QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Tư Pháp

STTMức độNgày ban hànhThủ tục hành chính
1127/07/2015Phê duyệt hương ước, quy ước sửa đổi, bổ sung
2225/04/2016Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
3225/04/2016Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
4225/04/2016Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
5110/05/2017Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
6225/04/2016Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
7225/04/2016Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
8225/04/2016Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
9225/04/2016Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
10225/04/2016Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
11225/04/2016Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
12225/04/2016Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
13225/04/2016Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
14225/04/2016Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
15225/04/2016Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
16225/04/2016Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
17105/05/2017Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
18105/05/2017Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
19105/05/2017Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là công tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
20105/05/2017Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là công tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
21105/05/2017Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
22105/05/2017Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
23110/05/2017Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
24126/01/2018Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện
25226/01/2018Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
26211/07/2016Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp xã)
27211/07/2016Thủ tục trả lại tài sản (cấp xã)
28211/07/2016Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp xã)
29211/07/2016Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp xã)
30211/07/2016Đề nghị phê duyệt hương ước, quy ước sửa đổi, bổ sung
31211/07/2016Đề nghị phê duyệt hương ước, quy ước
32211/07/2016Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
33211/07/2016Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
34211/07/2016Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
35211/07/2016Thủ tục chứng thực di chúc
36211/07/2016Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
37211/07/2016Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
38211/07/2016Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
39211/07/2016Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
40211/07/2016Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
41211/07/2016Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
42211/07/2016Cấp bản sao từ sổ gốc
43211/07/2016Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
44211/07/2016Thủ tục thôi làm hòa giải viên
45211/07/2016Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
46211/07/2016Thủ tục bầu hòa giải viên
47211/07/2016Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng
48211/07/2016Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
49211/07/2016Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
50211/07/2016Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây