Chào mừng ĐH Đảng các cấp

Tuần Giáo đưa nông nghiệp từng bước phát triển

Thứ tư - 04/11/2020 22:47 41 0
ĐBP - Là huyện cửa ngõ của tỉnh, có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Tuần Giáo đã phát huy thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cây mắc ca tại Tuần Giáo sinh trưởng và phát triển tốt - Ảnh: NVB
Cây mắc ca tại Tuần Giáo sinh trưởng và phát triển tốt - Ảnh: NVB

Ðược sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, huyện Tuần Giáo đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, các chương trình, dự án như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới... tạo động lực thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng và phát triển. Ðặc biệt là công tác chỉ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông cách trở, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn thấp, chưa đồng bộ; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; nguồn lực cho đầu tư phát triển còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặt khác, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản còn chậm, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn sản phẩm nông nghiệp còn ở dạng thô, chưa có thương hiệu nên sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản còn thấp.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Tuần Giáo đã chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế (lúa gạo, ngô, cao su, cà phê, cây lấy gỗ, chăn nuôi đại gia súc); áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây, con; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp có chuyển biến tích cực.

Ðối với phát triển chăn nuôi, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm như: Làm chuồng trại đủ ấm, tích trữ các nguồn thức ăn khô cho gia súc, hạn chế tình trạng thả rông… Kết quả chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tổng đàn gia súc đến năm 2020 ước đạt 95.500 con (tăng 15.485 con so với năm 2015), tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 4%/năm.

Trong trồng trọt, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện chuyển dịch từ độc canh cây lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả dài ngày theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng một số vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả tập trung. Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện đã thực hiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân 8 mô hình: Mô hình trồng na (tại 2 xã Rạng Ðông, Mùn Chung); mô hình bưởi da xanh (tại các xã: Rạng Ðông, Mùn Chung, Quài Nưa); mô hình lạc (Mường Thín, Quài Cang); mô hình khoai tây vụ đông (Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh); mô hình ngô xuân (Rạng Ðông, Pú Nhung). Ðến nay, huyện duy trì nhiều loại cây công nghiệp như: 1.320ha cây cao su, 342ha cây cà phê, 206,1ha cây táo mèo, trồng mới 1.400ha mắc ca, 58,2ha cây thảo quả… Huyện đã chỉ đạo chính quyền các xã phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (xoài Ðài Loan, bưởi Diễn, bưởi da xanh, táo mèo, lê Ðài Loan…) với tổng diện tích 374,6ha. Hiện nay, huyện đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Dự án trồng mắc ca công nghệ cao của Công ty Cổ phần Macadamia với tổng vốn đầu tư 485 tỷ đồng; Công ty Cổ phần rau hoa quả Trung ương phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (xoài Ðài Loan, bưởi Diễn, bưởi da xanh, lê…) với tổng diện tích 374,6ha. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã tích cực triển khai Ðề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Ðến nay huyện tổ chức lựa chọn, đề xuất sản phẩm cà phê bột Hồng Kỳ trình Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt.

Trong giai đoạn tới, huyện Tuần Giáo tiếp tục khai thác những điều kiện thuận lợi như: Lực lượng lao động lớn, đầu mối giao thông thuận tiện, tiếp giáp vùng kinh tế nông nghiệp phát triển (tỉnh Sơn La) để thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững. Trong đó ổn định diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 12.000ha, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 300ha, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 21 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với tổng số 208 thành viên. Tiếp tục đầu tư, cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương; tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng Dự án hồ Bản Phủ tại xã Quài Cang nhằm cung cấp nước phát triển nông nghiệp và dân sinh tại các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung và thị trấn. Ðể hiện thực hóa mục tiêu, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của bà con nông dân, huy động các tổ, doanh nghiệp tham gia có hiệu quả trong đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Vũ Văn Ðức

Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo
Nguồn: http://www.baodienbienphu.info.vn/

Bài viết cùng tác giả:
Tuần Giáo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

34/QĐ-UBND

Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020

lượt xem: 8 | lượt tải:4

164/KH-UBND

KẾ HOẠCH Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 - 2021

lượt xem: 5 | lượt tải:2

165/KH-UBND

Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:3

473/BC-UBND

BẢN CAM KẾT Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 giữa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

lượt xem: 7 | lượt tải:4

474/BC-UBND

Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:5

1488/UBND-TP

Công văn V/v hướng dẫn rà soát, đánh giá, chấm điểm và đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2020.

lượt xem: 7 | lượt tải:2

467/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

lượt xem: 8 | lượt tải:3

468/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 Lĩnh vực Lao động - TB&XH

lượt xem: 6 | lượt tải:1

469/BC-UBND

báo cáo quyết định số 45 gđ 2019-2020; rà soát năm 2021

lượt xem: 5 | lượt tải:4

470/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyệ

lượt xem: 5 | lượt tải:2

471/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Giải trình tại phiên họp của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

lượt xem: 5 | lượt tải:2

475/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:3

2077/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lò Văn Tỉnh

lượt xem: 8 | lượt tải:5

2081/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:1

32/QĐ-UBND

Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009.

lượt xem: 1 | lượt tải:6

274/TTr-UBND

Tờ trình đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Tặng thưởng Bằng khen

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1485/UBND-BQLDA

Công văn Tiếp thu giải trình hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THCS thị trấn Tuần Giáo.

lượt xem: 5 | lượt tải:4

2075/QĐ-UBND

Quyết định Về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Lao động-TBXH để thực hiện chi đảm bảo xã hội năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:3

163/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 củaThủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện

lượt xem: 5 | lượt tải:2

273/TTr-UBND

Công văn Bổ sung kinh phí từ nguồn chi khác ngân sách huyện (đã giao tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/12/2019) để khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện năm 2020

lượt xem: 2 | lượt tải:11

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 5 | lượt tải:9

66/BC-BKTXH

Báo cáo Giám sát việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Khóa XX

lượt xem: 6 | lượt tải:3

67/BC-BKTXH

Báo cáo Bổ sung kinh phí từ nguồn chi khác ngân sách huyện (đã giao tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/12/2019) để khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện năm 2020

lượt xem: 6 | lượt tải:6

122/HĐND-VP

Công văn Đồng ý bổ sung kinh phí cho phòng LDTBXH thực hiện an sinh xã hội năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

123/HĐND-VP

Công văn Đồng ý điều chỉnh, bổ sung dự toán các đơn vị năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:9

64/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra điều chỉnh bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 14 | lượt tải:11

32/QĐ-HĐND

Quyết định Tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 13 | lượt tải:10

120/HĐND-VP

Công văn Thông báo phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 15 | lượt tải:11

62/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020

lượt xem: 7 | lượt tải:8

118/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh thời gian giám sát của HĐND huyện

lượt xem: 7 | lượt tải:3

119/TTr-HĐND

Tờ trình Xin ý kiến tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 9 | lượt tải:9

7/GM-HĐND

Giấy mời Họp với các ban của HĐND huyện

lượt xem: 13 | lượt tải:9

117/HĐND-VP

Công văn Đồng ý phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện quý III, năm 2020

lượt xem: 8 | lượt tải:12

59/BC-BKT

Thẩm tra việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện quý III năm 2020

lượt xem: 11 | lượt tải:9

6/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND mở rộng

lượt xem: 15 | lượt tải:9

116/KH-HĐND

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 20 | lượt tải:10

115/HĐND-VP

thông báo thay đổi lịch giám sát

lượt xem: 17 | lượt tải:11

111/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, HĐND khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 12 | lượt tải:5

112/TB-HĐND

Thông báo phân công nhiệm vụ cho phó chủ tịch HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 15 | lượt tải:7

113/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh, bổ sung danh mục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng của thị Trấn Tuần Giáo và các xã trên địa bàn huyện năm 2020

lượt xem: 11 | lượt tải:5

108/HĐND-VP

Công văn bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP

lượt xem: 38 | lượt tải:6

109/HĐND-VP

Công văn bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

lượt xem: 44 | lượt tải:8

107/CTR-HĐND

Chương trình CT tháng 11/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 19 | lượt tải:10

110/HĐND-VP

Công văn Trình TT HĐND: Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện, vốn sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo (có tính chất đầu tư) năm 2020

lượt xem: 23 | lượt tải:6

55/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm traVề việc bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP

lượt xem: 19 | lượt tải:6

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 9 | lượt tải:8

116/GM-UBND

Giấy mời: Dự đón tiếp Đoàn Đại sứ quán nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam thăm quan mô hình dự án nông nghiệp do CIRAD hỗ trợ tại bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình

lượt xem: 7 | lượt tải:1

115/GM-BCĐ

Mời họp BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

lượt xem: 9 | lượt tải:4

114/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

lượt xem: 9 | lượt tải:6

113/GM-UBND

Giấy mời làm việc với Đoàn công tác thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:6

1449/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với đoàn giám sát

lượt xem: 9 | lượt tải:5

112/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2020

lượt xem: 27 | lượt tải:53

6/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND mở rộng

lượt xem: 23 | lượt tải:11

7/GM-HĐND

Giấy mời Họp với các ban của HĐND huyện

lượt xem: 13 | lượt tải:7

111/GM-UBND

Giấy mời tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên

lượt xem: 19 | lượt tải:21
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay2,589
  • Tháng hiện tại29,301
  • Tổng lượt truy cập6,153,285
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây