Chào xuân

TTVH--TT--TH:Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thứ bảy - 08/08/2020 13:06 586 0
Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
image001
   Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng và gần 180 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
    Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đã đề ra.
   Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Tuần Giáo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Dấu ấn nổi bật nhất trong kết quả phát triển Kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính là: Trên lĩnh vực kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng các ngành nông - lâm nghiệp, đến hết năm 2020: nông nghiệp 26,45%, công nghiệp xây dựng 32,33%; dịch vụ 41,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
   Sản xuất lương thực tăng khá dự ước đến cuối năm 2020, sản lượng lương thực đạt 37.500 tấn, tăng 2.013 tấn so với năm 2015. Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp hướng chuỗi giá trị liên kết như: mô hình cây ăn quả với tổng diện tích trên 300ha; duy trì 1.320ha cây cao su, 342ha cây cà phê, trồng mới và chăm sóc 1.400ha cây mắc ca. Sản xuất nông sản hàng hóa đã định hình rõ nét và giữ vững ổn định vùng chuyên canh cây ngô, đậu tương tại xã Ta Ma, Phình Sáng và Pú Nhung; phát triển cây táo mèo, thảo quả, sa nhân ở Tỏa Tình và Tênh Phông; chăn nuôi tiếp tục phát triển, tốc độ tăng đàn bình quân 4%/năm với tổng đàn gia súc đạt 95.500 con, tăng 15.485 con so với năm 2015. Công tác bảo vệ rừng, trồng rừng được quan tâm, trồng mới và khoanh nuôi tái sinh 7.042ha rừng đạt 137,4% NQ, độ che phủ rừng đạt 38%, đạt 105,6% NQ, tăng 6% so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, công tác tuyên truyền, vận động, huy động và sử dụng các nguồn lực đạt được kết quả quan trọng; cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, nhiều mô hình sản xuất mới trong nông thôn được hình thành, góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện, tạo những bước đà để nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, có 12/18 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên (Vượt Nghị quyết điều chỉnh), có 7 xã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4%/năm, đến cuối năm 2020 là 35% (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). 
   Thực hiện Chị thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức đảng yếu kém và hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.050 đảng viên, vượt 40% Nghị quyết; hàng năm có trên 80% TCCSĐ và 95% đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Tuần Giáo còn gặp không ít khó khăn do: năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn có mặt hạn chế, thiếu các doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp làm giảm giá trị gia tăng, giảm nguồn thu ngân sách địa phương. Nhu cầu đầu tư lớn song nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế chủ yếu từ  nguồn vốn ngân sách cấp trên. Việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực cho phát triển còn gặp nhiều khó khăn. Thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực của Nhân dân trong việc làm quen, tiếp cận, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng tạo ra sản phẩm, hàng hóa chất lượng còn hạn chế.  Hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số nơi chưa đồng bộ, nhất là giao thông đến các trung tâm xã, bản còn nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã biểu dương và nghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề quan trọng trong phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, như: Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao; tập trung vào công tác đô thị hóa thị trấn Tuần Giáo để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn… Cùng với đó, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, chất lượng để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.
   Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ thống nhất cao tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 32 ủy viên, để khuyết 07 ủy viên sẽ kiện toàn sau Đại hội.
   Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã họp phiên thứ nhất, tín nhiệm bầu đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo nhiệm kỳ 2020 – 2025; 02 Phó bí thư là đồng chí Vũ Văn Đức và đồng chí Giàng A Dế và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
   Tại đại Đại hội các đại biểu đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trình tại đại hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra các nhiệm vụ đột phá gồm: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển vùng cây ăn quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; Tập trung thu hút các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực từ đất đai và các nhà đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; triển khai một số dự án lớn như: hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch sử dụng đất, từng bước đầu Tư hình thành khu đô  thị, khu thương mại - dịch vụ - dân cư cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị tạo điểm nhấn phát triển kinh tế khu trung tâm huyện; đồng Thời phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giao thông đến trung tâm các xã, liên Xã, liên bản; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đảm bảo cấp đủ nước tưới và nuôi trồng thủy sản, đầu tư mới và nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt cho nông thôn và đô thị; đầu tư cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản; tập trung Triển khai  số chương trình, dự án trọng điểm như: Dự án chợ thị trấn Tuần Giáo, bến xe Tuần Giáo, nhà máy xử lý rác Tuần Giáo, khu du lịch Sinh thái đỉnh đèo Pha Đin, khu nước nóng bản Sáng, Hồ bản Phủ xã Quài Cang, hệ thống tưới ẩm nhỏ giọt khu Pú Nhung, Rạng Đông.
    Đại hội đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới đó là:  Kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngàn nông – lâm nghiệp, tăng Tỷ trọng ngành công Nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với liên kết theo chuỗi, nhân rộng các mô hình Sản xuất có hiệu quả. Hình thành rõ nét các vùng: chăn nuôi gia súc tập trung, lúa, ngô, cao su, mắc ca, dược liệu cây ăn quả. Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và của các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp phía Đông thị trấn, khu thương mại - dịch vụ - dân cư, xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, phát triển du lịch, dịch vụ tại đỉnh đèo pha đin. Tăng cường quản lý công tác thu chi ngân sách trên địa bàn têo đúng quy định của pháp luật, ưu tiên tăng chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả khi thác các nguồn Tài nguyên trên địa bàn huyện đúng quy hoạch, định hướng chung của huyện. Đại hội cũng đề ra 13 giải pháp, 23 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025.
   Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đai hội các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
   Thành công của Đại hội, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, để nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; phấn đấu xây dựng huyện Tuần Giáo phát triển toàn diện, bền vững./.
image003
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh tặng Lãng hoa chúc mừng Đại hội
image005
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
image007
Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
image009
Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T/h: Lường Phượng

Trung tâm Văn Hóa - TT - TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

13/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT và hủy thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy - bản Co Đứa, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 26 | lượt tải:11

85/BC-UBND

Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện

lượt xem: 23 | lượt tải:8

86/BC-UBND

Nguồn nhân lực định kỳ theo quy định tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chỉnh phủ

lượt xem: 50 | lượt tải:21

218/UBND-VP

Công văn yêu cầu Báo cáo tình hình thực hiện dự án trồng Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( CV hỏa tốc)

lượt xem: 35 | lượt tải:18

219/UBND-TTYT

Công văn Ủy quyền thẩm định cộng đồng chấm dứt phóng uế bừa bãi tại huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 29 | lượt tải:14

220/UBND-VHTT

Công văn V/v cung cấp danh sách thông tin người phát ngôn

lượt xem: 74 | lượt tải:17

328/QĐ-UBND

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý đất đai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 34 | lượt tải:11

10/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh nội đồng bản Che Phai + bản Kép (giai đoạn 2)

lượt xem: 23 | lượt tải:8

11/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường bản Có

lượt xem: 21 | lượt tải:8

12/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở suối Nậm Hon ( đoạn bản Giăng xã Quài Cang)

lượt xem: 22 | lượt tải:8

39/KH-UBND

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 44 | lượt tải:24

83/BC-UBND

BÁO CÁO Tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

lượt xem: 881 | lượt tải:650

84/BC-UBND

Báo cáo Covid-19 ngày 24/02

lượt xem: 34 | lượt tải:17

210/UBND-NN

Công văn Tăng cường tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh

lượt xem: 26 | lượt tải:6

212/UBND-KTHT

Công văn Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

lượt xem: 27 | lượt tải:18

213/UBND-NV

Đề nghị ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

lượt xem: 29 | lượt tải:17

214/UBND-TP

Công văn V/v phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021.

lượt xem: 21 | lượt tải:10

215/UBND-TB

Công văn giới thiệu chữ ký Chánh Thanh Tra huyện

lượt xem: 34 | lượt tải:21

216/UBND-VP

Công văn V/v tham mưu xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh

lượt xem: 27 | lượt tải:12

217/CV-BCĐ

Công văn chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19

lượt xem: 39 | lượt tải:23

2/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 14 (để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021), HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 32 | lượt tải:16

18/TB-HĐND

Thông báo phân bổ đại biểu

lượt xem: 41 | lượt tải:19

16/TTr-HĐND

Tờ trình Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 (để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021) HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 50 | lượt tải:20

15/TB-HĐND

Thông báo Phương án đại biểu sau HNHT lần 1

lượt xem: 52 | lượt tải:21

14/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 02/2021 của HĐND huyện

lượt xem: 39 | lượt tải:11

41/BC-HĐND

Báo cáo Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

lượt xem: 42 | lượt tải:7

13/TB-HĐND

Thông báo Cơ cấu đại biểu HĐND huyện

lượt xem: 59 | lượt tải:25

8/HD-HĐND

Công văn Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 66 | lượt tải:22

11/TB-HĐND

Chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 40 | lượt tải:25

1/BC-KTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 (đợt I)

lượt xem: 32 | lượt tải:7

2/GM-HĐND

Giấy mời Họp Thường trực HĐND huyện mở rộng

lượt xem: 43 | lượt tải:11

8/KH-HĐND

Kế hoạch Tổng kết HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 53 | lượt tải:34

7/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13

lượt xem: 49 | lượt tải:12

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 65 | lượt tải:15

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 86 | lượt tải:70

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 71 | lượt tải:30

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 93 | lượt tải:16

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 67 | lượt tải:39

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 58 | lượt tải:19

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 100 | lượt tải:31

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 50 | lượt tải:15

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 59 | lượt tải:13

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 135 | lượt tải:15

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 58 | lượt tải:14

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 62 | lượt tải:12

16/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban Tuyên truyền

lượt xem: 20 | lượt tải:10

17/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban An ninh trật tự

lượt xem: 19 | lượt tải:8

18/GM-UBND

Giấy mời lễ giao nhận quân năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:11

15/GM-UBND

Giấy mời họp HN trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử (kèm tài liệu)

lượt xem: 27 | lượt tải:69

14/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên

lượt xem: 23 | lượt tải:14

13/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 02 năm 2021

lượt xem: 31 | lượt tải:17

10/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các hoạt động phòng, chống covid-19

lượt xem: 43 | lượt tải:17

8/GM-UBND

Giấy mời Thực hiện dự án Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Điện Biên năm 2020

lượt xem: 42 | lượt tải:14

9/GM-UBND

Giấy mời Họp phản hồi thông tin giám sát Chương trình vùng Tuần Giáo

lượt xem: 38 | lượt tải:10

7/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về công tác bầu cử

lượt xem: 46 | lượt tải:23
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay372
  • Tháng hiện tại105,083
  • Tổng lượt truy cập7,177,444
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây