TÌM KIẾM VĂN BẢN ĐẾN UBND HUYỆN

 Văn bản theo người ký: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
149 24/CV-HĐND 22/02/2021 báo cáo giám sát chuyên đề HĐND tỉnh
150 11/QĐ-UBBC 22/02/2021 Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
151 241/SYT-NVY 21/02/2021 Công văn V/v hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người đến/về tỉnh Điện Biên.
152 194/SGTVT-QLVTPT&NL 19/02/2021 Thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu xe ô tô đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
153 455/UBND-KGVX 19/02/2021 tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương và hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
154 23/BC-STNMT 19/02/2021 Giải trình, tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
155 447/UBND-KTN 19/02/2021 V/v triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh giám sát Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
156 454/UBND-KGVX 19/02/2021 Công văn về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19
157 445/UBND-KT 19/02/2021 Triển khai Quyết định của TTCP phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025
158 23/KH-HĐND 22/02/2021 Kế hoạch: Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV
159 202/QĐ-UBND 19/02/2021 Quyết định Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh đợt 1 học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
160 441/UBND-KGVX 19/02/2021 Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch
161 10/CV-UBBC 19/02/2021 Công văn Về việc tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
162 443/KH-UBND 18/02/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
163 231/SYT-NVY 18/02/2021 Công văn V/v triển khai hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
164 323/SGTVT-QLVTPT&NL 18/02/2021 Thông báo hạn chế phương tiện và phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương
165 434/UBND-KTN 18/02/2021 Công văn V/v tăng cường tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
166 431/KH-UBND 18/02/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030"
167 430/UBND-KGVX 18/02/2021 Công văn Dừng tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.
168 22/BC-BCS 18/02/2021 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Ạnh Đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
169 110-CV/BTCTU 18/02/2021 Công văn V/v thực hiện một số nội dung tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử người đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
170 218/SYT-NVY 18/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của BCĐLN Trung ương về An toàn thực phẩm.
171 174/STTTT-CNTT 17/02/2021 Công văn V/v đề nghị phối hợp tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
172 425/UBND-KT 17/02/2021 Công văn Về việc điều tra chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc vụ Đông xuân năm 2020 – năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
173 422/UBND-NC 17/02/2021 Công văn V/v tăng cường công tác thành tra; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
174 411/KH-UBND 17/02/2021 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 - 2025
175 415/KH-UBND 17/02/2021 Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
176 186/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
177 181/QĐ-UBND 17/02/2021 QĐ điều chỉnh chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
178 264/SGDĐT-CNTT 16/02/2021 Công văn hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19
179 408/UBND-KGVX 15/02/2021 Công văn V/v Tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
180 211/SYT-NVY 13/02/2021 Công văn Tăng cường cách ly, theo dõi các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh dương tính với SAR-CoV-2 (F1) trên địa bàn tỉnh
181 406/UBND-KT 11/02/2021 Công văn V/v hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ.
182 377/UBND-NC 09/02/2021 Công văn V/v thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu.
183 396/UBND-KGVX 09/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện các kiến nghị tại Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
184 169/STTTT-BCVT 09/02/2021 Công văn V/v gửi tin nhắn chỉ đạo của UBND tỉnh về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh
185 383/KH-UBND 09/02/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh
186 392/UBND-KSTT 09/02/2021 Công văn V/v đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện gửi/ nhận văn bản điện tử ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh ĐB
187 374/UBND-KT 09/02/2021 Công văn V/v thực hiện chi chế độ cho những người tham gia phòng chống dịch 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập trên địa bàn tỉnh.
188 10/BATGT-VP 09/02/2021 Công văn công bố số điện thoại đường dây nóng
189 202/TTr-STC 08/02/2021 Tờ trình Về việc đề nghị thực hiện chi chế độ đối với những người tham gia phòng chống dịch 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch do UBND huyện quyết định thành lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
190 247/SGDĐT - CNTT 08/02/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
191 366/UBND-NC 08/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
192 190/SYT-NVY 08/02/2021 Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện giám sát, cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
193 292/SGTVT-QLVTPT&NL 08/02/2021 Công văn tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Quảng Ninh
194 368/UBND-KGVX 08/02/2021 Công văn V/v không tổ chức các hoạt động chào đón năm mới 2021
195 50/BC-SYT 06/02/2021 Báo cáo Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
196 365/SVHTTDL-NVVH 06/02/2021 Công văn Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa
197 367/SVHTTDL-NVDL 06/02/2021 Công văn V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
198 289/TB-SGTVT 06/02/2021 Công văn V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây