Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN ĐẾN UBND HUYỆN

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 540/VPUB-KSTT 29/09/2021 V/v công khai TTHC tại Quyết định số 1721QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
2 1640/QĐ-UBND 08/09/2021 Quyết định ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025
3 1885/SLĐTBXH-BTXH 06/09/2021 V/v rà soát, phân loại đối tượng người “lang thang, cơ nhỡ” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4 78/CCTK 06/09/2021 Công văn hướng dẫn các xã cách tính tiêu chí số 10 nông thôn mới năm 2021
5 1620/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
6 1618/QĐ-UBND 06/09/2021 Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẽ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7 69/TB-UBND 04/09/2021 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2021
8 2858/UBND-NC 31/08/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá
9 2876/UBND-KGVX 31/08/2021 Công văn V/v triển khai Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ (HỎA TỐC)
10 Lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống Covid-19 01/09/2021 Lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống Covid-19
11 2674/UBND-KTN 19/08/2021 VV Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
12 2651/UBND-KT 19/08/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
13 2652/UBND-KSTT 19/08/2021 V/v bảo đảm hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
14 2644/KH-UBND 19/08/2021 Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Điện Biên năm 2022
15 1485/QĐ-UBND 19/08/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
16 2499/UBND-KGVX 18/08/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).
17 2641/UBND-KGVX 18/08/2021 Về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
18 908/TB-KSBT 18/08/2021 TB khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19 1164/STTTT-CNTT 18/08/2021 V/v cảnh báo 10 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
20 1476/QĐ-UBND 17/08/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y,Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên
21 1879/SNN-TT 17/08/2021 V/v gieo trồng thử nghiệm giống lúa ST24, ST25 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
22 63/TB-UBND 16/08/2021 Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư tỉnh Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Đề án OCOP 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới
23 2595/UBND-KGVX 16/08/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em
24 18/2021/QĐ-UBND 16/08/2021 Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
25 2574/UBND-KTN 13/08/2021 V/v thực hiện sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
26 2564/UBND-KTN 13/08/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
27 2573/UBND-NC 13/08/2021 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư.
28 1458/TB-CAH 13/08/2021 tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022
29 1453/QĐ-UBND 13/08/2021 Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026
30 2551/UBND-TH 12/08/2021 VV Đầu tư xây dựng Trục đô thị trọng yếu phía Đông thị trấn Tuần Giáo
31 2548/UBND-KGVX 12/08/2021 V/v triển khai Thông báo 274-TB/TU ngày 04/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
32 2547/UBND-NC 12/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030.
33 424/VPUB-KSTT 11/08/2021 V/v công khai, không công khai TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
34 2540/UBND-KSTT 11/08/2021 V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch công Quốc gia
35 2537/UBND-KTN 11/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
36 2526/UBND-KGVX 11/08/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
37 2531/UBND-KGVX 11/08/2021 Vv áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
38 2530/UBND-KGVX 11/08/2021 Thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19
39 2046/PCĐB-KD 11/08/2021 V/v: Báo cáo hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
40 158/KH-SYT 11/08/2021 KH Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tháng 8 năm 2021
41 1435/QĐ-UBND 11/08/2021 Quy định mức giá tạm thời dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp tự nguyện
42 1395/QĐ-UBND 10/08/2021 Về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh
43 2504/UBND-KT 10/08/2021 Về việc thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
44 1664/SLĐTBXH-DN 10/08/2021 V/v triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
45 1653/SLĐTBXH-VL-ATLĐ 10/08/2021 V/v triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cổng dịch vụ công quốc gia.
46 2520/UBND-KTN 10/08/2021 VV Triển khai Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
47 1432/QĐ-UBND 10/08/2021 Giao đất cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo tại địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
48 1101/SCT-QLĐN 09/08/2021 V/v triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.
49 1645/SLĐTBXH-BVCSTE 09/08/2021 hướng dẫn triển khai hỗ trợ đợt II đối với trẻ em có HCĐB, KK bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
50 2478/UBND-KGVX 09/08/2021 Vv giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây