QUẢNG CÁO

 TTHC theo chủ đề: Phòng tài chính - Kế hoạch

STTMức độNgày ban hànhThủ tục hành chính
1215/09/2017Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
2215/09/2017Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
3215/09/2017Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đỗi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
4215/09/2017Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã
5215/09/2017Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã
6215/09/2017Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
7215/09/2017Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
8215/09/2017Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
9215/09/2017Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối vói trường họp hợp tác xã giải thề tự nguyện)
10215/09/2017Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
11215/09/2017Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
12215/09/2017Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
13215/09/2017Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bị mất)
14215/09/2017Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
15215/09/2017Đăng ký khi hợp tác xã tách
16215/09/2017Đăng ký khi hợp tác xã chia
17215/09/2017Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hơp tác xã
18215/09/2017Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
19215/09/2017Thủ tục đăng ký hợp tác xã
20215/09/2017Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
21215/09/2017Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
22215/09/2017Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
23215/09/2017Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
24215/09/2017Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
25201/01/2017Mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
26201/01/2017Làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
27201/01/2017Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
28201/01/2017Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
29201/01/2017Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
30201/01/2017Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng
31201/01/2017Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
32201/01/2017Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
33201/01/2017Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
34201/01/2017Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
35201/01/2017Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
36201/01/2017Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
37201/01/2017Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
38201/01/2017Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Paner
Quang cao Thanh1
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây