QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng Tư Pháp

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 1 27/07/2015 Phê duyệt hương ước, quy ước sửa đổi, bổ sung
2 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
3 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
4 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
5 1 10/05/2017 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (cấp huyện)
6 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
7 2 25/04/2016 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
8 2 25/04/2016 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
9 2 25/04/2016 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
10 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
11 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
12 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
13 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
14 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
15 2 25/04/2016 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
16 2 25/04/2016 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
17 1 05/05/2017 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
18 1 05/05/2017 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
19 1 05/05/2017 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là công tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
20 1 05/05/2017 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là công tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây