TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 373/BC-UBND 09/06/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2021
2 609/QĐ-UBND 17/03/2021 Quyết định phê duyệt danh sách kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của CB, CC và VC lãnh đạo quản lý.
3 64/BC-UBND 18/02/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 660/KL-UBND 17/06/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh năm 2017-2018-2019
5 53/KH-UBND 17/03/2020 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6 1816/BC-UBND 12/11/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
7 1652/BC-UBND 18/10/2019 Báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10 năm 2019
8 1236/UBND-VP 12/08/2019 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
9 946/BC-UBND 21/06/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2019
10 832/BC-UBND 04/06/2019 Báo cáo V/v công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
11 594/BC-UBND 22/04/2019 Báo cáo tự kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
12 540/UBND-VP 11/04/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
13 514/UBND-TTr 09/04/2019 Công văn V/v: báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
14 251/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết định V/v: Xử lý kỷ luật đối với bà Phùng Thị Huế Hiệu trưởng trường Mầm Non Mường Thín
15 5/BC-VP 02/04/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
16 428/UBND-TTr 28/03/2019 Công văn V/v: đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
17 390/KH-UBND 22/03/2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
18 165/QĐ-UBND 18/03/2019 Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân năm 2017 và năm 2018 tại UBND xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
19 342/BC-UBND 14/03/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 3 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019
20 319/UBND-TTr 13/03/2019 Công văn V/v: Đôn đốc gửi kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
21 245/KH-UBND 27/02/2019 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
22 1808/BC-UBND 13/12/2018 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
23 1591/BC-UBND 07/11/2018 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
24 1471/UBND-NV 15/10/2018 Công văn V/v: hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
25 1157/QĐ-UBND 08/10/2018 Quyết định Về việc thu hồi tiền
26 1365/UBND-VP 27/09/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
27 1270/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác thanh tra quý III và 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
28 1269/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
29 1200/KL-UBND 27/08/2018 Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015 đến năm 2017 tại UBND xã Quài Cang và UBND xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo
30 1050/KH-ĐTTr 25/07/2018 Kế hoạch Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015,2016 và 2017 tại UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
31 1048/TB-UBND 25/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra
32 762/QĐ-UBND 25/07/2018 Quyết định V/v: Giám sát hoạt động của đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015,2016 và 2017 tại UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
33 761/QĐ-UBND 25/07/2018 Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015,2016 và 2017 tại UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
34 1037/BC-UBND 23/07/2018 Báo cáo Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2017
35 840/BC-UBND 15/06/2018 Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo quý II và báo cáo 6 tháng đầu năm 2018
36 812/UBND-VP 12/06/2018 Công văn V/v: yêu cầu thực hiện nội dung Kết luận số 214/KL-TTr của Thanh tra tỉnh
37 561/QĐ-UBND 11/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi tiền
38 799/BC-UBND 08/06/2018 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
39 798/UBND-VP 08/06/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
40 795/UBND-TTr 08/06/2018 Công văn V/v: Thực hiện kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý qua thanh tra từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2016 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
41 794/BC-UBND 08/06/2018 Báo cáo công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm 2017
42 715/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
43 696/KH-ĐTTr 22/05/2018 Kế hoạch Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015 đến năm 2017 tại UBND xã Mường Mùn và UBND xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
44 695/BC-UBND 22/05/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
45 480/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định Về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra trong quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015 đến năm 2017 tại UBND xã Mường Mùn và UBND xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
46 479/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân từ năm 2015 đến 2017 tại UBND xã Mường Mùn và UBND xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
47 670/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo
48 669/KL-UBND 16/05/2018 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
49 642/BC-UBND 09/05/2018 Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2017
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại155,357
  • Tổng lượt truy cập9,487,810
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây