Chào mừng ĐH Đảng các cấp

TTVH--TT--TH:Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thứ bảy - 08/08/2020 12:54 266 0
Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
image001
   Trong 2 ngày (5 – 6/8/2020), Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - UVBTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng và gần 180 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
    Phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đã đề ra.
   Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Tuần Giáo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết. Dấu ấn nổi bật nhất trong kết quả phát triển Kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính là: Trên lĩnh vực kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng các ngành nông - lâm nghiệp, đến hết năm 2020: nông nghiệp 26,45%, công nghiệp xây dựng 32,33%; dịch vụ 41,22%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
   Sản xuất lương thực tăng khá dự ước đến cuối năm 2020, sản lượng lương thực đạt 37.500 tấn, tăng 2.013 tấn so với năm 2015. Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp hướng chuỗi giá trị liên kết như: mô hình cây ăn quả với tổng diện tích trên 300ha; duy trì 1.320ha cây cao su, 342ha cây cà phê, trồng mới và chăm sóc 1.400ha cây mắc ca. Sản xuất nông sản hàng hóa đã định hình rõ nét và giữ vững ổn định vùng chuyên canh cây ngô, đậu tương tại xã Ta Ma, Phình Sáng và Pú Nhung; phát triển cây táo mèo, thảo quả, sa nhân ở Tỏa Tình và Tênh Phông; chăn nuôi tiếp tục phát triển, tốc độ tăng đàn bình quân 4%/năm với tổng đàn gia súc đạt 95.500 con, tăng 15.485 con so với năm 2015. Công tác bảo vệ rừng, trồng rừng được quan tâm, trồng mới và khoanh nuôi tái sinh 7.042ha rừng đạt 137,4% NQ, độ che phủ rừng đạt 38%, đạt 105,6% NQ, tăng 6% so với năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, công tác tuyên truyền, vận động, huy động và sử dụng các nguồn lực đạt được kết quả quan trọng; cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư, nâng cấp, mở rộng, nhiều mô hình sản xuất mới trong nông thôn được hình thành, góp phần làm thay đổi diện mạo của huyện, tạo những bước đà để nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, có 12/18 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên (Vượt Nghị quyết điều chỉnh), có 7 xã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4%/năm, đến cuối năm 2020 là 35% (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). 
   Thực hiện Chị thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức đảng yếu kém và hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.050 đảng viên, vượt 40% Nghị quyết; hàng năm có trên 80% TCCSĐ và 95% đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Tuần Giáo còn gặp không ít khó khăn do: năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn có mặt hạn chế, thiếu các doanh nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp làm giảm giá trị gia tăng, giảm nguồn thu ngân sách địa phương. Nhu cầu đầu tư lớn song nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế chủ yếu từ  nguồn vốn ngân sách cấp trên. Việc khai thác các tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực cho phát triển còn gặp nhiều khó khăn. Thiếu nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực của Nhân dân trong việc làm quen, tiếp cận, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng tạo ra sản phẩm, hàng hóa chất lượng còn hạn chế.  Hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số nơi chưa đồng bộ, nhất là giao thông đến các trung tâm xã, bản còn nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh đã biểu dương và nghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tại đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề quan trọng trong phương hướng và mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, như: Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao; tập trung vào công tác đô thị hóa thị trấn Tuần Giáo để tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn… Cùng với đó, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, chất lượng để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra.
   Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ thống nhất cao tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 32 ủy viên, để khuyết 07 ủy viên sẽ kiện toàn sau Đại hội.
   Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã họp phiên thứ nhất, tín nhiệm bầu đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo nhiệm kỳ 2020 – 2025; 02 Phó bí thư là đồng chí Vũ Văn Đức và đồng chí Giàng A Dế và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
   Tại đại Đại hội các đại biểu đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm thảo luận tham gia ý kiến vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trình tại đại hội; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra các nhiệm vụ đột phá gồm: Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển vùng cây ăn quả tập trung theo mô hình liên kết chuỗi giá trị; Tập trung thu hút các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực từ đất đai và các nhà đầu tư, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; triển khai một số dự án lớn như: hoàn thiện quy hoạch, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch sử dụng đất, từng bước đầu Tư hình thành khu đô  thị, khu thương mại - dịch vụ - dân cư cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị tạo điểm nhấn phát triển kinh tế khu trung tâm huyện; đồng Thời phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ giao thông đến trung tâm các xã, liên Xã, liên bản; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đảm bảo cấp đủ nước tưới và nuôi trồng thủy sản, đầu tư mới và nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt cho nông thôn và đô thị; đầu tư cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bản; tập trung Triển khai  số chương trình, dự án trọng điểm như: Dự án chợ thị trấn Tuần Giáo, bến xe Tuần Giáo, nhà máy xử lý rác Tuần Giáo, khu du lịch Sinh thái đỉnh đèo Pha Đin, khu nước nóng bản Sáng, Hồ bản Phủ xã Quài Cang, hệ thống tưới ẩm nhỏ giọt khu Pú Nhung, Rạng Đông.
    Đại hội đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới đó là:  Kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngàn nông – lâm nghiệp, tăng Tỷ trọng ngành công Nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với liên kết theo chuỗi, nhân rộng các mô hình Sản xuất có hiệu quả. Hình thành rõ nét các vùng: chăn nuôi gia súc tập trung, lúa, ngô, cao su, mắc ca, dược liệu cây ăn quả. Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và của các chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp phía Đông thị trấn, khu thương mại - dịch vụ - dân cư, xây dựng chợ thị trấn Tuần Giáo. Ưu tiên thu hút doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, phát triển du lịch, dịch vụ tại đỉnh đèo pha đin. Tăng cường quản lý công tác thu chi ngân sách trên địa bàn têo đúng quy định của pháp luật, ưu tiên tăng chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả khi thác các nguồn Tài nguyên trên địa bàn huyện đúng quy hoạch, định hướng chung của huyện. Đại hội cũng đề ra 13 giải pháp, 23 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025.
   Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đai hội các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
   Thành công của Đại hội, có ý nghĩa quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, để nghị quyết đại hội đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống, được thể hiện trên diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên; phấn đấu xây dựng huyện Tuần Giáo phát triển toàn diện, bền vững./.
image003
Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh tặng Lãng hoa chúc mừng Đại hội
image005
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
image007
Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
image009
Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T/h: Lường Phượng

Trung tâm Văn Hóa - TT - TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

TUẦN GIÁO QUA ẢNH
DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07269-2.jpg DSC07249-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07216-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07261-2.jpg DSC07228-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07195-2.jpg DSC07114-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07177-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07126-2.jpg DSC07106-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07159-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC02062.jpg DSC02042.jpg DSC02022.jpg DSC02114.jpg DSC02094.jpg DSC02074.jpg DSC02054.jpg DSC01996.jpg DSC02034.jpg DSC02014.jpg DSC02106.jpg DSC02086.jpg DSC02066.jpg DSC02046.jpg DSC01988.jpg DSC02026.jpg DSC02006.jpg DSC02098.jpg DSC02078.jpg DSC02058.jpg DSC02000.jpg DSC02038.jpg DSC02018.jpg DSC02110.jpg DSC02090.jpg DSC02070.jpg DSC02050.jpg DSC01992.jpg DSC02030.jpg DSC02010.jpg DSC02102.jpg DSC02082.jpg DSC02103.jpg DSC02083.jpg DSC02063.jpg DSC02043.jpg DSC02023.jpg DSC02003.jpg DSC02095.jpg DSC02075.jpg
VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA UBND HUYỆN

221/TTr-UBND

Tờ trình Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 11 | lượt tải:7

222/TTr-UBND

Tờ trình V/v đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Năm học 2020 - 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:10

376/BC-UBND

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020, định hướng trong thời gian tới

lượt xem: 9 | lượt tải:5

377/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:6

378/BC-UBND

Báo cáo rà soát việc thực hiện chế độ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú theo Nghị định số 109/2015/NĐ-CP

lượt xem: 6 | lượt tải:4

379/BC-UBND

báo cáo kiểm tra rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực QLNN của UBDT

lượt xem: 15 | lượt tải:6

1282/QĐ-UBND

Quyết định V/v tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1285/UBND-LĐTBXH

Công văn Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện.

lượt xem: 13 | lượt tải:4

1279/UBND-TNMT

Công văn V/v đề xuất, lựa chọn vị trí thay thế các mốc độ cao quốc gia hạng I, hạng II bị mất, hư hại không sử dụng được trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:5

1280/UBND-NN

Công văn Vv tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện

lượt xem: 9 | lượt tải:1

1281/UBND-VP

Công văn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

lượt xem: 8 | lượt tải:4

1868/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn lại các khối, cụm thi đua thuộc huyện Tuần Giáo

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1870/QĐ-UBND

Quyết định V/v giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (trước đây là HĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) cho các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2020 - 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:8

374/BC-UBND

Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020

lượt xem: 13 | lượt tải:6

375/BC-UBND

Báo cáo Tình hình phân bổ, giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2020 đến 30/9/2020 và dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2021

lượt xem: 26 | lượt tải:19

1277/UBND-NV

Công văn V/v phối hợp trả lời phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức

lượt xem: 19 | lượt tải:14

1856/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Phúc Đồng

lượt xem: 14 | lượt tải:12

1857/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND huyện Tuần Giáo

lượt xem: 17 | lượt tải:8

144/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo năm học 2020-2021

lượt xem: 43 | lượt tải:23

218/TT-UBND

Tờ trình Về việc điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

lượt xem: 26 | lượt tải:16
VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA HĐND HUYỆN

30/QĐ-HĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 5 | lượt tải:3

53/BC-BKTXH

Báo cáo Điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

lượt xem: 8 | lượt tải:5

14/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế- Xã hội và Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 7 | lượt tải:8

18/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 5 | lượt tải:6

96/HĐND-VP

Công văn điều chỉnh dự toán năm 2020 kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tè trung tâm dịch vụ nông nghiệp về phòng kinh tế hạ tầng

lượt xem: 10 | lượt tải:7

15/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 10 | lượt tải:5

17/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm uỷ viên UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 9 | lượt tải:5

16/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 6 | lượt tải:5

19/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 8 | lượt tải:5

20/NQ-HĐND

Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 8 | lượt tải:5

21/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 8 | lượt tải:6

52/BC-BKTXH

Thẩm tra việc điều chỉnh dự toán năm 2020 kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp về Phòng Kinh tế và Hạ tầng

lượt xem: 11 | lượt tải:8

5/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 15 | lượt tải:11

29/QĐ-HĐND

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Tuần Giáo khoá XI (nhờ văn phòng các xã, các cơ quan in giấy mời cho các Đại biểu HĐND huyện gửi tận tay)

lượt xem: 12 | lượt tải:10

51/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra tờ trình và đề án thành lập trường THCS CHiềng Đông; thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập trường THCS CHiềng Đông

lượt xem: 7 | lượt tải:5

90/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:7

91/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:7

92/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 11 | lượt tải:7

93/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội và Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 9 | lượt tải:5

89/TTr-HĐND

Tờ trình V/v: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

lượt xem: 12 | lượt tải:5

50/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

lượt xem: 11 | lượt tải:8

49/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính cacvs cấp huyện Tuần Giáo

lượt xem: 9 | lượt tải:4

87/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 10/2020 HĐND huyện

lượt xem: 17 | lượt tải:10

86/HĐND-VP

Công văn Đồng ý điều chỉnh dự toán các đơn vị năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:15

48/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh dự toán của các đơn vị năm 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:17
GIẤY MỜI- TÀI LIỆU HỌP

99/GM-UBND

Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 17 | lượt tải:9

5/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 16 | lượt tải:7

98/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

lượt xem: 15 | lượt tải:7

97/GM-UBND

Giấy mời Họp thống nhất kết quả tính toán.

lượt xem: 22 | lượt tải:7

96/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

lượt xem: 17 | lượt tải:9

94/GM-UBND

Giấy mời tổ chức thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Chiềng Đông

lượt xem: 18 | lượt tải:11

95/GM-UBND

Giấy mời kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa công trình thủy điện Long Tạo.

lượt xem: 24 | lượt tải:18

85/GM-UBND

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của huyện Tuần Giáo giai đoạn 2017-2020

lượt xem: 20 | lượt tải:18

81/GM-UBND

Họp trực tuến toàn quốc về phòng, chống dịch bênh Covid-19

lượt xem: 47 | lượt tải:22

76/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn kiểm toán về việc hôc trợ thực hiện hai chương trình MTQG nông thôn mới và GNBV năm 2019

lượt xem: 75 | lượt tải:31
ẢNH HOẠT ĐỘNG
DSC07262-2.jpg DSC07229-2.jpg DSC07196-2.jpg DSC07160-2.jpg DSC07119-2.jpg DSC07274-2.jpg DSC07254-2.jpg DSC07221-2.jpg DSC07131-2.jpg DSC07111-2.jpg DSC07266-2.jpg DSC07246-2.jpg DSC07200-2.jpg DSC07174-2.jpg DSC07123-2.jpg DSC07103-2.jpg DSC07258-2.jpg DSC07225-2.jpg DSC07192-2.jpg DSC07150-2.jpg DSC07115-2.jpg DSC07270-2.jpg DSC07250-2.jpg DSC07217-2.jpg DSC07178-2.jpg DSC07127-2.jpg DSC07107-2.jpg DSC07108-2.jpg DSC07263-2.jpg DSC07230-2.jpg DSC07197-2.jpg DSC07171-2.jpg DSC07120-2.jpg DSC07100-2.jpg DSC07255-2.jpg DSC07222-2.jpg DSC07189-2.jpg DSC07132-2.jpg DSC07112-2.jpg DSC07267-2.jpg DSC07247-2.jpg DSC07201-2.jpg DSC07175-2.jpg DSC07124-2.jpg DSC07104-2.jpg DSC07259-2.jpg DSC07226-2.jpg DSC07193-2.jpg DSC07151-2.jpg DSC07116-2.jpg DSC07271-2.jpg DSC07251-2.jpg DSC07218-2.jpg DSC07179-2.jpg DSC07128-2.jpg DSC07252-2.jpg DSC07219-2.jpg DSC07188-2.jpg DSC07129-2.jpg DSC07109-2.jpg DSC07264-2.jpg DSC07231-2.jpg DSC07198-2.jpg DSC07172-2.jpg DSC07121-2.jpg DSC07101-2.jpg DSC07256-2.jpg DSC07223-2.jpg DSC07190-2.jpg DSC07148-2.jpg DSC07113-2.jpg DSC07268-2.jpg DSC07248-2.jpg DSC07215-2.jpg DSC07176-2.jpg DSC07125-2.jpg DSC07105-2.jpg DSC07260-2.jpg DSC07227-2.jpg DSC07194-2.jpg DSC07158-2.jpg DSC07117-2.jpg DSC07272-2.jpg DSC07118-2.jpg DSC07273-2.jpg DSC07253-2.jpg DSC07220-2.jpg DSC07130-2.jpg DSC07110-2.jpg DSC07265-2.jpg DSC07243-2.jpg DSC07199-2.jpg DSC07173-2.jpg DSC07122-2.jpg DSC07102-2.jpg DSC07257-2.jpg DSC07224-2.jpg DSC07191-2.jpg DSC07149-2.jpg DSC07114-2.jpg
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

671/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2020

lượt xem: 97 | lượt tải:123

408/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

lượt xem: 218 | lượt tải:124

395/UBND-TP

Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

lượt xem: 205 | lượt tải:143

300/UBND-TP

Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020

lượt xem: 163 | lượt tải:121

205/UBND-TP

Công văn triển khai NĐ 19/2020/NĐ-CP

lượt xem: 356 | lượt tải:173
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây