QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Nội Vụ

STTMức độNgày ban hànhThủ tục hành chính
1217/08/2016Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
2217/08/2016Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
3217/08/2016Thủ tục đăng ký người vào tu
4217/08/2016Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
5217/08/2016Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
6217/08/2016Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
7217/08/2016Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
8217/08/2016Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
9217/08/2016Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
10217/08/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
11217/08/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
12217/08/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
13217/08/2016Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
14217/08/2016Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
15231/10/2013Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
16118/08/2016Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
17118/08/2016Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
18118/08/2016Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
19118/08/2016Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
20218/08/2016Thủ tục hội tự giải thể
21118/08/2016Thủ tục đổi tên hội
22218/08/2016Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
23218/08/2016Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
24218/08/2016Thủ tục thành lập hội
25225/03/2013Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
26225/03/2013Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
27225/03/2013Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
28225/03/2013Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29220/05/2016Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
30220/05/2016Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
31220/04/2016Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
32220/05/2016Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
33220/05/2016Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
34220/05/2016Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
35120/05/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
36118/08/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
37120/05/2016Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
38120/05/2016Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
39120/05/2016Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
40122/05/2016Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
41218/08/2016Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
42220/05/2017Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
43227/07/2011Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
44227/07/2011Trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây