Chào mừng ĐH Đảng các cấp
TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Quản lý & Sử dụng Đất đai

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1468/UBND-TNMT 24/11/2020 Công văn Trả lời TAND huyện Tuần Giáo (vụ bà Nguyễn Thị Hằng, bản Pom Ban, xã Quài Tở)
2 2060/QĐ-UBND 23/11/2020 Quyết định phê duyệt phương án BT, HT &TĐC cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
3 1462/UBND-TB 23/11/2020 Thông báo Bước giá, số vòng trả giá đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo
4 2062/QĐ-UBND 23/11/2020 Quyết định thu hồi đất của ông Bạc Cầm Thản
5 2038/QĐ-UBND 19/11/2020 Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC Trường Tiểu học Pú Xi
6 1434/UBND-KTHT 14/11/2020 Công văn V/v đề nghị cưỡng chế dỡ bỏ, các công trình vi phạm hành lang ATĐB trên đoạn tuyến từ Km366+265-Km393+207/QL.6 và đoạn Km0+00-Km13+700QL.279 thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
7 1433/UBND-KTHT 14/11/2020 Thỏa thuận quy hoạch xây dựng dự án PETROLIMEX – Cửa hàng 06.
8 252/TTr-UBND 14/11/2020 Tờ trình Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trung tâm xã Chiềng Đông
9 1423/TB-UBND 12/11/2020 Thông báo thu hồi đất của ông Lò Văn San - xã Chiềng Đông
10 1422/TB-UBND 12/11/2020 Thông báo Thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 1195/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Tuần Giáo
11 1421/TB-UBND 12/11/2020 Thông báo Điều chỉnh Thông báo số 1833/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Tuần Giáo
12 1420/TB-UBND 12/11/2020 Thông báo Điều chỉnh Thông báo số 1206/TB-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Tuần Giáo
13 1414/UBND-KTHT 12/11/2020 Công văn Thống nhất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
14 2019/QĐ-UBND 10/11/2020 Quyết định Về việc thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Tỏa Tình, UBND xã Quài Tở, UBND xã Quài Cang, UBND xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo
15 1371/UBND-VP 02/11/2020 Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả rà soát, cấp Giấy CNQSDĐ, tổ chức thực hiện góp trồng cây cao su trên địa bàn huyện (lần 3)
16 1978/QĐ-UBND 26/10/2020 Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
17 394/BC-UBND 26/10/2020 Báo cáo Kết quả kiểm tra, rà soát việc công bố quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
18 231/TTr-UBND 26/10/2020 Tờ trình quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 đề xuất nhu cầu sử dụng đất 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
19 391/BC-UBND 24/10/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020; Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
20 1295/UBND-NN 16/10/2020 Công văn Công văn phối hợp xem xét lại mốc biên giải phóng mặt bằng Tái định cư bãi số 1 xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
21 1856/QĐ-UBND 12/10/2020 Quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Phúc Đồng
22 363/BC-UBND 29/09/2020 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gằn liền với đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo từ năm 2017, 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
23 1775/QĐ-UBND 28/09/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Đỗ Xuân Hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (công trình: Đường nội thị thị trấn huyện Tuần Giáo)
24 1773/QĐ-UBND 28/09/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lô đất TMDV07, OHT 124 tại khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
25 1764/QĐ-UBND 28/09/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Giải phóng mặt bằng bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung
26 1144/TB-UBND 25/09/2020 Thông báo Thông báo thu hồi đất của UBND thị trấn Tuần Giáo
27 1222/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
28 275/BC-UBND 29/07/2020 Báo cáo V/v xin ý kiến người dân Bản Lồng (các hộ dân có liên quan) về việc điều chỉnh đường ĐGHC giữa hai xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo và xã Mường É, huyện Thuận Châu
29 125/TTr-UBND 15/07/2020 Tờ trình Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
30 124/TTr-UBND 15/07/2020 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
31 836/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình:Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
32 835/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Giải phóng mặt bằng bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung
33 834/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Giao đất cho ông Đỗ Sỹ Dương trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 01 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho h
34 833/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Giao đất cho ông Đỗ Sỹ Dương trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 03 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho h
35 832/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định Giao đất cho ông Nguyễn Trọng Thịnh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 03 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đấ
36 205/BC-UBND 15/06/2020 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện cấc dự án thủy điện trên địa bàn huyện Tuần Giáo
37 92/TTr-UBND 05/06/2020 Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
38 701/QĐ-UBND 02/06/2020 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường từ sân vận động - Huyện đội- QL6 và trận địa phòng không
39 637/QĐ-UBND 27/05/2020 Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
40 598/UBND-TNMT 27/05/2020 Công văn Báo cáo bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
41 597/UBND-TTQLĐĐ 27/05/2020 Công văn V/v: Phúc đáp Văn bản số 11/2020/CV-TA ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
42 617/QĐ-UBND 26/05/2020 Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất thửa số 119 thửa bản đồ số 27 khối Tân Thuỷ, Thị trấn Tuần Giáo
43 585/BC-UBND 26/05/2020 Báo cáo Kết quả đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng hộ gia đình các nhân thông qua hình thức đấu giá thửa 119 bản đồ số 27 khối Tân Thuỷ Thị trấn Tuần Giáo
44 583/TB-UBND 26/05/2020 Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
45 582/TB-UBND 26/05/2020 Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
46 605/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông Lường Văn Toàn tự nguyện trả lại đất
47 604/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình bà Cà Thị Yên tự nguyện trả lại đất
48 167/BC-UBND 15/05/2020 Báo cáo V/v: Thu hồi đất thuộc dự án Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch
49 163/BC-UBND 14/05/2020 Báo cáo Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020
50 162/BC-UBND 14/05/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
51 529/UBND-TNMT 13/05/2020 Công văn đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
52 71/TTr-UBND 11/05/2020 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
53 502/UBND-QLDA 08/05/2020 Công văn V/v: Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tuần Giáo
54 546/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo
55 545/QĐ-UBND 07/05/2020 Quyết định thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Nà Tòng, xã Nà Tòng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
56 483/TB-UBND 04/05/2020 Thông báo Bước giá, số vòng trả giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, trị trấn Tuần Giáo huyện Tuần
57 461/UBND-TNMT 27/04/2020 Công văn đề nghị xác định diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục đích xây dựng dự án thủy điện Nậm hóa trên địa bàn huyện Tuần Giáo
58 420/UBND-TNMT 16/04/2020 Công văn V/v: Yêu cầu xử lý hành vi vi phạm sử dụng đất đai tại xã Quài Cang
59 391/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Quàng Văn Chinh)
60 390/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Lò Văn Danh)
61 389/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Bà Lò Thị Minh)
62 388/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Lò Văn Sơn)
63 387/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Bà Lò Thị Xuấn)
64 386/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Ông Lê Ngọc Quân)
65 385/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Bà Lò Thị Xương)
66 384/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Ông Dương Đình Khải)
67 362/QĐ-UBND 01/04/2020 Quyết định V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Lô đất HC-04: Khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huy
68 88/BC-UBND 24/03/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện dự án chợ thị trấn Tuần Giáo
69 332/TB-UBND 23/03/2020 Thông báo thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
70 326/UBND-BQLDACCT 20/03/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng xã Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
71 321/TB-UBND 19/03/2020 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
72 75/BC-UBND 17/03/2020 Báo cáo kết quả giải quyết tồn tại việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký kết hợp đồng góp phần đất với Công ty cổ phần cao su Điện Biên
73 226/QĐ-UBND 11/03/2020 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
74 261/UBND-TNMT 09/03/2020 Công văn chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Viettel
75 220/QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định giao nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đát đai huyện Tuần Giáo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
76 254/UBND-TTQLĐĐ 05/03/2020 Công văn V/v: ủy quyền thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
77 209/QĐ-UBND 05/03/2020 Quyết định V/v: Thành lập tổ công tác, tuyên truyền phương án giải quyết tồn tại, bất cập về địa giới hành chính giữa xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo với xã Xuân Lao huyện Mường Ảng
78 21/TTr-UBND 05/03/2020 Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất đối với thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
79 172/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định Đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119,tờ bản đồ số 27 khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
80 164/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
81 18/TTr-UBND 27/02/2020 Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tình tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án thủy điện Nậm Hóa 1 xã Mường Bám huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La hạng mục lòng hồ ( địa phận huyện Tuần Giáo)
82 217/UBND-VP 25/02/2020 Công văn báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai để hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký hợp đồng góp phần đất với công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
83 154/QĐ-UBND 25/02/2020 Quyết định giao nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đất đai tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã nà tòng
84 52/BC-UBND 21/02/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
85 178/UBND-KTHT 18/02/2020 Công văn đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
86 119/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định thành lập tổ kiểm tra giám sát kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
87 118/QĐ-UBND 14/02/2020 Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có tu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
88 113/QĐ-UBND 12/02/2020 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo
89 148/UBND-VP 11/02/2020 Công văn đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
90 87/UBND-TNMT 06/02/2020 Công văn V/v: kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020
91 66/UBND-VP 20/01/2020 Công văn V/v: Ý kiến xử lý, giải quyết việc cản trở quyền sử dụng đất tại khu đất đấu giá QSD lò gạch bản Chấng xã Quài Tở
92 59/BC-UBND 16/01/2020 Báo cáo Giải trình việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án thủy điện Nậm Hóa 1
93 57/TTr-UBND 16/01/2020 Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
94 56/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định công bố hiện trạng rừng huyện Tuần Giáo năm 2019
95 23/BC-UBND 16/01/2020 Báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
96 30/UBND-VP 09/01/2020 Công văn V/v: Cung cấp thông tin quy hoạch khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
97 10/BC-UBND 09/01/2020 Báo cáo Kết quả Đăng ký đất đai, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2019
98 2135/TTr-UBND 31/12/2019 Tờ trình đề nghị cho thuê đất tại địa bàn xã Mường Mùn, Mùn Chung và xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Nậm Mu2 tại xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
99 2128/KH-UBND 31/12/2019 Kế hoạch Thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để xây dựng dự án thủy điện Nậm Hóa 1 xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hạng Mục khu vực lòng hồ địa phận huyện Tuần Giáo
100 1873/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Trương Văn Dương
101 1872/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nguyễn Doãn Tuấn
102 1871/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng ông Lường Văn Chưởng
103 1926/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Sùng A Giàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
104 1925/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình giải phóng mặt bằng bổ sung dự án Trụ sở Tạm xã Pú Xi
105 2052/TTr-UBND 19/12/2019 Tờ trình V/v: Xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗn hợp ( HH05) tại Bản Chiềng Chung thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)
106 2049/TTr-UBND 18/12/2019 Tờ trình V/v: Xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗ hợp ( HH05) tại Bản Chiềng Chung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)
107 1909/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường THCS xã Chiềng Đông ( đợt 2)
108 1898/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa
109 1895/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của bà Trần Thị Chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
110 1908/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Muôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
111 1907/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Thành ( Vân)phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
112 1906/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Chương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
113 1905/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Cà Văn Nó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
114 1904/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Muôn ( Khiên) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
115 1903/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Thư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
116 1902/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Tòng Văn Ảnh ( tên khác Tòng Văn Ún) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
117 1901/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Đượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
118 1900/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Lò Văn Tuấn ( vợ: Tòng Thị Vui) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
119 1899/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của bà Lò Thị Phượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
120 1962/BC-UBND 05/12/2019 Báo cáo Về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số hộ gia đình bản Chua Lú xã Pú Nhung với một số hộ gia đình bản Noong Luông xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo
121 1848/BC-UBND 15/11/2019 Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
122 1833/TTr-UBND 14/11/2019 Tờ trình cho ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
123 1841/BC-UBND 14/11/2019 Báo cáo rà soát các đối tượng thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặ bằng
124 1821/TTr-UBND 12/11/2019 Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
125 1796/TTr-UBND 11/11/2019 Tờ trình V/v: Đề nghị thu hồi đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch
126 1780/KH-UBND 07/11/2019 Kế hoạch thực tế thống nhất phương án giải quyết tồn tại, bất cập về địa giới hành chính giữa xã Tỏa Tình và Quài Tở
127 1778/UBND-TNMT 06/11/2019 Công văn V/v: Khẩn trương xử lý, giải quyết các tranh chấp về đất đai, hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho người dân để làm cơ sở ký kết hợp đồng góp đất với Công ty cổ phần Cao su Điện Biên
128 1647/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm quản lý đất đai tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình: giải phóng mặt bằng bổ sung ự án trụ sở tạm xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
129 1644/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định V/v: Thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Ta Ma, UBND xã Phình Sáng, UBND xã Rạng Đông, UBND xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
130 1765/TTr-UBND 04/11/2019 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng công trình đường từ Sân vận động- huyện đội- QL6 và trận địa Phòng không
131 1738/BC-UBND 30/10/2019 Báo cáo V/v:tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng dất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
132 1723/UBND-KTHT 28/10/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QD-UBND về " ban hành Quy định phân công quản ký quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
133 1700/UBND-HT 25/10/2019 Thỏa thuận về việc tổ chức khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công đầu tư xây dựng dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
134 1681/TTr-UBND 22/10/2019 Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư bãi số 3 thuộc Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc bản Hua Mức 1, Hua Mức
135 1677/TTr-UBND 22/10/2019 Tờ trình đề nghị giao đất cho sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để đầu tư xây dựng công trình Trường học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
136 1678/TTr-UBND 22/10/2019 Tờ trình thu hồi đất của tổ chức, gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Quài Tở để đầu tư xây dựng công trình Trường học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
137 1590/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình trường THCS và THP thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
138 1589/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Tụi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
139 1588/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Thiện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
140 1587/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Lẻ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
141 1586/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của ông Lò Văn Hoàn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
142 1585/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của trường tiểu học Quài Tở phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
143 1584/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất của bà Quàng Thị Thu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
144 1582/QĐ-UBND 18/10/2019 Quyết định thu hồi đất củ ông Lường Văn Hồi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
145 1537/QĐ-UBND 15/10/2019 Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga trúng đấu giá QSD đất thửa đất số 02 tịa khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên lần 2
146 1611/TTr-UBND 11/10/2019 Tờ trình đề nghị xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy giáp cây xăng
147 1595/TTr-UBND 10/10/2019 Tờ trình chấp thuận di dời vị trí cửa hàng xăng dầu số 06 khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
148 1520/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Đào trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 04 tại khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên lần 2
149 1485/QĐ-UBND 07/10/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Văn Việt
150 1536/UBND-TCPTQĐ 30/09/2019 Công văn ủy quyền thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình fngTHCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
151 1532/TTr-UBND 30/09/2019 Tờ trình đề nghị cho thuê đất tại địa bàn xã Mùn Chung và xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
152 1418/TTr-UBND 12/09/2019 Tờ trình đề nghị thu hồi đất của tổ chức trên địa bàn xã Mùn Chung và xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
153 1423/UBND-VP 12/09/2019 Công văn thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cầu Pa Sát, xã Chiềng Sinh
154 1276/QĐ-UBND 11/09/2019 Quyết định giao nhiệm vụ cho phòng Tài nguyên môi trường huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
155 1269/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lù Văn Lưu
156 1271/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bà Ngô Thị Thuận
157 1270/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Dương Quốc Long
158 1257/QĐ-UBND 06/09/2019 Quyết định phê duyệt diện tích đất nương rẫy bỏ hoang của các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng phòng hộ thay thế năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
159 1374/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lường Văn Muôn)
160 1373/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Thành)
161 1372/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Chương)
162 1371/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Cà Văn Nó)
163 1370/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Muôn)
164 1369/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Thư)
165 1368/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Tòng Văn Ảnh)
166 1367/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Đượng)
167 1366/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (ông Lò Văn Tuấn)
168 1365/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo ( Bà Lò Thị Thong)
169 1364/BC-UBND 04/09/2019 Báo cáo Kết quả thống kê tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định từ ngày 01/6/2016 đến nay
170 1357/TTr-UBND 03/09/2019 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: San nền nhà Văn Hóa- thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
171 1317/UBND-TCPTQĐ 27/08/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
172 1319/UBND-VP 27/08/2019 Công văn V/v: Hoàn thiện thủ tục đất đai và phương án xử lý tài sản của Trung tâm Đào tạo và phát triển Cộng đồng
173 1301/TTr-UBND 23/08/2019 Tờ trình V/v: Đề nghị cho chủ trương hiệu chỉnh địa giới hành chính khu vực đỉnh đèo Pha Đin giữa xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên với xã Mường É huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
174 1048/QĐ-UBND 23/08/2019 Quyết định giao đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 thửa đất 01 tại khu đất lò gạch bản chấng ( cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
175 1046/QĐ-UBND 23/08/2019 Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( lần 2)
176 1273/UBND-TNMT 20/08/2019 Công văn V/v: Nhất trí cho công ty cổ phàn thủy điện SODIC Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện SODIC ( khu vực đầu mối)
177 1267/UBND-VP 19/08/2019 Công văn V/v: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Điện Biên
178 1231/TTr-UBND 12/08/2019 Tờ trình Về việc cho chủ trương để UBND huyện trình UBND tỉnh UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù các hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy &#
179 996/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quài Cang huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020
180 1184/UBND-TNMT 05/08/2019 Công văn V/v: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
181 944/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
182 943/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Cà Văn Nghiên)
183 942/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Phạm Thị Sa)
184 941/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Thế Thao)
185 1168/UBND-TNMT 01/08/2019 Công văn V/v xác định việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trụ sở UBND xã Quài Nưa (cũ)
186 1156/UBND-NN 29/07/2019 Công văn V/v: Rà soát, thống kê diện tích rừng tăng thêm trên địa bàn huyện Tuần Giáo
187 935/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định V/v: Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
188 931/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 110KV thủy điện Long Tạo- thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
189 915/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Thào Văn Một phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
190 1150/UBND-TCPTQD 26/07/2019 Công văn V/v: giải trình lý do đề nghị xác định, thẩm định phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tình tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
191 930/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Giàng A Thinh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
192 929/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Sùng A Tằng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
193 928/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Sùng A Cớ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
194 927/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Giàng A Hờ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
195 926/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Vàng Trái Thào phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
196 925/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Sùng A Chù phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
197 924/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng Chờ Vảng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
198 923/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng Trài Bổng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
199 922/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vảng A Làng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
200 921/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng A Chớ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
201 920/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Ló Văn Sương phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
202 919/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng A Vừ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
203 918/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình Lò Văn Mau B phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
204 917/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định QĐ V/v thu hồi đất của hộ gia đình Lò Văn Châm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
205 916/QĐ-UBND 26/07/2019 Quyết định QĐ V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Thào Thị Liệt phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
206 888/QĐ-UBND 22/07/2019 Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ( Đợt 1) tại khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
207 1130/TTr-UBND 22/07/2019 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường từ Sân Vận Động- huyện đội- QL6 và trận địa phòng không
208 1117/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trần Ngọc Tình)
209 1116/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Vũ Kim Thành)
210 1115/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Hoàng Hải Hưng)
211 1114/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trịnh Thị Thơ)
212 1113/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Nguyễn Phúc Đồng)
213 1112/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lê Thị Ngọc Lan)
214 1111/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trần Thị Thơm)
215 1110/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Nguyễn Văn Tuấn)
216 1109/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Bùi Công Vũ)
217 1108/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lê Hạt)
218 1107/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lường Văn Quang)
219 1106/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Phạm Văn Biển)
220 1105/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Phạm Thị Kỷ)
221 1104/TB-UBND 19/07/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Bùi Đăng Thanh)
222 1093/TB-UBND 17/07/2019 Thông báo Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
223 864/QĐ-UBND 16/07/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Thẩm Táng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
224 819/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định thanh tra việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá; việc tổ chức thực hiện đấu giá QSD Đ. Đấu thầu dự án có sử dụn
225 1012/UBND-VP 03/07/2019 Công văn phối hợp xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo để áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
226 804/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Lò Duy Khánh tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
227 984/TTr-UBND 27/06/2019 Tờ trình V/v:xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
228 980/TB-UBND 27/06/2019 Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo
229 969/BC-UBND 25/06/2019 Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
230 968/TTr-UBND 25/06/2019 Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
231 720/QĐ-UBND 24/06/2019 Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
232 964/KH-UBND 24/06/2019 Kế hoạch xác nhận thể hiện địa giới hành chính khu vực đỉnh đèo giữa xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và xã Mường É huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để thể hiện công trình: Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin
233 952/UBND-TNMT 21/06/2019 Công văn V/v: Gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
234 951/TTr-UBND 21/06/2019 Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang
235 939/TB-UBND 20/06/2019 Thông báo bước giá, số vòng trả giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo t
236 926/UBND-TNMT 17/06/2019 Công văn V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019
237 901/UBND-TNMT 12/06/2019 Công văn thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân bản Nong Luông, xã Rạng Đông và các hộ dân bản Chua Lú xã Pú Nhung
238 878/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Giàng Văn Thinh
239 876/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Sùng A Cớ
240 875/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Giàng A Hờ
241 874/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Trái Thào
242 873/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Sùng A Chù
243 872/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Chờ Vảng
244 871/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Trái Phổng
245 870/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Vả Làng
246 869/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng A Chớ
247 868/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng A Vừ
248 864/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Thào Thị Liệt
249 863/TB-UBND 07/06/2019 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Thào Văn Một
250 852/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp đồng góp vốn trồng cây cao su trên địa bàn
251 500/QĐ-UBND 05/06/2019 Quyết định Giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường dây 110kv thủy điện Long tạo- Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
252 811/UBND-VP 31/05/2019 Công văn V/v: thực hiện việc giải trình hồ sơ quá hạn theo quy định
253 780/TTr-UBND 27/05/2019 Tờ trình Đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất đối với Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
254 779/BC-UBND 27/05/2019 Báo cáo Về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất đối với Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
255 447/QĐ-UBND 23/05/2019 Quyết định QĐ V/v đánh giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử đất khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
256 761/TTr-UBND 23/05/2019 Tờ trình V/v: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
257 431/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSD đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
258 430/QĐ-UBND 22/05/2019 Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
259 730/TTr-UBND 17/05/2019 Tờ trình Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
260 414/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định Giao nhiệm vụ cho Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
261 724/UBND-TNMT 16/05/2019 Công văn Về việc gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
262 708/UBND-TNMT 14/05/2019 Công văn trích đo địa chính khu đất, lập hồ thửa đất phục vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo
263 639/UBND-TCPTQĐ 06/05/2019 Chương trình trả lời ý kiến Văn bản 24/CV-UBND ngày 30/11/2018 của UBND xã Tỏa Tình đề nghị có ý kiến trả lời người dân bản Lồng, xã Tỏa Tình về việc đền bù, GPMB điểm trường Bản Lồng
264 630/UBND-TNMT 04/05/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
265 629/UBND-VP 04/05/2019 Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
266 630/UBND-TNMT 03/05/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
267 629/UBND-VP 03/05/2019 Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
268 623/UBND-TNMT 02/05/2019 Công văn V/v: yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ lán trại dựng trái phép trên đất tại đỉnh đèo Pha Đin xã Tỏa Tình
269 353/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Phê duyệt phương án BT, HT & TĐC công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
270 352/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Bà Quàng Thị Thoan để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
271 348/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Thanh để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng
272 347/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Ún để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
273 346/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Văn để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
274 345/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Châm để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
275 344/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Tiến để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
276 343/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Cà Văn Điệp để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
277 560/TTr-UBND 17/04/2019 Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
278 545/TTr-UBND 11/04/2019 Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo
279 544/BC-UBND 11/04/2019 Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
280 523/UBND-TCPTQĐ 10/04/2019 Công văn bổ sung mảnh trích đó địa chính phục vụ thu hồi, giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
281 521/UBND-TNMT 09/04/2019 Công văn V/v: Đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
282 520/UBND-VHTT 09/04/2019 Công văn V/v: Rà soát danh sách hộ nghèo thuộc dân tộc ít người chưa có thiết bị nghe - xem
283 511/UBND-NV 09/04/2019 Công văn V/v: Nhất trí miễn nhiệm và điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã
284 265/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Chá A Vừ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
285 264/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Sùng A Na phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
286 263/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Lồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
287 285/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Nhà máy nước thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
288 284/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Chua phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
289 283/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Chía phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
290 282/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Lò Văn Thắm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
291 281/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Lò Văn Vân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
292 280/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Sính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
293 279/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ Nhìa Nính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
294 278/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
295 277/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
296 276/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ Sính Pó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
297 275/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Giáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
298 274/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Dơ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
299 273/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Tính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
300 272/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Phình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
301 271/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Tủa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
302 270/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Tro phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
303 269/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Chá A Dua phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
304 268/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Mềnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
305 267/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Tráng A Sính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
306 266/QĐ-UBND 09/04/2019 Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Ly A Di phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
307 468/TTr-UBND 02/04/2019 Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110Kv thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
308 367/TTr-UBND 19/03/2019 Tờ trình Về việc không đồng ý gia hạn quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên
309 303/UBND-BQLDA 08/03/2019 Công văn đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu điểm tranh chấp giữa bản Lồng, xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
310 278/TB-UBND 05/03/2019 thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình trường THCS xã Chiềng Đông
311 118/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định phê duyệt thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng trạm y tế xã Mường Khong
312 259/UBND-VP 01/03/2019 Công văn cưỡng chế Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Dương Văn Giang
313 1/CV-VP UBND 27/02/2019 Công văn V/v: Đôn đốc, giải trình việc giải quyết hồ sơ của công dân
314 227/KH-UBND 25/02/2019 Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 huyện Tuần Giáo
315 6/QĐ-UBND 25/02/2019 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu
316 89/QĐ-UBND 19/02/2019 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
317 85/QĐ-UBND 18/02/2019 Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
318 186/UBND-VP 15/02/2019 Công văn cung cấp thông tin tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai
319 177/UBND-TNMT 15/02/2019 Công văn V/v: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
320 66/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừ
321 65/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừ
322 64/QĐ-UBND 30/01/2019 Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt bổ sung danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi
323 49/UBND-TNMT 09/01/2019 Công văn rà soát những bất cập tại bảng giá đất năm 2014 ( Quyết định số 36/2014/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên
324 46/UBND-TNMT 09/01/2019 Công văn kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019
325 39/UBND-TNMT 08/01/2019 Công văn V/v: tiếp tục hòa giải tranh chấp đất đai
326 15/UBND-TNMT 04/01/2019 Công văn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm Luật đất đai tại đối diện cây xăng Mạnh Quân
327 12/UBND-TTr 03/01/2019 Công văn đề nghị khôi phục lại mốc thửa đất số 3, tờ bản đồ GPMB số 8 dự án cải tạo nâng cấp QL279, DATP I đoạn Tuần Giáo- Điện Biên
328 3/KL-UBND 02/01/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Pú Xi, Mường Mùn, mùn Chung, Nà Tòng huyện Tuần Giáo
329 1536/QĐ-UBND 29/12/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Lường Văn Mấng)
330 1906/TTr-UBND 28/12/2018 Tờ trình đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
331 1454/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định Về việc thành lập Đoàn xác minh diện tích đất của ông Quàng Văn Ún được cấp tại giấy CNQSD đất có số hiệu BG034753 thửa đất số 126, tờ bản đồ số 56 so với bản đồ địa chính hiện trạng phục vụ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 279,DATP I: Đoạn
332 1872/UBND-TNMT 25/12/2018 Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
333 1417/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Xuân Thủy
334 1392/QĐ-UBND 18/12/2018 Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Khắc phục, ĐBGT tuyến ngã ba Pú Xi - bản Thẩm Mú xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
335 1827/BC-UBND 17/12/2018 Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại kết luận số 63-KL/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo
336 1826/TB-UBND 17/12/2018 Công văn thông báo thu hồi đất ( điều chính) dự án nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
337 1388/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khu vực diễn tập phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2018( đợt 2)
338 1387/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: trụ sởn làm việc Kho bạc nhà nước Tuần Giáo, Điện Biên
339 1386/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định thu hồi đất của ông Lường Văn Hoán phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi
340 1385/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định thu hồi đất của bà Lò Thị Dương phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi
341 1384/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Diêu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
342 1383/QĐ-UBND 17/12/2018 Quyết định thu hồi đất của bà Lò Thị Ninh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
343 1378/QĐ-UBND 12/12/2018 Quyết định QĐ V/v cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Văn Hưng
344 1788/BC-UBND 11/12/2018 Báo cáo Các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng,rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn huyện
345 1371/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định V/v:Cử công chức cấp xã đi học Đại học (Bà Lò Thị Mai)
346 1363/QĐ-UBND 11/12/2018 Quyết định Giao đất cho ông Hoàng Văn Đảng trúng đấu giá QSD đất thửa 01, Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) Khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
347 1333/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Doãn Tuấn trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 10, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
348 1332/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho ông Dương Minh Cường trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 09, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
349 1331/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho ông Phạm Xuân Hạnh trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 07, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
350 1330/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Văn Điệp trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 04, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
351 1329/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Văn Điệp trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 03, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
352 1328/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Lan
353 1324/QĐ-UBND 03/12/2018 Quyết định QĐ giao đất cho bà Trần Thị Thu Minh trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 08, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
354 1716/UBND-TNMT 30/11/2018 Công văn V/v ý kiến làm rõ một số nội dung, bổ dung hồ sơ gia đất cho UBNd huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất không qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất bản Chấng xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
355 1320/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cối hoa màu trên đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: trụ sở xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo
356 1710/UBND-VP 28/11/2018 Công văn phối hợp hào giải tranh chấp đất đai tại thị trấn Tuần Giáo
357 1707/BC-UBND 27/11/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
358 1706/UBND-TNMT 27/11/2018 Công văn kiểm tra, rà soát việc đổ thải, xây dựng và san lấp mặt bằng trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo
359 1705/TTr-UBND 27/11/2018 Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn thủy ( giáp cây xăng)
360 1307/QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại khu trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
361 1298/QĐ-UBND 20/11/2018 Quyết định V/v: Phê duyệt diện tích đất nương đang canh tác của các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
362 1296/QĐ-UBND 20/11/2018 Quyết định Giao đất cho bà Phạm Xuân Hạnh trúng đấu giá QDS đất thửa 05,Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
363 1295/QĐ-UBND 20/11/2018 Quyết định Giao đất cho bà Phan Thị Thường trúng đấu giá QDS đất thửa 02,Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
364 1290/QĐ-UBND 19/11/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Trần Xuân Lập)
365 1289/QĐ-UBND 19/11/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Phạm Hữu Chiền)
366 1288/QĐ-UBND 16/11/2018 Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Mạnh Hà trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa 01 khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
367 1287/QĐ-UBND 16/11/2018 Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Hồng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa 02 khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
368 1283/QĐ-UBND 15/11/2018 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khu vực diễn tập phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2018
369 1631/KH-UBND 14/11/2018 Kế hoạch Nghiệm thu khối lượng thực hiện khai hoang, cải tạo đất trồng lúa năm 2018 huyện Tuần Giáo
370 1630/KH-UBND 14/11/2018 Kế hoạch Giải quyết những tồn tại, bất cập, tranh chấp chưa thống nhất về địa giới hành chính, giữa các xã thuộc huyện Tuần Giáo
371 1280/QĐ-UBND 14/11/2018 Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
372 1277/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( bà Trần Thị Tho)
373 1275/QĐ-UBND 13/11/2018 Quyết định Về việc thanh tra chấp hành phấp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Pú Xi, Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng huyện Tuần Giáo
374 1614/TB-UBND 12/11/2018 Thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
375 1272/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định Về việc phê duyệt dự toán, thu chi kinh phí quản lý dự án cho tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ( Bổ sung đợt 5)
376 1271/QĐ-UBND 08/11/2018 Quyết định Giao nhiệm vụ cho Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
377 1587/TB-UBND 07/11/2018 Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Nhà máy thủy điện Long Tạo ( Hạng mục: khu vực lòng hồ)
378 1568/UBND-TNMT 06/11/2018 Công văn V/v: Tổng hợp các danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa và đất trồng rừng phòng hộ năm 2019 huyện Tuần Giáo
379 1242/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
380 1550/BC-UBND 31/10/2018 Báo cáo Thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay
381 1546/UBND-KTHT 30/10/2018 Công văn V/v: Tham gia cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Seo xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa và xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
382 1535/UBND-TNMT 29/10/2018 Công văn Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
383 1532/UBND-TNMT 29/10/2018 Công văn V/v: Trích đo đại chính GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo và dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo
384 1531/UBND-VP 29/10/2018 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
385 1524/UBND-VP 29/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( Lần 3)
386 1513/TTr-UBND 24/10/2018 Tờ trình Về việc thống nhất nội dung thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
387 1509/UBND-TNMT 24/10/2018 Công văn V/v: Tổng hợp số liệu báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay
388 1205/QĐ-UBND 23/10/2018 Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung chi phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè bảo vệ khu dân cư, trường Tiểu học Bình Minh và đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
389 1497/TB-UBND 22/10/2018 Thông báo bước giá thực hiện đấu giá QSD đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
390 1196/QĐ-UBND 19/10/2018 Quyết định thay đổi bổ sung thành viên hội đồng thẩm định giá
391 1491/UBND-TNMT 18/10/2018 Công văn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng dất năm 2019
392 1190/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Lê Quang Tuần
393 1189/QĐ-UBND 18/10/2018 Quyết định QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Lê Thị Hiền
394 1481/UBND-TNMT 17/10/2018 Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Đạo khối 20/7 thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
395 1480/UBND-TNMT 17/10/2018 Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Hiếu khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
396 1479/UBND-TNMT 17/10/2018 Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh bản Pom Loi phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cải tạo mặt bằng
397 1187/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
398 1175/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Tỏa Tình huyện Tuần
399 1435/BC-UBND 05/10/2018 Báo cáo Về việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Tuần giáo từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến nay
400 1154/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình đường sân vận động- huyện ủy- QL6 và trận địa phòng không
401 1153/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định Về việc cho phép mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Văn Tiến)
402 1152/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đwòng từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không
403 1146/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
404 1394/CV-UBND 01/10/2018 Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo biên bản họp điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất
405 1143/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Văn Trọng)
406 1389/UBND-TNMT 28/09/2018 Công văn cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh cải tạo mặt bằng
407 1111/QĐ-UBND 28/09/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
408 1366/TB-UBND 27/09/2018 Thông báo Bước giá thực hiện đấu giá QSĐ đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất Khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
409 1363/TTr-UBND 27/09/2018 V/v: Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất để giao đất đối với Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
410 1362/BC-UBND 27/09/2018 Báo cáo thuyết minh về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất để giao đất đối với Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
411 1357/UBND-TCPTQĐ 26/09/2018 V/v: chấp thuận diện tích đất không bao gồm diện tích đất rừng đã giao quản lý cho Công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên làm thủ tục cấp phép vật liệu nổ công nghiệp thuộc dự án Thủy điện Mùn Chung 2
412 1098/QĐ-UBND 25/09/2018 Quyết định Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm Bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
413 1338/TTr-UBND 24/09/2018 đề nghị thu hồi đất của UBND xã Nà Sáy tại địa bàn xã Nà Sáy
414 1097/QĐ-UBND 24/09/2018 Quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSD đất
415 1087/QĐ-UBND 24/09/2018 Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
416 1081/QĐ-UBND 21/09/2018 Quyết định phê duyệt kế họach chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (Khu trạm bảo vệ thực vật)
417 1331/TTr-UBND 20/09/2018 Tờ trình xác định đấu giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
418 1028/QĐ-UBND 19/09/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phan Thế Danh
419 1027/QĐ-UBND 19/09/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Lò Thị Lưu
420 1290/UBND-VP 14/09/2018 Công văn xây dựng văn bản về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
421 1018/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
422 1279/UBND-TN&MT 12/09/2018 Công văn giải quyết việc lấn chiếm đất trên địa bàn xã Tỏa Tình
423 1018/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
424 982/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Ngãi
425 977/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định thu hồi của ông Lò Văn Sin phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
426 974/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Hỗ trợ đền bù GPMB san nền trường THCS xã Nà sáy huyện Tuần Giáo
427 973/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định phê duyệt đề cương- Dự toán kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
428 1224/UBND-TNMT 31/08/2018 Công văn thẩm định hồ sơ đất đai công trình thủy điện Nậm Pay
429 1213/KH-UBND 29/08/2018 Kế hoạch tổ chức giải tỏa hành lang giao thông đường bộ đợt cao điểm Quốc khánh 2/9 Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
430 875/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Trần Mạnh Thắng
431 1173/BC-UBND 21/08/2018 Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại được nêu trong kết luận số 63-kl/HU ngày 20/10/2018 Ban thường vụ huyện ủy Tuần Giáo về kiểm tra đối với BTV Đảng ủy xã Quài Cang trong việc lãnh đạ
432 1162/TTr-UBND 20/08/2018 Tờ trình phê duyệt hệ số điều chỉnh đấu giá đất quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
433 823/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất ông Phạm Văn Toản
434 1155/UBND-NV 15/08/2018 Công văn phối hợp yêu cầu dân xã Xá Nhè. Mường Đun huyện Tủa Chùa thôi xâm canh, xâm cư đất rừng phòng hộ thuộc xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
435 819/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
436 805/QĐ-UBND 14/08/2018 Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất khu đất trạm bảo vệ thực vật cú khối thắng lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
437 1135/TTr-UBND 13/08/2018 Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo
438 1134/UBND-TNMT 13/08/2018 Công văn V/v: Ý kiến làm rõ một số nội dung đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở huyện Tuần Giá
439 804/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông quan hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
440 803/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
441 802/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Giàng Trù Phá phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
442 801/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Giàng Chứ Mua phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
443 800/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Ly Vả Vư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
444 799/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Mùa A Già ( Mùa Chứ Giàng) phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
445 798/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường + San nền khu trung tâm xã Tỏa Tình
446 1142/UBND-TNMT 15/08/2018 Công văn V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
447 814/QĐ-UBND 15/08/2018 QĐ V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Vũ Khắc Ngát
448 815/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
449 814/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Vũ Khắc Ngát
450 1097/BC-UBND 06/08/2018 Báo cáo Tồn tại bất cập liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Pú Nhung và xã Ta Ma
451 787/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Đỗ Thị Bình)
452 786/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Vũ Đình Hiệu)
453 1090/TB-UBND 03/08/2018 thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình san nền nhà Văn hóa- Thể thao xã Quài Nưa
454 115/TB-UBND 26/01/2018 Thông báo Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng san nền trường THCS Nà Sáy huyện Tuần Giáo
455 1073/UBND-TNMT 31/07/2018 Công văn V/v: Quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo
456 775/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
457 773/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Bùi Anh Hiệp)
458 1068/TB-UBND 30/07/2018 thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án nhà máy thủy điện Mùn Chung 2, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
459 771/QĐ-UBND 30/07/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( bà Nguyễn Thị Nhung)
460 769/QĐ-UBND 27/07/2018 Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện dấu giá QSD đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu đất đội thuế Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
461 1057/KH-UBND 26/07/2018 Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
462 763/QĐ-UBND 26/07/2018 Quyết định Cho phép chuyển đổi vị trí đất ở ( Ông Ngô Đức Hải)
463 1052/UBND-TCPTQĐ 25/07/2018 Công văn Về việc chấp thuận bồi thường giải phóng mặt bằng 12,35 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên để thực hiện dự án: Thủy điện Mùn Chung 2
464 1040/TB-UBND 24/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo
465 1036/UBND-NV 23/07/2018 Công văn V/v: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính
466 1035/KH-UBND 23/07/2018 Kế hoạch Giải quyết những tồn tại, bất cập, tranh chấp chưa thống nhất về địa giới hành chính, giữa các xã thuộc huyện Tuần Giáo
467 1034/BC-UBND 23/07/2018 Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án có chuyển đổi mục địch sử dụng rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
468 1028/UBND-VP 20/07/2018 Công văn phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai
469 1025/UBND-TNMT 20/07/2018 Công văn V/v: Nhất trí cho UBND xã Mùn Chung đổi đất nông nghiệp để tạo quỹ đất xây dựng trường Mầm non Mùn Chung
470 1010/UBND 18/07/2018 Công văn V/v chấp thuận bồi thường giai phóng mặt bằng 1,5 ha rừng phòng hộ để thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Long Tạo Điện Biên
471 1002/BC-UBND 17/07/2018 Báo cáo Giải trình các ý kiến tham gia dự thảo phân bổ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
472 990/TTr-UBND 13/07/2018 Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: San nền nhà văn hóa, sân thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
473 706/QĐ-UBND 13/07/2018 Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình : San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa
474 677/QĐ-UBND 05/07/2018 Quyết định kiện toàn tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng trên địa bàn xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
475 939/UBND-TNMT 04/07/2018 Công văn tham gia dự thảo hưỡng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng gắn liền với lập hồ sơ thiết kế công trình lâm sinh
476 674/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Cu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
477 673/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hoa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
478 672/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của bà Quàng Thị Chói phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
479 671/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
480 670/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Tộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
481 669/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Hao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
482 668/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Đanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
483 667/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Sỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
484 666/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Ương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
485 665/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Lả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
486 664/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
487 663/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Pâng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
488 662/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
489 661/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Ông Quàng Văn Nướng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
490 658/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Inh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
491 657/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của bà Lường Thị Pánh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
492 660/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của Bà Quàng Thị Tín phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
493 659/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Tiêng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
494 656/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của bà Lò Thị Thinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
495 655/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của bà Cà Thị Nọi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
496 654/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pấng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
497 653/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pọm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
498 652/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Tại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
499 651/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Nệnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
500 650/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
501 649/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Piếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
502 648/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Pó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
503 647/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Cẳm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
504 646/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Đôi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
505 645/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Đón phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
506 644/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Đèo Văn Tiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
507 643/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Chựa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
508 642/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Lún phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
509 641/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Yên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
510 640/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Cà Văn Tụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
511 639/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
512 638/QĐ-UBND 03/07/2018 V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Hinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
513 637/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ( đợt 4) dự án: Thủy điện Nậm Pay huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
514 905/TTr-UBND 28/06/2018 Tờ trình xác định cụ thể để tính tiền bôi fthường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trinh trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
515 619/QĐ-UBND 25/06/2018 Quyết định V/v: Thành lập Tổ công tác thống kê hiện trạng sử dụng đất tại khu vực xâm canh, xâm cư giữa bản Hua Chăn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo và bản Phiêng Lao xã Xuân Lao huyện Mường Ảng
516 876/BC-UBND 22/06/2018 Báo cáo Về việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế trên địa bàn huyện
517 856/UBND-TNMT 19/06/2018 V/v: Rà soát báo cáo tình hình sử dụng đất của các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất đến nay chưa thực hiện, thực hiện chậm và thực hiện không hiệu quả trên địa bàn huyện Tuần Giáo
518 607/QĐ-UBND 19/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Phạm Hữu Hải)
519 844/UBND-TNMT 18/06/2018 Công văn đề nghị thẩm định sản phẩm trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 08 xã, thị trấn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
520 586/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Lê Khải Liễn)
521 585/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Ngọc Hoàn)
522 584/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Khương Mạnh Trường)
523 583/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Nguyễn Thị Thu Hương)
524 582/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Nguyễn Thị Gái)
525 565/QĐ-UBND 13/06/2018 Quyết định V/v: Hủy bỏ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND huyện Tuần Giáo và thu hồi diện tích 48,037ha rừng trồng sản xuất đã giao cho hộ gia đình bà Vừ Thị Thảo bản Lồng xã Tỏa Tỉnh huyện Tuần Giáo
526 813/UBND-VP 12/06/2018 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Tòa an nhân dân huyện
527 804/UBND-TNMT 11/06/2018 Công văn V/v: ý kiến làm rõ một số nôi dung, bổ sung hồ sơ giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất thông qua hình thức đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
528 801/TB-UBND 08/06/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Lồng xã Tỏa Tình
529 796/TTr-UBND 08/06/2018 Tờ trình Về việc đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm bảo vệ thực vật huyện Tuần Giáo
530 788/TB-UBND 07/06/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Chua Lú xã Pú Nhung và bản Nong Luông xã Rạng Đông
531 779/UBND-TNMT 06/06/2018 Công văn V/v: Nhất trí cho Công ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo lập hồ sơ thuê đất để xây dựng Dự án nuôi cá nước lạnh thương phẩm và trồng cây dược liệu, rau sạch trên địa bàn xã Tênh Phông, Quài Tở
532 778/UBND-NN 06/06/2018 Công văn V/v: Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư trồng rừng kinh tế kết hợp trồng cây Mắc ca tại các xã Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Nưa và Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
533 554/QĐ-UBND 06/06/2018 Quyết định V/v: thu hồi đất lâm nghiệp của ông Giàng A Chớ bản Ten Hon xã Tênh Phông
534 553/QĐ-UBND 06/06/2018 Quyết định V/v: thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn xã Quài Tở
535 552/QĐ-UBND 06/06/2018 Quyết định V/v: thu hồi đất lâm nghiệp của hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn bản Ten Hon xã Tênh Phông ( Ông Mùa A Vàng)
536 764/TTr-HĐND 04/06/2018 Tờ trình đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
537 546/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Ây thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
538 545/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Nó thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
539 544/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Hoán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
540 543/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Muôn thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
541 542/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Bương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
542 541/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Sẩm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
543 540/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Hóa thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
544 539/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Phúc thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
545 538/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Học thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
546 537/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Cẳm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
547 536/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lường Văn Xiên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
548 535/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Tòng Văn Lự thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
549 534/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thịnh thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
550 533/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Cà Văn Kén thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
551 532/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Toán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
552 531/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Đôi thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
553 530/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Tun thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
554 529/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Dóm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
555 528/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Miên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
556 527/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Quàng Văn Sương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
557 526/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn San thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
558 525/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thoát thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
559 524/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Yên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
560 523/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Phóng thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
561 522/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Bó thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
562 521/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thái thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
563 520/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Tiến thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
564 519/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Chính thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
565 518/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Doi thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
566 517/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Sương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
567 516/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thoán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
568 46/GM-UBND 04/06/2018 Giấy mời thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng
569 754/BC-UBND 31/05/2018 Báo cáo Về việc giải trình làm rõ một số nội dung tại báo cáo số 585/BC-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
570 743/BC-UBND 29/05/2018 Báo cáo Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
571 501/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ông Ly A Cho
572 721/UBND-NV 25/05/2018 Công văn V/v: Phối hợp yêu cầu dân xã Mường Giàng trả lại đất canh tác thuộc địa giới hành chính xã Tỏa Tình
573 710/UBND-VP 23/05/2018 Công văn V/v: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Tuần Giáo
574 707/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo Kết quả thống kê đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2017 ( Từ ngày 31/12/2016 đến 31/12/2017)
575 705/KH-UBND 23/05/2018 Kế hoạch xử lý vi phạm luật đất đai, luật xây dựng tại kết luận số 63-KL/HU ngày 20/10/2017 của ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo
576 482/QĐ-UBND 23/05/2018 Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm Luật đất đai, luật xây dựng trên địa bàn xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
577 674/UBND-TNMT 17/05/2018 Công văn phối hợp cung cấp thông tin về điều tra xây dựng giá đất các cùng giáp ranh giữa các tỉnh thành phố
578 379-457/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định QĐ V/v thu hồi đất xã Ta Ma (từ Trung tâm xã đến bản Phiêng Cải) phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
579 379/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định phê duyệt phương án bồi thưởng tái định cư công trình: sửa chữa đường trung tâm xã Ta Ma- bản Phiêng Cải huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
580 595/TTr-UBND 02/05/2018 Tờ trình V/v:Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng san nền trường THCS xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
581 582/UBND-CA 26/04/2018 Công văn V/v: tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh, khai thác cát, sỏi lòng sông
582 347/QĐ-UBND 24/04/2018 Quyết định Giao đất cho ông Đoàn Văn Lân trúng đấu giá QSD đất (đợt 2) thửa T4, khu đất khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
583 32/QĐ-UBND 19/04/2018 Quyết định phê duyệt danh sach xếp hạng nàh thầu gói thầu xây lắp công trình Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo
584 04/QĐ-UBND 19/04/2018 Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
585 537/UBND-NN 17/04/2018 Công văn đê nghị phối hợp giải quyết dân xâm canh, xâm cư từ xã Mường Đung, Xá Nhà vào địa bàn xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
586 523/UBND-TNMT 16/04/2018 Công văn quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
587 522/TTr-UBND 16/04/2018 Tờ trình đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dung đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
588 521/UBND-TNMT 16/04/2018 Công văn trả lời ý kiến theo văn bản 12/2018/CV-TA ngày/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
589 510/KH-UBND 12/04/2018 Kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Chua Lú xã Pú Nhung với bản Nong Luống xã Rạng Đông
590 502/UBND-VP 11/04/2018 Công văn đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện
591 270/QĐ-UBND 02/04/2018 Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện GPMB xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDĐ khu đất dưỡng lão khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo , huyện Tuần Giáo
592 241/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trạm bảo vệ thực vật
593 315/TTr-UBND 14/03/2018 Tờ trình xin ý kiến tham gia vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
594 313/CV-UBND 14/03/2018 tổng hợp vướng mắc trong quá trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản để lập và quản lý cho phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
595 03/TTr-UBND 13/03/2018 Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
596 302/BC-UBND 13/03/2018 Báo cáo giải trình các ý kiến tham gia vào báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
597 142/QĐ-UBND 12/03/2018 Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện bồi thường , hỗ trợ và TĐC công trình: Trường THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
598 141/QĐ-UBND 09/03/2018 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
599 135/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ rợ và tái định cư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất Dưỡng Lão khối Tân Tiến
600 134/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ rợ và tái định cư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thủy
601 82/QĐ-UBND 07/02/2018 phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất đợt 2 thửa T4 khu đất khối trường xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
602 79/QĐ-UBND 06/02/2018 thành lập tổ công tác liên ngành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý hành vi khai thác rừng trái phép xẩy ra trên địa bàn xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
603 1870/QĐ-UBND 30/12/2017 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
604 24/TB-UBND 05/01/2018 Bước giá thực hiện đấu giá QSD đất ( đợt 2) để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất thửa T4 khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
605 13/QĐ-UBND 05/01/2018 Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Thửa số T1)
606 12/QĐ-UBND 05/01/2018 Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Thửa số T3)
607 11/QĐ-UBND 05/01/2018 Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( thửa số T2)
608 14/TTr-UBND 04/01/2018 Thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư khối Huổi Củ thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
609 4/CV-UBND 03/01/2018 V/v: Xin ý kiến thống nhất Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
610 3/UBND-NN 03/01/2018 V/v: Điều chỉnh Quyết định số 1290/QĐ-UBND và bổ sung kinh phí lập hồ sơ bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh
611 271/QĐ-UBND 29/12/2017 phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường cụm trung tâm xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
612 1837/UBND-XDCB 28/12/2017 chấp thuận chủ trương điều chỉnh BCKTKT xây dựng công trình
613 1501/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thủy điện Nậm Mu 2 tại xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
614 1500/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Chu phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
615 1499/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Nhè phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
616 1498/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Vừ A Lỳ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
617 1497/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Sử phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
618 1496/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Của phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
619 1495/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Vả phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
620 1494/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Chía phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
621 1493/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Súa phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
622 1491/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Phòng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
623 1490/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Say phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
624 1489/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Khai phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
625 1488/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Cháng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
626 1487/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Dua phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
627 1486/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của bà Thào Thị Chu phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
628 1485/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Tằng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
629 1484/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Páo phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
630 1483/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thơ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
631 1482/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Siếng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
632 1481/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thương phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
633 1480/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Xuân phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
634 1479/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Mơi phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
635 1478/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Giáp phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
636 1477/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lý Văn May phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
637 1476/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của bà Lò Thị Huê phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
638 1475/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn É phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
639 1472/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của bà Lò Thị Huệ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
640 1471/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Diệp phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
641 1470/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thuận phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
642 1469/QĐ-UBND 28/01/2017 Về việc thu hồi đất của ông Lý Văn Khẳm phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
643 1465/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Giàng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
644 1464/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Vàng A Trừ để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
645 1463/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Mùa Sáy Páo để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
646 1462/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Khu để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
647 1461/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Thào A Sự để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
648 1460/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Da để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
649 1459/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Nếnh để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
650 1458/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Dơ để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
651 1457/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Dính để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
652 1456/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Dế để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
653 1455/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Thếnh để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
654 1454/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Xay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
655 1453/QĐ-UBND 28/12/2017 Về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường + san nền khu trung tâm xã Phình Sáng
656 1452/QĐ-UBND 28/12/2017 phê duyệ kinh phí hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Ta Ma
657 1451/QĐ-UBND 28/12/2017 phê duyệ tdanh sách hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Ta Ma
658 1450/QĐ-UBND 28/12/2017 phê duyệt kinh phí hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Tênh Phông
659 1449/QĐ-UBND 28/12/2017 phê duyệt danh sách bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Tênh Phông
660 1448/QĐ-UBND 28/12/2017 phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường bộ, công trình phúc lợi công cộng khu tái định cư Phiêng Xanh thuộc dự án di chuyển dân nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quyét đời sống đặc biệt khó khăn các bản Nậm Bay, Pa Cá
661 1821/BC-UBND 26/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện Đề án" Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020" trên địa bàn huyện Tuần Giáo
662 1807/TB-UBND 22/12/2017 bước giá để thực hiện đấu giá đất quyền sử dụng đất khối Tân Giang thị trấn Tuần Giáo
663 1806/TB-UBND 22/12/2017 bước giá để thực hiện đấu giá đất quyền sử dụng đất khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
664 1805/TB-UBND 22/12/2017 bước giá để thực hiện đấu giá đất khu trung tâm đất khối sơn thủy thị trấn Tuần Giáo
665 1804/UBND-NV 21/12/2017 V/v: Đề nghị hiệu chỉnh ĐGHC để đất ở, đất sản xuất của nhân dân xã Phình Sáng thuộc ĐGHC xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
666 1411/QĐ-UBND 19/12/2017 phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 tại khu đất khối trường xuân thị trấn Tuần Giáo
667 1781/BC-UBND 18/12/2017 Tình hình thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư kể từ ngày 01/7/2014 đến nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo
668 1779/TTr-UBND 18/12/2017 Về việc đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tuần Giáo
669 1778/TB-UBND 18/12/2017 Thông báo bước giá để thực hiện đấu giá QSD đất ( đợt 1) Khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
670 1371/QĐ-UBND 14/12/2017 Phê duyệt dự toán diện tích, kinh phí miễn thu Thủy lợi phí năm 2018 huyện Tuần Giáo
671 1749/KL-UBND 08/12/2017 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Tênh Phông, Mường Thín, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Khong huyện Tuần Giáo
672 1746/UBND-NV 08/12/2017 V/v: Thông báo BQLDA các công trình huyện Tuần Giáo đi vào hoạt động
673 1671/UBND-NN 24/11/2017 V/v: Xin chủ trương trong việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng tại Mường Khong đối với diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo làm chủ rừng
674 1257/QĐ-UBND 21/11/2017 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, các nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
675 1235/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hõ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
676 1232/QĐ-UBND 15/11/2017 bán đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 khu đất khối trường xuân, thị trấn Tuần Giáo
677 1231/QĐ-UBND 15/11/2017 phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đtợ 1 khu đất khối trường xuân, thị trấn Tuần Giáo
678 1614/TTr-UBND 14/11/2017 Phân bổ vốn đầu tư và danh mục công trình từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Thị trấn Tuần Giáo năm 2017
679 1613/TB-UBND 14/11/2017 Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Huổi Nôm xã Mường Khong
680 1612/TB-UBND 14/11/2017 Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Hua Sát xã Mường Khong
681 1212/QĐ-UBND 14/11/2017 phê duyệt kết quả đấu giá đất, khu đất Khối Tân Giang giai đoạn 1 thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
682 1183/QĐ-UBND 06/11/2017 V/v: Phê duyệt ( bổ sung) phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu đất khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo
683 1182/QĐ-UBND 06/11/2017 V/v: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường nội cụm trung tâm cụm xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
684 1556/UBND-VP 01/11/2017 V/v: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và cấp phép khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Chiềng SInh
685 1530/UBND-TN 01/11/2017 V/v: Chấp thuận cho DNTN Hoàng Kim sử dụng một phần diện tích đất bãi chiếu bóng tại trung tâm thị trấn Tuần Giáo
686 1113/QĐ-UBND 12/10/2017 Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử đất để giao đất có thu tiền sử dụng
687 910/QĐ-UBND 05/09/2017 Thành lập tổ công tác kiểm tra xác định diện tích đất lâm nghiệp, trữ lượng, trạng thái rừng thuộc dự án Nhà máy thủy điện Long Tạo trên địa bàn xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay2,025
  • Tháng hiện tại15,321
  • Tổng lượt truy cập6,139,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây