17/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn của công dân
36 407/UBND-VP 13/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
37 400/UBND-VP 09/04/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của công dân lần 2
38 4/BC-BTCD 09/04/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sử tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn, tháng 04 năm 2020 từ 10/3/2020-8/4/2020
39 337/UBND-VP 26/03/2020 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
40 327/UBND-VP 20/03/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
41 318/UBND-VP 19/03/2020 Công văn V/v: Hướng dẫn công dân gửi đơn theo đúng quy định
42 310/UBND-VP 18/03/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
43 308/UBND-VP 18/03/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
44 293/UBND-VP 16/03/2020 Công văn V/v: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
45 3/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 nă 2020
46 66/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân trên đị bàn huyện Tuần Giáo năm 2016-2020
47 196/UBND-VP 20/02/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
48 192/UBND-TNMT 19/02/2020 Công văn V/v: trả lời đơn đề nghị của công dân
49 151/UBND-VP 12/02/2020 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
50 2/BC-BTCD 11/02/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2020 ( Từ 09/1/2020 đến 10/2/2020)
51 90/UBND-VP 06/02/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
52 75/UBND-VP 03/02/2020 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX
53 61/UBND-VP 16/01/2020 Công văn V/v: Tổ chức họp, đối thoại, giải đáp thắc mắc đối với các hộ dân bản Chấng xã Quài Tở
54 53/TB-UBND 15/01/2020 Thông báo Kết quả giải quyết đơn của công dân
55 20/BC-UBND 15/01/2020 Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của công dân theo Văn bản số 154/BTCD-XLĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên
56 35/TB-UBND 10/01/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND huyện Tuần Giáo năm 2020
57 1/BC-BTCD 10/01/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2020 ( từ 10/12/2019 đến 08/1/2020)
58 8/UBND-VP 03/01/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân lần 2
59 7/UBND-VP 02/01/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân
60 2081/UBND-VP 23/12/2019 Công văn V/v: Tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
61 2062/UBND-VP 20/12/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
62 2033/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2019 và tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
63 2023/UBND-VHTT 13/12/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
64 2021/UBND-VP 13/12/2019 Công văn tham mưu trả lời đon
65 30/BC-BTCD 10/12/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2019 ( từ 11/11/2019 - 08/12/2019)
66 1967/UBND-VP 06/12/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ X
67 1952/UBND-VP 03/12/2019 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của Công dân
68 1681/QĐ-UBND 13/11/2019 Quyết định Về việc thành lập tổ xác minh đơn đề nghị
69 1794/UBND-VP 11/11/2019 Công văn tham mưu giải quyết đơn của công dân
70 1777/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trwocs, trong và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
71 1769/UBND-TNMT 05/11/2019 Công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân
72 1731/UBND-VP 29/10/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
73 1706/UBND-VP 28/10/2019 Công văn V/v: Chuyển đơn của công dân
74 1698/UBND-VP 24/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
75 1696/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 246/UBND-BTCD ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên
76 1680/UBND-VP 22/10/2019 Công văn V/v: Trả lời thư hỏi của công dân
77 1665/UBND-VP 22/10/2019 Công văn Đôn đốc tham mưu xử lý đơn của công dân (lần 1)
78 1534/UBND-VP 30/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
79 1526/UBND-VP 27/09/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
80 1479/UBND-VP 20/09/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
81 1426/BC-UBND 13/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
82 1424/UBND-VP 13/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
83 1394/UBND-VP 09/09/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9
84 1325/UBND-DT 28/08/2019 Công văn V/v: Tham mưu ý kiến phát biểu tại phiên họp giải trình của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
85 1321/BC-UBND 28/08/2019 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Tuần Giáo từ (16/8/2018-15/8/2019
86 1312/UBND-VP 26/08/2019 Công văn V/v: Yêu cầu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
87 1290/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
88 28/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2019
89 1194/UBND-TNMT 06/08/2019 Công văn V/v: giải quyết đơn kiến nghị của công dân
90 1172/BC-UBND 01/08/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
91 1123/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XX
92 1122/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
93 27/BC-BTCD 12/07/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 7 năm 2019 ( Từ 03/6/2019 đến 12/7/2019)
94 849/QĐ-UBND 11/07/2019 Quyết định Về việc gia hạn giải quyết đơn đề nghị
95 1029/KL-UBND 05/07/2019 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy đinhh của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội năm 2015, 2016, và 2017
96 993/-UBND-KL 28/06/2019 Công văn kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định củ pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo năm 2017 và năm 2018
97 922/UBND-VP 17/06/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định nghì với lãnh đạo huyện
98 921/BC-UBND 14/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
99 5/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân xử lý đơn thu tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn 6 tháng năm 2016
100 805/UBND-VP 30/05/2019 Công văn V/v: Tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
101 467/QĐ-UBND 30/05/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ xác minh nội dung đơn đề nghị
102 781/UBND-VP 28/05/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân
103 739/UBND-VP 20/05/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
104 731/UBND-VP 17/05/2019 Công văn phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10 trung ươnmg Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
105 398/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng LĐTB&XH năm 2015,2016 và 2017
106 397/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo năm 2017 và năm 2018
107 695/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
108 694/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
109 16/BC-UBND 10/05/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm 2019 từ 12/4/2019-10/5/2019
110 631/UBND-TNMT 04/05/2019 Công văn V/v: Trả lời đơn kiến nghị của công dân
111 631/UBND-TNMT 03/05/2019 Công văn V/v: Trả lời đơn kiến nghị của công dân
112 600/UBND-TNMT 23/04/2019 Công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân
113 568/UBND-NV 17/04/2019 Công văn chuẩn bị tài liệu và tổ chức đối thoại với công dân
114 10/BC-BTCD 12/04/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2019 (từ 11/3/2019-12/4/2019)
115 538/UBND-VP 11/04/2019 Công văn rà soát hồ sơ, tham mưu trả lời người dân bản Lồng xã Tỏa Tình về công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng điểm trường bản Lồng
116 518/BC-UBND 09/04/2019 Báo cáo Kết quả rà soát vụ việc Khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài
117 466/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/V Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
118 375/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo
119 341/BC-UBND 14/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
120 336/BC-UBND 14/03/2019 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân Văn bản số 84/UBND-BTCD ngày 09 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên
121 3/BC-BTCD 13/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 năm 2019 ( từ ngày 14/02/2019 đến ngày 11-3 - 2019) ( Gửi BTCD tỉnh)
122 264/UBND-VP 01/03/2019 Công văn tham mưu trả lời đơn đề nghị công dân
123 2/BC-UBND 15/02/2019 Báo cáo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2019 ( từ ngày 11/01/2019-14/02/2019)
124 111/UBND-VP 22/01/2019 Công văn tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
125 90/UBND-NV 18/01/2019 Công văn V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
126 63/UBND-VP 14/01/2019 Công văn V/v: Giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân
127 1/BC-UBND 15/01/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2019
128 32/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
129 10/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
130 8/UBND-TNMT 03/01/2019 Công văn trả lời đơn kiến nghị của công dân
131 1886/UBND-VP 27/12/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
132 1835/UBND-VP 18/12/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
133 1831/BC-UBND 17/12/2018 Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX
134 361/HĐND-VP 17/12/2018 Công văn tham mưu trả lời kiến nghị của công dân
135 1807/BC-UBND 13/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo quý IV và năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
136 1789/BC-UBND 12/12/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn thư công dân
137 12/BC-BTCD 12/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2018 ( từ 12/11/2018 - 12/12/2018)
138 1774/UBND-VP 10/12/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
139 1767/BC-UBND 07/12/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn khiếu của ông Nguyễn Đình Thông bàn Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
140 1752/UBND-TNMT 06/12/2018 Công văn Về việc trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Đình Thông, bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
141 1715/UBND-TCD 30/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân
142 1703/UBND-VP 27/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết văn bản đề nghị của công dân
143 1697/UBND-TCD 26/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
144 1695/UBND-VP 26/11/2018 Công văn ham mưu xử giải quyết đơn của công dân
145 1693/UBND-VP 26/11/2018 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
146 1659/UBND-VP 20/11/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện
147 1628/UBND-VP 14/11/2018 Công văn Về việc tham mưu xử lý đơn của công dân
148 11/BC-UBND 13/11/2018 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2018 ( từ 11/10/2018 đến 12/11/2018)
149 1602/UBND-VP 08/11/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
150 1596/UBND-VP 07/11/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân ( Lần 2)
151 1590/BC-UBND 07/11/2018 Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
152 1551/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
153 1511/UBND-VP 24/10/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
154 1494/BC-UBND 22/10/2018 Báo cáo Kết qủa phối hợp giải quyết đơn kiến nghị của công dân
155 10/BC-UBND 11/10/2018 BC công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ 11/9/2018-11/10/2018
156 1449/UBND-VP 09/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( lần 2)
157 1421/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn của công dân
158 1420/UBND-TCD 05/10/2018 Công văn phối hợp xử lý đơn kiến nghị của công dân
159 1419/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
160 1369/UBND-VP 27/09/2018 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
161 1365/UBND-VP 27/09/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
162 1321/UBN-NN 19/09/2018 trả lời thư đề nghị của ông: Lầu Chồng Vừ- Bản Hua Sa, Tỏa Tình
163 1316/UBND-TP 18/09/2018 Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Sung
164 1299/UBND-TCD 17/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Khỏ
165 1295/UBND-TTr 14/09/2018 Công văn trở lời đơn kiến nghị của ông Mùa A Lử, bản Lồng, xã Tỏa Tình
166 1022/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo
167 1287/UBND-VP 13/09/2018 Báo cáo báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
168 1284/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, oố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2018
169 1283/UBND-TCD 13/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn Tố cáo của công dan
170 9/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/8/2018
171 1267/UBND-TCD 11/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân
172 1257/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
173 1250/UBND-TCD 07/09/2018 Công văn V/v chuyển đơn của công dân Lò Văn Khỏ
174 1240/UBND-VP 06/09/2018 Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
175 1217/BC-UBND 30/08/2018 Báo cáo kiểm tra, rà soát việc giải quyết khiếu nại của công dân
176 1178/UBND-BTCD 21/08/2018 Công văn tăng cường công tác tiếp công dân
177 8/BC-BTCD 09/08/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ,phản ánh của UBND huyện từ ngày 12/7/2018 đến ngày 10/8/2018
178 1107/UBND-VP 08/08/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
179 1103/UBND-CV 07/08/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn đề nghị của công dân
180 1070/UBND-VP 30/07/2018 V/v: Đôn đốc tham mưu trả lười ý kiến đề nghị của công dân
181 1055/UBND-VP 25/07/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
182 1051/UBND-CV 25/07/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn khiếu nại của công dân
183 1048/TB-UBND 25/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra
184 1035/KH-UBND 23/07/2018 Kế hoạch Giải quyết những tồn tại, bất cập, tranh chấp chưa thống nhất về địa giới hành chính, giữa các xã thuộc huyện Tuần Giáo
185 1030/UBND-VP 23/07/2018 Công văn V/v: Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XIV
186 988/UBND-VP 13/07/2018 Công văn Về việc giao nhiệm vụ xác minh làm rõ ý kiến kiến nghị của nhân dân bản Lồng theo Thông báo số 18/TB-MTTQ-BTT
187 987/UBND-VP 13/07/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
188 981/UBND-TTr 13/07/2018 Công văn V/v: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp
189 7/BC-BTCD 12/07/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/6/2018 đến ngày 12/7/2018
190 940/UBND-VP 04/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
191 916/UBND-VP 29/06/2018 Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2007-2017
192 895/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
193 894/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
194 884/UBND-TH 25/06/2018 Công văn V/v: Xác minh, tham mưu trả lời những kiến nghị theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện
195 840/BC-UBND 15/06/2018 Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo quý II và báo cáo 6 tháng đầu năm 2018
196 839/UBND-VP 15/06/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
197 838/UBND-TNMT 15/06/2018 Công văn V/v: Trả lời ý Văn bản số 18/CV-TA ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
198 819/UBND-VP 13/06/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân
199 807/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v:Giải quyết theo phản ánh, kiến nghị của công dân
200 806/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn tố cáo của công dân
201 720/UBND-TCD 24/05/2018 Công văn phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
202 716/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
203 708/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn đề nghị của công dân
204 702/UBND-VP 23/05/2018 Công văn về việc tham mưu xử lý của công dân
205 697/BC-UBND 22/05/2018 Báo cáo Tổng kết công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2007 - 2017
206 689/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc thực hiện gửi báo cáo công tá tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn
207 680/UBND-VP 18/05/2018 Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6-HĐND khóa XX
208 670/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo
209 669/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
210 5/BC-UBND 11/05/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ảnh của UBND huyện từ ngày 12/4/2018 đến ngày 11/5/2018
211 630/UBND-VP 08/05/2018 Công văn V/v: tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
212 603/UBND-VP 04/05/2018 Công văn Về việc xây dựng báo cáo tổng kết các vụ tranh chấp, khiếu kiện
TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC02000.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC01992.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC01996.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC01988.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC02043.jpg DSC02023.jpg DSC02003.jpg DSC02001.jpg DSC02095.jpg DSC02075.jpg DSC02055.jpg DSC02035.jpg
Tìm kiếm văn bản
QC buon lau
QUẢNG CÁO (t)
QUẢNG CÁO(t2)
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

671/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:122

408/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

lượt xem: 215 | lượt tải:123

395/UBND-TP

Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 202 | lượt tải:143

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 157 | lượt tải:119

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 353 | lượt tải:173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây