QUẢNG CÁO
Tên TTHC

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Mức độ2
Ngày ban hành01/01/2017
Cơ quan cập nhật TTHCPhòng tài nguyên - Môi trường
Lĩnh vựcTài nguyên, môi trường
Môi trường
Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Điện Biên
CQ trực tiếp thực hiệnUBND xã, thị trấn
Trình tự thực hiệnBước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (gọi tắt là đề án đơn giản) theo quy định của pháp luật tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cán bộ phụ trách môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại hồ sơ; hướng dẫn chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015; trường hợp chưa xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã trả một (01) Giấy xác nhận đăng ký đề án đơn giản kèm theo đề án đơn giản đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận cho tổ chức, cá nhân yêu cầu; gửi (01) bản xác nhận đề án cho ủy bản nhân dân cấp huyện.
Thủ tục hành chính- Tên TTHC: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơThành phần, số lượng hồ sơ:
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
- Ba (03) bản đề án đơn giản thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 (trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu).
Thời hạn giải quyếtThời hạn giải quyết:
Thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản.
Đối tượng thực hiện*) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Tổ chức;
- Cá nhân.
*) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Thẩm định hồ sơ: Cán bộ phụ trách môi trường
Kết quả thực hiệnGiấy xác nhận đăng ký đề án đơn giản kèm theo bản đề án đơn giản được Ủy ban nhân xã xác nhận.
Lệ phíKhông
Mẫu đơn, mẫu tờ khai- Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 .
- Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015.
Cơ sở pháp lý- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo về môi trường đơn giản.
Phạm vi áp dụngTrên địa bàn
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơNộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 File

Các TTHC cùng Cơ quan cập nhật "Phòng tài nguyên - Môi trường"

Các TTHC cùng lĩnh vực

Các TTHC cùng cơ quan ban hành "UBND Tỉnh Điện Biên"

Các TTHC cùng CQ trực tiếp thực hiện "UBND xã, thị trấn"

Paner
QC WEB THANH
QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây