TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Phòng nội vụ

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
1 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
2 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
3 1 18/08/2016 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
4 1 18/08/2016 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
5 2 18/08/2016 Thủ tục hội tự giải thể
6 1 18/08/2016 Thủ tục đổi tên hội
7 2 18/08/2016 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
8 2 18/08/2016 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
9 2 18/08/2016 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
10 2 25/03/2013 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
11 2 25/03/2013 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
12 2 25/03/2013 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
13 2 25/03/2013 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14 2 20/05/2016 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
15 2 20/05/2016 Nộp văn bản đề nghị trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
16 2 20/04/2016 Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
17 2 20/05/2016 Nộp hồ sơ trực tiếp tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
18 2 20/05/2016 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
19 2 20/05/2016 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
20 1 20/05/2016 Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07150-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC01992.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC01996.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC01988.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC02000.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02059.jpg DSC02039.jpg DSC02019.jpg DSC01993.jpg DSC02111.jpg DSC02091.jpg DSC02071.jpg DSC02051.jpg
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện này thế nào?

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
TRUY CẬP NHANH
HSCV
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây