Baner Toàn trang

Họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021

Thứ tư - 15/09/2021 10:27 161 0
Sáng ngày 14/9, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại huyện; Đồng chí Vũ Văn Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban: Ban KT-XH, Dân tộc; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại diện Lãnh đạo một sô cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Kết quả rà soát đất ở, đất lúa
nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để
đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch
vào trong quy hoạch lâm nghiệp; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy Tuần Giáo về chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025;  Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2021- 2025.
Trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện nêu rõ: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên phạm vi cả nước, tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.
Trong bối cảnh đó, UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với từng thời điểm, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Trong 9 tháng qua, huyện đã đạt được những kết quả nổi bật như: Thực hiện phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19, trên địa bàn chưa có ca nhiễm bệnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, các đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Kịp thời phát hiện, khoanh vùng, tổ chức cách ly điều trị góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò gây ra. Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. Tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2021 có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại một số xã, thị trấn còn chậm. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, sắc thuế tài nguyên còn thấp (đạt 41,8% dự toán). Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có nơi, có lúc chưa được bảo đảm, chất lượng báo cáo chưa cao. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và có chiều hướng gia tăng như: mua bán, sử dụng ma túy (tăng 20 vụ và 22 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); giết người (05 vụ, tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước).
Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn của huyện đã có nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021.
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2021, UBND huyện xác định cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả sau đầu tư; tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư năm 2021. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường. tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1; chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ chức đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam thắng cảnh Hang động Bản Khá - xã Quài Cang. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì tốt việc giám sát chặt chẽ các đối tượng đến từ vùng dịch, đi làm ăn xa trở về địa phương, truy vết và tổ chức cách ly theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. Phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong tuyên truyền phòng chống dịch và kiểm soát người ra vào địa bàn, các khu dân cư.
Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tin tưởng và khai thác tiềm lực trong xã hội, cũng như sự ủng hộ toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021./.
T/h: Lường Phượng
Trung tâm VHTTTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

4052/QĐ-UBND

Quyết định V/v: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

lượt xem: 19 | lượt tải:15

248/TB-SYT

Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (23/11/2021)

lượt xem: 24 | lượt tải:13

916/BC-TTCH

Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Tính đến 16h00 ngày 22/11/2021)

lượt xem: 41 | lượt tải:28

2067/UBND-VHTT

Công văn V/v đề xuất địa điểm xây dựng điểm dừng chân phục vụ hoạt động du lịch của huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 35 | lượt tải:22

211/KH-UBND

Kế hoạch Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Tuần Giáo

lượt xem: 17 | lượt tải:15

3373/QĐ-TTCH

Quyết định Về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19

lượt xem: 25 | lượt tải:17

3361/QĐ-TTCH

Quyết định Về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19

lượt xem: 17 | lượt tải:13

3360/QĐ-TTCH

QUYẾT ĐỊNHVề việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19

lượt xem: 19 | lượt tải:12

3359/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mô hình áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 thuộc nguồn vốn hỗ trợ địa phương đất trồng lúa năm 2021

lượt xem: 15 | lượt tải:6

3358/QĐ-BCĐ

Quyết định Về việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19

lượt xem: 13 | lượt tải:10

2064/UBND-VP

Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (Hỏa tốc)

lượt xem: 28 | lượt tải:11

2057/UBND-CA

Công văn Triển khai thực hiện nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư

lượt xem: 15 | lượt tải:12

911/BC-UBND

Báo cáo giám sát công tác thực hiện chế độ chính sách đối với CCB, Hội viên CCB

lượt xem: 24 | lượt tải:17

910/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tiến độ triển khai thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo NĐ 71/2020/NĐ-CP huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:25

210/KH-UBND

Kế hoạch Quản lý bảo vệ rừng và Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021 - 2022

lượt xem: 18 | lượt tải:11

238/TB-SYT

Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

lượt xem: 23 | lượt tải:16

3357/QĐ-UBND

Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tuần Giáo

lượt xem: 15 | lượt tải:11

3356/QĐ-UBND

Quyết định Về việc hoạt động trở lại Khu cách ly tập trung và Tổ quản lý khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:12

2053/CV-BTC

Công văn V/v tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở (Hỏa tốc)

lượt xem: 22 | lượt tải:14

2050/UBND-TP

Công văn V/v lấy ý kiến tham gia Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:19

64/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư; nguồn thu từ tiền sử dụng đất và vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021 (nguồn vốn huyện quản lý).

lượt xem: 20 | lượt tải:15

66/HĐN-VP

Công văn yêu cầu tiếp xúc cử tri

lượt xem: 16 | lượt tải:20

62/BC-BKTXH

Báo cáo Giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI

lượt xem: 19 | lượt tải:12

63/CV-BKTXH

Đề Xuất Nội dung giám sát của TT HĐND huyện năm 2022

lượt xem: 33 | lượt tải:27

7/QĐ-HĐND

Quyết định Thành lập Đoàn khảo sát việc thực hiện Nghị quyết củ hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo, Quốc phòng- An ninh năm 2021 ( Các công trình trường học vốn sự nghiệp ...)

lượt xem: 19 | lượt tải:0

9/TB-BDT

Lịch giám sát

lượt xem: 20 | lượt tải:12

10/QĐ-UBND

Quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề vê thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của thủ tướng Chính phủ

lượt xem: 18 | lượt tải:13

63/HĐND-VP

Chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm

lượt xem: 23 | lượt tải:13

60/BC-BKTXH

Báo cáo Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện công tác phun phòng, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2020,2021 trên địa bàn huyện

lượt xem: 22 | lượt tải:13

63/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc điều chỉnh tăng, giảm dự toán năm 2021 cho các đơn vị

lượt xem: 18 | lượt tải:21

64/NQ-HĐND

Nghị quyết Điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách năm 2021 của các xã, thị trấn về ngân sách huyện để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 19 | lượt tải:12

48/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 10/2021 của HĐND huyện

lượt xem: 56 | lượt tải:27

46/TB-HĐND

Điều chỉnh lịch tiếp công dân

lượt xem: 47 | lượt tải:30

47/HĐND-VP

Xin ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI

lượt xem: 60 | lượt tải:31

43/CV-HĐND

Xin ý kiến bổ sung dự phòng ngân sách

lượt xem: 93 | lượt tải:54

3/KH-BDT

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 91 | lượt tải:61

50/BC-BKTXH

Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 102 | lượt tải:54

52/BC-BKTXH

Về việc điều chỉnh tăng dự phòng ngân sách cấp huyện từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

lượt xem: 94 | lượt tải:52

39/HĐND-VP

Bổ sung dự toán năm 2021 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

lượt xem: 78 | lượt tải:26

40/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho Phòng Nông nghiệp và PTNT

lượt xem: 57 | lượt tải:25

41/HĐND-VP

V/v: thông báo lịch khảo sát

lượt xem: 69 | lượt tải:39

35/HĐND-VP

Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị do có sự thay đổi về biên chế và tiền lương

lượt xem: 71 | lượt tải:83

37/CV-HĐND

Xin ý kién thường trực HĐND

lượt xem: 72 | lượt tải:34

38/CV-HĐND

Xin ý kiến thường trực

lượt xem: 91 | lượt tải:46

47/BC-BKTXH

Về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho phòng TN&MT để thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

lượt xem: 69 | lượt tải:38

192/GM-BCĐ

GIẤY MỜI Tọa đàm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 16 | lượt tải:6

147/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021 (lần 2)

lượt xem: 23 | lượt tải:61

8/GM-HĐND

Giấy mời Họp TT HĐND huyện kỳ họp thứ 6

lượt xem: 27 | lượt tải:32

145/GM-UBND

Giấy mời họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình: Nắn suối tái định cư thị trấn Tuần Giáo; Hạ tầng đất xen kẹt khối Tân Giang; Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang

lượt xem: 22 | lượt tải:12

144/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và 5 năm thực hiện Đề án phát tr

lượt xem: 0 | lượt tải:0

144/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

lượt xem: 18 | lượt tải:17

142/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 11 năm 2021 (lần 1)

lượt xem: 38 | lượt tải:68

124/GM-UBND

Giấy mời UBND huyện tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 10 năm 2021 (lần 1) - Hỏa tốc

lượt xem: 69 | lượt tải:52

123/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tiêm chủng COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư ( Hỏa tốc)

lượt xem: 51 | lượt tải:19

122/GM-UBND

Giấy mời Dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

lượt xem: 56 | lượt tải:20
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay1,546
  • Tháng hiện tại18,048
  • Tổng lượt truy cập10,501,297
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây