Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo người ký: Nguyễn Văn Bách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2027/UBND-VP 15/11/2021 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện tháng 11 năm 2021
2 2026/TB-UBND 14/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện năm 2021.
3 1976/TB-UBND 10/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tại buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (hỏa tốc)
4 1970/UBND-VP 09/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Pú Xi về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã
5 1974/TB-UBND 09/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo (Hỏa tốc)
6 1953/TB-UBND 05/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự
7 1949/TB-UBND 05/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo
8 1940/TB-UBND 04/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Ta Ma về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã
9 1935/UBND-NN 03/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Quài Nưa về việc triển khai Kế hoạch phát triển thí điểm Hợp tác xã Mắc ca giai đoạn 2021-2022
10 1904/TB-UBND 27/10/2021 Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện Tuần Giáo về kết quả thực hiện Tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021
11 1873/TB-UBND 21/10/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 10 năm 2021
12 1754/UBND-VP 06/10/2021 Công văn V/v yêu cầu khẩn trương tham mưu nội dung tại Văn bản số 3092/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh (hỏa tốc)
13 1752/TB-UBND 06/10/2021 Thông báo Kết luận phiên họp triển khai thực hiện các nội dung tổ chức Đại hội TDTT các cấp từ năm 2021 đến năm 2022 trên địa bàn huyện
14 1749/UBND-VP 06/10/2021 Công văn Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (hỏa tốc)
15 79/BC-VP 06/10/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao tháng 9 năm 2021
16 1747/CTR-UBND 05/10/2021 Chương trình công tác tháng 10/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
17 1703/UBND-VP 28/09/2021 Công văn V/v gửi trước tài liệu họp TV UBND huyện lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và một số văn bản khác (Hỏa tốc)
18 1587/UBND-VP 15/09/2021 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ (Hỏa tốc)
19 1576/UBND-TCKH 14/09/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện thông báo kết luận của Phó TTg Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13/8/2021
20 1501/UBND-TCKH 09/09/2021 Công văn V/v xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (lần 2).
21 1498/TB-UBND 09/09/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất Lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn Huyện Tuần Giáo tại cuộc họp triển khai nội dung Hội nghị triển khai công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023
22 1482/UBND-VP 08/09/2021 Công văn Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
23 1470/UBND-VP 06/09/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021
24 1465/UBND-NN 06/09/2021 Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo: Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025
25 1458/CTR-UBND 06/09/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
26 1454/UBND-KTHT 06/09/2021 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
27 1452/TB-UBND 06/09/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB một số công trình trên địa bàn huyện
28 1449/UBND-VP 03/09/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo lập lại trật tự hành lang An toàn đường bộ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Lập lại trật tự hành lang An toàn đường bộ giai đoạn 1, năm 2021 trên Quốc lộ 6 đoạn Km383+200-Km410 (Tuần Giáo - Huổi Lóng) địa phận các xã Quài Nưa, Quài Cang, Mùn Chung và thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
29 1443/UBND-NN 03/09/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên - Phó chủ tịch UBND huyện, phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 8 tháng đầu năm, giải pháp 4 tháng cuối năm 2021
30 1426/TB-VP 01/09/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND tại buổi làm việc: khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
31 1356/TB-UBND 24/08/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc triển khai một số nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
32 1340/TB-UBND 20/08/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 8 năm 2021
33 1254/TB-UBND 09/08/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết một số vướng mắc về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo
34 1246/CTR-UBND 06/08/2021 Chương trình công tác tháng 8/2021 của UBND huyện
35 1208/UBND-VP 02/08/2021 đề xuất các văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ huyện phản biện trong 6 tháng cuối năm 2021
36 1187/TB-UBND 29/07/2021 Thông báo Kết luận của đ/c Phạm Thị Tuyên
37 1176/UBND-VP 28/07/2021 Công văn V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo ( Hỏa tốc)
38 1162/UBND-VP 26/07/2021 Công văn V/v Ý kiến về tài liệu hướng dẫn triển khai một số nội dung Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
39 1133/TB-UBND 21/07/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND các xã Tỏa Tình
40 1116/TB-UBND 20/07/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp Ủy viên UBND huyện tháng 7 năm 2021
41 1109/TB-UBND 17/07/2021 Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký, số điện thoại của Ông Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026
42 1107/TB-UBND 17/07/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch VDNC tại các xã
43 1105/TB-UBND 16/07/2021 Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký, số điện thoại của Bà Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026
44 1102/UBND-VP 16/07/2021 Công văn V/v xây dựng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán chuyên đề về Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
45 1082/TB-UBND 13/07/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND các xã Tỏa Tình, Tênh Phông
46 1005/TB-VP 29/06/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Thị Tuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Mường Thín
47 978/UBND-TCKH 25/06/2021 Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị theo Công văn số 1851/UBND-TH ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên
48 973/UBND-VP 24/06/2021 Công văn V/v khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá và định hướng mục tiêu phục vụ lập quy hoạch tỉnh. ( Hỏa tốc)
49 937/TB-UBND 18/06/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 6 năm 2021
50 845/CTR-UBND 03/06/2021 Chương trình công tác tháng 6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
51 676/UBND-TB 21/05/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2021
52 640/UBND-VP 17/05/2021 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2) ( Hỏa tốc)
53 639/UBND-VP 17/05/2021 Công văn V/v xác minh nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân ông Lò Văn Kiết, nơi cư trú bản Hả, xã Nà Sáy
54 633/UBND-VP 14/05/2021 Công văn V/v gửi tài liệu lấy ý kiến Đề xuất dự án đầu tư: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng, chế biến cây Mắc Ca kết hợp du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm tại huyện Tuần Giáo
55 506/UBNDVP 26/04/2021 Công văn V/v đôn đốc khắc phục vi phạm pháp luật theo Văn bản số 02/KN-VKS-DS ngày 01/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo
56 498/TB-UBND 23/04/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2021
57 319/TB-UBND 22/03/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 3 năm 2021
58 250/CTR-UBND 05/03/2021 Chương trình công tác tháng 03/2021 UBND huyện
59 218/UBND-VP 25/02/2021 Công văn yêu cầu Báo cáo tình hình thực hiện dự án trồng Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( CV hỏa tốc)
60 215/UBND-TB 24/02/2021 Công văn giới thiệu chữ ký Chánh Thanh Tra huyện
61 12/TB-VP 23/02/2021 Thông báo Lịch Tập huấn sử dụng chữ ký số, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo (đợt 2)
62 199/TB-UBND 22/02/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 02 năm 2021
63 157/CTR-UBND 05/02/2021 Chương trình công tác tháng 02/2021 của UBND huyện
64 9/TB-VP 01/02/2021 Hoãn Lịch Tập huấn sử dụng chữ ký số, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
65 71/UBND-TB 21/01/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2021
66 2/TB-VP 13/01/2021 Thông báo lịch tập huấn sử dụng chữ ký số, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
67 12/CTR-UBND 05/01/2021 Chương trình công tác tháng 01 của UBND huyện
68 1514/TB-UBND 09/12/2020 Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND huyện về thực hiện Tiêu chí xã nông thôn mới năm 2020 - Huyện Tuần Giáo
69 1512/CTR-UBND 08/12/2020 Chương trình công tác tháng 12/2020 của UBND huyện
70 1495/UBND-VP 02/12/2020 Công văn V/v hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc huyện (TD Office)
71 1477/UBND-VP 25/11/2020 Công văn đôn đốc thực hiện kết luận của đ.c chủ tịch UBND huyện
72 1455/TB-UBND 20/11/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2020
73 1452/UBNS-VP 19/11/2020 Công văn V/v yêu cầu khẩn trương tham mưu nội dung tại Văn bản số 4193/UBND-KTN ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
74 1403/UBND-VP 10/11/2020 Công văn đôn đốc nộp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020
75 1388/UBND-VP 05/11/2020 Công văn Đôn đốc tham mưu các nội dung làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện (lần 1)
76 1323/TB-UBND 27/10/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10 năm 2020
77 1256/CTR-UBND 06/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 UBND huyện
78 1173/UBND-VP 01/10/2020 Công văn V/v bổ sung thành phần Đoàn công tác tham gia cùng Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa công trình thủy điện Long Tạo
79 519/UBND-VP 12/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
80 518/UBND-VP 12/05/2020 Công văn V/v: Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ
81 5/BC-UBND 08/05/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm ( từ 09/4/2020-11/5/2020)
82 505/UBND-VP 08/05/2020 Công văn tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của ban bí thư
83 432/UBND-VP 20/04/2020 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
84 407/UBND-VP 13/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
85 4/BC-BTCD 09/04/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sử tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn, tháng 04 năm 2020 từ 10/3/2020-8/4/2020
86 378/UBND-VP 03/04/2020 Công văn Công văn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
87 377/UBND-VP 03/04/2020 Công văn V/: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020
88 376/CTR-UBND 01/04/2020 Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
89 343/UBND-VP 26/03/2020 Công văn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới
90 337/UBND-VP 26/03/2020 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
91 335/UBND-VP 24/03/2020 Công văn V/v: Tổng kết công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
92 325/UBND-VP 20/03/2020 Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290
93 282/UBND-VP 13/03/2020 Công văn tham mưu xây dựng thực hiện các kế hoạch số 94,95 của tỉnh ủy
94 273/CTR-UBND 11/03/2020 Chương trình công tác tháng 3/2020
95 3/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 nă 2020
96 246/UBND-VP 02/03/2020 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13
97 217/UBND-VP 25/02/2020 Công văn báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai để hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký hợp đồng góp phần đất với công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
98 197/UBND-VP 20/02/2020 Công văn V/v: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư
99 196/UBND-VP 20/02/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
100 160/UBND-TNMT 13/02/2020 Công văn V/v: Đính chính lại tên bản tại Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo
101 2/BC-BTCD 11/02/2020 Báo cáo
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2020 ( Từ 09/1/2020 đến 10/2/2020)
102 77/CTR-UBND 04/02/2020 Chương trình công tác tháng 02 năm 2020
103 73/UBND-VP 03/02/2020 Công văn hướng dẫn tra cứu, khai thác thông tin thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh
104 58/ÙBND-VP 16/01/2020 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQJ14 của ủy ban thường vụ Quốc hội
105 52/UBND-VP 15/01/2020 Công văn V/v báo cáo tiến độ giải quyết đơn của công dân
106 1/BC-BTCD 10/01/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 01 năm 2020 ( từ 10/12/2019 đến 08/1/2020)
107 20/TB-UBND 08/01/2020 Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký chức danh con dấu trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo
108 18/UBND-NN 06/01/2020 Công văn tham gia dự thảo văn bản tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
109 10/UBND-VP 06/01/2020 Công văn tham gia dự thảo văn bản hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
110 8/UBND-VP 03/01/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân lần 2
111 2131/UBND-VP 31/12/2019 Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020
112 2107/CV-UBND 27/12/2019 Công văn tham gia dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII lần 2
113 2112/UBND-TCKH 27/12/2019 Công văn V/v: Đính chính nguồn vốn trong Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Tuần Giáo
114 2064/UBND-VP 20/12/2019 Công văn V/v: gửi văn bản để thực hiện công tác thẩm tra
115 2062/UBND-VP 20/12/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
116 2019/UBND-VP 13/12/2019 Công văn lấy ý kiến thỏa thuận quy hoạch xây dựng công trình
117 30/BC-BTCD 10/12/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2019 ( từ
11/11/2019 - 08/12/2019)
118 1989/UBND-VP 09/12/2019 Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế - xã hội của Tỉnh Điện Biên
119 1989/UBND-VP 09/12/2019 Công văn V/v: thực hiện việc lập liệu, báo cáo trên phần mềm quản lý thông tin kinh tế -
xã hội của Tỉnh Điện Biên
120 1952/UBND-VP 03/12/2019 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của Công dân
121 1943/UBND-NV 02/12/2019 Công văn góp ý Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
122 96/CTR-UBND 06/11/2019 chương trình công tác tháng 11/2019
123 1764/UBND-TP 04/11/2019 Công văn gửi văn bản thực hiện công tác thẩm định
124 1751/TB-UBND 01/11/2019 Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký, chức danh và con dấu Trung tâm quản lý đât đai huyện Tuần Giáo
125 1731/UBND-VP 29/10/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
126 1710/UBND-VP 28/10/2019 Công văn khẩn trương chuẩn bị bội dung họp UBND tỉnh tháng 11 và các nội dung để trình HĐND huyện khóa XX tại kỳ họp thứ 10
127 1706/UBND-VP 28/10/2019 Công văn V/v: Chuyển đơn của công dân
128 1705/UBND-VP 25/10/2019 Công văn điều chỉnh kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
129 1698/UBND-VP 24/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
130 1687/UBND-VP 23/10/2019 Công văn V/v: Hỗ trợ kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc với Sở NN &PTNT
131 1665/UBND-VP 22/10/2019 Công văn Đôn đốc tham mưu xử lý đơn của công dân (lần 1)
132 1661/UBND-VP 21/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ( Lần 2)
133 1656/UBND-VP 21/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ lần 2
134 619/UBND-VP 14/10/2019 Công văn Đăng ký đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
135 1606/UBND-VP 11/10/2019 Công văn dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
136 1553/UBND-VP 03/10/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
137 1534/UBND-VP 30/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
138 1526/UBND-VP 27/09/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
139 1471/UBND-VP 20/09/2019 Công văn V/v: Đăng ký thông tin cá nhân đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri
140 1479/UBND-VP 20/09/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
141 1433/UBND-VP 16/09/2019 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019
142 1424/UBND-VP 13/09/2019 Công văn chuyển đơn của công dân
143 1421/UBND-VP 12/09/2019 Công văn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Điện Biên
144 1394/UBND-VP 09/09/2019 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9
145 1363/CTR - UBND 04/09/2019 Chương trình công tác tháng 9 năm 2019
146 1340/UBND-TCKH 29/08/2019 Công văn tham gia góp ý dự thảo kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững của tỉnh Điện Biên
147 1336/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 trên địa bàn huyện
148 1332/TB-UBND 29/08/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 8 năm 2019
149 1338/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
150 1337/UBND-VP 29/08/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
151 1334/UBND-VP 28/08/2019 Công văn V/v: báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2019
152 1291/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
153 1290/UBND-VP 21/08/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
154 1249/UBND-TTr 15/08/2019 Công văn V/v: Đôn đốc gửi báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
155 1240/UBND-VP 13/08/2019 Công văn triển khi Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ
156 28/BC-UBND 12/08/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2019
157 1196/UBND-CTR 06/08/2019 Chương trình công tác tháng 8 năm 2019
158 1140/TB-UBND 24/07/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về việc tháo gỡ những khó khăn, vưỡng mắc trong công tác giải quyết việc tranh chấp đất trên địa bàn huyện
159 1122/UBND-VP 22/07/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
160 1092/UBND-VP 17/07/2019 Công văn V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội
161 27/BC-BTCD 12/07/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 7 năm 2019 ( Từ 03/6/2019 đến 12/7/2019)
162 1071/UBND-VP 12/07/2019 Công văn V/v: thưc hiện việc giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh
163 1064/UBND-VP 11/07/2019 Công văn V/v: Phối hợp thực hiện tổ chức điều tra xã hội học về thực trạng " Tham nhũng vặt" trong lĩnh vực quản lý đất đai và xử lý vi phạm trật tự ATGT
164 1059/UBND-CA 11/07/2019 Công văn V/v: Tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng
165 1058/UBND-VP 11/07/2019 Công văn V/v: Triển khai thi hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
166 1007/UBND-TH 02/07/2019 Công văn V/v: Tham gia Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa XXII
167 1010/CTR-UBND 02/07/2019 Chương trình công tác tháng 7 năm 2019 UBND
168 985/UBND-VP 27/06/2019 Công văn V/v: đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
169 958/UBND-VP 24/06/2019 Công văn V/v: Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị
170 922/UBND-VP 17/06/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định nghì với lãnh đạo huyện
171 897/UBND-TH 11/06/2019 Công văn V/v: báo cáo kết quả thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện khóa XXII
172 895/UBND-VP 11/06/2019 Công văn V/v: tham mưu trả lời phỏng vấn phóng viên Đài truyền hình tỉnh
173 860/UBND-TB 07/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2019, giải pháp quản lý, phòng trừ sâu keo mùa thu
174 856/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm
việc với UBND xã Chiềng Đông về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu
năm 2019
175 855/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm
việc với UBND xã Nà Tòng về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu
năm 2019
176 854/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Mường Mùn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
177 852/UBND-TB 06/06/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất hợp đồng góp vốn trồng cây cao su trên địa bàn
178 5/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân xử lý đơn thu tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND
các xã thị trấn 6 tháng năm 2016
179 820/UBND-VP 03/06/2019 Công văn V/v: Tham mưu văn bản trả lời theo nội dung đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
180 802/UBND-VP 30/05/2019 Công văn V/v: Khẩn trương hoàn thành báo cáo tổng két 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 - NQ/TW của Bộ Chính trị
181 789/TB-UBND 28/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2019
182 744/UBND-VP 21/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ( lần 1)
183 757/UBND-VP 22/05/2019 Công văn V/v:Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013
184 740/UBND-VP 20/05/2019 Công văn V/v: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2019
185 739/UBND-VP 20/05/2019 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
186 738/UBND-VP 17/05/2019 Công văn Về việc Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất khung nội dung chương trình 135 giai đoạn 2021 - 2025
187 737/UBND-VP 17/05/2019 Công văn Về việc Tổng kết công tác Tổ chức các Ngày Lễ lớn của tỉnh Điện Biên năm 2019
188 726/UBND-TB 16/05/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương- phó chủ tịch UBND huyện sau đợt kiểm tra tình hình phát triển kinh tế- xã hội 4 tháng đầu năm 2019 tại các xã Mùn Chung, Chiềng Sinh, Mường Khong, Ta Ma, Phình Sáng Quài Tở, Pú Nhung, Thị trấn Tuần Giáo
189 705/UBND-VP 14/05/2019 Công văn V/v:Xây dựng báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn Giám sát của UBMTTQ huyện
190 700/TB-UBND 13/05/2019 Thông báo Về việc đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2 năm 2019
191 695/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX ( lần 1)
192 694/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
193 16/BC-UBND 10/05/2019 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 5 năm 2019 từ 12/4/2019-10/5/2019
194 689/UBND-VP 10/05/2019 Công văn V/v: Cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử nhận số liệu báo cáo
195 681/UBND-VP 09/05/2019 Công văn V/v: Rà soát điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
196 668/UBND-VP 09/05/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện Tuần Giáo
197 656/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã
Rạng Đông về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
198 655/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã
Quài Nưa về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
199 654/TB-VP 08/05/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Quài Cang về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019
200 647/UBND-VP 07/05/2019 Công văn triển khai thi hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
201 646/UBND-TNMT 07/05/2019 Công văn tham gia dự thảo báo cáo quá trình hoạt động khoáng sản chì kẽm Xá Nhè, xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
202 644/UBND-VP 07/05/2019 Công văn đề nghị thẩm định lại dự toán các gói thầu mua sắm thiết bị máy móc đồ dùng dạy học của phòng giáo dục và đào tạo
203 638/CTR - UBND 06/05/2019 Chương trình công tác tháng 5 năm 2019
204 611/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
205 610/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
206 612/UBND-VP 26/04/2019 Công văn lập danh sách tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên
207 611/UBND-VP 26/04/2019 Công văn Về việc phân công trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
208 599/UBND-VP 23/04/2019 Công văn tham gia góp u\ý với dự thảo quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý liến cử tri tỉnh Điện Biên
209 592/UBND-VP 22/04/2019 Công văn tham mưu văn bản triển khai cụ thể hóa nội dung trong kế hoạch số 59-KH/HU ngày 18/4/2019
210 575/CTR-UBND 18/04/2019 Chương trình làm việc của Đoàn giám sát của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
211 563/UBND-VP 17/04/2019 Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
212 565/UBND-VP 17/04/2019 Công văn Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng
213 564/UBND-VP 17/04/2019 Công văn chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh
214 10/BC-BTCD 12/04/2019 báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 4 năm 2019 (từ 11/3/2019-12/4/2019)
215 531/UBND-TP 11/04/2019 Công văn báo cáo tình hình triển khai sử dụng hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch dùng chung
216 508/CTR- UBND 08/04/2019 Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
217 503/UBND-TH 08/04/2019 Công văn V/v: Báo cáo giữa tháng
218 497/UBND-VP 07/04/2019 Công văn V/v: Giới thiệu Đoàn công tác khảo sát thực hiện Đề tài ý nghĩa và lịch sử hình thành một số địa danh trục đường Quốc lộ 6
219 491/UBND-VP 05/04/2019 Công văn V/v: Xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên
220 483/UBND-VP 04/04/2019 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thải Luật thi hành án hình sự ( sửa đổi)
221 469/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002
222 466/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/V Đôn đốc giải quyết đơn của công dân
223 464/UBND-VP 02/04/2019 Công văn V/v: Phối hợp thực hiện xây dựng báo cáo theo Kế hoạch 346/KH-SXD ngày 21/3/2019 của Sở Xây dựng
224 5/BC-VP 02/04/2019 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
225 4/BC-VP 01/04/2019 Báo cáo Về việc công khai chính sách pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của huyện
226 434/UBND-TTr 28/03/2019 Công văn V/v: Đôn đốc giửi báo cáo về minh bạch tài sản năm 2018
227 382/UBND-TCKH 22/03/2019 Công văn V/v: Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018
228 380/UBND-NN 22/03/2019 Công văn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
229 378/UBND-VP 22/03/2019 Công văn V/v: Đăng ký tham gia hội nghị tập huấn an toàn, an ninh thông tin
230 376/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Theo dõi bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
231 375/UBND-VP 21/03/2019 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo
232 325/UBND-VP 13/03/2019 Công văn V/v:Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực NN &PTNT
233 319/UBND-TTr 13/03/2019 Công văn V/v: Đôn đốc gửi kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
234 3/BC-BTCD 13/03/2019 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 03 năm 2019 ( từ ngày 14/02/2019 đến ngày 11-3 - 2019) ( Gửi BTCD tỉnh)
235 293/UBND-TB 07/03/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Tuần Giáo
236 275/CTR-UBND 05/03/2019 Chương trình công tác tháng 3/2019
237 256/UBND-VP 28/02/2019 Công văn V/v: Tham gia Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh
238 239/UBND-VP 26/02/2019 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND và TAND tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự năm 2018
239 214/UBND-VP 21/02/2019 Công văn tham mưu kế hoạch tổ chức kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh 28/6/1909-28/6/2019, 70 năm thành lập đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019 ) và 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)
240 2/BC-UBND 15/02/2019 Báo cáo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 02 năm 2019 ( từ ngày 11/01/2019-14/02/2019)
241 171/CTR-UBND 12/02/2019 Công văn chương trình công tác tháng 02/2019
242 165/UBND-BCHQS 12/02/2019 Công văn huy động học sinh các trường THPT phục vụ lễ giao nhận quân năm 2019
243 52/UBND-CA 11/01/2019 Công văn đôn đốc gửi báo cáo
244 38/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy
245 32/UBND-VP 08/01/2019 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
246 21/UBND-VP 05/01/2019 Công văn xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế trong kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
247 10/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
248 5/UBND-VP 03/01/2019 Công văn chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019
249 4/CTR-UBND 03/01/2019 Chương trình công tác tháng 01/2019 lãnh đạo UBND huyện
250 1848/UBND-VP 20/12/2018 Công văn thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
251 1835/UBND-VP 18/12/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
252 1832/UBND-VHTT 17/12/2018 Công văn
253 361/HĐND-VP 17/12/2018 Công văn tham mưu trả lời kiến nghị của công dân
254 12/BC-BTCD 12/12/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 12 năm 2018 ( từ 12/11/2018 - 12/12/2018)
255 1774/UBND-VP 10/12/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
256 1736/BC-UBND 05/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai liên thông gửi nhận văn bản từ UBND huyện đến UBND các xã, thị trấn
257 1735/UBND-TP 05/12/2018 Công văn V/v: báo cáo kết quả đạt chuẩn của UBND cấp xã
258 1728/CTR-UBND 04/12/2018 Chương trình công tác tháng 12 năm 2018
259 1739/UBND-VP 05/12/2018 Công văn triển khai thực hiện thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ
260 1717/UBND-VP 30/11/2018 Công văn lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào kế hoạch rà soát, đánh gái thủ tục hành chính năm 2019
261 1715/UBND-TCD 30/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết đơn kiến nghị của công dân
262 1703/UBND-VP 27/11/2018 Công văn V/v: Giải quyết văn bản đề nghị của công dân
263 1697/UBND-TCD 26/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
264 1695/UBND-VP 26/11/2018 Công văn ham mưu xử giải quyết đơn của công dân
265 1693/UBND-VP 26/11/2018 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
266 1682/UBND-VP 23/11/2018 Công văn V/v: Kiểm tra, rà soát việc cải tạo mặt bằng sau cấp phép
267 1659/UBND-VP 20/11/2018 V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo UBND huyện
268 1629/UBND-TH 14/11/2018 Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XX
269 11/BC-UBND 13/11/2018 Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2018 ( từ 11/10/2018 đến 12/11/2018)
270 1602/UBND-VP 08/11/2018 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
271 1596/UBND-VP 07/11/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân ( Lần 2)
272 1560/CTR-UBND 05/11/2018 Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
273 1554/KH-UBND 01/11/2018 Kế hoạch công tác của Lãnh đạo UBND huyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn
274 1553/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: báo cáo làm rõ việc hợp đồng khuyến nông viên cấp xã
275 1551/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
276 1524/UBND-VP 29/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( Lần 3)
277 1516/TB-UBND 24/10/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội và các dự án, chính sách giảm nghèo trong 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
278 1511/UBND-VP 24/10/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
279 1510/CTR-UBND 24/10/2018 Chương trình Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
280 10/BC-UBND 11/10/2018 BC công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ 11/9/2018-11/10/2018
281 1449/UBND-VP 09/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu văn bản quản lý đất đai trên địa bàn huyện ( lần 2)
282 1421/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Xử lý đơn của công dân
283 1419/UBND-VP 05/10/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn của công dân
284 1407/CTR-UBND 03/10/2018 Chương trình công tác tháng 10/2018 UBND huyện
285 287/CTR-UBND 03/10/2018 Chương trình công tác tháng 10/2018 HĐND huyện
286 1371/UBND-VP 27/09/2018 V/v: Phối hợp giải quyết theo đề nghị của UBND xã Mường Thín
287 1370/UBND-VP 27/09/2018 V/v: Đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn năm 2018
288 1369/UBND-VP 27/09/2018 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân
289 1365/UBND-VP 27/09/2018 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
290 1323/UBND-VP 19/09/2018 xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
291 1299/UBND-TCD 17/09/2018 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Khỏ
292 1293/CTR-UBND 14/09/2018 Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh tại huyện Tuần Giáo
293 1287/UBND-VP 13/09/2018 Báo cáo báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân
294 1279/UBND-TN&MT 12/09/2018 Công văn giải quyết việc lấn chiếm đất trên địa bàn xã Tỏa Tình
295 1273/UBND-VP 12/09/2018 Công văn tham mưu phương án di chuyển các hộ nằm trong khu vực sạt lở cao tại bản Nà Tòng, xã Nà Tòng
296 9/BC-UBND 12/09/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của UBND huyện từ ngày 10/8/2018 đến ngày 10/8/2018
297 1265/UBND-VP 11/09/2018 Công văn Khẩn chương thực hiện chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững
298 1262/UBND-VP 11/09/2018 Công văn Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 2334/UBND-KTN
299 1250/UBND-TCD 07/09/2018 Công văn V/v chuyển đơn của công dân Lò Văn Khỏ
300 1241/CTR-UBND 06/09/2018 Chương trình công tác tháng 9/2018
301 1240/UBND-VP 06/09/2018 Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
302 1211/KH-UBND 28/08/2018 Kế hoạch khai giảng các đơn vị trường trên địa trên địa bàn huyện năm học 2018-2019của ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện Tuần Giáo
303 1172/UBND-VP 21/08/2018 Công văn cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lệ 6
304 1130/UBND-TP 10/08/2018 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
305 8/BC-BTCD 09/08/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ,phản ánh của UBND huyện từ ngày 12/7/2018 đến ngày 10/8/2018
306 1126/UBND-VP 09/08/2018 Công văn Về việc cung cấp hồ sơ nhận tiền GPMB quốc lộ 6
307 1107/UBND-VP 08/08/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
308 1100/UBND-VP 06/08/2018 Công văn V/v: rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện
309 266/CTR-HĐND 06/08/2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018
310 1076/TB-UBND 31/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 7 năm 2018
311 1040/TB-UBND 24/07/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo
312 69/GM-UBND 24/07/2018 Giấy mời Họp Thành viên UBND huyện tháng 7
313 68/GM-UBND 24/07/2018 Giấy mời V/v: Kiểm tra hoạt động xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
314 987/UBND-VP 13/07/2018 Công văn V/v: Tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
315 971/UBND-VP 12/07/2018 Công văn báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA quý II năm 2018
316 7/BC-BTCD 12/07/2018 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/6/2018 đến ngày 12/7/2018
317 251/CTR-UBND 09/07/2018 Chương trình công tác tháng 7/2018
318 946/CTR-UBND 06/07/2018 Chương trình công tác tháng 7/2018
319 940/UBND-VP 04/07/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
320 914/UBND-VP 29/06/2018 Công văn làm rõ trách nhiệm trong việc đầu tư xây dựng công trình Trung học cơ sở xã Chiềng Dông
321 898/UBND-VP 27/06/2018 Công văn Về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( lần 2)
322 896/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đăng ký làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
323 895/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
324 894/UBND-VP 27/06/2018 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
325 892/UBND-VP 26/06/2018 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản
326 884/UBND-TH 25/06/2018 Công văn V/v: Xác minh, tham mưu trả lời những kiến nghị theo Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ huyện
327 871/UBND-VP 22/06/2018 Công văn V/v: Góp ý dự thảo Đề án " Xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị thành phố thuộc tỉnh Điện Biên"
328 53/GM-UBND 22/06/2018 Giấy mời thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung tố cáo
329 839/UBND-VP 15/06/2018 Công văn V/v: Yêu cầu tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
330 825/UBND-VP 14/06/2018 Công văn V/v: Tham mưu báo cáo thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2017
331 808/UBND-VP 11/06/2018 Công văn V/v: Gửi văn bản để thực hiện công tác thẩm tra
332 47/GM-UBND 08/06/2018 Giấy mời V/v: Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nguồn vốn sự nghiệp: Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, CT MTQG xây dựng NTM, CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018
333 771/CTR-UBND 06/06/2018 Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND
334 229/CTR-HĐND 06/06/2018 Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
335 765/UBND-VP 04/06/2018 Công văn tham mưu cho UBND huyện cho ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
336 46/GM-UBND 04/06/2018 Giấy mời thuê đơn vị tư vấn khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng
337 728/UBND-VP 28/05/2018 Công văn xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết theo văn bản số 1373/KH-UBND tỉnh Điện Biên
338 43/GM-UBND 28/05/2018 Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 5
339 708/BC-UBND 23/05/2018 Báo cáo Về việc giải quyết đơn đề nghị của công dân
340 703/UBND-VP 23/05/2018 Công văn kế hoạch làm việc với đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh Điện Biên
341 39/GM-UBND 22/05/2018 Giấy mời hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
342 689/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc thực hiện gửi báo cáo công tá tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại các cơ quan đơn vị, UBND các xã thị trấn
343 688/UBND-VP 21/05/2018 Công văn đôn đốc gửi bộ thủ tục hành chính tin bài đăng tải trên cổng thôn tin điện tử của huyện lần 2
344 680/UBND-VP 18/05/2018 Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6-HĐND khóa XX
345 667/UBND-VP 15/05/2018 V/v: Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên
346 656/TB-UBND 14/05/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Mùn Chung huyện Tuần Giáo
347 655/UBND-VP 14/05/2018 Công văn tham mưu nội dung báo cáo theo kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ
348 5/BC-UBND 11/05/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị phản ảnh của UBND huyện từ ngày 12/4/2018 đến ngày 11/5/2018
349 635/UBND-VP 09/05/2018 Công văn Về việc tham mưu xử lý đơn của công dân
350 630/UBND-VP 08/05/2018 Công văn V/v: tham mưu trả lời đơn đề nghị của công dân
351 624/CTr-UND 08/05/2018 chương trình công tác tháng 5/2018
352 603/UBND-VP 04/05/2018 Công văn Về việc xây dựng báo cáo tổng kết các vụ tranh chấp, khiếu kiện
353 583/UBND-TB 26/04/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 4 năm 2018
354 531/UBND-VP 17/04/2018 Công văn tham mưu cho UBND huyện cho ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
355 30/GM-UBND 17/04/2018 Giấy mời họp với giám sát hoạt động của đoàn thanh tra
356 4/BC-BTCD 12/04/2018 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND huyện từ ngày 07/03/2018-12/4/2018
357 496/UBND-VP 10/04/2018 Công văn xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
358 27/GM-UBND 10/04/2018 Giấy mời dự họp với đoàn giám sát của HĐND tỉnh
359 476/UBND-VP 09/04/2018 Công văn báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020
360 450/CTR-UBND 04/04/2018 Chương trình công tác tháng 4 /2018
361 438/UBND-VP 02/04/2018 Công văn thực hiện kết luận của đồng chí Vũ Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với thị trấn Tuần Giáo và xã Quài Tở về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tuần Giáo
362 429/CV-UBND 30/03/2018 Công văn cung cấp hồ sơ GPMB Quốc lộ 6 năm 2005
363 428/CV-UBND 30/03/2018 tham mưu cho UBND huyện ý kiến theo đề nghị của Tòa án nhân dân huyện
364 413/UBND-VP 27/03/2018 tham mưu xây dựng kế hoạch hành động của UBND huyện
365 385/TB-UBND 22/03/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Lò Văn Cương- phó chủ tịch UBNB huyện Tuần Giáo tại cuộc họp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ và TĐC một số dự án trên đị bàn huyện Tuần Giáo
366 322/UBND-VP 15/03/2018 tham mưu xây dựng báo cáo
367 291/CTR-UBND 13/03/2018 Chương trình công tác tháng 3 năm 2018
368 244/CV-UBND 02/03/2018 V/v: Xây dựng báo cáo Quý I năm 2018
369 222/UBND-VP 27/02/2018 huy động học sinh các trường THPT phục vụ Lễ giao nhận quân năm 2018
370 169/CTR-UBND 06/02/2018 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018
371 88/UBND-VP 22/01/2018 đảm bảo giải ngân chi ngân sách nhà nước năm 2017 lần 4
372 26/UBND-VP 08/01/2018 Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với lĩnh vực tài chính ( Sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV)
373 18/CTR-UBND 04/01/2018 Chương trình công tác tháng 01/2018
374 5/UBND-VP 03/01/2018 V/v: Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018
375 1830/UBND-VP 27/12/2017 Về việc đảm bảo giải ngân, chi NSNN năm 2017 ( Lần 3)
376 1814/UBND-VP 25/12/2017 đảm bảo giải ngân chi ngân sách nhà nước năm 2017 lần 2
377 1764/UBND-VP 13/12/2017 không thụ lý đơn đề nghị của ông Trần Trọng Nhiệm xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo
378 1763/UBND-VP 13/12/2017 V/v: tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
379 1609/UBND-VH 14/11/2017 thẩm định kết quả xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2017
380 1573/UBND-NV 07/11/2017 Tham gia ý kiến về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Tuần Giáo
381 1558/TB-UBND 02/11/2017 Kết luận của đồng chí Lò Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo tại cuộc họp về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Tỏa Tình
382 1556/UBND-VP 01/11/2017 V/v: Tăng cường công tác bảo vệ rừng và cấp phép khai thác rừng trồng sản xuất tại xã Chiềng SInh
Tìm kiếm văn bản
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay11,832
  • Tháng hiện tại444,512
  • Tổng lượt truy cập10,453,729
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây