QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Mức độ1
Ngày ban hành15/05/2018
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng Giáo dục và Đào Tạo
Lĩnh vựcGiáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện+ Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường trung học cơ sở công lập; tổ chức hoặc cá nhân đối với các trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến bộ pận một của thuộc UBND huyện;
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hè sơ. Trong thời hạn 20 ngày ìàm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; nếu chưa đủ điều kiện thì có văn bản thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do;
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường; nếu chưa quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường thì có văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia, tách trường và nêu rõ lý do.
Thủ tục hành chính- tên TTHC: Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ+ Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
+ Đề án sáp nhập, chia, tách;
+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiệnỦy ban nhân dân cấp xã (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục).
Kết quả thực hiệnQuyết định sáp nhập, chia, tách trường THCS công lập hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách đối với trường THCS tư thục của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
Lệ phíKhông
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiKhông
Cơ sở pháp lýNghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Phạm vi áp dụngLĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện
Nội dung yêu cầu

 + Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản ỉý

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích họp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

Bảo đảm quyền, lợi ích họp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Giáo dục và Đào Tạo"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Giáo dục và Đào tạo"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây