QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Nội Vụ

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 17/08/2016 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã
2 2 17/08/2016 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng
3 2 17/08/2016 Thủ tục đăng ký người vào tu
4 2 17/08/2016 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
5 2 17/08/2016 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo
6 2 17/08/2016 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng
7 2 17/08/2016 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng
8 2 17/08/2016 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
9 2 17/08/2016 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
10 2 17/08/2016 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
11 2 17/08/2016 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
12 2 17/08/2016 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
13 2 17/08/2016 Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
14 2 17/08/2016 Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
15 2 31/10/2013 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
16 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
17 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
18 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
19 1 18/08/2016 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
20 2 18/08/2016 Thủ tục hội tự giải thể
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây