TTHC theo chủ đề: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 01/01/2017 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
2 2 01/01/2017 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
3 2 01/01/2017 Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
4 2 01/01/2017 Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
5 1 01/01/2017 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
6 2 01/01/2017 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
7 1 01/01/2017 Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
8 2 01/01/2017 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
9 1 01/01/2017 Thủ tục Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện
10 1 01/01/2017 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện
11 2 01/01/2017 Thủ tục Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
12 1 01/01/2017 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
13 1 01/01/2017 Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
14 2 01/01/2017 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)
15 1 01/01/2017 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
16 1 01/01/2017 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
17 1 01/01/2017 Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
18 2 01/01/2017 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)
19 2 01/01/2017 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
20 2 01/01/2017 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây