TÌM KIẾM VĂN BẢN ĐẾN UBND HUYỆN

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
99 605/KH-UBND 10/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
100 394/SNN-TY 10/03/2021 Công văn tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
101 272/STTTT-CNTT 10/03/2021 Công văn V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
102 271/QĐ-UBND 10/03/2021 Quyết định phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
103 329/BCĐ-SYT 09/03/2021 Công văn V/v tiếp tục giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người đến/về tỉnh Điện Biên từ tỉnh Hải Dương và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
104 328/KL-LN 09/03/2021 KL thanh tra Liên ngành về việc thực hiện các quy định Pháp luật về đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán năm 2021
105 86/BDT-CSDT 09/03/2021 Công văn v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ
106 346/BHXH-CST 09/03/2021 Công văn V/v sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
107 598/KH-UBND 09/03/2021 Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Điện Biên thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
108 578/UBND-TH 09/03/2021 Công văn VV triển khai Công văn số 116-CV/TU ngày 19/02/2021
109 202/TB-CCKL 09/03/2021 Thông báo về việc dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021
110 593/UBND-KGVX 09/03/2021 Công văn V/v tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật năm 2021
111 18/CV-UBBC 09/03/2021 Công văn V/v: Gửi văn bản của Văn phòng hội đồng bầu cử Quốc gia
112 21/2021/TT-BCA 09/03/2021 Bãi bỏ các văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
113 661/QĐ-SGTVT 09/03/2021 Quyết định Về việc xếp loại đường tỉnh để tính giá cước vận tải đường bộ năm 2021
114 102/VPUB-KSTT 08/03/2021 Công văn V/v chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021
115 566/UBND-NC 08/03/2021 Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
116 571/UBND-TH 08/03/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
117 374/SNN-BVTV 08/03/2021 Công văn V/v hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
118 570/KH-UBND 08/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
119 40/GM-HĐND 08/03/2021 Giấy mời: Kỳ họp thứ 17 (kỳ tổng kết) HĐND tỉnh khóa XIV
120 586/KH-UBND 08/03/2021 Kế hoạch phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh
121 585/UBND-KTN 08/03/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
122 587/KH-UBND 08/03/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2019
123 16/KH-BTC 08/03/2021 Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 5, năm 2021
124 24/ĐĐBQH-VP 08/03/2021 Công văn V/v: Thông báo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
125 473/CAT-PH10 08/03/2021 Công văn V/v:Thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng: Cơ sở làm việc công an huyện Tuần Giáo
126 252/QĐ-UBND 08/03/2021 Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
127 17/QĐ-BTC 08/03/2021 Quyết định Ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh Điện Biên lần thứ 5, năm 2021
128 38/TB-HĐND 04/03/2021 Thông báo: Kết luận phiên họp tháng 3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh
129 436/CAT-PC06 04/03/2021 Công văn V/v: Cấp, sử dụng CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên
130 248/QĐ-UBND 04/03/2021 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
131 551/UBND-KT 04/03/2021 Công văn V/v triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
132 552/UBND-KT 04/03/2021 Triển khai Quyết định của TTCP phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
133 399/BC-SGTVT 04/03/2021 Kết quả thẩm định Chương trình xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí số 02) tại xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo và xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đạt chuẩn NTM năm 2020
134 261/TB-SCT 04/03/2021 Thông báo đề nghị triển khai thực hiện kế hoạch EVFTA của UBND tỉnh
135 373/SGDĐT-TCCB 03/03/2021 Công văn V/v khảo sát nhu cầu đi học tại U-crai-na năm 2021
136 543/UBND-KGVX 03/03/2021 Công văn tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
137 271/STC-QLNS 03/03/2021 Công văn V/v thực hiện kết luận, kiến nghị các cuộc Thanh tra Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước từ những năm trước chưa thực hiện
138 4/2021/QĐ-UBND 03/03/2021 quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên
139 241/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời về mức chi kinh phí phục vụ bầu cử và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Điện Biên
140 243/QĐ-UBND 03/03/2021 Quyết định phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021
141 521/UBND-KTN 01/03/2021 Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021
142 78/BDT-CSDT 01/03/2021 Công văn v/v hỗ trợ học sinh đi học đại học tại trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái nguyên
143 508/KH-UBND 01/03/2021 Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
144 506/KH-UBND 01/03/2021 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
145 507/UBND-KGVX 01/03/2021 Văn bản giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành Sơ kết thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực: Du lịch, Thể thao, Quyền tác giả, quyền liên quan.
146 259/SNV-CCVC 22/02/2021 Công văn Về việc xác định đối với những đối tượng tinh giản biên chế theo chính sách về hưu trước tuổi (hỏa tốc)
147 190/STP-PBGDPL 22/02/2021 Công văn V/v công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
148 463/UBND-KGVX 22/02/2021 Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây