QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Mức độ1
Ngày ban hành15/05/2018
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng Giáo dục và Đào Tạo
Lĩnh vựcGiáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện+ Chủ đầu tư phối hợp với nhà trường có trách nhiệm lập hồ sơ chuyển đổi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện;
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi của trường, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chuyển đổi loại hình trường.
+ Căn cứ hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non bán công tiến hành thực hiện việc chuyển đổi và báo cáo kết quả chuyển đổi về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ+ Tờ trình xin chuyển đổi loại hình trường;
+ Đề án chuyển đổi loại hình trường;
+ Báo cáo kiểm kê, phân loại, định giá tài sản, kiểm toán tài chính và hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất;
+ Danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức trong biên chế, hợp đồng của trường chuyển đổi. Riêng đối với trường bán công chuyển sang trường dân lập, hồ sơ cần có thêm: danh sách trích ngang của tổ chức, cá nhân xin chuyển đổi trường kèm theo sơ yếu lí lịch và các văn bằng, chứng chỉ của từng cá nhân; các giấy tờ chứng minh tài sản.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện- Chủ đầu tư phối hợp với nhà trường.
Kết quả thực hiệnQuyết định Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập của Chủ tịch UBND cấp huyện.
Lệ phíKhông
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Cơ sở pháp lýThông tư 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Phạm vi áp dụngLĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Nội dung yêu cầu

Xây dựng đề án chuyển đổi loại hình trường

 Cộng đồng dân cư tại cơ sở (thôn, bản, ấp, xã, phư­ờng, thị trấn) có nhu cầu đầu tư xây dựng trường mầm non dân lập trên cơ sở trường mầm non bán công thì xây dựng đề án chuyển đổi.

 Đề án chuyển đổi phải làm rõ:

 - Chủ đầu tư; chứng minh khả năng tài chính của chủ đầu tư;

- Xây dựng các phương án giải quyết đối với người học, đối với người lao động trong biên chế và ngoài biên chế nhà nước; phương án chuyển đổi tài sản, tài chính;

2. Về tổ chức: sau khi chuyển đổi, trường phải hoạt động theo quy chế tổ chức của trường mầm non dân lập đã được quy định.

3. Về nhân sự:

) Đối với người lao động trong biên chế nhà nước được sắp xếp, giải quyết theo các hướng sau:

- Chủ trường tư thục chịu trách nhiệm ký hợp đồng lao động theo hướng đảm bảo tiền lương và các chế độ khác không thấp hơn trước khi chuyển đổi;

- Chuyển về làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập và được hưởng quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Nếu người lao động có nhu cầu chuyển khỏi biên chế nhà nước hoặc không tiếp tục làm việc với trường tư thục mới chuyển đổi thì được giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Đối với người lao động ngoài biên chế nhà nước: trường tư thục ký hợp đồng lao động theo thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Đối với trẻ đang học tại trường:

a) Nhà trường thông báo kế hoạch chuyển đổi trước kết thúc năm học 01 học kỳ để học sinh chủ động trong việc học tập;

b) Học sinh tiếp tục học ở trường tư thục và được duy trì mức học phí như đang học ở trường bán công, dân lập cho đến khi kết thúc học kỳ hiện thời. Mức học phí của học kỳ tiếp theo khi nhà trường đã thực hiện chuyển đổi do chủ nhà trường tự quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành. Học sinh thuộc diện chính sách được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Nếu học sinh có nhu cầu chuyển khỏi trường tư thục mới chuyển đổi, được trường khác tiếp nhận thì nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh đó chuyển trường.

5. Về tài sản, tài chính

Khi chuyển sang loại hình trường dân lập, phần tài sản, tài chính thuộc nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn hình thành do biếu tặng hoặc tích luỹ trong quá trình hoạt động của trường mầm non bán công giao lại cho trường dân lập quản lý, sử dụng và được xác định là tài sản của cả cộng đồng, không thuộc về riêng nhà trường. Phần tài sản, tài chính khác (nếu có) đã được xác định thì chuyển đổi theo nguyên tắc được quy định tại khoản 5 Điều 4 Chương II Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào Tạo"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây