QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối vói trường họp hợp tác xã giải thề tự nguyện)

Mức độ2
Ngày ban hành15/09/2017
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng tài chính - Kế hoạch
Lĩnh vựcTài chính, kế hoạch
Thành lập và hoạt động hợp tác xã
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnPhòng Tài chính - Kế Hoạch
Trình tự thực hiện- Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện.
- Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên.
- Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau:
+ Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi họp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;
+ Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với họp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của hợp tác xã.
+ Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, vãn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
- Bước 4: Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ về việc giải thể hợp tác xã tới cơ quan đăng ký họp tác xã.
- Bước 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
+ Trường họp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã.
- Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã tiến hành ra xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
- Bước 7: Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi nhận giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối vói trường họp hợp tác xã giải thề tự nguyện)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần, số lượng hồ sơ- Thành phần hồ sơ: - Thông báo về việc giải thể hợp tác xã;
- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thế hợp tác xã;
- Biên bản hoàn thành việc giải thể họp tác xã;
- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã;
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của họp tác xã;
- Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;
- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể họp tác xã.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Kết quả thực hiệnGiấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã.
Lệ phíKhông.
Mẫu đơn, mẫu tờ khaiThông báo về việc giải thể họp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1-13 Thồng tư số 03/2014/TT-BKHĐT.
Cơ sở pháp lý+ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;
+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chê độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
+ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành danh mục, mức thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
+ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Điện Biên.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơTrực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Nội dung yêu cầuHợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng tài chính - Kế hoạch"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Tài chính - Kế Hoạch"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây