Chào mừng ĐH Đảng các cấp

VPUB: HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp huyện - xã

Thứ tư - 26/09/2018 07:22 1.487 0
Sáng ngày 25/9/2018, HĐND huyện Tuần Giáo tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với chủ đề "“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp và giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật”.
DSC02720
Toàn cảnh hội nghị

   Dự hội nghị có đồng chí Giàng Trùng Lầu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Hùng - Phó BT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo chuyên viên văn phòng HĐND-UBND huyện;  lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban HĐND, chủ tịch UBND, đại diện MTTQ, công chức tài chính, văn phòng thống kê các xã, thị trấn.

   Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 cho thấy: Việc tổ chức Kỳ họp của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện đúng luật, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung quan trọng của địa phương. Các nghị quyết do HĐND các cấp thông qua đã thể chế hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, làm cơ sở quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội ở từng cơ sở và của toàn huyện. Để đạt được những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đại biểu dân cử, của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Uỷ ban MTTQ các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp ở địa phương. Đặc biệt, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân các cấp luôn quan tâm tìm biện pháp cải tiến, đổi mới trên cơ sở quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện và một số xã trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; hình thức giám sát, phương thức giám sát từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, qua đó góp thêm các biện pháp quan trọng để giúp cho chính quyền các cấp triển khai phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương sát với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

image003
(Đồng chí Lò Văn Cương- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị)

   Tại hội nghị các đại biểu đã nghe 10 báo cáo tham luận của UBND huyện, UBMTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tập trung vào các nội dung như: Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQ huyện trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND huyện; Nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND; Nâng cao chất lượng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết... Các ý kiến trao đổi tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức kỳ họp HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời cũng chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động tại địa phương, cơ sở…

image005
(Đồng chí Lê Văn Hùng - Phó BT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị)

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện nói chung, công tác tổ chức kỳ họp HĐND nói riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của HĐND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật tại cơ sở. Đồng chí  đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

   Thứ nhất: HĐND các cấp tiếp tục nghiêm túc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật ban hành Văn bản QPPL và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của HĐND, trong đó có các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp.

   Thứ hai, Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trong thời gian tới cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn nội dung cần trao đổi, phản ánh giữa cử tri với đại biểu HĐND; đại biểu HĐND cần phải nâng cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách phục vụ cho hoạt động tiếp xúc cử tri, gợi ý các nội dung để cử tri phát biểu; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri gửi các cấp, các ngành giải quyết; tích cực theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, khi cần thiết tiến hành chất vấn việc giải quyết kiến nghị tại kỳ họp HĐND. Nêu cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc nắm vững các lĩnh vực đã được cử tri kiến nghị và được cơ quan có thẩm quyền trả lời, để kịp thời giải thích cho cử tri khi được cử tri nêu lại trong những lần TXCT sau.

   Thứ ba, trong tổ chức kỳ họp của HĐND: Trước hết, phải tổ chức họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, các Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ để thống nhất thời gian và phân công chuẩn bị kỳ họp đảm bảo thời gian theo luật định. Cần phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đại biểu HĐND trong quá trình tổ chức các kỳ họp; trong đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phải đề cao trách nhiệm khi dự các phiên họp của UBND, phối hợp tốt trong quá trình thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng theo quy định của pháp luật; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND cần nêu cao tính phản biện, nội dung thẩm tra phải ngắn gọn, thể hiện rõ quan điểm của Ban về những vấn đề nhất trí, những vấn đề cần phải giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; các số liệu đưa ra trong báo cáo thẩm tra phải chuẩn xác, thuyết phục làm căn cứ cho đại biểu HĐND xem xét, quyết định; Trong hoạt động thảo luận và chất vấn tại kỳ họp: phải phát huy hơn nữa trách nhiệm và quyền của đại biểu HĐND trong thảo luận và chất vấn; cần chủ động nghiên cứu, xem xét, tích cực tham gia thảo luận; lựa chọn vấn đề chất vấn, nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và dư luận quan tâm để chất vấn tại kỳ họp HĐND; Trong điều hành kỳ họp: Chủ tọa điều hành chương trình đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Chủ tọa cần định hướng, hướng dẫn, gợi ý, nêu vấn đề hướng đại biểu thảo luận, chất vấn đúng trọng tâm, không trùng lặp; điều hành người trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề mà cử tri, đại biểu nêu, không trả lời chung chung, né tránh, bao biện; bố trí thời gian hợp lý cho các đại biểu thảo luận, chất vấn và thời gian để UBND, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung giải trình. Kết thúc các phiên họp, nhất là phiên thảo luận, chất vấn phải kết luận nội dung. Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND được phân công trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp về những nội dung cụ thể phải được lập thành văn bản, gửi cho đại biểu; xác định đây là tài liệu chính thức của kỳ họp HĐND và UBND chịu trách nhiệm về nội dung giải trình đó. Thường trực HĐND phân công trách nhiệm cho các Ban HĐND theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND, các ngành trong việc thực hiện giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND và sau kỳ họp HĐND. Sau các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND chỉ đạo Văn phòng hoàn chỉnh các nghị quyết, biên bản kỳ họp và gửi tới các cơ quan theo Luật định. Tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri để phổ biến, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND để đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp và xác định các giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp tiếp theo.

   Thứ tư, trong hoạt động giám sát: Thường trực HĐND, các ban HĐND, nhất là cấp xã phải tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát và tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND. Đặc biệt là Thường trực HĐND cấp xã phải tổ chức các hoạt động giám sát (giám sát thường xuyên hoặc giám sát chuyên đề) ít nhất 01 năm, thực hiện việc giám sát chuyên đề 02 lần. Phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương; có định hướng cụ thể về nội dung, phạm vi, đối tượng, thành phần, hình thức và thời gian tổ chức giám sát chuyên đề hoặc giám sát thường xuyên phù hợp. Đối với hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thường trực HĐND ban hành kế hoạch giám sát, trong đó phân công cụ thể từng Ban HĐND theo lĩnh vực phụ trách để giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND phải quy định rõ thời gian các Ban HĐND báo cáo kết quả giám sát; sau khi có kết quả giám sát, Thường HĐND xem xét, kết luận các nội dung có liên quan để đôn đốc các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong xử lý các ý kiến, kiến nghị để tạo thuận lợi trong hoạt động giám sát cũng như nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết.

   Thứ năm, trong hoạt động phối hợp: Thường trực HĐND và Uỷ ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động TXCT và các hoạt động khác theo quy định. Phối hợp với UBND các cấp trong việc xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND: HĐND các cấp phải căn cứ các quy định của pháp luật; căn cứ vào Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các quy định có liên quan. Đặc biệt cần nghiên cứu, vận dụng linh hoạt việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND theo tinh thần tại văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB, ngày 19/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

   Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã là dịp để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu qủa hoạt động của HĐND các cấp, nhất là trong công tác tổ chức các kỳ họp và giám sát của HĐND theo quy định của pháp luật./.

 

                                                                     VPUB

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

18/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

lượt xem: 42 | lượt tải:42

19/BC-UBND

báo cáo công tác tuyên truyền CCHC năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:17

20/BC-UBND

Báo cáo Danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 21 | lượt tải:17

56/UBND-VP

Triển khai Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 11 | lượt tải:10

57/UBND-LĐTBXH

Công văn tuyển lao động và học nghề

lượt xem: 19 | lượt tải:16

183/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành

lượt xem: 14 | lượt tải:17

13/KH-CTĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu, năm 2021

lượt xem: 18 | lượt tải:7

14/KH-UBND

Kế hoạch Đào tạo nghề nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 30 | lượt tải:22

15/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020, KH năm 2021

lượt xem: 28 | lượt tải:17

16/BC-UBND

Báo cáo Thống kê cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bầu cử

lượt xem: 24 | lượt tải:19

17/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

lượt xem: 43 | lượt tải:21

51/UBND-VP

Công văn Tham mưu giái quyết đơn khiếu nại của công dân

lượt xem: 24 | lượt tải:14

53/UBND-VP

Công văn Đôn đốc báo cáo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:13

54/UBND-VP

Công văn Trả lời đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 28 | lượt tải:11

177/QĐ-UBND

Quyết định Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020

lượt xem: 15 | lượt tải:11

14/BC-UBND

Báo cáo thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 16 | lượt tải:8

45/UBND-YT

Kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 18 | lượt tải:8

48/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền,rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

lượt xem: 18 | lượt tải:23

49/UBND-NV

Công văn Xin chủ trương Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 24 | lượt tải:18

176/QĐ-UBND

Quyết định Công nhận Chủ tịch Hội đồng trường các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông dân tôc bán trú nhiệm kì 2020-2025

lượt xem: 15 | lượt tải:11

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 16 | lượt tải:8

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 29 | lượt tải:25

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 18 | lượt tải:13

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 17 | lượt tải:7

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:21

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:12

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 22 | lượt tải:12

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 16 | lượt tải:6

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 21 | lượt tải:5

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 18 | lượt tải:7

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 22 | lượt tải:7

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 23 | lượt tải:6

91/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 23 | lượt tải:7

148/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:19

149/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 18 | lượt tải:13

90/BC-BKTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 21 | lượt tải:10

89/BC-BKTXH

Báo cáo Về việc bổ sung kinh phí năm 2020 cho Phòng Lao động-TBXH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021

lượt xem: 24 | lượt tải:6

87/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư

lượt xem: 25 | lượt tải:12

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 32 | lượt tải:13

31/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021

lượt xem: 35 | lượt tải:16

86/BC-BKTXH

Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, từ nguồn thu cấp sử dụng đất chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 và nguồn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

lượt xem: 28 | lượt tải:10

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 26 | lượt tải:6

30/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 37 | lượt tải:13

33/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập viên

lượt xem: 36 | lượt tải:16

145/HĐND-VP

Công văn đồng ý kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 35 | lượt tải:15

6/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 01 năm 2021

lượt xem: 17 | lượt tải:18

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 15 | lượt tải:14

3/BCĐXDCQTSVM-GM

Giấy mời Họp BCĐ xây dựng củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

lượt xem: 19 | lượt tải:13

2/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

lượt xem: 19 | lượt tải:18

1/GM-UBND

Giấy mời về việc Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021.của Sở Nông nghiệp & PTNT

lượt xem: 23 | lượt tải:20

129/GM-UBND

Giấy mời tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

lượt xem: 30 | lượt tải:19

128/GM-KTH

Giấy mời họp bình xét thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021 khối thi đua Tổng hợp

lượt xem: 23 | lượt tải:24

127/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

lượt xem: 44 | lượt tải:77

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX (Kèm đầy đủ tài liệu)

lượt xem: 60 | lượt tải:390

125/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020"

lượt xem: 37 | lượt tải:35
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay10,683
  • Tháng hiện tại219,958
  • Tổng lượt truy cập6,681,432
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây