TTHC theo chủ đề: Phòng tài chính - Kế hoạch

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử.
2 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
3 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đỗi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
4 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
5 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
6 2 15/09/2017 - tên TTHC: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
7 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
8 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
9 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối vói trường họp hợp tác xã giải thề tự nguyện)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
10 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
11 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
12 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
13 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bị mất)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
14 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử.
15 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký khi hợp tác xã tách
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử.
16 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký khi hợp tác xã chia
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử.
17 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hơp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
18 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
19 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Thủ tục đăng ký hợp tác xã
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua địa chỉ thư điện tử.
20 2 15/09/2017 - Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
- Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây