Chào mừng ĐH Đảng các cấp

Tuần Giáo chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ

Chủ nhật - 27/12/2020 16:44 67 0
ĐBP - Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo luôn chú trọng đổi mới, từng bước chuẩn hóa, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Cán bộ xã Pú Nhung tuyên truyền vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Sầm Phúc

Qua giới thiệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo, chúng tôi về xã Quài Tở, một trong những xã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong tổng số 21 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thì có 9 CBCCVC có trình độ đại học; 3 cao đẳng; 16/21 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị... Bà Bạc Thị Thúy, Bí thư Ðảng ủy xã Quài Tở cho biết: Ðể nâng cao hiệu quả công việc, năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCCVC; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hàng năm Ðảng ủy xã tổ chức rà soát, đánh giá phân loại CBCCVC, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) để đảm bảo chủ động nguồn bố trí, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp sử dụng đúng chuyên môn. Năm qua Ðảng ủy xã đã cử 1 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị và tạo điều kiện cho 4 cán bộ học nâng cao chuẩn hóa bằng cấp theo quy định. Ðặc biệt, công tác quy hoạch, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phụ trách được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã thực hiện công minh, chặt chẽ, theo đúng hướng dẫn trước khi trình Huyện ủy phê duyệt.

Xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Ðảng bộ huyện chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Duy Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện khóa XXII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCCVC theo từng giai đoạn và từng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Ðặc biệt, huyện Tuần Giáo đã và đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Trong năm 2020, huyện Tuần Giáo đã cử 3 CBCCVC đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 96 CBCCVC đào tạo trung cấp lý luận chính trị; đào tạo về chuyên môn cho 34 lượt CBCCVC (đào tạo trình độ đại học 29 đồng chí, trình độ thạc sĩ 5 đồng chí); bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Ðảng cho cấp ủy viên cấp cơ sở 109 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 285 đồng chí... Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ CBCCVC đã được trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức; đồng thời rèn luyện đạo đức, thái độ thực hiện công vụ góp phần nâng cao năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc. Ðến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng, phó phòng, ban, ngành huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên; 97% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và 100% có trình độ lý luận trính trị trung cấp trở lên.

Ðể nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho CBCCVC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, theo ông Nguyễn Duy Lâm: Huyện Tuần Giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm cơ cấu, đạt tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS theo quy định. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ theo phân cấp quản lý; thực hiện có hiệu quả công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách, tập thể quyết định. Ðồng thời, đối với các cấp ủy, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo trong công tác khảo sát nắm chắc nhu cầu học tập, các chuyên ngành cần đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC; công tác xét, cử cán bộ, công chức đi học cần được lựa chọn thận trọng, khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn quy định; chiêu sinh, thẩm định phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình... Từ đó, góp phần tạo sự đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Sầm Phúc
Nguồn: http://baodienbienphu.info.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

59/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

lượt xem: 23 | lượt tải:13

60/UBND-TP

Công văn Về việc triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

lượt xem: 19 | lượt tải:11

185/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:7

15/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:15

58/UBND-YT

Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước, trong và sau tết nguyên đán 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:2

18/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

lượt xem: 54 | lượt tải:49

19/BC-UBND

báo cáo công tác tuyên truyền CCHC năm 2020

lượt xem: 32 | lượt tải:23

20/BC-UBND

Báo cáo Danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 36 | lượt tải:26

56/UBND-VP

Triển khai Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 15 | lượt tải:13

57/UBND-LĐTBXH

Công văn tuyển lao động và học nghề

lượt xem: 27 | lượt tải:20

183/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành

lượt xem: 21 | lượt tải:21

13/KH-CTĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu, năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:9

14/KH-UBND

Kế hoạch Đào tạo nghề nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 38 | lượt tải:31

15/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020, KH năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:20

16/BC-UBND

Báo cáo Thống kê cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bầu cử

lượt xem: 29 | lượt tải:25

17/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

lượt xem: 63 | lượt tải:34

51/UBND-VP

Công văn Tham mưu giái quyết đơn khiếu nại của công dân

lượt xem: 35 | lượt tải:20

53/UBND-VP

Công văn Đôn đốc báo cáo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020

lượt xem: 29 | lượt tải:18

54/UBND-VP

Công văn Trả lời đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 32 | lượt tải:13

177/QĐ-UBND

Quyết định Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:12

7/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13

lượt xem: 9 | lượt tải:3

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 21 | lượt tải:9

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 33 | lượt tải:25

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 22 | lượt tải:14

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 19 | lượt tải:7

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:23

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 23 | lượt tải:12

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 25 | lượt tải:13

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 18 | lượt tải:6

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 23 | lượt tải:6

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:7

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 23 | lượt tải:7

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 24 | lượt tải:6

91/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 25 | lượt tải:7

148/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 22 | lượt tải:19

149/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:13

90/BC-BKTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 23 | lượt tải:10

89/BC-BKTXH

Báo cáo Về việc bổ sung kinh phí năm 2020 cho Phòng Lao động-TBXH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021

lượt xem: 25 | lượt tải:6

87/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư

lượt xem: 27 | lượt tải:12

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 34 | lượt tải:13

31/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:16

86/BC-BKTXH

Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, từ nguồn thu cấp sử dụng đất chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 và nguồn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

lượt xem: 32 | lượt tải:10

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 28 | lượt tải:6

30/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 39 | lượt tải:13

33/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập viên

lượt xem: 39 | lượt tải:16

6/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 01 năm 2021

lượt xem: 22 | lượt tải:24

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 18 | lượt tải:14

3/BCĐXDCQTSVM-GM

Giấy mời Họp BCĐ xây dựng củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

lượt xem: 23 | lượt tải:14

2/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:19

1/GM-UBND

Giấy mời về việc Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021.của Sở Nông nghiệp & PTNT

lượt xem: 24 | lượt tải:20

129/GM-UBND

Giấy mời tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

lượt xem: 32 | lượt tải:19

128/GM-KTH

Giấy mời họp bình xét thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021 khối thi đua Tổng hợp

lượt xem: 25 | lượt tải:26

127/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

lượt xem: 47 | lượt tải:78

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX (Kèm đầy đủ tài liệu)

lượt xem: 61 | lượt tải:417

125/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020"

lượt xem: 38 | lượt tải:35
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay10,043
  • Tháng hiện tại269,015
  • Tổng lượt truy cập6,730,489
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây