Tên TTHC

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Mức độ 2
Ngày ban hành 01/01/2018
Cơ quan cập nhật TTHC Phòng Y tế
Lĩnh vực Y tế
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiện Phòng Y tế
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (theo Quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014) Nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đến Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định). Cán bộ Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện trực tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung và thành phần hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.(theo Quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014)
Thủ tục hành chính - Tên TTHC: Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Mã hồ sơ T-DBI-286071-TT
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện, hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo phụ lục 5)
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 1: Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014.
Cơ sở pháp lý - Luật an toàn thực phẩm năm 2010
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm
- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày26/10/2013 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phạm vi áp dụng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng Y tế"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Mức độ Ngày ban hành Tên TTHC
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã
- Mã thủ tục BVH-DBI-279069
- Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
- Mã thủ tục BVH-DBI-279068
- Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện
2 11/10/2018 - Tên TTHC: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
- Mã thủ tục BVH-DBI-279067
- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện
2 01/01/2018 - Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp về Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện, hoặc nộp qua đường bưu điện.
1 15/05/2018 - Tên TTHC: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
- Cách thức thực hiện (*) Trực tiếp qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "Phòng Y tế"

TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC01996.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC01988.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02000.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC01992.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC01993.jpg DSC02103.jpg DSC02083.jpg DSC02063.jpg DSC02043.jpg DSC02023.jpg DSC02003.jpg DSC02095.jpg
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây