Tìm kiếm văn bản
QUẢNG CÁO

 Văn bản theo lĩnh vực: Quản lý & Sử dụng Đất đai

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1836/QĐ-UBND16/06/2020Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình:Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
2835/QĐ-UBND16/06/2020Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Giải phóng mặt bằng bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung
3834/QĐ-UBND16/06/2020Quyết định Giao đất cho ông Đỗ Sỹ Dương trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 01 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho h
4833/QĐ-UBND16/06/2020Quyết định Giao đất cho ông Đỗ Sỹ Dương trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 03 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho h
5832/QĐ-UBND16/06/2020Quyết định Giao đất cho ông Nguyễn Trọng Thịnh trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 03 theo quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đấ
6205/BC-UBND15/06/2020Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện cấc dự án thủy điện trên địa bàn huyện Tuần Giáo
792/TTr-UBND05/06/2020Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
8701/QĐ-UBND02/06/2020Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường từ sân vận động - Huyện đội- QL6 và trận địa phòng không
9637/QĐ-UBND27/05/2020Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
10598/UBND-TNMT27/05/2020Công văn Báo cáo bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
11597/UBND-TTQLĐĐ27/05/2020Công văn V/v: Phúc đáp Văn bản số 11/2020/CV-TA ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
12617/QĐ-UBND26/05/2020Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất thửa số 119 thửa bản đồ số 27 khối Tân Thuỷ, Thị trấn Tuần Giáo
13585/BC-UBND26/05/2020Báo cáo Kết quả đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng hộ gia đình các nhân thông qua hình thức đấu giá thửa 119 bản đồ số 27 khối Tân Thuỷ Thị trấn Tuần Giáo
14583/TB-UBND26/05/2020Thông báo huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
15582/TB-UBND26/05/2020Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
16605/QĐ-UBND20/05/2020Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình ông Lường Văn Toàn tự nguyện trả lại đất
17604/QĐ-UBND20/05/2020Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình bà Cà Thị Yên tự nguyện trả lại đất
18167/BC-UBND15/05/2020Báo cáo V/v: Thu hồi đất thuộc dự án Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch
19163/BC-UBND14/05/2020Báo cáo Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020
20162/BC-UBND14/05/2020Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
21529/UBND-TNMT13/05/2020Công văn đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
2271/TTr-UBND11/05/2020Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
23502/UBND-QLDA08/05/2020Công văn V/v: Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tuần Giáo
24546/QĐ-UBND07/05/2020Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo
25545/QĐ-UBND07/05/2020Quyết định thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Nà Tòng, xã Nà Tòng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
26483/TB-UBND04/05/2020Thông báo Bước giá, số vòng trả giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, trị trấn Tuần Giáo huyện Tuần
27461/UBND-TNMT27/04/2020Công văn đề nghị xác định diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục đích xây dựng dự án thủy điện Nậm hóa trên địa bàn huyện Tuần Giáo
28420/UBND-TNMT16/04/2020Công văn V/v: Yêu cầu xử lý hành vi vi phạm sử dụng đất đai tại xã Quài Cang
29391/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Quàng Văn Chinh)
30390/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Lò Văn Danh)
31389/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Bà Lò Thị Minh)
32388/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang (Ông Lò Văn Sơn)
33387/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Bà Lò Thị Xuấn)
34386/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Ông Lê Ngọc Quân)
35385/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Bà Lò Thị Xương)
36384/TB-UBND07/04/2020Thông báo V/v: Thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang ( Ông Dương Đình Khải)
37362/QĐ-UBND01/04/2020Quyết định V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Lô đất HC-04: Khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huy
3888/BC-UBND24/03/2020Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện dự án chợ thị trấn Tuần Giáo
39332/TB-UBND23/03/2020Thông báo thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
40326/UBND-BQLDACCT20/03/2020Công văn V/v: Tham gia ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng xã Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
41321/TB-UBND19/03/2020Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
4275/BC-UBND17/03/2020Báo cáo kết quả giải quyết tồn tại việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký kết hợp đồng góp phần đất với Công ty cổ phần cao su Điện Biên
43226/QĐ-UBND11/03/2020Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
44261/UBND-TNMT09/03/2020Công văn chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Viettel
45220/QĐ-UBND09/03/2020Quyết định giao nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đát đai huyện Tuần Giáo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
46254/UBND-TTQLĐĐ05/03/2020Công văn V/v: ủy quyền thu hồi đất để xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
47209/QĐ-UBND05/03/2020Quyết định V/v: Thành lập tổ công tác, tuyên truyền phương án giải quyết tồn tại, bất cập về địa giới hành chính giữa xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo với xã Xuân Lao huyện Mường Ảng
4821/TTr-UBND05/03/2020Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất đối với thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
49172/QĐ-UBND27/02/2020Quyết định Đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119,tờ bản đồ số 27 khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
50164/QĐ-UBND27/02/2020Quyết định thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
5118/TTr-UBND27/02/2020Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tình tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án thủy điện Nậm Hóa 1 xã Mường Bám huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La hạng mục lòng hồ ( địa phận huyện Tuần Giáo)
52217/UBND-VP25/02/2020Công văn báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai để hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký hợp đồng góp phần đất với công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
53154/QĐ-UBND25/02/2020Quyết định giao nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đất đai tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã nà tòng
5452/BC-UBND21/02/2020Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
55178/UBND-KTHT18/02/2020Công văn đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
56119/QĐ-UBND14/02/2020Quyết định thành lập tổ kiểm tra giám sát kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
57118/QĐ-UBND14/02/2020Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có tu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
58113/QĐ-UBND12/02/2020Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo
59148/UBND-VP11/02/2020Công văn đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6087/UBND-TNMT06/02/2020Công văn V/v: kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020
6166/UBND-VP20/01/2020Công văn V/v: Ý kiến xử lý, giải quyết việc cản trở quyền sử dụng đất tại khu đất đấu giá QSD lò gạch bản Chấng xã Quài Tở
6259/BC-UBND16/01/2020Báo cáo Giải trình việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án thủy điện Nậm Hóa 1
6357/TTr-UBND16/01/2020Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
6456/QĐ-UBND16/01/2020Quyết định công bố hiện trạng rừng huyện Tuần Giáo năm 2019
6523/BC-UBND16/01/2020Báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
6630/UBND-VP09/01/2020Công văn V/v: Cung cấp thông tin quy hoạch khu đất xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
6710/BC-UBND09/01/2020Báo cáo Kết quả Đăng ký đất đai, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2019
682135/TTr-UBND31/12/2019Tờ trình đề nghị cho thuê đất tại địa bàn xã Mường Mùn, Mùn Chung và xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Nậm Mu2 tại xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo
692128/KH-UBND31/12/2019Kế hoạch Thực hiện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để xây dựng dự án thủy điện Nậm Hóa 1 xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Hạng Mục khu vực lòng hồ địa phận huyện Tuần Giáo
701873/QĐ-UBND24/12/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Trương Văn Dương
711872/QĐ-UBND24/12/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất Nguyễn Doãn Tuấn
721871/QĐ-UBND24/12/2019Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng ông Lường Văn Chưởng
731926/QĐ-UBND20/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Sùng A Giàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
741925/QĐ-UBND20/12/2019Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình giải phóng mặt bằng bổ sung dự án Trụ sở Tạm xã Pú Xi
752052/TTr-UBND19/12/2019Tờ trình V/v: Xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗn hợp ( HH05) tại Bản Chiềng Chung thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)
762049/TTr-UBND18/12/2019Tờ trình V/v: Xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất hỗ hợp ( HH05) tại Bản Chiềng Chung, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo là đất công trình năng lượng ( xây dựng cửa hàng xăng dầu)
771909/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường THCS xã Chiềng Đông ( đợt 2)
781898/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa
791895/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của bà Trần Thị Chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
801908/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Muôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
811907/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Thành ( Vân)phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
821906/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Chương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
831905/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Cà Văn Nó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
841904/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Muôn ( Khiên) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì
851903/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Thư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
861902/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Tòng Văn Ảnh ( tên khác Tòng Văn Ún) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
871901/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Đượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
881900/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Lò Văn Tuấn ( vợ: Tòng Thị Vui) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
891899/QĐ-UBND18/12/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của bà Lò Thị Phượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
901962/BC-UBND05/12/2019Báo cáo Về tình hình giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số hộ gia đình bản Chua Lú xã Pú Nhung với một số hộ gia đình bản Noong Luông xã Rạng Đông huyện Tuần Giáo
911848/BC-UBND15/11/2019Báo cáo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
921833/TTr-UBND14/11/2019Tờ trình cho ý kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tuần Giáo
931841/BC-UBND14/11/2019Báo cáo rà soát các đối tượng thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặ bằng
941821/TTr-UBND12/11/2019Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
951796/TTr-UBND11/11/2019Tờ trình V/v: Đề nghị thu hồi đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27 trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch
961780/KH-UBND07/11/2019Kế hoạch thực tế thống nhất phương án giải quyết tồn tại, bất cập về địa giới hành chính giữa xã Tỏa Tình và Quài Tở
971778/UBND-TNMT06/11/2019Công văn V/v: Khẩn trương xử lý, giải quyết các tranh chấp về đất đai, hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSD đất cho người dân để làm cơ sở ký kết hợp đồng góp đất với Công ty cổ phần Cao su Điện Biên
981647/QĐ-UBND04/11/2019Quyết định giao nhiệm vụ cho Trung tâm quản lý đất đai tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC công trình: giải phóng mặt bằng bổ sung ự án trụ sở tạm xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
991644/QĐ-UBND04/11/2019Quyết định V/v: Thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Ta Ma, UBND xã Phình Sáng, UBND xã Rạng Đông, UBND xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
1001765/TTr-UBND04/11/2019Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng công trình đường từ Sân vận động- huyện đội- QL6 và trận địa Phòng không
1011738/BC-UBND30/10/2019Báo cáo V/v:tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng dất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1021723/UBND-KTHT28/10/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QD-UBND về " ban hành Quy định phân công quản ký quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
1031700/UBND-HT25/10/2019Thỏa thuận về việc tổ chức khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công đầu tư xây dựng dự án Chợ thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1041681/TTr-UBND22/10/2019Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Khu tái định cư bãi số 3 thuộc Dự án đầu tư di chuyển dân cư nơi nguy cơ sạt lở cao, đời sống ĐBKK thuộc bản Hua Mức 1, Hua Mức
1051677/TTr-UBND22/10/2019Tờ trình đề nghị giao đất cho sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để đầu tư xây dựng công trình Trường học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
1061678/TTr-UBND22/10/2019Tờ trình thu hồi đất của tổ chức, gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Quài Tở để đầu tư xây dựng công trình Trường học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
1071590/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình trường THCS và THP thông Quài Tở huyện Tuần Giáo
1081589/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Tụi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1091588/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Thiện phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1101587/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Lẻ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1111586/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của ông Lò Văn Hoàn phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1121585/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của trường tiểu học Quài Tở phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1131584/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất của bà Quàng Thị Thu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1141582/QĐ-UBND18/10/2019Quyết định thu hồi đất củ ông Lường Văn Hồi phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1151537/QĐ-UBND15/10/2019Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga trúng đấu giá QSD đất thửa đất số 02 tịa khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên lần 2
1161611/TTr-UBND11/10/2019Tờ trình đề nghị xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy giáp cây xăng
1171595/TTr-UBND10/10/2019Tờ trình chấp thuận di dời vị trí cửa hàng xăng dầu số 06 khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
1181520/QĐ-UBND10/10/2019Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Đào trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 04 tại khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên lần 2
1191485/QĐ-UBND07/10/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Văn Việt
1201536/UBND-TCPTQĐ30/09/2019Công văn ủy quyền thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình fngTHCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
1211532/TTr-UBND30/09/2019Tờ trình đề nghị cho thuê đất tại địa bàn xã Mùn Chung và xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
1221418/TTr-UBND12/09/2019Tờ trình đề nghị thu hồi đất của tổ chức trên địa bàn xã Mùn Chung và xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo để đầu tư xây dựng công trình nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
1231423/UBND-VP12/09/2019Công văn thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án cầu Pa Sát, xã Chiềng Sinh
1241276/QĐ-UBND11/09/2019Quyết định giao nhiệm vụ cho phòng Tài nguyên môi trường huyện làm chủ đầu tư thực hiện dự án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
1251269/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lù Văn Lưu
1261271/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bà Ngô Thị Thuận
1271270/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Dương Quốc Long
1281257/QĐ-UBND06/09/2019Quyết định phê duyệt diện tích đất nương rẫy bỏ hoang của các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng phòng hộ thay thế năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1291374/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lường Văn Muôn)
1301373/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Thành)
1311372/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Chương)
1321371/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Cà Văn Nó)
1331370/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Muôn)
1341369/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Thư)
1351368/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Tòng Văn Ảnh)
1361367/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (Ông Lò Văn Đượng)
1371366/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo (ông Lò Văn Tuấn)
1381365/TB-UBND04/09/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án: Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo ( Bà Lò Thị Thong)
1391364/BC-UBND04/09/2019Báo cáo Kết quả thống kê tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định từ ngày 01/6/2016 đến nay
1401357/TTr-UBND03/09/2019Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: San nền nhà Văn Hóa- thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
1411317/UBND-TCPTQĐ27/08/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1421319/UBND-VP27/08/2019Công văn V/v: Hoàn thiện thủ tục đất đai và phương án xử lý tài sản của Trung tâm Đào tạo và phát triển Cộng đồng
1431301/TTr-UBND23/08/2019Tờ trình V/v: Đề nghị cho chủ trương hiệu chỉnh địa giới hành chính khu vực đỉnh đèo Pha Đin giữa xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên với xã Mường É huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La
1441048/QĐ-UBND23/08/2019Quyết định giao đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga trúng thầu đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 thửa đất 01 tại khu đất lò gạch bản chấng ( cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
1451046/QĐ-UBND23/08/2019Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( lần 2)
1461273/UBND-TNMT20/08/2019Công văn V/v: Nhất trí cho công ty cổ phàn thủy điện SODIC Điện Biên lập hồ sơ thuê đất để xây dựng nhà máy thủy điện SODIC ( khu vực đầu mối)
1471267/UBND-VP19/08/2019Công văn V/v: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Điện Biên
1481231/TTr-UBND12/08/2019Tờ trình Về việc cho chủ trương để UBND huyện trình UBND tỉnh UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù các hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy &#
149996/QĐ-UBND09/08/2019Quyết định Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quài Cang huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020
1501184/UBND-TNMT05/08/2019Công văn V/v: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
151944/QĐ-UBND01/08/2019Quyết định Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tuần Giáo
152943/QĐ-UBND01/08/2019Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Cà Văn Nghiên)
153942/QĐ-UBND01/08/2019Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Phạm Thị Sa)
154941/QĐ-UBND01/08/2019Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Thế Thao)
1551168/UBND-TNMT01/08/2019Công văn V/v xác định việc cấp giấy chứng nhận QSD đất trụ sở UBND xã Quài Nưa (cũ)
1561156/UBND-NN29/07/2019Công văn V/v: Rà soát, thống kê diện tích rừng tăng thêm trên địa bàn huyện Tuần Giáo
157935/QĐ-UBND29/07/2019Quyết định V/v: Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
158931/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 110KV thủy điện Long Tạo- thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
159915/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Thào Văn Một phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
1601150/UBND-TCPTQD26/07/2019Công văn V/v: giải trình lý do đề nghị xác định, thẩm định phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tình tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
161930/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Giàng A Thinh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
162929/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Sùng A Tằng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
163928/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Sùng A Cớ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
164927/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Giàng A Hờ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
165926/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Vàng Trái Thào phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
166925/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Sùng A Chù phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
167924/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng Chờ Vảng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
168923/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng Trài Bổng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
169922/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vảng A Làng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
170921/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng A Chớ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
171920/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Ló Văn Sương phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
172919/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình ông Vàng A Vừ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
173918/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định V/v thu hồi đất của hộ gia đình Lò Văn Mau B phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
174917/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định QĐ V/v thu hồi đất của hộ gia đình Lò Văn Châm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
175916/QĐ-UBND26/07/2019Quyết định QĐ V/v thu hồi đất của hộ gia đình bà Thào Thị Liệt phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
176888/QĐ-UBND22/07/2019Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ( Đợt 1) tại khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1771130/TTr-UBND22/07/2019Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường từ Sân Vận Động- huyện đội- QL6 và trận địa phòng không
1781117/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trần Ngọc Tình)
1791116/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Vũ Kim Thành)
1801115/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Hoàng Hải Hưng)
1811114/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trịnh Thị Thơ)
1821113/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Nguyễn Phúc Đồng)
1831112/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lê Thị Ngọc Lan)
1841111/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Trần Thị Thơm)
1851110/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Nguyễn Văn Tuấn)
1861109/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Bùi Công Vũ)
1871108/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lê Hạt)
1881107/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Lường Văn Quang)
1891106/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Phạm Văn Biển)
1901105/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Phạm Thị Kỷ)
1911104/TB-UBND19/07/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình : Đường từ Sân vận động - Huyện đội - Quốc lộ 6 và trận địa phòng không ( Gia đình ông ( bà) Bùi Đăng Thanh)
1921093/TB-UBND17/07/2019Thông báo Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
193864/QĐ-UBND16/07/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Thẩm Táng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
194819/QĐ-UBND04/07/2019Quyết định thanh tra việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá; việc tổ chức thực hiện đấu giá QSD Đ. Đấu thầu dự án có sử dụn
1951012/UBND-VP03/07/2019Công văn phối hợp xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo để áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024
196804/QĐ-UBND02/07/2019Quyết định Về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình ông Lò Duy Khánh tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
197984/TTr-UBND27/06/2019Tờ trình V/v:xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
198980/TB-UBND27/06/2019Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo
199969/BC-UBND25/06/2019Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
200968/TTr-UBND25/06/2019Tờ trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
201720/QĐ-UBND24/06/2019Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
202964/KH-UBND24/06/2019Kế hoạch xác nhận thể hiện địa giới hành chính khu vực đỉnh đèo giữa xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên và xã Mường É huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La để thể hiện công trình: Trạm dừng nghỉ đèo Pha Đin
203952/UBND-TNMT21/06/2019Công văn V/v: Gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
204951/TTr-UBND21/06/2019Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch XDNTM xã Nà Tòng và xã Quài Cang
205939/TB-UBND20/06/2019Thông báo bước giá, số vòng trả giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo t
206926/UBND-TNMT17/06/2019Công văn V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019
207901/UBND-TNMT12/06/2019Công văn thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ dân bản Nong Luông, xã Rạng Đông và các hộ dân bản Chua Lú xã Pú Nhung
208878/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Giàng Văn Thinh
209876/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Sùng A Cớ
210875/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Giàng A Hờ
211874/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Trái Thào
212873/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Sùng A Chù
213872/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Chờ Vảng
214871/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Trái Phổng
215870/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng Vả Làng
216869/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng A Chớ
217868/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Vàng A Vừ
218864/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Thào Thị Liệt
219863/TB-UBND07/06/2019Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình đường dây 110KV Thủy điện Long Tạo- Thủy điện Nậm Mức huyện Tuần Giáo ông Thào Văn Một
220852/UBND-TB06/06/2019Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp đồng góp vốn trồng cây cao su trên địa bàn
221500/QĐ-UBND05/06/2019Quyết định Giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đường dây 110kv thủy điện Long tạo- Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
222811/UBND-VP31/05/2019Công văn V/v: thực hiện việc giải trình hồ sơ quá hạn theo quy định
223780/TTr-UBND27/05/2019Tờ trình Đề nghị phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất đối với Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
224779/BC-UBND27/05/2019Báo cáo Về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất đối với Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
225447/QĐ-UBND23/05/2019Quyết định QĐ V/v đánh giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử đất khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
226761/TTr-UBND23/05/2019Tờ trình V/v: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
227431/QĐ-UBND22/05/2019Quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSD đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại khu đất lò gạch bản Chấng cũ xã Quài Tở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
228430/QĐ-UBND22/05/2019Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
229730/TTr-UBND17/05/2019Tờ trình Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
230414/QĐ-UBND17/05/2019Quyết định Giao nhiệm vụ cho Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại Khu đất lò gạch bản Chấng ( cũ) xã Quài Tở huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
231724/UBND-TNMT16/05/2019Công văn Về việc gia hạn quyền thuê đất của Công ty cổ phần thương nghiệp Tuần Giáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo
232708/UBND-TNMT14/05/2019Công văn trích đo địa chính khu đất, lập hồ thửa đất phục vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo
233639/UBND-TCPTQĐ06/05/2019Chương trình trả lời ý kiến Văn bản 24/CV-UBND ngày 30/11/2018 của UBND xã Tỏa Tình đề nghị có ý kiến trả lời người dân bản Lồng, xã Tỏa Tình về việc đền bù, GPMB điểm trường Bản Lồng
234630/UBND-TNMT04/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
235629/UBND-VP04/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
236630/UBND-TNMT03/05/2019Công văn V/v: Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên và Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019
237629/UBND-VP03/05/2019Công văn V/v: Tiếp tục giải quyết tranh chấp đất đai
238623/UBND-TNMT02/05/2019Công văn V/v: yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân tháo dỡ lán trại dựng trái phép trên đất tại đỉnh đèo Pha Đin xã Tỏa Tình
239353/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Phê duyệt phương án BT, HT & TĐC công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
240352/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Bà Quàng Thị Thoan để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
241348/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Thanh để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng
242347/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Ún để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
243346/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Văn để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
244345/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Châm để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
245344/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Bạc Cầm Tiến để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
246343/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định V/v: Thu hồi đất của Ông Cà Văn Điệp để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
247560/TTr-UBND17/04/2019Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuần Giáo
248545/TTr-UBND11/04/2019Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo
249544/BC-UBND11/04/2019Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
250523/UBND-TCPTQĐ10/04/2019Công văn bổ sung mảnh trích đó địa chính phục vụ thu hồi, giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo
251521/UBND-TNMT09/04/2019Công văn V/v: Đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tuần Giáo
252520/UBND-VHTT09/04/2019Công văn V/v: Rà soát danh sách hộ nghèo thuộc dân tộc ít người chưa có thiết bị nghe - xem
253511/UBND-NV09/04/2019Công văn V/v: Nhất trí miễn nhiệm và điều động Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó công an xã
254265/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Chá A Vừ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
255264/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Sùng A Na phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
256263/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Lồng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
257285/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình: Nhà máy nước thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
258284/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Chua phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
259283/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Chía phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
260282/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Lò Văn Thắm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
261281/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Lò Văn Vân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
262280/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Sính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
263279/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ Nhìa Nính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
264278/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
265277/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
266276/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ Sính Pó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
267275/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Giáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
268274/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Dơ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
269273/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Tính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
270272/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Vừ A Phình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
271271/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Tủa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
272270/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Tro phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
273269/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Chá A Dua phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
274268/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Giàng A Mềnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
275267/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Tráng A Sính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
276266/QĐ-UBND09/04/2019Quyết định Về việc Thu hồi đất của ông Ly A Di phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
277468/TTr-UBND02/04/2019Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110Kv thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
278367/TTr-UBND19/03/2019Tờ trình Về việc không đồng ý gia hạn quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên
279303/UBND-BQLDA08/03/2019Công văn đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu điểm tranh chấp giữa bản Lồng, xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
280278/TB-UBND05/03/2019thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình trường THCS xã Chiềng Đông
281118/QĐ-UBND05/03/2019Quyết định phê duyệt thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng trạm y tế xã Mường Khong
282259/UBND-VP01/03/2019Công văn cưỡng chế Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Dương Văn Giang
2831/CV-VP UBND27/02/2019Công văn V/v: Đôn đốc, giải trình việc giải quyết hồ sơ của công dân
284227/KH-UBND25/02/2019Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 huyện Tuần Giáo
2856/QĐ-UBND25/02/2019Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu
28689/QĐ-UBND19/02/2019Quyết định Về việc giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
28785/QĐ-UBND18/02/2019Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
288186/UBND-VP15/02/2019Công văn cung cấp thông tin tài liệu giải quyết tranh chấp đất đai
289177/UBND-TNMT15/02/2019Công văn V/v: Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
29066/QĐ-UBND30/01/2019Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừ
29165/QĐ-UBND30/01/2019Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừ
29264/QĐ-UBND30/01/2019Quyết định Điều chỉnh một số nội dung trong biểu thống kê chi tiết đực điểm khu rừng giao kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt bổ sung danh sách chủ rừng cung ứng dịch vụ môi
29349/UBND-TNMT09/01/2019Công văn rà soát những bất cập tại bảng giá đất năm 2014 ( Quyết định số 36/2014/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Điện Biên
29446/UBND-TNMT09/01/2019Công văn kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019
29539/UBND-TNMT08/01/2019Công văn V/v: tiếp tục hòa giải tranh chấp đất đai
29615/UBND-TNMT04/01/2019Công văn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm Luật đất đai tại đối diện cây xăng Mạnh Quân
29712/UBND-TTr03/01/2019Công văn đề nghị khôi phục lại mốc thửa đất số 3, tờ bản đồ GPMB số 8 dự án cải tạo nâng cấp QL279, DATP I đoạn Tuần Giáo- Điện Biên
2983/KL-UBND02/01/2019Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Pú Xi, Mường Mùn, mùn Chung, Nà Tòng huyện Tuần Giáo
2991536/QĐ-UBND29/12/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Lường Văn Mấng)
3001906/TTr-UBND28/12/2018Tờ trình đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
3011454/QĐ-UBND27/12/2018Quyết định Về việc thành lập Đoàn xác minh diện tích đất của ông Quàng Văn Ún được cấp tại giấy CNQSD đất có số hiệu BG034753 thửa đất số 126, tờ bản đồ số 56 so với bản đồ địa chính hiện trạng phục vụ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL 279,DATP I: Đoạn
3021872/UBND-TNMT25/12/2018Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
3031417/QĐ-UBND20/12/2018Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Xuân Thủy
3041392/QĐ-UBND18/12/2018Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Khắc phục, ĐBGT tuyến ngã ba Pú Xi - bản Thẩm Mú xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
3051827/BC-UBND17/12/2018Báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại kết luận số 63-KL/HU ngày 20/10/2017 của Ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo
3061826/TB-UBND17/12/2018Công văn thông báo thu hồi đất ( điều chính) dự án nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 tại xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3071388/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khu vực diễn tập phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2018( đợt 2)
3081387/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư công trình: trụ sởn làm việc Kho bạc nhà nước Tuần Giáo, Điện Biên
3091386/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định thu hồi đất của ông Lường Văn Hoán phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi
3101385/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định thu hồi đất của bà Lò Thị Dương phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi
3111384/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định thu hồi đất của ông Quàng Văn Diêu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
3121383/QĐ-UBND17/12/2018Quyết định thu hồi đất của bà Lò Thị Ninh phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
3131378/QĐ-UBND12/12/2018Quyết định QĐ V/v cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất ông Lò Văn Hưng
3141788/BC-UBND11/12/2018Báo cáo Các dự án thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và diện tích rừng tự nhiên hiện có chưa đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng,rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn huyện
3151371/QĐ-UBND11/12/2018Quyết định V/v:Cử công chức cấp xã đi học Đại học (Bà Lò Thị Mai)
3161363/QĐ-UBND11/12/2018Quyết định Giao đất cho ông Hoàng Văn Đảng trúng đấu giá QSD đất thửa 01, Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) Khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3171333/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Doãn Tuấn trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 10, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3181332/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho ông Dương Minh Cường trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 09, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3191331/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho ông Phạm Xuân Hạnh trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 07, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3201330/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Văn Điệp trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 04, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3211329/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho ông Nguyễn Văn Điệp trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 03, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3221328/QĐ-UBND04/12/2018Quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Lan
3231324/QĐ-UBND03/12/2018Quyết định QĐ giao đất cho bà Trần Thị Thu Minh trúng đấu thầu giá QSD đất thửa 08, khu đất trạm bảo vệ thực vât ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
3241716/UBND-TNMT30/11/2018Công văn V/v ý kiến làm rõ một số nội dung, bổ dung hồ sơ gia đất cho UBNd huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất không qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất bản Chấng xã Quài Tở huyện Tuần Giáo
3251320/QĐ-UBND29/11/2018Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cối hoa màu trên đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: trụ sở xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo
3261710/UBND-VP28/11/2018Công văn phối hợp hào giải tranh chấp đất đai tại thị trấn Tuần Giáo
3271707/BC-UBND27/11/2018Báo cáo Kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2018
3281706/UBND-TNMT27/11/2018Công văn kiểm tra, rà soát việc đổ thải, xây dựng và san lấp mặt bằng trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo
3291705/TTr-UBND27/11/2018Tờ trình xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khối Sơn thủy ( giáp cây xăng)
3301307/QĐ-UBND22/11/2018Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại khu trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3311298/QĐ-UBND20/11/2018Quyết định V/v: Phê duyệt diện tích đất nương đang canh tác của các hộ gia đình, cá nhân tham gia trồng rừng phòng hộ năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
3321296/QĐ-UBND20/11/2018Quyết định Giao đất cho bà Phạm Xuân Hạnh trúng đấu giá QDS đất thửa 05,Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3331295/QĐ-UBND20/11/2018Quyết định Giao đất cho bà Phan Thị Thường trúng đấu giá QDS đất thửa 02,Khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3341290/QĐ-UBND19/11/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Trần Xuân Lập)
3351289/QĐ-UBND19/11/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Phạm Hữu Chiền)
3361288/QĐ-UBND16/11/2018Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Mạnh Hà trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa 01 khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3371287/QĐ-UBND16/11/2018Quyết định Giao đất cho bà Nguyễn Thị Hồng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thửa 02 khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3381283/QĐ-UBND15/11/2018Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khu vực diễn tập phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2018
3391631/KH-UBND14/11/2018Kế hoạch Nghiệm thu khối lượng thực hiện khai hoang, cải tạo đất trồng lúa năm 2018 huyện Tuần Giáo
3401630/KH-UBND14/11/2018Kế hoạch Giải quyết những tồn tại, bất cập, tranh chấp chưa thống nhất về địa giới hành chính, giữa các xã thuộc huyện Tuần Giáo
3411280/QĐ-UBND14/11/2018Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3421277/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( bà Trần Thị Tho)
3431275/QĐ-UBND13/11/2018Quyết định Về việc thanh tra chấp hành phấp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Pú Xi, Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng huyện Tuần Giáo
3441614/TB-UBND12/11/2018Thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
3451272/QĐ-UBND08/11/2018Quyết định Về việc phê duyệt dự toán, thu chi kinh phí quản lý dự án cho tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ( Bổ sung đợt 5)
3461271/QĐ-UBND08/11/2018Quyết định Giao nhiệm vụ cho Tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Khối Sơn Thủy ( Giáp cây xăng)
3471587/TB-UBND07/11/2018Thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình: Nhà máy thủy điện Long Tạo ( Hạng mục: khu vực lòng hồ)
3481568/UBND-TNMT06/11/2018Công văn V/v: Tổng hợp các danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa và đất trồng rừng phòng hộ năm 2019 huyện Tuần Giáo
3491242/QĐ-UBND05/11/2018Quyết định Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
3501550/BC-UBND31/10/2018Báo cáo Thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay
3511546/UBND-KTHT30/10/2018Công văn V/v: Tham gia cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Seo xã Xá Nhè huyện Tủa Chùa và xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3521535/UBND-TNMT29/10/2018Công văn Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
3531532/UBND-TNMT29/10/2018Công văn V/v: Trích đo đại chính GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo và dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Tuần Giáo
3541531/UBND-VP29/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019
3551524/UBND-VP29/10/2018Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( Lần 3)
3561513/TTr-UBND24/10/2018Tờ trình Về việc thống nhất nội dung thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3571509/UBND-TNMT24/10/2018Công văn V/v: Tổng hợp số liệu báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay
3581205/QĐ-UBND23/10/2018Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung chi phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè bảo vệ khu dân cư, trường Tiểu học Bình Minh và đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
3591497/TB-UBND22/10/2018Thông báo bước giá thực hiện đấu giá QSD đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất Trạm bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3601196/QĐ-UBND19/10/2018Quyết định thay đổi bổ sung thành viên hội đồng thẩm định giá
3611491/UBND-TNMT18/10/2018Công văn hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng dất năm 2019
3621190/QĐ-UBND18/10/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Lê Quang Tuần
3631189/QĐ-UBND18/10/2018Quyết định QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Lê Thị Hiền
3641481/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Đạo khối 20/7 thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
3651480/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Đình Hiếu khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo cải tạo mặt bằng
3661479/UBND-TNMT17/10/2018Công văn Về việc cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh bản Pom Loi phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cải tạo mặt bằng
3671187/QĐ-UBND16/10/2018Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
3681175/QĐ-UBND12/10/2018Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Tỏa Tình huyện Tuần
3691435/BC-UBND05/10/2018Báo cáo Về việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Tuần giáo từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến nay
3701154/QĐ-UBND05/10/2018Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình đường sân vận động- huyện ủy- QL6 và trận địa phòng không
3711153/QĐ-UBND04/10/2018Quyết định Về việc cho phép mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Văn Tiến)
3721152/QĐ-UBND04/10/2018Quyết định Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Đwòng từ sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không
3731146/QĐ-UBND03/10/2018Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
3741394/CV-UBND01/10/2018Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo biên bản họp điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất
3751143/QĐ-UBND01/10/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Văn Trọng)
3761389/UBND-TNMT28/09/2018Công văn cho phép hộ gia đình ông Lê Văn Sinh cải tạo mặt bằng
3771111/QĐ-UBND28/09/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3781366/TB-UBND27/09/2018Thông báo Bước giá thực hiện đấu giá QSĐ đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất Khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
3791363/TTr-UBND27/09/2018V/v: Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất để giao đất đối với Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3801362/BC-UBND27/09/2018Báo cáo thuyết minh về việc xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất để giao đất đối với Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ) khối Thắng Lợi thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3811357/UBND-TCPTQĐ26/09/2018V/v: chấp thuận diện tích đất không bao gồm diện tích đất rừng đã giao quản lý cho Công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên làm thủ tục cấp phép vật liệu nổ công nghiệp thuộc dự án Thủy điện Mùn Chung 2
3821098/QĐ-UBND25/09/2018Quyết định Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm Bảo vệ thực vật ( cũ) khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
3831338/TTr-UBND24/09/2018đề nghị thu hồi đất của UBND xã Nà Sáy tại địa bàn xã Nà Sáy
3841097/QĐ-UBND24/09/2018Quyết định phê duyệt phương án đấu giá QSD đất
3851087/QĐ-UBND24/09/2018Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
3861081/QĐ-UBND21/09/2018Quyết định phê duyệt kế họach chi tiết để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (Khu trạm bảo vệ thực vật)
3871331/TTr-UBND20/09/2018Tờ trình xác định đấu giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
3881028/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phan Thế Danh
3891027/QĐ-UBND19/09/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Lò Thị Lưu
3901290/UBND-VP14/09/2018Công văn xây dựng văn bản về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện
3911018/QĐ-UBND12/09/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3921279/UBND-TN&MT12/09/2018Công văn giải quyết việc lấn chiếm đất trên địa bàn xã Tỏa Tình
3931018/QĐ-UBND12/09/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
394982/QĐ-UBND06/09/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bà Nguyễn Thị Ngãi
395977/QĐ-UBND06/09/2018Quyết định thu hồi của ông Lò Văn Sin phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
396974/QĐ-UBND05/09/2018Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Hỗ trợ đền bù GPMB san nền trường THCS xã Nà sáy huyện Tuần Giáo
397973/QĐ-UBND05/09/2018Quyết định phê duyệt đề cương- Dự toán kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
3981224/UBND-TNMT31/08/2018Công văn thẩm định hồ sơ đất đai công trình thủy điện Nậm Pay
3991213/KH-UBND29/08/2018Kế hoạch tổ chức giải tỏa hành lang giao thông đường bộ đợt cao điểm Quốc khánh 2/9 Tết dương lịch, Tết nguyên đán năm 2019 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
400875/QĐ-UBND27/08/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Trần Mạnh Thắng
4011173/BC-UBND21/08/2018Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại được nêu trong kết luận số 63-kl/HU ngày 20/10/2018 Ban thường vụ huyện ủy Tuần Giáo về kiểm tra đối với BTV Đảng ủy xã Quài Cang trong việc lãnh đạ
4021162/TTr-UBND20/08/2018Tờ trình phê duyệt hệ số điều chỉnh đấu giá đất quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
403823/QĐ-UBND20/08/2018Quyết định cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất ông Phạm Văn Toản
4041155/UBND-NV15/08/2018Công văn phối hợp yêu cầu dân xã Xá Nhè. Mường Đun huyện Tủa Chùa thôi xâm canh, xâm cư đất rừng phòng hộ thuộc xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
405819/QĐ-UBND15/08/2018Quyết định bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
406805/QĐ-UBND14/08/2018Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất khu đất trạm bảo vệ thực vật cú khối thắng lợi, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
4071135/TTr-UBND13/08/2018Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo
4081134/UBND-TNMT13/08/2018Công văn V/v: Ý kiến làm rõ một số nội dung đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quài Tở huyện Tuần Giá
409804/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông quan hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
410803/QĐ-UBND13/08/2018Quyết định Về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
411802/QĐ-UBND09/08/2018Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Giàng Trù Phá phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
412801/QĐ-UBND09/08/2018Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Giàng Chứ Mua phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
413800/QĐ-UBND09/08/2018Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Ly Vả Vư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
414799/QĐ-UBND09/08/2018Quyết định V/v: Thu hồi đất cua ông Mùa A Già ( Mùa Chứ Giàng) phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
415798/QĐ-UBND09/08/2018Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường + San nền khu trung tâm xã Tỏa Tình
4161142/UBND-TNMT15/08/2018Công văn V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tuần Giáo
417814/QĐ-UBND15/08/2018QĐ V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Vũ Khắc Ngát
418815/QĐ-UBND15/08/2018Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
419814/QĐ-UBND15/08/2018Quyết định V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Vũ Khắc Ngát
4201097/BC-UBND06/08/2018Báo cáo Tồn tại bất cập liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Pú Nhung và xã Ta Ma
421787/QĐ-UBND06/08/2018Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Đỗ Thị Bình)
422786/QĐ-UBND06/08/2018Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Vũ Đình Hiệu)
4231090/TB-UBND03/08/2018thông báo thu hồi đất để xây dựng công trình san nền nhà Văn hóa- Thể thao xã Quài Nưa
424115/TB-UBND26/01/2018Thông báo Chủ trương thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng san nền trường THCS Nà Sáy huyện Tuần Giáo
4251073/UBND-TNMT31/07/2018Công văn V/v: Quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo
426775/QĐ-UBND31/07/2018Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
427773/QĐ-UBND31/07/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Bùi Anh Hiệp)
4281068/TB-UBND30/07/2018thông báo thu hồi đất để xây dựng dự án nhà máy thủy điện Mùn Chung 2, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
429771/QĐ-UBND30/07/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( bà Nguyễn Thị Nhung)
430769/QĐ-UBND27/07/2018Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện dấu giá QSD đất, để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu đất đội thuế Huổi Lóng xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
4311057/KH-UBND26/07/2018Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
432763/QĐ-UBND26/07/2018Quyết định Cho phép chuyển đổi vị trí đất ở ( Ông Ngô Đức Hải)
4331052/UBND-TCPTQĐ25/07/2018Công văn Về việc chấp thuận bồi thường giải phóng mặt bằng 12,35 ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên để thực hiện dự án: Thủy điện Mùn Chung 2
4341040/TB-UBND24/07/2018Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo
4351036/UBND-NV23/07/2018Công văn V/v: Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính
4361035/KH-UBND23/07/2018Kế hoạch Giải quyết những tồn tại, bất cập, tranh chấp chưa thống nhất về địa giới hành chính, giữa các xã thuộc huyện Tuần Giáo
4371034/BC-UBND23/07/2018Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án có chuyển đổi mục địch sử dụng rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
4381028/UBND-VP20/07/2018Công văn phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai
4391025/UBND-TNMT20/07/2018Công văn V/v: Nhất trí cho UBND xã Mùn Chung đổi đất nông nghiệp để tạo quỹ đất xây dựng trường Mầm non Mùn Chung
4401010/UBND18/07/2018Công văn V/v chấp thuận bồi thường giai phóng mặt bằng 1,5 ha rừng phòng hộ để thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Long Tạo Điện Biên
4411002/BC-UBND17/07/2018Báo cáo Giải trình các ý kiến tham gia dự thảo phân bổ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
442990/TTr-UBND13/07/2018Tờ trình V/v: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: San nền nhà văn hóa, sân thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
443706/QĐ-UBND13/07/2018Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình : San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa
444677/QĐ-UBND05/07/2018Quyết định kiện toàn tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm Luật đất đai, Luật xây dựng trên địa bàn xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
445939/UBND-TNMT04/07/2018Công văn tham gia dự thảo hưỡng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng gắn liền với lập hồ sơ thiết kế công trình lâm sinh
446674/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Cu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
447673/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hoa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
448672/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Quàng Thị Chói phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
449671/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
450670/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Tộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
451669/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Hao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
452668/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Đanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
453667/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Sỏ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
454666/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Ương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
455665/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Lả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
456664/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
457663/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lò Văn Pâng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
458662/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Lường Văn Chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
459661/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Ông Quàng Văn Nướng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
460658/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Inh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
461657/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Lường Thị Pánh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
462660/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của Bà Quàng Thị Tín phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
463659/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Tiêng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
464656/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Lò Thị Thinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
465655/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của bà Cà Thị Nọi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
466654/QĐ-UBND03/07/2018Quyết định V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pấng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
467653/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Pọm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
468652/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Tại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
469651/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Nệnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
470650/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Hương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
471649/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Piếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
472648/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Pó phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
473647/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Cẳm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
474646/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Đôi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
475645/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lò Văn Đón phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
476644/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Đèo Văn Tiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
477643/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Lường Văn Chựa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
478642/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Lún phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
479641/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Yên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
480640/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Cà Văn Tụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
481639/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Phanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
482638/QĐ-UBND03/07/2018V/v: Thu hồi đất của ông Quàng Văn Hinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
483637/QĐ-UBND03/07/2018Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ( đợt 4) dự án: Thủy điện Nậm Pay huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
484905/TTr-UBND28/06/2018Tờ trình xác định cụ thể để tính tiền bôi fthường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trinh trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
485619/QĐ-UBND25/06/2018Quyết định V/v: Thành lập Tổ công tác thống kê hiện trạng sử dụng đất tại khu vực xâm canh, xâm cư giữa bản Hua Chăn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo và bản Phiêng Lao xã Xuân Lao huyện Mường Ảng
486876/BC-UBND22/06/2018Báo cáo Về việc sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế trên địa bàn huyện
487856/UBND-TNMT19/06/2018V/v: Rà soát báo cáo tình hình sử dụng đất của các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất đến nay chưa thực hiện, thực hiện chậm và thực hiện không hiệu quả trên địa bàn huyện Tuần Giáo
488607/QĐ-UBND19/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Phạm Hữu Hải)
489844/UBND-TNMT18/06/2018Công văn đề nghị thẩm định sản phẩm trích đo bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 08 xã, thị trấn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
490586/QĐ-UBND14/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Lê Khải Liễn)
491585/QĐ-UBND14/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Nguyễn Ngọc Hoàn)
492584/QĐ-UBND14/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Ông Khương Mạnh Trường)
493583/QĐ-UBND14/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Nguyễn Thị Thu Hương)
494582/QĐ-UBND14/06/2018Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ( Bà Nguyễn Thị Gái)
495565/QĐ-UBND13/06/2018Quyết định V/v: Hủy bỏ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND huyện Tuần Giáo và thu hồi diện tích 48,037ha rừng trồng sản xuất đã giao cho hộ gia đình bà Vừ Thị Thảo bản Lồng xã Tỏa Tỉnh huyện Tuần Giáo
496813/UBND-VP12/06/2018Công văn V/v: Giao nhiệm vụ thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Tòa an nhân dân huyện
497804/UBND-TNMT11/06/2018Công văn V/v: ý kiến làm rõ một số nôi dung, bổ sung hồ sơ giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo để thực hiện giao đất thông qua hình thức đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
498801/TB-UBND08/06/2018Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Lồng xã Tỏa Tình
499796/TTr-UBND08/06/2018Tờ trình Về việc đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trạm bảo vệ thực vật huyện Tuần Giáo
500788/TB-UBND07/06/2018Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Chua Lú xã Pú Nhung và bản Nong Luông xã Rạng Đông
501779/UBND-TNMT06/06/2018Công văn V/v: Nhất trí cho Công ty TNHH Sơn Hạnh Tuần Giáo lập hồ sơ thuê đất để xây dựng Dự án nuôi cá nước lạnh thương phẩm và trồng cây dược liệu, rau sạch trên địa bàn xã Tênh Phông, Quài Tở
502778/UBND-NN06/06/2018Công văn V/v: Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư trồng rừng kinh tế kết hợp trồng cây Mắc ca tại các xã Phình Sáng, Pú Nhung, Quài Nưa và Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
503554/QĐ-UBND06/06/2018Quyết định V/v: thu hồi đất lâm nghiệp của ông Giàng A Chớ bản Ten Hon xã Tênh Phông
504553/QĐ-UBND06/06/2018Quyết định V/v: thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn xã Quài Tở
505552/QĐ-UBND06/06/2018Quyết định V/v: thu hồi đất lâm nghiệp của hộ gia đình cá nhân thuộc địa bàn bản Ten Hon xã Tênh Phông ( Ông Mùa A Vàng)
506764/TTr-HĐND04/06/2018Tờ trình đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
507546/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Ây thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
508545/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Nó thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
509544/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Hoán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
510543/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Muôn thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
511542/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Bương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
512541/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Sẩm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
513540/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Hóa thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
514539/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Phúc thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
515538/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Học thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
516537/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Cẳm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
517536/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lường Văn Xiên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
518535/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Tòng Văn Lự thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
519534/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thịnh thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
520533/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Cà Văn Kén thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
521532/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Toán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
522531/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Đôi thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
523530/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Tun thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
524529/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Dóm thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
525528/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Miên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
526527/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Quàng Văn Sương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
527526/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn San thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
528525/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thoát thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
529524/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Yên thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
530523/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Phóng thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
531522/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Bó thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
532521/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thái thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
533520/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Tiến thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
534519/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Chính thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
535518/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Doi thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
536517/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Sương thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
537516/QĐ-UBND04/06/2018Quyết định Về việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của ông Lò Văn Thoán thuộc địa bàn xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
53846/GM-UBND04/06/2018Giấy mời thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng
539754/BC-UBND31/05/2018Báo cáo Về việc giải trình làm rõ một số nội dung tại báo cáo số 585/BC-UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện Tuần Giáo
540743/BC-UBND29/05/2018Báo cáo Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
541501/QĐ-UBND25/05/2018Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ông Ly A Cho
542721/UBND-NV25/05/2018Công văn V/v: Phối hợp yêu cầu dân xã Mường Giàng trả lại đất canh tác thuộc địa giới hành chính xã Tỏa Tình
543710/UBND-VP23/05/2018Công văn V/v: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Tuần Giáo
544707/BC-UBND23/05/2018Báo cáo Kết quả thống kê đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2017 ( Từ ngày 31/12/2016 đến 31/12/2017)
545705/KH-UBND23/05/2018Kế hoạch xử lý vi phạm luật đất đai, luật xây dựng tại kết luận số 63-KL/HU ngày 20/10/2017 của ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo
546482/QĐ-UBND23/05/2018Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm Luật đất đai, luật xây dựng trên địa bàn xã Quài Cang huyện Tuần Giáo
547674/UBND-TNMT17/05/2018Công văn phối hợp cung cấp thông tin về điều tra xây dựng giá đất các cùng giáp ranh giữa các tỉnh thành phố
548379-457/QĐ-UBND14/05/2018Quyết định QĐ V/v thu hồi đất xã Ta Ma (từ Trung tâm xã đến bản Phiêng Cải) phục vụ phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng
549379/QĐ-UBND14/05/2018Quyết định phê duyệt phương án bồi thưởng tái định cư công trình: sửa chữa đường trung tâm xã Ta Ma- bản Phiêng Cải huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
550595/TTr-UBND02/05/2018Tờ trình V/v:Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng san nền trường THCS xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
551582/UBND-CA26/04/2018Công văn V/v: tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh, khai thác cát, sỏi lòng sông
552347/QĐ-UBND24/04/2018Quyết định Giao đất cho ông Đoàn Văn Lân trúng đấu giá QSD đất (đợt 2) thửa T4, khu đất khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
55332/QĐ-UBND19/04/2018Quyết định phê duyệt danh sach xếp hạng nàh thầu gói thầu xây lắp công trình Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo
55404/QĐ-UBND19/04/2018Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
555537/UBND-NN17/04/2018Công văn đê nghị phối hợp giải quyết dân xâm canh, xâm cư từ xã Mường Đung, Xá Nhà vào địa bàn xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
556523/UBND-TNMT16/04/2018Công văn quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
557522/TTr-UBND16/04/2018Tờ trình đề nghị giao đất cho UBND huyện Tuần Giáo, để thực hiện giao đất ở có thu tiền sử dung đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo
558521/UBND-TNMT16/04/2018Công văn trả lời ý kiến theo văn bản 12/2018/CV-TA ngày/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo
559510/KH-UBND12/04/2018Kế hoạch giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Chua Lú xã Pú Nhung với bản Nong Luống xã Rạng Đông
560502/UBND-VP11/04/2018Công văn đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện
561270/QĐ-UBND02/04/2018Quyết định giao nhiệm vụ cho tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện GPMB xây dựng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSDĐ khu đất dưỡng lão khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo , huyện Tuần Giáo
562241/QĐ-UBND21/03/2018Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu trạm bảo vệ thực vật
563315/TTr-UBND14/03/2018Tờ trình xin ý kiến tham gia vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
564313/CV-UBND14/03/2018tổng hợp vướng mắc trong quá trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản để lập và quản lý cho phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
56503/TTr-UBND13/03/2018Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
566302/BC-UBND13/03/2018Báo cáo giải trình các ý kiến tham gia vào báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
567142/QĐ-UBND12/03/2018Quyết định giao nhiệm vụ tổ chức phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện bồi thường , hỗ trợ và TĐC công trình: Trường THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
568141/QĐ-UBND09/03/2018Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
569135/QĐ-UBND07/03/2018Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ rợ và tái định cư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất Dưỡng Lão khối Tân Tiến
570134/QĐ-UBND07/03/2018Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ rợ và tái định cư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất khối Sơn Thủy
57182/QĐ-UBND07/02/2018phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất đợt 2 thửa T4 khu đất khối trường xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
57279/QĐ-UBND06/02/2018thành lập tổ công tác liên ngành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý hành vi khai thác rừng trái phép xẩy ra trên địa bàn xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
5731870/QĐ-UBND30/12/2017Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Chiềng Đông
57424/TB-UBND05/01/2018Bước giá thực hiện đấu giá QSD đất ( đợt 2) để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình,cá nhân thông qua hình thức đấu giá QSD đất thửa T4 khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
57513/QĐ-UBND05/01/2018Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Thửa số T1)
57612/QĐ-UBND05/01/2018Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( Thửa số T3)
57711/QĐ-UBND05/01/2018Giao đất cho bà Nguyễn Thị Thoa trúng đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên ( thửa số T2)
57814/TTr-UBND04/01/2018Thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư khối Huổi Củ thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
5794/CV-UBND03/01/2018V/v: Xin ý kiến thống nhất Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
5803/UBND-NN03/01/2018V/v: Điều chỉnh Quyết định số 1290/QĐ-UBND và bổ sung kinh phí lập hồ sơ bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh
581271/QĐ-UBND29/12/2017phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường cụm trung tâm xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
5821837/UBND-XDCB28/12/2017chấp thuận chủ trương điều chỉnh BCKTKT xây dựng công trình
5831501/QĐ-UBND28/12/2017Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Thủy điện Nậm Mu 2 tại xã Mường Mùn huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
5841500/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Chu phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5851499/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Nhè phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5861498/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Vừ A Lỳ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5871497/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Sử phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5881496/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Của phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5891495/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Vả phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5901494/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Chía phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5911493/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Súa phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5921491/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Phòng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5931490/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Say phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5941489/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Khai phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5951488/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Cháng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5961487/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Dua phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5971486/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của bà Thào Thị Chu phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5981485/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Tằng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
5991484/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Páo phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6001483/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thơ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6011482/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Siếng phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6021481/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thương phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6031480/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Xuân phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6041479/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Mơi phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6051478/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Giáp phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6061477/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lý Văn May phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6071476/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của bà Lò Thị Huê phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6081475/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn É phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6091472/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của bà Lò Thị Huệ phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6101471/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Quàng Văn Diệp phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6111470/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Lò Văn Thuận phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6121469/QĐ-UBND28/01/2017Về việc thu hồi đất của ông Lý Văn Khẳm phục vụ kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6131465/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Giàng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6141464/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Vàng A Trừ để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6151463/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Mùa Sáy Páo để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6161462/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Sùng A Khu để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6171461/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Thào A Sự để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6181460/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Da để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6191459/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Nếnh để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6201458/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Dơ để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6211457/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Giàng A Dính để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6221456/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Dế để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6231455/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Thếnh để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6241454/QĐ-UBND28/12/2017Về việc thu hồi đất của ông Mùa A Xay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
6251453/QĐ-UBND28/12/2017Về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường + san nền khu trung tâm xã Phình Sáng
6261452/QĐ-UBND28/12/2017phê duyệ kinh phí hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Ta Ma
6271451/QĐ-UBND28/12/2017phê duyệ tdanh sách hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Ta Ma
6281450/QĐ-UBND28/12/2017phê duyệt kinh phí hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Tênh Phông
6291449/QĐ-UBND28/12/2017phê duyệt danh sách bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2017 xã Tênh Phông
6301448/QĐ-UBND28/12/2017phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường bộ, công trình phúc lợi công cộng khu tái định cư Phiêng Xanh thuộc dự án di chuyển dân nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quyét đời sống đặc biệt khó khăn các bản Nậm Bay, Pa Cá
6311821/BC-UBND26/12/2017Báo cáo tình hình thực hiện Đề án" Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020" trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6321807/TB-UBND22/12/2017bước giá để thực hiện đấu giá đất quyền sử dụng đất khối Tân Giang thị trấn Tuần Giáo
6331806/TB-UBND22/12/2017bước giá để thực hiện đấu giá đất quyền sử dụng đất khối Tân Thủy thị trấn Tuần Giáo
6341805/TB-UBND22/12/2017bước giá để thực hiện đấu giá đất khu trung tâm đất khối sơn thủy thị trấn Tuần Giáo
6351804/UBND-NV21/12/2017V/v: Đề nghị hiệu chỉnh ĐGHC để đất ở, đất sản xuất của nhân dân xã Phình Sáng thuộc ĐGHC xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo
6361411/QĐ-UBND19/12/2017phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 tại khu đất khối trường xuân thị trấn Tuần Giáo
6371781/BC-UBND18/12/2017Tình hình thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư kể từ ngày 01/7/2014 đến nay trên địa bàn huyện Tuần Giáo
6381779/TTr-UBND18/12/2017Về việc đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tuần Giáo
6391778/TB-UBND18/12/2017Thông báo bước giá để thực hiện đấu giá QSD đất ( đợt 1) Khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
6401371/QĐ-UBND14/12/2017Phê duyệt dự toán diện tích, kinh phí miễn thu Thủy lợi phí năm 2018 huyện Tuần Giáo
6411749/KL-UBND08/12/2017Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tại UBND xã Tênh Phông, Mường Thín, Chiềng Đông, Nà Sáy, Mường Khong huyện Tuần Giáo
6421746/UBND-NV08/12/2017V/v: Thông báo BQLDA các công trình huyện Tuần Giáo đi vào hoạt động
6431671/UBND-NN24/11/2017V/v: Xin chủ trương trong việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng tại Mường Khong đối với diện tích rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo làm chủ rừng
6441257/QĐ-UBND21/11/2017Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ( đợt 1) giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, các nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất Khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
6451235/QĐ-UBND15/11/2017Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hõ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Long Tạo tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
6461232/QĐ-UBND15/11/2017bán đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 khu đất khối trường xuân, thị trấn Tuần Giáo
6471231/QĐ-UBND15/11/2017phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đtợ 1 khu đất khối trường xuân, thị trấn Tuần Giáo
6481614/TTr-UBND14/11/2017Phân bổ vốn đầu tư và danh mục công trình từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của Thị trấn Tuần Giáo năm 2017
6491613/TB-UBND14/11/2017Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Huổi Nôm xã Mường Khong
6501612/TB-UBND14/11/2017Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với nhân dân bản Hua Sát xã Mường Khong
6511212/QĐ-UBND14/11/2017phê duyệt kết quả đấu giá đất, khu đất Khối Tân Giang giai đoạn 1 thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
6521183/QĐ-UBND06/11/2017V/v: Phê duyệt ( bổ sung) phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu đất khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo
6531182/QĐ-UBND06/11/2017V/v: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường nội cụm trung tâm cụm xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo
6541556/UBND-VP01/11/2017V/v: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và cấp phép khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Chiềng SInh
6551530/UBND-TN01/11/2017V/v: Chấp thuận cho DNTN Hoàng Kim sử dụng một phần diện tích đất bãi chiếu bóng tại trung tâm thị trấn Tuần Giáo
6561113/QĐ-UBND12/10/2017Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử đất để giao đất có thu tiền sử dụng
657910/QĐ-UBND05/09/2017Thành lập tổ công tác kiểm tra xác định diện tích đất lâm nghiệp, trữ lượng, trạng thái rừng thuộc dự án Nhà máy thủy điện Long Tạo trên địa bàn xã Pú Xi huyện Tuần Giáo
virus ncov cap nhat moi nhat lien tuc1580609876
QUẢNG CÁO
QC buon lau
QUẢNG CÁO (t)
QUẢNG CÁO(t2)
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây