TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1493/UBND-VP 09/09/2021 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân Lê Hồng Thư, cư trú tại bản Rạng Đông, xã Rạng Đông
2 1484/UBND-VP 08/09/2021 Công văn tham mưu xử lý đơn của bà Vừ Thị Mò (vợ ông Sùng A Súa), ông Sùng A Sử cư trú tại bản Hua Mức II; ông: Vàng Vả Làng, cư trú tại bản Hua Mức I, xã Pú Xi
3 1480/UBND-VP 08/09/2021 chuyển đơn đề nghị của nhân dân bản Sảo, xã Quài Cang
4 692/BC-UBND 08/09/2021 Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đơn đề nghị của ông Quàng Văn San, bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
5 1466/UBND-VP 06/09/2021 Công văn tham mưu giải quyết đơn của công dân Lê Hồng Thư, cư trú tại bản Rạng Đông, xã Rạng Đông
6 2041/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
7 1939/QĐ-UBND 26/08/2021 Quyết định Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tuần Giáo
8 1377/UBND-VP 25/08/2021 Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
9 648/BC-UBND 23/08/2021 Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021
10 1332/UBND-VP 19/08/2021 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân Ly Súa Thao, Ly Nhè Thào, Ly Gà Lầu
11 50/TTQLĐĐ-TL 17/08/2021 Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân Lê Thị Thềm thường trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
12 426/CV-VPUB 13/08/2021 VV xử lý đơn của công dân: ông Đào Xuân Dương đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
13 1429/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của bà Lò Thị Nghen, địa chỉ: Bản Bon B, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
14 1238/UBND-VP 05/08/2021 Trả đơn của công dân Lê Hồng Thư, cư trú tại bản Rạng Đông, xã Rạng Đông
15 1225/UBND-TNMT 03/08/2021 Trả lời đơn đề nghị của công dân (ông Sử, bà Mò, ông Làng), Pú Xi
16 585/BC-UBND 29/07/2021 Báo các công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo Văn bản số 2114 của UBND tỉnh
17 1158/UBND-VP 26/07/2021 tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
18 1627/QĐ-UBND 23/07/2021 Quyết định Về việc xác minh nội dung khiếu nại
19 1111/UBND-VP 19/07/2021 Công văn Tham mưu xử lý đơn của bà Vừ Thị Mò (vợ ông Sùng A Súa), ông Sùng A Sử cư trú tại bản Hua Mức II; ông Vàng Vả Làng, cư trú tại bản Hua Mức I, xã Pú Xi
20 1090/UBND-VP 14/07/2021 Công văn tham mưu giải quyết đơn của công dân Cháng A Pó, bản Co Sản, xã Mùn Chung
21 518/BC-UBND 12/07/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra, giải quyết đơn của các ông Bạc Cầm Thoang, Cà Văn Tiến, Bạc Cầm Thượng liên quan đến dự án nâng cấp đường nội thị khối 20/7- bản Đông
22 1027/UBND-TNMT 02/07/2021 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
23 1026/UBND-VP 01/07/2021 Công văn Tham mưu xử lý đơn của công dân
24 992/UBND-VP 25/06/2021 Công văn trả đơn kiến nghị của công dân Cháng A Pó, cư trú tại bản Co Sản, xã Mùn Chung
25 989/UBND-VP 25/06/2021 Công văn tham mưu xử lý đơn của công dân Sùng A Tằng, cư trú tại bản Pú Piến, xã Mường Mùn
26 962/UBND-VP 22/06/2021 Công văn trả đơn đề nghị của công dân Đỗ Thị Mậu, tổ dân phố 12; Bùi Văn Anh, tổ dân phố 7, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
27 961/UBND-VP 22/06/2021 Công văn trả đơn kiến nghị của bà Lê Hồng Thư, bản Rạng Đông, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo
28 421/BC-UBND 21/06/2021 Báo cáo kết quả xử lý đơn nhân dân bản Thẩm Táng, xã Pú Xi
29 396/BC-UBND 16/06/2021 Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử
30 887/UBND-TNMT 10/06/2021 Công văn Giải quyết tranh chấp dân sự liên quan đến mồ mả tại bản Cọ, xã Quài Nưa
31 875/UBND-VP 09/06/2021 Chuyển đơn đề nghị của công dân Bạc Cầm Thoang, Cà Văn Tiến, Bạc Cầm Thượng, cư trú tại bản Đông, thị trấn Tuần Giáo
32 374/BC-UBND 09/06/2021 Báo cáo Công tác thanh tra; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
33 861/UBND-TTr 07/06/2021 Công văn V/v trả lời đơn đề nghị cung cấp của công dân
34 852/BC-UBND 03/06/2021 Báo cáo Giải quyết đơn đề nghị của nhân dân bản Nong Liếng
35 846/UBND-VP 03/06/2021 Công văn tham mưu xử lý đơn của công dân Lò Thị Nghen bản Bon B, xã Rạng Đông
36 79/BCTD-XLĐT 27/05/2021 Công văn VV Trả đơn và hướng dẫn công dân: Ong Cháng A Pó
37 340/BC-UBND 01/06/2021 Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của các ông Lý Súa Thao, tổ 13 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ; ông Lý Nhè Thào, Lý Gà Lầu bản Chua Lú xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
38 812/UBND-VP 28/05/2021 trả đơn khiếu nại của ông Lầu Giả Nu, bản Đề Chia A, xã Pú Nhung
39 326/UBND-TTQLDĐ 27/05/2021 Kết quả xử lý đơn đề nghị của công dân
40 305/BC-UBND 21/05/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý đơn đề nghị của nhân dân bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
41 670/UBND-VP 20/05/2021 Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân Lý Súa Thao, cư trú tại tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, ông Lý Nhè Thào, Lý Gà Lầu cư trú tại bản Chua Lú, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
42 670/UBND-VP 20/05/2021 Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân Lý Súa Thao, cư trú tại tổ dân phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, ông Lý Nhè Thào, Lý Gà Lầu cư trú tại bản Chua Lú, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
43 621/UBND-VP 13/05/2021 Công văn tham mưu giải quyết đơn của nhân dân bản Nong Liếng, xã Quài Nưa
44 278/BC-UBND 13/05/2021 Kết quả xác minh, giải quyết đơn đề nghị của công dân bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo
45 605/UBND-VP 12/05/2021 Công văn tham mưu giải quyết đơn của ông Cà Quý Nhân (Cà Duy Nhân), cư trú tai bản Pom Ban, xã Quài Tở
46 534/UBND-VP 04/05/2021 Công văn Về việc đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân Hờ A Lềnh, Hờ A Sùng, Hờ Sáy Do, Hờ Là Dơ, Hờ A Củ, Hờ Trùng Tung, bản Háng Chua, xã Phình Sáng
47 836/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác xác minh, giải quyết đơn đề nghị của nhân dân bản Thẩm Táng, xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
48 219/BC-UBND 26/04/2021 Báo cáo Kết quả xử lý đơn của tập thể nhân dân khu Huổi Máu, bản Huổi Nôm, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo
49 120/BC-UBND 12/03/2021 Báo cáo Về việc giải quyết đơn của công dân Nguyễn Như Hải, cư trú bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ
50 238/UBND-VP 03/03/2021 Chuyển đơn đề nghị của ông Lò văn Định, bản Vánh 2, xã Chiềng Đông
51 227/UBND-TNMT 26/02/2021 Công văn Trả lời ông Mùa A Trừ, bản Lồng, xã Tỏa Tình
52 197/UBND-VP 19/02/2021 Công văn Chuyển đơn đề nghị của công dân Lý Súa Thao, Lý Nhè Thào, Lý Gà Lầu
53 69/UBND-TNMT 20/01/2021 Công văn trả lời đơn đề nghị cấp đất tái định cư của công dân (ông Nguyễn Quang Trung)
54 54/UBND-VP 15/01/2021 Công văn Trả lời đơn đề nghị của công dân
55 51/UBND-VP 15/01/2021 Công văn Tham mưu giái quyết đơn khiếu nại của công dân
56 171/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định Tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo
57 169/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định Tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo
58 1/BC-BTCD 06/01/2021 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thang 01 năm 2021
59 1572/UBND-VP 23/12/2020 Công văn Đôn đốc xác minh lại đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập xã Quài Tở
60 1570/UBND-VP 23/12/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà Lò Thị Nghen, bản Bon B, xã Rạng Đông
61 1565/UBND-TNMT 22/12/2020 Công văn Trả lời đơn đề nghị ông Mùa A Trừ, bản Lồng, xã Tỏa tình
62 1558/UBND-VP 21/12/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân Bạc Thị Hà, Lò Thị Xoan
63 2122/QĐ-UBND 17/12/2020 Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo
64 1548/UBND-VP 16/12/2020 Công văn Về việc xác minh lại đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập, xã Quài Tở
65 1530/UBND-VP 13/12/2020 Công văn Trả lời đơn công dân (ông Lò Văn Hoàn - Quài Cang)
66 2103/QĐ-UBND 08/12/2020 Quyết định Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thông
67 1493/UBND-VP 02/12/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân (lần 2)
68 1483/UBND-VP 26/11/2020 Công văn Về việc đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Hoàn (lần 2)
69 1479/UBND-VP 25/11/2020 Công văn Về việc chuyển đơn đề nghị của công dân Nguyễn Quang Trung, cư trú tại Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo
70 1478/UBND-VP 25/11/2020 Công văn Về việc chuyển đơn đề nghị của công dân Bạc Thị Hà, Lò Thị Xoan, cư trú tại khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo
71 1476/UBND-VP 25/11/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập, xã Quài Tở
72 434/BC-UBND 14/11/2020 Báo cáo kết quả xử lý đơn đề nghị của ông Lò Văn Ngoan, bản Chăn, xã Chiềng Đông
73 1430/UBND-VP 13/11/2020 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn Ngoan, bản Chăn, xã Chiềng Đông
74 11/BC-BTCD 06/11/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2020
75 1991/QĐ-UBND 02/11/2020 Quyết định xác minh nội dung khiếu nại
76 1874/QĐ-UBND 27/10/2020 Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của bà Lò Thị Nghen, trú tại bản Bom B, xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
77 1327/UBND-TTr 27/10/2020 Công văn không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( lần đầu)
78 1326/UBND-TTr 27/10/2020 Thông báo thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( lần đầu)
79 1320/UBND-VP 26/10/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Hoàn, bản Sái, Quài Cang
80 1309/UBND-VP 22/10/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn của công dân
81 1302/UBND-VP 22/10/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thông
82 1844/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh (Giấy khai sinh số 269/2002, quyển số 05/2002, do UBND thị trấn Tuần Giáo cấp
83 1216/UBND-VP 05/10/2020 Công văn Chuyển đơn đề nghị của công dân Lò Văn Ngoan
84 1169/UBND-VP 30/09/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Giàng A Di
85 1162/UBND-TNMT 29/09/2020 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân (Bà Lò Thị Nghen bản Bon B, xã Rạng Đông)
86 8/BC-BTCD 11/08/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2020 ( từ 11/7/2020 - 6/8/2020)
87 860/UBND-VP 29/07/2020 Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
88 1040/QĐ-UBND 14/07/2020 Quyết định Thành lập tổ tiếp công dân, giải quyết đơn phục vụ ĐH Đảng các cấp
89 660/KL-UBND 17/06/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh năm 2017-2018-2019
90 657/UBND-VP 16/06/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị củ công dân
91 654/UBND-VP 15/06/2020 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
92 653/UBND-KT&HT 16/06/2020 Công văn trả lời đơn của công dân
93 206/BC-UBND 15/06/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết và trả lời đơn đề nghị của 20 hộ dân thường trú tịa bản Hua Sa A Toả Tình, huyện Tuần Giáo
94 6/BC-BTCD 10/06/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 6 năm 2020 ( từ 12/5/2020 - 09/6/2020)
95 194/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 06 tháng đầu năm 2020
96 619/UBND-VP 03/06/2020 Công văn Tham mưu xử lý nội dung đơn của công dân
97 614/UBND-NV 02/06/2020 Công văn thông báo kết quả xác minh đơn của công dân
98 614/UBND-NV 02/06/2020 Thông báo kết quả xác minh đơn của công dân
99 575/UBND-VP 22/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
100 601/QĐ-UBND 19/05/2020 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
101 553/TB-UBND 19/05/2020 Thông báo Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ( lần đầu)
102 541/UBND-VP 18/05/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
103 539/UBND-VP 15/05/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
104 519/UBND-VP 12/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
105 553/QĐ-UBND 11/05/2020 Quyết định V/v: Gia thời hạn thời gian xác minh, giải quyết nội dung đơn đề nghị
106 506/UBND-VP 11/05/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
107 5/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm ( từ 09/4/2020-11/5/2020)
108 475/UBND-VP 04/05/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
109 473/UBND-VP 29/04/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn kiến nghị của công dân
110 463/UBND-VP 27/04/2020 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
111 459/UBND-VP 24/04/2020 Công văn V/v: Chuyển tờ trình đề nghị của công dân
112 432/UBND-VP 20/04/2020 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
113 407/UBND-VP 13/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
114 400/UBND-VP 09/04/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của công dân lần 2
115 4/BC-BTCD 09/04/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sử tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn, tháng 04 năm 2020 từ 10/3/2020-8/4/2020
116 337/UBND-VP 26/03/2020 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
117 327/UBND-VP 20/03/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
118 318/UBND-VP 19/03/2020 Công văn V/v: Hướng dẫn công dân gửi đơn theo đúng quy định
119 310/UBND-VP 18/03/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
120 308/UBND-VP 18/03/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
121 293/UBND-VP 16/03/2020 Công văn V/v: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
122 3/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 nă 2020
123 66/BC-UBND 09/03/2020 Báo cáo thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân trên đị bàn huyện Tuần Giáo năm 2016-2020
124 196/UBND-VP 20/02/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
125 151/UBND-VP 12/02/2020 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
126 2/BC-BTCD 11/02/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2020 ( Từ 09/1/2020 đến 10/2/2020)
127 90/UBND-VP 06/02/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
128 75/UBND-VP 03/02/2020 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX
129 53/TB-UBND 15/01/2020 Thông báo Kết quả giải quyết đơn của công dân
130 20/BC-UBND 15/01/2020 Báo cáo Kết quả giải quyết đơn của công dân theo Văn bản số 154/BTCD-XLĐT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ban tiếp công dân tỉnh Điện Biên
131 35/TB-UBND 10/01/2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của UBND huyện Tuần Giáo năm 2020
132 1/BC-BTCD 10/01/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2020 ( từ 10/12/2019 đến 08/1/2020)
133 8/UBND-VP 03/01/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân lần 2
134 7/UBND-VP 02/01/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân
135 2081/UBND-VP 23/12/2019 Công văn V/v: Tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
136 2062/UBND-VP 20/12/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
137 2033/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV/2019 và tổng kết năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
138 2023/UBND-VHTT 13/12/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
139 30/BC-BTCD 10/12/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2019 ( từ 11/11/2019 - 08/12/2019)
140 1967/UBND-VP 06/12/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ X
141 1952/UBND-VP 03/12/2019 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của Công dân
142 1681/QĐ-UBND 13/11/2019 Quyết định Về việc thành lập tổ xác minh đơn đề nghị
143 1777/BC-UBND 06/11/2019 Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trwocs, trong và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
144 1731/UBND-VP 29/10/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
145 1706/UBND-VP 28/10/2019 Công văn V/v: Chuyển đơn của công dân
146 1698/UBND-VP 24/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
147 1696/BC-UBND 24/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện văn bản số 246/UBND-BTCD ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên
148 1680/UBND-VP 22/10/2019 Công văn V/v: Trả lời thư hỏi của công dân
149 1665/UBND-VP 22/10/2019 Công văn Đôn đốc tham mưu xử lý đơn của công dân (lần 1)
150 1534/UBND-VP 30/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
151 1526/UBND-VP 27/09/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
152 1479/UBND-VP 20/09/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
153 1426/BC-UBND 13/09/2019 Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
154 1424/UBND-VP 13/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
155 1394/UBND-VP 09/09/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9
156 1325/UBND-DT 28/08/2019 Công văn V/v: Tham mưu ý kiến phát biểu tại phiên họp giải trình của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
157 1321/BC-UBND 28/08/2019 Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Tuần Giáo từ (16/8/2018-15/8/2019
158 1312/UBND-VP 26/08/2019 Công văn V/v: Yêu cầu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX
159 1290/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
160 28/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2019
161 1172/BC-UBND 01/08/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020
162 1123/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XX
163 1122/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
164 27/BC-BTCD 12/07/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 7 năm 2019 ( Từ 03/6/2019 đến 12/7/2019)
165 849/QĐ-UBND 11/07/2019 Quyết định Về việc gia hạn giải quyết đơn đề nghị
166 1029/KL-UBND 05/07/2019 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy đinhh của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội năm 2015, 2016, và 2017
167 993/-UBND-KL 28/06/2019 Công văn kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định củ pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo năm 2017 và năm 2018
168 922/UBND-VP 17/06/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định nghì với lãnh đạo huyện
169 921/BC-UBND 14/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
170 5/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân xử lý đơn thu tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn 6 tháng năm 2016
171 805/UBND-VP 30/05/2019 Công văn V/v: Tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
172 467/QĐ-UBND 30/05/2019 Quyết định Về việc thành lập Tổ xác minh nội dung đơn đề nghị
173 781/UBND-VP 28/05/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân
174 739/UBND-VP 20/05/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
175 731/UBND-VP 17/05/2019 Công văn phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10 trung ươnmg Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
176 398/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng LĐTB&XH năm 2015,2016 và 2017
177 397/QĐ-UBND 15/05/2019 Quyết định Về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo năm 2017 và năm 2018
178 695/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
179 694/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
180 16/BC-UBND 10/05/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm 2019 từ 12/4/2019-10/5/2019
181 568/UBND-NV 17/04/2019 Công văn chuẩn bị tài liệu và tổ chức đối thoại với công dân
182 10/BC-BTCD 12/04/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2019 (từ 11/3/2019-12/4/2019)
183 466/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/V Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
184 375/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo
185 341/BC-UBND 14/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
186 336/BC-UBND 14/03/2019 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân Văn bản số 84/UBND-BTCD ngày 09 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên
187 3/BC-BTCD 13/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 năm 2019 ( từ ngày 14/02/2019 đến ngày 11-3 - 2019) ( Gửi BTCD tỉnh)
188 264/UBND-VP 01/03/2019 Công văn tham mưu trả lời đơn đề nghị công dân
189 2/BC-UBND 15/02/2019 Báo cáo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2019 ( từ ngày 11/01/2019-14/02/2019)
190 90/UBND-NV 18/01/2019 Công văn V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
191 32/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
192 10/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
193 1886/UBND-VP 27/12/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
194 1835/UBND-VP 18/12/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
195 1831/BC-UBND 17/12/2018 Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX
196 361/HĐND-VP 17/12/2018 Công văn tham mưu trả lời kiến nghị của công dân
197 1807/BC-UBND 13/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo quý IV và năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
198 12/BC-BTCD 12/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2018 ( từ 12/11/2018 - 12/12/2018)
199 1774/UBND-VP 10/12/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
200 1767/BC-UBND 07/12/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn khiếu của ông Nguyễn Đình Thông bàn Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
201 1752/UBND-TNMT 06/12/2018 Công văn Về việc trả lời đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Đình Thông, bản Bon B xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
202 1715/UBND-TCD 30/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân
203 1703/UBND-VP 27/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết văn bản đề nghị của công dân
204 1697/UBND-TCD 26/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
205 1695/UBND-VP 26/11/2018 Công văn ham mưu xử giải quyết đơn của công dân
206 1693/UBND-VP 26/11/2018 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
207 1659/UBND-VP 20/11/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện
208 11/BC-UBND 13/11/2018 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2018 ( từ 11/10/2018 đến 12/11/2018)
209 1602/UBND-VP 08/11/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
210 1596/UBND-VP 07/11/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân ( Lần 2)
211 1590/BC-UBND 07/11/2018 Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
212 1551/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
213 1511/UBND-VP 24/10/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
214 10/BC-UBND 11/10/2018 BC công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ 11/9/2018-11/10/2018
215 1449/UBND-VP 09/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( lần 2)
216 1421/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn của công dân
217 1419/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
218 1369/UBND-VP 27/09/2018 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
219 1365/UBND-VP 27/09/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
220 1316/UBND-TP 18/09/2018 Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Lò Văn Sung
221 1299/UBND-TCD 17/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Khỏ
222 1295/UBND-TTr 14/09/2018 Công văn trở lời đơn kiến nghị của ông Mùa A Lử, bản Lồng, xã Tỏa Tình
223 1022/QĐ-UBND 14/09/2018 Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo
224 1287/UBND-VP 13/09/2018 Báo cáo báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
225 1284/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, oố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2018
226 1283/UBND-TCD 13/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn Tố cáo của công dan
227 9/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/8/2018
228 1267/UBND-TCD 11/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn tố cáo của công dân
229 1257/KH-UBND 10/09/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
230 1250/UBND-TCD 07/09/2018 Công văn V/v chuyển đơn của công dân Lò Văn Khỏ
231 1240/UBND-VP 06/09/2018 Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
232 1217/BC-UBND 30/08/2018 Báo cáo kiểm tra, rà soát việc giải quyết khiếu nại của công dân
233 1178/UBND-BTCD 21/08/2018 Công văn tăng cường công tác tiếp công dân
234 8/BC-BTCD 09/08/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ,phản ánh của UBND huyện từ ngày 12/7/2018 đến ngày 10/8/2018
235 1107/UBND-VP 08/08/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
236 1103/UBND-CV 07/08/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn đề nghị của công dân
237 1070/UBND-VP 30/07/2018 V/v: Đôn đốc tham mưu trả lười ý kiến đề nghị của công dân
238 1051/UBND-CV 25/07/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn khiếu nại của công dân
239 1048/TB-UBND 25/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra
240 1030/UBND-VP 23/07/2018 Công văn V/v: Giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5- Quốc hội khóa XIV
241 988/UBND-VP 13/07/2018 Công văn Về việc giao nhiệm vụ xác minh làm rõ ý kiến kiến nghị của nhân dân bản Lồng theo Thông báo số 18/TB-MTTQ-BTT
242 987/UBND-VP 13/07/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
243 981/UBND-TTr 13/07/2018 Công văn V/v: Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp
244 7/BC-BTCD 12/07/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/6/2018 đến ngày 12/7/2018
245 940/UBND-VP 04/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
246 916/UBND-VP 29/06/2018 Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2007-2017
247 895/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
248 894/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
249 884/UBND-TH 25/06/2018 Công văn V/v: Xác minh, tham mưu trả lời những kiến nghị theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện
250 840/BC-UBND 15/06/2018 Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo quý II và báo cáo 6 tháng đầu năm 2018
251 839/UBND-VP 15/06/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
252 838/UBND-TNMT 15/06/2018 Công văn V/v: Trả lời ý Văn bản số 18/CV-TA ngày 31/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
253 819/UBND-VP 13/06/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của công dân
254 807/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v:Giải quyết theo phản ánh, kiến nghị của công dân
255 806/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn tố cáo của công dân
256 720/UBND-TCD 24/05/2018 Công văn phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
257 716/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
258 708/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn đề nghị của công dân
259 697/BC-UBND 22/05/2018 Báo cáo Tổng kết công tác giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2007 - 2017
260 689/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc thực hiện gửi báo cáo công tá tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn
261 680/UBND-VP 18/05/2018 Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6-HĐND khóa XX
262 670/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo
263 669/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
264 5/BC-UBND 11/05/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ảnh của UBND huyện từ ngày 12/4/2018 đến ngày 11/5/2018
265 630/UBND-VP 08/05/2018 Công văn V/v: tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
266 603/UBND-VP 04/05/2018 Công văn Về việc xây dựng báo cáo tổng kết các vụ tranh chấp, khiếu kiện
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,503
  • Tháng hiện tại182,988
  • Tổng lượt truy cập9,515,441
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây