QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Kinh tế - Hạ tầng

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 01/01/2017 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
2 2 01/01/2017 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
3 2 01/01/2017 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
4 2 01/01/2018 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng
5 2 01/01/2018 Thủ tục cấp Giấy phép Quy hoạch
6 2 01/01/2018 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
7 2 01/01/2018 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
8 2 01/01/2018 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
9 2 01/01/2018 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
10 2 01/01/2018 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
11 2 01/01/2018 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
12 2 01/01/2018 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
13 2 01/01/2018 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
14 2 01/01/2018 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu
15 2 01/01/2018 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
16 2 01/01/2018 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
17 2 01/01/2018 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây