Chào mừng ĐH Đảng các cấp

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2021

Thứ tư - 13/01/2021 17:34 136 0
Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho quá trình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch năm 2021, UBND huyện xác định tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu...
 
Quang cảnh Hội nghị
Ngày 13/1, UBND huyện Tuần Giáo tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Huyện ủy – HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Lò Văn Cương – TUV, Bí thư huyện ủy; đồng chí Giàng A Dế - PBT thường trực huyện ủy; đồng chí Vũ Văn Đức – CT UBND huyện; đồng chí Mùa Va Hồ - PCT UBND huyện; đồng chí Trần Bình Trọng – PCT HĐND huyện; dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, cùng lãnh đạo các xã, thị trấn.
Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 gây nhiều tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh; biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường nhưng các cấp chính quyền, các ngành chức năng và người dân trên địa bàn huyện Tuần Giao đã nỗ lực, đồng lòng vượt khó và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận với 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp được duy trì, an ninh lương thực được đảm bảo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục có chuyển biến tích cực, tính đến hết năm 2020 huyện có 09 xã cơ bản đạt các  tiêu chí về NTM, tăng 05 xã so với năm 2019; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 102,4% dự toán. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,21% so với năm 2019.
Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà cho quá trình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. Để cụ thể hóa mục tiêu được UBND tỉnh giao, căn cứ điều kiện thực thế của địa phương, tại kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khóa XX đã quyết nghị mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đó là: Tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện để phát triển kinh tế, đặc biệt đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn vốn nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; tin giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.
Theo đó các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 như: Tổng sản lượng lương thực đạt 37.540 tấn. Đảm bảo tốc độ tăng đàn gia súc 4%; trồng chăm sóc và bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng đạt 39%; phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn 53 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị BCĐ xây dựng NTM Tỉnh công nhận thêm 05 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng NTM; phấn đấu thêm 02 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng NTM (đạt 15 tiêu chí trở lên) và mỗi xã đạt từ 1 – 2 tiêu chí. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 – 5%. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch năm 2021, UBND huyện xác định tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu đó là: triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; thực hiến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý thu chi ngân sách; tập trung nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, tập trung thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường đảm bảo ổn định chính trị xã hội, quốc phòng an ninh; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND huyện  với HĐND, UB MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể; tăng cường công tác phối hợp giữa UBND huyện  với HĐND, UB MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể./.
T/h: Lường Phượng – Thanh Hòa
Trung tâm Văn hóa – TT – TH huyện Tuần Giáo


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

59/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

lượt xem: 23 | lượt tải:13

60/UBND-TP

Công văn Về việc triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

lượt xem: 19 | lượt tải:11

185/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 10 | lượt tải:7

15/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn huyện

lượt xem: 18 | lượt tải:15

58/UBND-YT

Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước, trong và sau tết nguyên đán 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:2

18/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

lượt xem: 54 | lượt tải:49

19/BC-UBND

báo cáo công tác tuyên truyền CCHC năm 2020

lượt xem: 32 | lượt tải:23

20/BC-UBND

Báo cáo Danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 36 | lượt tải:26

56/UBND-VP

Triển khai Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 15 | lượt tải:13

57/UBND-LĐTBXH

Công văn tuyển lao động và học nghề

lượt xem: 27 | lượt tải:20

183/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành

lượt xem: 21 | lượt tải:21

13/KH-CTĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu, năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:9

14/KH-UBND

Kế hoạch Đào tạo nghề nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 38 | lượt tải:31

15/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020, KH năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:20

16/BC-UBND

Báo cáo Thống kê cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bầu cử

lượt xem: 29 | lượt tải:25

17/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

lượt xem: 63 | lượt tải:34

51/UBND-VP

Công văn Tham mưu giái quyết đơn khiếu nại của công dân

lượt xem: 35 | lượt tải:20

53/UBND-VP

Công văn Đôn đốc báo cáo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020

lượt xem: 29 | lượt tải:18

54/UBND-VP

Công văn Trả lời đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 32 | lượt tải:13

177/QĐ-UBND

Quyết định Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:12

7/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13

lượt xem: 9 | lượt tải:3

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 21 | lượt tải:9

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 32 | lượt tải:25

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 22 | lượt tải:14

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 19 | lượt tải:7

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:23

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 23 | lượt tải:12

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 25 | lượt tải:13

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 18 | lượt tải:6

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 23 | lượt tải:6

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:7

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 23 | lượt tải:7

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 24 | lượt tải:6

91/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 25 | lượt tải:7

148/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 22 | lượt tải:19

149/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 20 | lượt tải:13

90/BC-BKTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 23 | lượt tải:10

89/BC-BKTXH

Báo cáo Về việc bổ sung kinh phí năm 2020 cho Phòng Lao động-TBXH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021

lượt xem: 25 | lượt tải:6

87/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư

lượt xem: 27 | lượt tải:12

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 34 | lượt tải:13

31/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:16

86/BC-BKTXH

Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, từ nguồn thu cấp sử dụng đất chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 và nguồn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

lượt xem: 32 | lượt tải:10

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 28 | lượt tải:6

30/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 39 | lượt tải:13

33/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập viên

lượt xem: 39 | lượt tải:16

6/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 01 năm 2021

lượt xem: 22 | lượt tải:24

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 18 | lượt tải:14

3/BCĐXDCQTSVM-GM

Giấy mời Họp BCĐ xây dựng củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

lượt xem: 23 | lượt tải:14

2/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:19

1/GM-UBND

Giấy mời về việc Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021.của Sở Nông nghiệp & PTNT

lượt xem: 24 | lượt tải:20

129/GM-UBND

Giấy mời tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

lượt xem: 32 | lượt tải:19

128/GM-KTH

Giấy mời họp bình xét thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021 khối thi đua Tổng hợp

lượt xem: 25 | lượt tải:26

127/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

lượt xem: 47 | lượt tải:78

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX (Kèm đầy đủ tài liệu)

lượt xem: 61 | lượt tải:417

125/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020"

lượt xem: 38 | lượt tải:35
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay9,814
  • Tháng hiện tại268,786
  • Tổng lượt truy cập6,730,260
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây