Chào mừng ĐH Đảng các cấp
TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo người ký: Nguyễn Văn Bách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2/TB-VP 13/01/2021 Thông báo lịch tập huấn sử dụng chữ ký số, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
2 12/CTR-UBND 05/01/2021 Chương trình công tác tháng 01 của UBND huyện
3 1514/TB-UBND 09/12/2020 Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện về thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 - Huyện Tuần Giáo
4 1512/CTR-UBND 08/12/2020 Chương trình công tác tháng 12/2020 của UBND huyện
5 1495/UBND-VP 02/12/2020 Công văn V/v hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc huyện (TD Office)
6 1477/UBND-VP 25/11/2020 Công văn đôn đốc thực hiện kết luận của đ.c chủ tịch UBND huyện
7 1455/TB-UBND 20/11/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2020
8 1452/UBNS-VP 19/11/2020 Công văn V/v yêu cầu khẩn trương tham mưu nội dung tại Văn bản số 4193/UBND-KTN ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
9 1403/UBND-VP 10/11/2020 Công văn đôn đốc nộp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020
10 1388/UBND-VP 05/11/2020 Công văn Đôn đốc tham mưu các nội dung làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện (lần 1)
11 1323/TB-UBND 27/10/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10 năm 2020
12 1256/CTR-UBND 06/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 UBND huyện
13 1173/UBND-VP 01/10/2020 Công văn V/v bổ sung thành phần Đoàn công tác tham gia cùng Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa công trình thủy điện Long Tạo
14 519/UBND-VP 12/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
15 518/UBND-VP 12/05/2020 Công văn V/v: Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ
16 5/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm ( từ 09/4/2020-11/5/2020)
17 505/UBND-VP 08/05/2020 Công văn tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của ban bí thư
18 432/UBND-VP 20/04/2020 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
19 407/UBND-VP 13/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
20 4/BC-BTCD 09/04/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sử tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn, tháng 04 năm 2020 từ 10/3/2020-8/4/2020
21 378/UBND-VP 03/04/2020 Công văn Công văn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
22 377/UBND-VP 03/04/2020 Công văn V/: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020
23 376/CTR-UBND 01/04/2020 Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
24 343/UBND-VP 26/03/2020 Công văn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới
25 337/UBND-VP 26/03/2020 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
26 335/UBND-VP 24/03/2020 Công văn V/v: Tổng kết công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
27 325/UBND-VP 20/03/2020 Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290
28 282/UBND-VP 13/03/2020 Công văn tham mưu xây dựng thực hiện các kế hoạch số 94,95 của tỉnh ủy
29 273/CTR-UBND 11/03/2020 Chương trình công tác tháng 3/2020
30 3/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 nă 2020
31 246/UBND-VP 02/03/2020 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13
32 217/UBND-VP 25/02/2020 Công văn báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai để hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký hợp đồng góp phần đất với công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
33 197/UBND-VP 20/02/2020 Công văn V/v: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư
34 196/UBND-VP 20/02/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
35 160/UBND-TNMT 13/02/2020 Công văn V/v: Đính chính lại tên bản tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo
36 2/BC-BTCD 11/02/2020 Báo cáo
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2020 ( Từ 09/1/2020 đến 10/2/2020)
37 77/CTR-UBND 04/02/2020 Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
38 73/UBND-VP 03/02/2020 Công văn hướng dẫn tra cứu, khai thác thông tin thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh
39 58/ÙBND-VP 16/01/2020 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQJ14 của ủy ban thường vụ Quốc hội
40 52/UBND-VP 15/01/2020 Công văn V/v báo cáo tiến độ giải quyết đơn của công dân
41 1/BC-BTCD 10/01/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2020 ( từ 10/12/2019 đến 08/1/2020)
42 20/TB-UBND 08/01/2020 Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký chức danh con dấu trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo
43 18/UBND-NN 06/01/2020 Công văn tham gia dự thảo văn bản tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
44 10/UBND-VP 06/01/2020 Công văn tham gia dự thảo văn bản hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
45 8/UBND-VP 03/01/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân lần 2
46 2131/UBND-VP 31/12/2019 Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
47 2107/CV-UBND 27/12/2019 Công văn tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII lần 2
48 2112/UBND-TCKH 27/12/2019 Công văn V/v: Đính chính nguồn vốn trong Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo
49 2064/UBND-VP 20/12/2019 Công văn V/v: gửi văn bản để thực hiện công tác thẩm tra
50 2062/UBND-VP 20/12/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
51 2019/UBND-VP 13/12/2019 Công văn lấy ý kiến thỏa thuận quy hoạch xây dựng công trình
52 30/BC-BTCD 10/12/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2019 ( từ
11/11/2019 - 08/12/2019)
53 1989/UBND-VP 09/12/2019 Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh Điện Biên
54 1989/UBND-VP 09/12/2019 Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế -
xã hội của Tỉnh Điện Biên
55 1952/UBND-VP 03/12/2019 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của Công dân
56 1943/UBND-NV 02/12/2019 Công văn góp ý Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
57 96/CTR-UBND 06/11/2019 chương trình công tác tháng 11/2019
58 1764/UBND-TP 04/11/2019 Công văn gửi văn bản thực hiện công tác thẩm định
59 1751/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký, chức danh và con dấu Trung tâm quản lý đât đai huyện Tuần Giáo
60 1731/UBND-VP 29/10/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
61 1710/UBND-VP 28/10/2019 Công văn khẩn trương chuẩn bị bội dung họp UBND tỉnh tháng 11 và các nội dung để trình HĐND huyện khóa XX tại kỳ họp thứ 10
62 1706/UBND-VP 28/10/2019 Công văn V/v: Chuyển đơn của công dân
63 1705/UBND-VP 25/10/2019 Công văn điều chỉnh kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
64 1698/UBND-VP 24/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
65 1687/UBND-VP 23/10/2019 Công văn V/v: Hỗ trợ kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc với Sở NN &PTNT
66 1665/UBND-VP 22/10/2019 Công văn Đôn đốc tham mưu xử lý đơn của công dân (lần 1)
67 1661/UBND-VP 21/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ( Lần 2)
68 1656/UBND-VP 21/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ lần 2
69 619/UBND-VP 14/10/2019 Công văn Đăng ký đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
70 1606/UBND-VP 11/10/2019 Công văn dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
71 1553/UBND-VP 03/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
72 1534/UBND-VP 30/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
73 1526/UBND-VP 27/09/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
74 1471/UBND-VP 20/09/2019 Công văn V/v: Đăng ký thông tin cá nhân đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri
75 1479/UBND-VP 20/09/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
76 1433/UBND-VP 16/09/2019 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019
77 1424/UBND-VP 13/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
78 1421/UBND-VP 12/09/2019 Công văn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Điện Biên
79 1394/UBND-VP 09/09/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9
80 1363/CTR - UBND 04/09/2019 Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
81 1340/UBND-TCKH 29/08/2019 Công văn tham gia góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững của tỉnh Điện Biên
82 1336/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 trên địa bàn huyện
83 1332/TB-UBND 29/08/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8 năm 2019
84 1338/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
85 1337/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
86 1334/UBND-VP 28/08/2019 Công văn V/v: báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2019
87 1291/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
88 1290/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
89 1249/UBND-TTr 15/08/2019 Công văn V/v: Đôn đốc gửi báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
90 1240/UBND-VP 13/08/2019 Công văn triển khi Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ
91 28/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2019
92 1196/UBND-CTR 06/08/2019 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
93 1140/TB-UBND 24/07/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về việc tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc trong công tác giải quyết việc tranh chấp đất trên địa bàn huyện
94 1122/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
95 1092/UBND-VP 17/07/2019 Công văn V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội
96 27/BC-BTCD 12/07/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 7 năm 2019 ( Từ 03/6/2019 đến 12/7/2019)
97 1071/UBND-VP 12/07/2019 Công văn V/v: thưc hiện việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh
98 1064/UBND-VP 11/07/2019 Công văn V/v: Phối hợp thực hiện tổ chức điều tra xã hội học về thực trạng " Tham nhũng vặt" trong lĩnh vực quản lý đất đai và xử lý vi phạm trật tự ATGT
99 1059/UBND-CA 11/07/2019 Công văn V/v: Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng
100 1058/UBND-VP 11/07/2019 Công văn V/v: Triển khai thi hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
101 1007/UBND-TH 02/07/2019 Công văn V/v: Tham gia Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa XXII
102 1010/CTR-UBND 02/07/2019 Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 UBND
103 985/UBND-VP 27/06/2019 Công văn V/v: đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
104 958/UBND-VP 24/06/2019 Công văn V/v: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị
105 922/UBND-VP 17/06/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định nghì với lãnh đạo huyện
106 897/UBND-TH 11/06/2019 Công văn V/v: báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa XXII
107 895/UBND-VP 11/06/2019 Công văn V/v: tham mưu trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình tỉnh
108 860/UBND-TB 07/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2019, giải pháp quản lý, phòng trừ sâu keo mùa thu
109 856/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm
việc với UBND xã Chiềng Đông về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu
năm 2019
110 855/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm
việc với UBND xã Nà Tòng về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu
năm 2019
111 854/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Mường Mùn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
112 852/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp đồng góp vốn trồng cây cao su trên địa bàn
113 5/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân xử lý đơn thu tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND
các xã thị trấn 6 tháng năm 2016
114 820/UBND-VP 03/06/2019 Công văn V/v: Tham mưu văn bản trả lời theo nội dung đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
115 802/UBND-VP 30/05/2019 Công văn V/v: Khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng két 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị
116 789/TB-UBND 28/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2019
117 744/UBND-VP 21/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ( lần 1)
118 757/UBND-VP 22/05/2019 Công văn V/v:Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013
119 740/UBND-VP 20/05/2019 Công văn V/v: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019
120 739/UBND-VP 20/05/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
121 738/UBND-VP 17/05/2019 Công văn Về việc Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất khung nội dung chương trình 135 giai đoạn 2021 - 2025
122 737/UBND-VP 17/05/2019 Công văn Về việc Tổng kết công tác Tổ chức các Ngày Lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019
123 726/UBND-TB 16/05/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương- phó chủ tịch UBND huyện sau đợt kiểm tra tình hình phát triển kinh tế- xã hội 4 tháng đầu năm 2019 tại các xã Mùn Chung, Chiềng Sinh, Mường Khong, Ta Ma, Phình Sáng Quài Tở, Pú Nhung, Thị trấn Tuần Giáo
124 705/UBND-VP 14/05/2019 Công văn V/v:Xây dựng báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn Giám sát của UBMTTQ huyện
125 700/TB-UBND 13/05/2019 Thông báo Về việc đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 năm 2019
126 695/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
127 694/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
128 16/BC-UBND 10/05/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm 2019 từ 12/4/2019-10/5/2019
129 689/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử nhận số liệu báo cáo
130 681/UBND-VP 09/05/2019 Công văn V/v: Rà soát điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
131 668/UBND-VP 09/05/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện Tuần Giáo
132 656/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã
Rạng Đông về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
133 655/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã
Quài Nưa về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
134 654/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Quài Cang về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
135 647/UBND-VP 07/05/2019 Công văn triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
136 646/UBND-TNMT 07/05/2019 Công văn tham gia dự thảo báo cáo quá trình hoạt động khoáng sản chì kẽm Xá Nhè, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
137 644/UBND-VP 07/05/2019 Công văn đề nghị thẩm định lại dự toán các gói thầu mua sắm thiết bị máy móc đồ dùng dạy học của phòng giáo dục và đào tạo
138 638/CTR - UBND 06/05/2019 Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
139 611/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
140 610/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
141 612/UBND-VP 26/04/2019 Công văn lập danh sách tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
142 611/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
143 599/UBND-VP 23/04/2019 Công văn tham gia góp u\ý với dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý liến cử tri tỉnh Điện Biên
144 592/UBND-VP 22/04/2019 Công văn tham mưu văn bản triển khai cụ thể hóa nội dung trong kế hoạch số 59-KH/HU ngày 18/4/2019
145 575/CTR-UBND 18/04/2019 Chương trình làm việc của Đoàn giám sát của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
146 563/UBND-VP 17/04/2019 Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
147 565/UBND-VP 17/04/2019 Công văn Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng
148 564/UBND-VP 17/04/2019 Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
149 10/BC-BTCD 12/04/2019 báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2019 (từ 11/3/2019-12/4/2019)
150 531/UBND-TP 11/04/2019 Công văn báo cáo tình hình triển khai sử dụng hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch dùng chung
151 508/CTR- UBND 08/04/2019 Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
152 503/UBND-TH 08/04/2019 Công văn V/v: Báo cáo giữa tháng
153 497/UBND-VP 07/04/2019 Công văn V/v: Giới thiệu Đoàn công tác khảo sát thực hiện Đề tài ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trục đường Quốc lộ 6
154 491/UBND-VP 05/04/2019 Công văn V/v: Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên
155 483/UBND-VP 04/04/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thải Luật thi hành án hình sự ( sửa đổi)
156 469/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002
157 466/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/V Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
158 464/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/v: Phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo theo Kế hoạch 346/KH-SXD ngày 21/3/2019 của Sở Xây dựng
159 5/BC-VP 02/04/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
160 4/BC-VP 01/04/2019 Báo cáo Về việc công khai chính sách pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện
161 434/UBND-TTr 28/03/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giửi báo cáo về minh bạch tài sản năm 2018
162 382/UBND-TCKH 22/03/2019 Công văn V/v: Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
163 380/UBND-NN 22/03/2019 Công văn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
164 378/UBND-VP 22/03/2019 Công văn V/v: Đăng ký tham gia hội nghị tập huấn an toàn, an ninh thông tin
165 376/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Theo dõi bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
166 375/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo
167 325/UBND-VP 13/03/2019 Công văn V/v:Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực NN &PTNT
168 319/UBND-TTr 13/03/2019 Công văn V/v: Đôn đốc gửi kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
169 3/BC-BTCD 13/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 năm 2019 ( từ ngày 14/02/2019 đến ngày 11-3 - 2019) ( Gửi BTCD tỉnh)
170 293/UBND-TB 07/03/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Tuần Giáo
171 275/CTR-UBND 05/03/2019 Chương trình công tác tháng 3/2019
172 256/UBND-VP 28/02/2019 Công văn V/v: Tham gia Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh
173 239/UBND-VP 26/02/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND và TAND tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự năm 2018
174 214/UBND-VP 21/02/2019 Công văn tham mưu kế hoạch tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh 28/6/1909-28/6/2019, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019 ) và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)
175 2/BC-UBND 15/02/2019 Báo cáo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2019 ( từ ngày 11/01/2019-14/02/2019)
176 171/CTR-UBND 12/02/2019 Công văn chương trình công tác tháng 02/2019
177 165/UBND-BCHQS 12/02/2019 Công văn huy động học sinh các trường THPT phục vụ lễ giao nhận quân năm 2019
178 52/UBND-CA 11/01/2019 Công văn đôn đốc gửi báo cáo
179 38/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy
180 32/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
181 21/UBND-VP 05/01/2019 Công văn xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
182 10/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
183 5/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019
184 4/CTR-UBND 03/01/2019 Chương trình công tác tháng 01/2019 lãnh đạo UBND huyện
185 1848/UBND-VP 20/12/2018 Công văn thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
186 1835/UBND-VP 18/12/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
187 1832/UBND-VHTT 17/12/2018 Công văn
188 361/HĐND-VP 17/12/2018 Công văn tham mưu trả lời kiến nghị của công dân
189 12/BC-BTCD 12/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2018 ( từ 12/11/2018 - 12/12/2018)
190 1774/UBND-VP 10/12/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
191 1736/BC-UBND 05/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai liên thông gửi nhận văn bản từ UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn
192 1735/UBND-TP 05/12/2018 Công văn V/v: báo cáo kết quả đạt chuẩn của UBND cấp xã
193 1728/CTR-UBND 04/12/2018 Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
194 1739/UBND-VP 05/12/2018 Công văn triển khai thực hiện thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ
195 1717/UBND-VP 30/11/2018 Công văn lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh gái thủ tục hành chính năm 2019
196 1715/UBND-TCD 30/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân
197 1703/UBND-VP 27/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết văn bản đề nghị của công dân
198 1697/UBND-TCD 26/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
199 1695/UBND-VP 26/11/2018 Công văn ham mưu xử giải quyết đơn của công dân
200 1693/UBND-VP 26/11/2018 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
201 1682/UBND-VP 23/11/2018 Công văn V/v: Kiểm tra, rà soát việc cải tạo mặt bằng sau cấp phép
202 1659/UBND-VP 20/11/2018 V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện
203 1629/UBND-TH 14/11/2018 Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX
204 11/BC-UBND 13/11/2018 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2018 ( từ 11/10/2018 đến 12/11/2018)
205 1602/UBND-VP 08/11/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
206 1596/UBND-VP 07/11/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân ( Lần 2)
207 1560/CTR-UBND 05/11/2018 Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
208 1554/KH-UBND 01/11/2018 Kế hoạch công tác của Lãnh đạo UBND huyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn
209 1553/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: báo cáo làm rõ việc hợp đồng khuyến nông viên cấp xã
210 1551/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
211 1524/UBND-VP 29/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( Lần 3)
212 1516/TB-UBND 24/10/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và các dự án, chính sách giảm nghèo trong 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
213 1511/UBND-VP 24/10/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
214 1510/CTR-UBND 24/10/2018 Chương trình Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
215 10/BC-UBND 11/10/2018 BC công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ 11/9/2018-11/10/2018
216 1449/UBND-VP 09/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( lần 2)
217 1421/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn của công dân
218 1419/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
219 1407/CTR-UBND 03/10/2018 Chương trình công tác tháng 10/2018 UBND huyện
220 287/CTR-UBND 03/10/2018 Chương trình công tác tháng 10/2018 HĐND huyện
221 1371/UBND-VP 27/09/2018 V/v: Phối hợp giải quyết theo đề nghị của UBND xã Mường Thín
222 1370/UBND-VP 27/09/2018 V/v: Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn năm 2018
223 1369/UBND-VP 27/09/2018 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
224 1365/UBND-VP 27/09/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
225 1323/UBND-VP 19/09/2018 xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
226 1299/UBND-TCD 17/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Khỏ
227 1293/CTR-UBND 14/09/2018 Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
228 1287/UBND-VP 13/09/2018 Báo cáo báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
229 1279/UBND-TN&MT 12/09/2018 Công văn giải quyết việc lấn chiếm đất trên địa bàn xã Tỏa Tình
230 1273/UBND-VP 12/09/2018 Công văn tham mưu phương án di chuyển các hộ nằm trong khu vực sạt lở cao tại bản Nà Tòng, xã Nà Tòng
231 9/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/8/2018
232 1265/UBND-VP 11/09/2018 Công văn Khẩn chương thực hiện chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững
233 1262/UBND-VP 11/09/2018 Công văn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 2334/UBND-KTN
234 1250/UBND-TCD 07/09/2018 Công văn V/v chuyển đơn của công dân Lò Văn Khỏ
235 1241/CTR-UBND 06/09/2018 Chương trình công tác tháng 9/2018
236 1240/UBND-VP 06/09/2018 Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
237 1211/KH-UBND 28/08/2018 Kế hoạch khai giảng các đơn vị trường trên địa trên địa bàn huyện năm học 2018-2019của ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện Tuần Giáo
238 1172/UBND-VP 21/08/2018 Công văn cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lệ 6
239 1130/UBND-TP 10/08/2018 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
240 8/BC-BTCD 09/08/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ,phản ánh của UBND huyện từ ngày 12/7/2018 đến ngày 10/8/2018
241 1126/UBND-VP 09/08/2018 Công văn Về việc cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lộ 6
242 1107/UBND-VP 08/08/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
243 1100/UBND-VP 06/08/2018 Công văn V/v: rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện
244 266/CTR-HĐND 06/08/2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
245 1076/TB-UBND 31/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 7 năm 2018
246 1040/TB-UBND 24/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo
247 69/GM-UBND 24/07/2018 Giấy mời Họp Thành viên UBND huyện tháng 7
248 68/GM-UBND 24/07/2018 Giấy mời V/v: Kiểm tra hoạt động xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
249 987/UBND-VP 13/07/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
250 971/UBND-VP 12/07/2018 Công văn báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA quý II năm 2018
251 7/BC-BTCD 12/07/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/6/2018 đến ngày 12/7/2018
252 251/CTR-UBND 09/07/2018 Chương trình công tác tháng 7/2018
253 946/CTR-UBND 06/07/2018 Chương trình công tác tháng 7/2018
254 940/UBND-VP 04/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
255 914/UBND-VP 29/06/2018 Công văn làm rõ trách nhiệm trong việc đầu tư xây dựng công trình Trung học cơ sở xã Chiềng Dông
256 898/UBND-VP 27/06/2018 Công văn Về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( lần 2)
257 896/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đăng ký làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
258 895/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
259 894/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
260 892/UBND-VP 26/06/2018 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản
261 884/UBND-TH 25/06/2018 Công văn V/v: Xác minh, tham mưu trả lời những kiến nghị theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện
262 871/UBND-VP 22/06/2018 Công văn V/v: Góp ý dự thảo Đề án " Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị thành phố thuộc tỉnh Điện Biên"
263 53/GM-UBND 22/06/2018 Giấy mời thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung tố cáo
264 839/UBND-VP 15/06/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
265 825/UBND-VP 14/06/2018 Công văn V/v: Tham mưu báo cáo thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2017
266 808/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v: Gửi văn bản để thực hiện công tác thẩm tra
267 47/GM-UBND 08/06/2018 Giấy mời V/v: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp: Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, CT MTQG xây dựng NTM, CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
268 771/CTR-UBND 06/06/2018 Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND
269 229/CTR-HĐND 06/06/2018 Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
270 765/UBND-VP 04/06/2018 Công văn tham mưu cho UBND huyện cho ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
271 46/GM-UBND 04/06/2018 Giấy mời thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng
272 728/UBND-VP 28/05/2018 Công văn xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết theo văn bản số 1373/KH-UBND tỉnh Điện Biên
273 43/GM-UBND 28/05/2018 Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 5
274 708/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn đề nghị của công dân
275 703/UBND-VP 23/05/2018 Công văn kế hoạch làm việc với đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh Điện Biên
276 39/GM-UBND 22/05/2018 Giấy mời hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
277 689/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc thực hiện gửi báo cáo công tá tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn
278 688/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc gửi bộ thủ tục hành chính tin bài đăng tải trên cổng thôn tin điện tử của huyện lần 2
279 680/UBND-VP 18/05/2018 Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6-HĐND khóa XX
280 667/UBND-VP 15/05/2018 V/v: Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên
281 656/TB-UBND 14/05/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
282 655/UBND-VP 14/05/2018 Công văn tham mưu nội dung báo cáo theo kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ
283 5/BC-UBND 11/05/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ảnh của UBND huyện từ ngày 12/4/2018 đến ngày 11/5/2018
284 635/UBND-VP 09/05/2018 Công văn Về việc tham mưu xử lý đơn của công dân
285 630/UBND-VP 08/05/2018 Công văn V/v: tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
286 624/CTr-UND 08/05/2018 chương trình công tác tháng 5/2018
287 603/UBND-VP 04/05/2018 Công văn Về việc xây dựng báo cáo tổng kết các vụ tranh chấp, khiếu kiện
288 583/UBND-TB 26/04/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2018
289 531/UBND-VP 17/04/2018 Công văn tham mưu cho UBND huyện cho ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
290 30/GM-UBND 17/04/2018 Giấy mời họp với giám sát hoạt động của đoàn thanh tra
291 4/BC-BTCD 12/04/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/03/2018-12/4/2018
292 496/UBND-VP 10/04/2018 Công văn xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
293 27/GM-UBND 10/04/2018 Giấy mời dự họp với đoàn giám sát của HĐND tỉnh
294 476/UBND-VP 09/04/2018 Công văn báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020
295 450/CTR-UBND 04/04/2018 Chương trình công tác tháng 4 /2018
296 438/UBND-VP 02/04/2018 Công văn thực hiện kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
297 429/CV-UBND 30/03/2018 Công văn cung cấp hồ sơ GPMB Quốc lộ 6 năm 2005
298 428/CV-UBND 30/03/2018 tham mưu cho UBND huyện ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
299 413/UBND-VP 27/03/2018 tham mưu xây dựng kế hoạch hành động của UBND huyện
300 385/TB-UBND 22/03/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương- phó chủ tịch UBNB huyện Tuần Giáo tại cuộc họp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ và TĐC một số dự án trên đị bàn huyện Tuần Giáo
301 322/UBND-VP 15/03/2018 tham mưu xây dựng báo cáo
302 291/CTR-UBND 13/03/2018 Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
303 244/CV-UBND 02/03/2018 V/v: Xây dựng báo cáo Quý I năm 2018
304 222/UBND-VP 27/02/2018 huy động học sinh các trường THPT phục vụ Lễ giao nhận quân năm 2018
305 169/CTR-UBND 06/02/2018 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018
306 88/UBND-VP 22/01/2018 đảm bảo giải ngân chi ngân sách nhà nước năm 2017 lần 4
307 26/UBND-VP 08/01/2018 Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với lĩnh vực tài chính ( Sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV)
308 18/CTR-UBND 04/01/2018 Chương trình công tác tháng 01/2018
309 5/UBND-VP 03/01/2018 V/v: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018
310 1830/UBND-VP 27/12/2017 Về việc đảm bảo giải ngân, chi NSNN năm 2017 ( Lần 3)
311 1814/UBND-VP 25/12/2017 đảm bảo giải ngân chi ngân sách nhà nước năm 2017 lần 2
312 1764/UBND-VP 13/12/2017 không thụ lý đơn đề nghị của ông Trần Trọng Nhiệm xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
313 1763/UBND-VP 13/12/2017 V/v: tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
314 1609/UBND-VH 14/11/2017 thẩm định kết quả xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2017
315 1573/UBND-NV 07/11/2017 Tham gia ý kiến về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Tuần Giáo
316 1558/TB-UBND 02/11/2017 Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Tỏa Tình
317 1556/UBND-VP 01/11/2017 V/v: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và cấp phép khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Chiềng SInh
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay3,016
  • Tháng hiện tại223,826
  • Tổng lượt truy cập6,685,300
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây