TTHC theo chủ đề: Phòng tài nguyên - Môi trường

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính
1 2 01/01/2017 - Tên TTHC: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
- Cách thức thực hiện: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai được gửi đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.
2 2 01/01/2017 - Tên TTHC: Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
3 2 01/01/2017 - Tên TTHC: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
4 2 01/01/2017 - Tên TTHC: Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
5 2 01/01/2017 - Tên TTHC: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
6 1 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
7 1 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Cách thức thực hiện
- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
8 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Cách thức thực hiệnNgười sử dụng đất nộp hồ sơ tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
9 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cách thức thực hiện
- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
10 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đấtCách thức thực hiệnNgười sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
11 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
12 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Cách thức thực hiện- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
13 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Cách thức thực hiện
- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
14 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
Cách thức thực hiện
- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
15 1 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtCách thức thực hiệnNgười sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thuộc Văn phòngUBND cấp huyện.Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
16 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
17 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuCách thức thực hiện- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
18 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhĐăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyềnCách thức thực hiện- Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
19 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hínhThủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtCách thức thực hiện- Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận.Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất Giấy chứng hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhậnhoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.
20 2 30/11/2017 Tên thủ tục hành hính
. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay4,168
  • Tháng hiện tại131,836
  • Tổng lượt truy cập6,593,310
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây