TTHC theo lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
1 2 01/01/2017 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
2 2 01/01/2017 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
3 2 01/01/2017 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
4 2 01/01/2017 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
5 2 01/01/2017 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
6 2 01/01/2017 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
7 2 01/01/2017 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
8 2 01/01/2017 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
9 2 01/01/2017 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
10 2 01/01/2017 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
11 1 30/11/2017 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
12 1 30/11/2017 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
13 1 30/11/2017 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
14 1 30/11/2017 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
15 2 30/11/2017 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
16 2 30/11/2017 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
17 2 30/11/2017 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
18 2 30/11/2017 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19 2 30/11/2017 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
20 2 30/11/2017 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07150-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC01992.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC01996.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC01988.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC02000.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02059.jpg DSC02039.jpg DSC02019.jpg DSC01993.jpg DSC02111.jpg DSC02091.jpg DSC02071.jpg DSC02051.jpg
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
TRUY CẬP NHANH
HSCV
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây