QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Mức độ2
Ngày ban hành01/01/2018
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng Kinh tế - Hạ tầng
Lĩnh vựcCông thương, xây dựng, kinh tế
Công thương
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng kinh tế - Hạ tầng
Trình tự thực hiện+ Tổ chức, cá nhân bán bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện;+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp Giấy phép bán lẻ sán phẩm thuốc lá. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngàylàm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ- Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy bán lẻ thuốc lá tại chỗ theo phụ lục 50 thông tư 21/2013/TT-BTC ngày 25/9/2013;2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đãng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;3. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đông mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;+ Bản sao tài liệu chúng minh quyền sử dụng địa điểm kinhdoanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩmtrong khu vực kinh doanh thuốc lá- Số lượng hồ sơ: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng, thương nhân lưu 01 bộ
Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: + Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Kết quả thực hiệnGiấy phép bán bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lệ phí600.000 đồng/ lần thẩm định / hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiĐơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy bán lẻ thuốc lá tại chỗ theo phụ lục 50 thông tư 21/2013/TT-BTC ngày 25/9/2013
Cơ sở pháp lý- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngáy 14 tháng 9 năm 2017của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều vả biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều vả biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.-Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.- Thông tư sổ 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phỉ thẩm định kinh doanh hàng hoả, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phỉ câp Giây phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá
Phạm vi áp dụngTrên địa bàn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơNộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Nội dung yêu cầu

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻsản phẩm thuốc lá;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảocác yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phảicó từ 03 m2 trở lên;

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanhnghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sảnphẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Kinh tế - Hạ tầng"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng kinh tế - Hạ tầng"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây