QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

Mức độ1
Ngày ban hành15/05/2018
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng Giáo dục và Đào Tạo
Lĩnh vựcGiáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện+ Hiệu trưởng có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển đổi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của trường, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi loại hình trường.
+ Căn cứ hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non bán công tiến hành thực hiện việc chuyển đổi và báo cáo kết quả chuyển đổi về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ+ Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường;
+ Đề án chuyển đổi loại hình trường;
+ Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;
+ Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện- Nhà trường, cơ sở mầm non bán công.
Kết quả thực hiệnQuyết định Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập của Chủ tịch UBND cấp huyện.
Lệ phíKhông
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Cơ sở pháp lýThông tư 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Phạm vi áp dụngLĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Nội dung yêu cầu

1. Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trường

Trên cơ sở quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệu trưởng trường bán công xây dựng đề án chuyển đổi. Đề án chuyển đổi phải làm rõ những nội dung (Xác định loại hình trường cần chuyển đổi; Thời điểm chuyển đổi; Nội dung chuyển đổi)

2. Về tổ chức: trường bán công khi được chuyển sang trường công lập hoạt động theo Điều lệ trường công lập cùng cấp học; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và các quy định hiện hành của Nhà nước; phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Về nhân sự

a) Đối với người lao động trong biên chế nhà nước (nếu có) được giữ nguyên biên chế và được hưởng mọi quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước;

b) Đối với người lao động ngoài biên chế nhà nước, giải quyết theo các hướng sau:

- Tuyển dụng vào biên chế theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Ký hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động; người lao động được hưởng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đối với người học: được hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của điều lệ trường công lập cùng cấp học.

5. Về tài sản, tài chính

Sau khi tiến hành kiểm kê, xác định thực tế giá trị tài sản, tài chính theo nguồn gốc hình thành thì đối với bộ phận tài sản, tiền vốn được hình thành từ nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động của trường bán công khi chuyển sang trường công lập được xử lý như sau:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân góp vốn muốn nhận lại tài sản, tiền vốn thì tài sản, tiền vốn được trả lại cho tổ chức, cá nhân đó;

b) Trường hợp trường công lập có nhu cầu tiếp nhận và sử dụng thì tiến hành thẩm định giá thông qua Hội đồng thẩm định giá để xác định giá làm cơ sở thanh toán cho tổ chức, cá nhân góp vốn;

c) Trường hợp trường công lập không có nhu cầu sử dụng tài sản và tổ chức, cá nhân góp vốn không muốn nhận thì tài sản sẽ được bán thanh lý để trả lại cho tổ chức, cá nhân góp vốn.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào Tạo"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây