Phát biểu của đồng chí bí thư Huyện ủy Giàng Trùng Lầu tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

Thứ sáu - 22/12/2017 13:51
Bài phát biểu của đồng chí Giàng Trùng Lầu, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo (Tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, ngày 19/12/2017).
(Đại biểu HĐND huyện làm lễ chào cờ trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, ngày 19/12/2017)

Kínhthưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

Tham dự kỳ họp HĐND huyện hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới 2018 sắp đến, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy xin gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng!

Kính thưa các vị đại biểu!

Qua nghe các báo cáo, chương trình hoạt động và thông báo tại kỳ họp, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung đã trình bày. Các nội dung trên đã được chuẩn bị kỹ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong việc chuẩn bị cho kỳ họp.

Năm 2017, trong điều kiện nền kinh tế đất nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động bất lợi đến quá trình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện đã từng bước vượt qua các khó khăn, trở ngại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng cơ bản đạt so với kế hoạch. Công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông, khuyến ngư và phát triển nông thôn được quan tâm. Công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, khoanh nuôi, tái sinh rừng được chú trọng.Tổ chức thành công đấu giá quyền sử dụng đất tại 04 địa điểm thuộc thị trấn Tuần Giáo. Chủ động giải quyết và phối hợp giải quyết các tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện. Thị trấn Tuần Giáo được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại V. Quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn đảm bảo đúng luật, đáp ứng được nhu cầu chi tiêu ngân sách huyện theo kế hoạch đề ra. Thương mại, dịch vụ được duy trì, cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động sản xuất của nhân dân. Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng trên địa bàn đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh. Kho bạc Nhà nước quản lý thu chi NSNN trên địa bàn huyện đảm bảo đúng luật.

Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; hoàn thành các chỉ tiêu dạy và học. Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo và từng bước được cải thiện; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không để dịch lớn xảy ra. Các phong trào văn hóa thể thao phát triển khá, công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, phục vụ các ngày lễ lớn của huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm còn 48,9%. Công tác đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vi phạm, tội phạm được kiềm chế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp làm việc. Tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện khóa XX. Phối hợp tổ chức tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND. Tổ chức các cuộc giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện có hiệu quả.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, quản lý điều hành của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn; tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và HĐND huyện. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Khắc phục hậu quả mưa lũ; xử lý các vi phạm về đất đai...

Đây là những kết quả rất quan trọng mà huyện đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Để đạt được những kết quả nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những cố gắng và đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa đó của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc huyện đã đạt được trong năm 2017.

Kính thưa các vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, thách thức, những mặt còn hạn chế, như: Một số chỉ tiêu trong sản xuất nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch giao. Tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất vẫn diễn ra. Việc cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác GPMB còn chậm. Tình trạng cố ý hủy hoại rừng, vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng có chiều hướng gia tăng. Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm. Công tác xoá đói, giảm nghèo thực hiện chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn thư nặc danh, vượt cấp vẫn xảy ra. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, chế độ chấp hành báo cáo có lúc, có nơi chưa nghiêm túc; có nhiều cán bộ chủ chốt cấp xã bị xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có nội dung chưa chặt chẽ; trong chỉ đạo, điều hành ở một số xã, ngành còn thiếu quyết liệt, sâu sát. Chất lượng một số cán bộ, công chức cấp xã và một số phòng ban chuyên môn còn hạn chế. Triển khai thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Những hạn chế, yếu kém trên có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân. Vì vậy tôi đề nghị HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thông qua thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn để đánh giá đúng những mặt đã làm được; làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém; tập trung bàn, tìm ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2018, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Về các nhiệm vụ và giải pháp, tôi cơ bản nhất trí như trong các báo cáo đã nêu, tôi không nêu thêm nhiệm vụ và giải pháp nữa. Đề nghị các vị đại biểu sẽ tập trung thảo luận, bàn thêm về các nhiệm vụ và giải pháp trong phần tiếp theo của kỳ họp.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tại kỳ họp này và thời gian tới, tôi đề nghị:

Một là: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” trong toàn huyện.

Hai là: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND huyện, UBMTTQ, các vị đại biểu HĐND các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong việc quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, giữ ổn định quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chung của toàn huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ba là: Các vị đại biểu HĐND huyện cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả các kỳ họp HĐND huyện, động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện cũng như các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bốn là: Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp HĐND, nhất là việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Các đại biểu HĐND cần phát huy tối đa quyền chất vấn của mình tại các kỳ họp HĐND; tăng cường giám sát chặt chẽ sau chất vấn. Đối với cơ quan trả lời chất vấn, cần phải giải trình cụ thể, rõ ràng, đúng, trúng trọng tâm, công khai, minh bạch, đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề được chất vấn. Có làm được như vậy thì các tồn tại, yếu kém, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc mới được giải quyết triệt để; các nhiệm vụ năm 2018 mới đạt được triển khai thực hiện thắng lợi.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tôi tin tưởng rằng, với thành công của kỳ họp lần này và sự đoàn kết, nhất trí của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các cơ quan ban ngành, đoàn thể; sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, xin chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp HĐND huyện thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây