TTHC theo chủ đề: Phòng Giáo dục và Đào Tạo

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
2 2 15/05/2018 - Tên TTHC: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận tại Phòng GD&ĐT
3 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp tại cơ sở giáo dục
4 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thành lập trường trung học cơ sở công lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
5 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
6 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
7 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
8 1 15/05/2018 - tên TTHC: Thành lập nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
9 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Thành lập lớp năng khiếu thể dục – thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
10 1 15/05/2018 - tên TTHC: Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp tại cơ sở giáo dục
11 1 15/05/2018 - tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
12 1 15/05/2018 - tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
13 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
14 1 15/05/2018 - tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ - Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
15 1 15/05/2018 - tên TTHC: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã”
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
16 2 15/05/2018 - tên TTHC: Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp tại cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT, phòng LD-TB&XH
17 2 15/05/2018 - Tên TTHC: Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp hoặc qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuộc UBND cấp huyện
18 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Giải thể trường trung học cơ sở
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
19 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Giải thể trường tiểu học
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
20 1 15/05/2018 - Tên TTHC: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây