Họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021

Thứ tư - 15/09/2021 10:27 18 0
Sáng ngày 14/9, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức cuộc họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lò Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại huyện; Đồng chí Vũ Văn Đức – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; đại diện các Ban: Ban KT-XH, Dân tộc; Các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại diện Lãnh đạo một sô cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 
Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Kết quả rà soát đất ở, đất lúa
nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để
đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch
vào trong quy hoạch lâm nghiệp; Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy Tuần Giáo về chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025;  Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2021- 2025.
Trong báo cáo 9 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện nêu rõ: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát trên phạm vi cả nước, tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.
Trong bối cảnh đó, UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp với từng thời điểm, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Trong 9 tháng qua, huyện đã đạt được những kết quả nổi bật như: Thực hiện phòng, chống và kiểm soát tốt dịch Covid-19, trên địa bàn chưa có ca nhiễm bệnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, các đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Kịp thời phát hiện, khoanh vùng, tổ chức cách ly điều trị góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò gây ra. Công tác quản lý ngân sách được bảo đảm. Tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư năm 2021 có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Bên cạnh những kết quả nổi bật, còn có một số tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại một số xã, thị trấn còn chậm. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, sắc thuế tài nguyên còn thấp (đạt 41,8% dự toán). Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có nơi, có lúc chưa được bảo đảm, chất lượng báo cáo chưa cao. Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và có chiều hướng gia tăng như: mua bán, sử dụng ma túy (tăng 20 vụ và 22 đối tượng so với cùng kỳ năm trước); giết người (05 vụ, tăng 05 vụ so với cùng kỳ năm trước).
Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn của huyện đã có nhiều ý kiến đóng góp vào báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021.
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong những tháng cuối năm 2021, UBND huyện xác định cần triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ 07 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm giải pháp chủ yếu đề ra từ đầu năm; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị mình nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao; tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả sau đầu tư; tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn đầu tư năm 2021. Tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào địa bàn huyện, nhất là vào lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường. tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
Tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1; chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ chức đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí PCGD, XMC tại các xã, thị trấn. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Danh lam thắng cảnh Hang động Bản Khá - xã Quài Cang. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, các cơ sở kinh doanh du lịch bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đại hội TDTT cấp cơ sở tiến tới Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì tốt việc giám sát chặt chẽ các đối tượng đến từ vùng dịch, đi làm ăn xa trở về địa phương, truy vết và tổ chức cách ly theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. Phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong tuyên truyền phòng chống dịch và kiểm soát người ra vào địa bàn, các khu dân cư.
Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tin tưởng và khai thác tiềm lực trong xã hội, cũng như sự ủng hộ toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển; góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021./.
T/h: Lường Phượng
Trung tâm VHTTTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

150/TB-PC08

thông báo sang tên xe ô tô không có chứng từ chuyển nhượng

lượt xem: 12 | lượt tải:8

2111/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:5

1565/UBND-VP

Công văn Đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

lượt xem: 16 | lượt tải:4

1564/UBND-LĐTBXH

Công văn Tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn huyện

lượt xem: 20 | lượt tải:10

1558/UBND-NV

Công văn V/v xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 - 2022

lượt xem: 20 | lượt tải:13

1557/UBND-VP

Công văn Chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2021

lượt xem: 14 | lượt tải:10

1543/TB-UBND

Thông báo Kết luận của đồng chí Mùa Va Hồ – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết một số vướng mắc trong triển thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

lượt xem: 6 | lượt tải:3

708/BC-UBND

Báo cáo Rà soát người lao động trên địa bàn huyện đi lao động, làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

lượt xem: 22 | lượt tải:11

706/BC-UBND

Báo cáo Thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCCS của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

lượt xem: 14 | lượt tải:5

170/KH-UBND

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021 - 2025

lượt xem: 12 | lượt tải:6

169/KH-UBND

Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:5

2093/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng hóa chất sát trùng Iodine 10% thực hiện phun phòng, chống bệnh viêm da nổi cục Trâu, Bò trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 12 | lượt tải:0

2094/QĐ-UBND

Quyết định Về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

lượt xem: 12 | lượt tải:6

2090/QĐ-UBND

Quyết định Dừng hoạt động thành viên Tổ quản lý khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Chiềng Đông

lượt xem: 8 | lượt tải:8

2087/QĐ-UBND

Quyết định Dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:6

2086/QĐ-UBND

Quyết định V/v phân công lãnh đạo UBND huyện phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo (Phạm Thị Tuyên)

lượt xem: 15 | lượt tải:5

1516/UBND-TĐKT

Công văn V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021 - 2022

lượt xem: 11 | lượt tải:9

1518/UBND-NV

Công văn Phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC.

lượt xem: 18 | lượt tải:7

1515/UBND-TP

Công văn V/v yêu cầu UBND xã Quài Cang tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

lượt xem: 8 | lượt tải:7

1509/UBND-TTr

Công văn V/v tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

lượt xem: 8 | lượt tải:2

3/KH-BDT

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 14 | lượt tải:6

50/BC-BKTXH

Đề xuất nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 11 | lượt tải:7

52/BC-BKTXH

Về việc điều chỉnh tăng dự phòng ngân sách cấp huyện từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:5

39/HĐND-VP

Bổ sung dự toán năm 2021 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

lượt xem: 7 | lượt tải:6

40/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho Phòng Nông nghiệp và PTNT

lượt xem: 6 | lượt tải:3

41/HĐND-VP

V/v: thông báo lịch khảo sát

lượt xem: 11 | lượt tải:7

35/HĐND-VP

Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị do có sự thay đổi về biên chế và tiền lương

lượt xem: 7 | lượt tải:8

37/CV-HĐND

Xin ý kién thường trực HĐND

lượt xem: 10 | lượt tải:4

38/CV-HĐND

Xin ý kiến thường trực

lượt xem: 7 | lượt tải:5

47/BC-BKTXH

Về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho phòng TN&MT để thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

lượt xem: 8 | lượt tải:3

48/BC-BKTXH

Về việc bổ sung dự toán nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 cho Phòng Nông nghiệp và PTNT

lượt xem: 8 | lượt tải:2

36/HĐND-VP

Công văn đề xuất các nội dung cần giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 4 | lượt tải:3

33/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 9/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:4

34/CV-HĐND

Xin điều chỉnh dự toán

lượt xem: 8 | lượt tải:4

46/BC-BKT

Báo cáo Thẩm tra điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2021 cho các đơn vị do có sự thay đổi về biên chế và tiền lương

lượt xem: 21 | lượt tải:10

32/HĐND-VP

Bổ sung danh mục và phân bổ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách huyện để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 32 | lượt tải:18

31/BC-HĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 46 | lượt tải:23

6/KH-BPC

Kế hoạch Giám sát chuyên đề " Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ; tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng

lượt xem: 47 | lượt tải:25

30/BC-HĐND

Kết quả tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI

lượt xem: 44 | lượt tải:28

2/BB-HĐND

Biên bản kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 43 | lượt tải:22

28/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 8/2021 của HĐND huyện

lượt xem: 48 | lượt tải:14

29/HĐND-VP

Thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động của HĐND

lượt xem: 37 | lượt tải:17

55/NQ-HĐND

Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XXI

lượt xem: 38 | lượt tải:34

56/NQ-HĐND

Chương trình làm việc toàn khóa HĐND huyện khóa XXI

lượt xem: 41 | lượt tải:14

57/NQ-HĐND

Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

lượt xem: 56 | lượt tải:24

95/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 9 năm 2021 (lần 1)

lượt xem: 20 | lượt tải:34

94/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19.

lượt xem: 8 | lượt tải:3

92/GM-UBND

Giấy mời Họp thống nhất một số nội dung về hỗ trợ nhà ở cho người có công năm 2021

lượt xem: 8 | lượt tải:2

90/GM-UBND

Giấy mời Họp BCĐ giao đất, giao rừng giai đoạn 2019-2023

lượt xem: 12 | lượt tải:11

91/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

lượt xem: 8 | lượt tải:6

89/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát về quy chế dân chủ ở cơ sở (ngày 7/9/2021)

lượt xem: 9 | lượt tải:9

88/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 với các địa phương về công tác phòng, chống COVID-19

lượt xem: 22 | lượt tải:7

87/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

lượt xem: 22 | lượt tải:4

86/GM-UBND

Giấy mời Họp ban chỉ đạo Chương trình Mục tieu quốc gia

lượt xem: 26 | lượt tải:24

83/GM-UBND

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT tổ chức

lượt xem: 31 | lượt tải:13
TRUY CẬP NHANH
HSCV
CD DH Huyen
CDDH
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,078
  • Tháng hiện tại136,256
  • Tổng lượt truy cập9,468,709
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây