Chào xuân

Tuần Giáo đưa nông nghiệp từng bước phát triển

Thứ tư - 04/11/2020 22:47 185 0
ĐBP - Là huyện cửa ngõ của tỉnh, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Tuần Giáo đã phát huy thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cây mắc ca tại Tuần Giáo sinh trưởng và phát triển tốt - Ảnh: NVB
Cây mắc ca tại Tuần Giáo sinh trưởng và phát triển tốt - Ảnh: NVB

Ðược sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, huyện Tuần Giáo đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, các chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới... tạo động lực thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng và phát triển. Ðặc biệt là công tác chỉ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn thấp, chưa đồng bộ; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; nguồn lực cho đầu tư phát triển còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản còn chậm, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn sản phẩm nông nghiệp còn ở dạng thô, chưa có thương hiệu nên sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản còn thấp.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Tuần Giáo đã chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế (lúa gạo, ngô, cao su, cà phê, cây lấy gỗ, chăn nuôi đại gia súc); áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây, con; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp có chuyển biến tích cực.

Ðối với phát triển chăn nuôi, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm như: Làm chuồng trại đủ ấm, tích trữ các nguồn thức ăn khô cho gia súc, hạn chế tình trạng thả rông… Kết quả chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổng đàn gia súc đến năm 2020 ước đạt 95.500 con (tăng 15.485 con so với năm 2015), tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 4%/năm.

Trong trồng trọt, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện chuyển dịch từ độc canh cây lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả dài ngày theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng một số vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả tập trung. Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện đã thực hiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân 8 mô hình: Mô hình trồng na (tại 2 xã Rạng Ðông, Mùn Chung); mô hình bưởi da xanh (tại các xã: Rạng Ðông, Mùn Chung, Quài Nưa); mô hình lạc (Mường Thín, Quài Cang); mô hình khoai tây vụ đông (Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh); mô hình ngô xuân (Rạng Ðông, Pú Nhung). Ðến nay, huyện duy trì nhiều loại cây công nghiệp như: 1.320ha cây cao su, 342ha cây cà phê, 206,1ha cây táo mèo, trồng mới 1.400ha mắc ca, 58,2ha cây thảo quả… Huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (xoài Ðài Loan, bưởi Diễn, bưởi da xanh, táo mèo, lê Ðài Loan…) với tổng diện tích 374,6ha. Hiện nay, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Dự án trồng mắc ca công nghệ cao của Công ty Cổ phần Macadamia với tổng vốn đầu tư 485 tỷ đồng; Công ty Cổ phần rau hoa quả Trung ương phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (xoài Ðài Loan, bưởi Diễn, bưởi da xanh, lê…) với tổng diện tích 374,6ha. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã tích cực triển khai Ðề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Ðến nay huyện tổ chức lựa chọn, đề xuất sản phẩm cà phê bột Hồng Kỳ trình Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt.

Trong giai đoạn tới, huyện Tuần Giáo tiếp tục khai thác những điều kiện thuận lợi như: Lực lượng lao động lớn, đầu mối giao thông thuận tiện, tiếp giáp vùng kinh tế nông nghiệp phát triển (tỉnh Sơn La) để thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó ổn định diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 12.000ha, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 300ha, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 21 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với tổng số 208 thành viên. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương; tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng Dự án hồ Bản Phủ tại xã Quài Cang nhằm cung cấp nước phát triển nông nghiệp và dân sinh tại các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung và thị trấn. Ðể hiện thực hóa mục tiêu, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của bà con nông dân, huy động các tổ, doanh nghiệp tham gia có hiệu quả trong đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Vũ Văn Ðức

Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo
Nguồn: http://www.baodienbienphu.info.vn/

Bài viết cùng tác giả:
Tuần Giáo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

13/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT và hủy thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 22 | lượt tải:11

85/BC-UBND

Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện

lượt xem: 20 | lượt tải:8

86/BC-UBND

Nguồn nhân lực định kỳ theo quy định tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chỉnh phủ

lượt xem: 42 | lượt tải:20

218/UBND-VP

Công văn yêu cầu Báo cáo tình hình thực hiện dự án trồng Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( CV hỏa tốc)

lượt xem: 32 | lượt tải:18

219/UBND-TTYT

Công văn Ủy quyền thẩm định cộng đồng chấm dứt phóng uế bừa bãi tại huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 26 | lượt tải:14

220/UBND-VHTT

Công văn V/v cung cấp danh sách thông tin người phát ngôn

lượt xem: 69 | lượt tải:17

328/QĐ-UBND

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý đất đai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 28 | lượt tải:10

10/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2)

lượt xem: 19 | lượt tải:8

11/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường bản Có

lượt xem: 17 | lượt tải:7

12/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Nậm Hon ( đoạn bản Giăng xã Quài Cang)

lượt xem: 18 | lượt tải:7

39/KH-UBND

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 41 | lượt tải:23

83/BC-UBND

BÁO CÁO Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 849 | lượt tải:627

84/BC-UBND

Báo cáo Covid-19 ngày 24/02

lượt xem: 28 | lượt tải:16

210/UBND-NN

Công văn Tăng cường tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh

lượt xem: 22 | lượt tải:6

212/UBND-KTHT

Công văn Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

lượt xem: 20 | lượt tải:13

213/UBND-NV

Đề nghị ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

lượt xem: 24 | lượt tải:16

214/UBND-TP

Công văn V/v phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

lượt xem: 18 | lượt tải:10

215/UBND-TB

Công văn giới thiệu chữ ký Chánh Thanh Tra huyện

lượt xem: 31 | lượt tải:20

216/UBND-VP

Công văn V/v tham mưu xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

lượt xem: 22 | lượt tải:11

217/CV-BCĐ

Công văn chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19

lượt xem: 31 | lượt tải:19

2/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 14 (để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021), HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 29 | lượt tải:16

18/TB-HĐND

Thông báo phân bổ đại biểu

lượt xem: 36 | lượt tải:17

16/TTr-HĐND

Tờ trình Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 (để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 46 | lượt tải:18

15/TB-HĐND

Thông báo Phương án đại biểu sau HNHT lần 1

lượt xem: 49 | lượt tải:21

14/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 02/2021 của HĐND huyện

lượt xem: 36 | lượt tải:10

41/BC-HĐND

Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

lượt xem: 39 | lượt tải:7

13/TB-HĐND

Thông báo Cơ cấu đại biểu HĐND huyện

lượt xem: 54 | lượt tải:23

8/HD-HĐND

Công văn Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 57 | lượt tải:21

11/TB-HĐND

Chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 37 | lượt tải:25

1/BC-KTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 (đợt I)

lượt xem: 30 | lượt tải:7

2/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng

lượt xem: 40 | lượt tải:11

8/KH-HĐND

Kế hoạch Tổng kết HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 49 | lượt tải:32

7/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13

lượt xem: 46 | lượt tải:12

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 60 | lượt tải:13

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 82 | lượt tải:68

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 66 | lượt tải:28

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 86 | lượt tải:15

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 63 | lượt tải:39

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 55 | lượt tải:19

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 92 | lượt tải:30

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 46 | lượt tải:15

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 55 | lượt tải:13

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 128 | lượt tải:15

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 53 | lượt tải:14

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 59 | lượt tải:12

16/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban Tuyên truyền

lượt xem: 17 | lượt tải:10

17/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban An ninh trật tự

lượt xem: 16 | lượt tải:8

18/GM-UBND

Giấy mời lễ giao nhận quân năm 2021

lượt xem: 16 | lượt tải:11

15/GM-UBND

Giấy mời họp HN trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử (kèm tài liệu)

lượt xem: 23 | lượt tải:69

14/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên

lượt xem: 21 | lượt tải:14

13/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 02 năm 2021

lượt xem: 28 | lượt tải:17

10/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động phòng, chống covid-19

lượt xem: 40 | lượt tải:17

8/GM-UBND

Giấy mời Thực hiện dự án Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Điện Biên năm 2020

lượt xem: 40 | lượt tải:13

9/GM-UBND

Giấy mời Họp phản hồi thông tin giám sát Chương trình vùng Tuần Giáo

lượt xem: 36 | lượt tải:8

7/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về công tác bầu cử

lượt xem: 43 | lượt tải:23
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay10,498
  • Tháng hiện tại70,100
  • Tổng lượt truy cập7,142,461
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây