QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Nông Nghiệp&PTNT

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 01/01/2018 Cấp phép khai thác tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với hộ gia đình, cá nhân (rừng phòng hộ)
2 2 01/01/2018 Thủ tục phê duyệt khai thác rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản.
3 2 01/01/2018 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.
4 2 01/10/2017 Thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5 2 01/10/2017 Đăng ký xã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới
6 2 04/09/2018 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện.
7 2 15/10/2017 Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
8 2 15/10/2017 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
9 2 15/10/2017 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại
10 2 15/10/2017 Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
11 2 20/05/2017 Xác nhận hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
12 2 20/05/2017 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
13 2 20/05/2017 Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây