Chào mừng ĐH Đảng các cấp

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 18/12/2020 19:06 267 0
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 – 2020 dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Bình Trọng - Phó chủ tịch HĐND huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định.
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX thành công tốt đẹp
 

Đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo
Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp đã xem xét 42 báo cáo, tờ trình, đề án do các cơ quan trình, với nhiều lượt ý kiến phát biểu, thảo luận, theo đó, giai đoạn 2016 – 2020 tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt trong năm 2020, trong bối cảnh huyện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm cao, huyện Tuần Giáo đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là vừa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016 – 2020, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt 787 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 4,25%/năm. Sản xuất lương thực tăng khá, sản lượng đến năm 2020 đạt trên 37.500 tấn, tăng trên 2.000 tấn so với năm 2015; Triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất theo hướng chuỗi giá trị gia tăng và liên kết sản xuất, phát triển một số mô hình cây ăn quả như Xoài Đài Loan, Bưởi diễn, bưởi da xanh; giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đến năm 2020 đạt 962 tỷ đồng, tốc độ bình quân tăng 14,48%/năm; công tác thu ngân sách huyện đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm với thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 58 tỷ đồng, đạt 116% NQ; công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 52,3% đầu năm 2016, ước xuống còn 33,37% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 4,73% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; về xây dựng NTM, đến hết năm 2020 huyện Tuần Giáo có 09 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng NTM (đạt từ 15 tiêu chí trở lên), 07 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2020, huyện đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 227 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế… Với tổng vốn Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn đạt trên 1.114 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 222,8 tỷ đồng (đạt 134,8% Nghị quyết). các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Tại kỳ họp, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ, HĐND huyện đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo UBND huyện, một số thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng tài chính; các câu hỏi chất vấn đã được lãnh đạo UBND và thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện liên quan trả lời làm rõ tại kỳ họp.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban kinh tế xã hội, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện và 01 thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trên cơ sở thảo luận, với sự thống nhất và trách nhiệm cao, HĐND huyện Tuần Giáo đã thông qua 08 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND huyện; kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát về việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND, thường trực HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND và thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay và các Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực khác.
Cụ thể mục tiêu chủ yếu về kinh tế giai đoạn 2021 – 2025: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 7,0 – 7,5%/năm; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 23,39%; công nghiệp xây dựng 33,35%, ngành dịch vụ 43,13% Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 70 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.500 tấn. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân 4%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 9 – 10%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.628 tỷ đồng, tăng bình quân 5,24%/năm Giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn dười 20% năm 2025. Đến năm 2025 trên 86% trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Đến năm 2025 có 3 xã hoàn thành xây dựng NTM.
Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống./.
Một số hình ảnh trong kỳ họp 
 
T/h: Lường Phượng – Thanh Hòa
Trung tâm VH TT – TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

59/UBND-TP

Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

lượt xem: 24 | lượt tải:13

60/UBND-TP

Công văn Về việc triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

lượt xem: 20 | lượt tải:11

185/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 11 | lượt tải:7

15/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền CCHC năm 2021 trên địa bàn huyện

lượt xem: 19 | lượt tải:15

58/UBND-YT

Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước, trong và sau tết nguyên đán 2021

lượt xem: 12 | lượt tải:2

18/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

lượt xem: 54 | lượt tải:49

19/BC-UBND

báo cáo công tác tuyên truyền CCHC năm 2020

lượt xem: 32 | lượt tải:23

20/BC-UBND

Báo cáo Danh mục dự án đầu tư dở dang thuộc Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

lượt xem: 37 | lượt tải:27

56/UBND-VP

Triển khai Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

lượt xem: 15 | lượt tải:13

57/UBND-LĐTBXH

Công văn tuyển lao động và học nghề

lượt xem: 27 | lượt tải:20

183/QĐ-UBND

Quyết định V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo ban hành

lượt xem: 21 | lượt tải:21

13/KH-CTĐ

Kế hoạch Triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu, năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:9

14/KH-UBND

Kế hoạch Đào tạo nghề nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 38 | lượt tải:31

15/BC-UBND

Báo cáo tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020, KH năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:20

16/BC-UBND

Báo cáo Thống kê cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác bầu cử

lượt xem: 30 | lượt tải:25

17/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

lượt xem: 63 | lượt tải:34

51/UBND-VP

Công văn Tham mưu giái quyết đơn khiếu nại của công dân

lượt xem: 36 | lượt tải:20

53/UBND-VP

Công văn Đôn đốc báo cáo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020

lượt xem: 29 | lượt tải:18

54/UBND-VP

Công văn Trả lời đơn đề nghị của công dân

lượt xem: 32 | lượt tải:13

177/QĐ-UBND

Quyết định Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:12

7/BC-HĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13

lượt xem: 10 | lượt tải:3

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 22 | lượt tải:9

6/BC-HĐND

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

lượt xem: 33 | lượt tải:25

5/HĐND-VP

Công văn đề xuất xếp loại CT HĐND xã

lượt xem: 23 | lượt tải:14

2/HĐND-VP

Công văn đôn đốc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (lần 1)

lượt xem: 19 | lượt tải:7

4/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá cán bộ 2020

lượt xem: 26 | lượt tải:23

3/UBND-CTR

Chương trình công tác tháng 01/2021

lượt xem: 23 | lượt tải:12

1/HĐND-VP

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 26 | lượt tải:13

150/HĐND-VP

Công văn V/v trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 18 | lượt tải:6

151/HĐND-VP

Công văn V/v bổ sung kinh phí năm 2020 cho phòng Lao động-TB&XH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

lượt xem: 24 | lượt tải:6

153/HĐND-VP

Công văn Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 21 | lượt tải:7

92/BC-BKTXH

Báo cáo V//v: Bổ sung dự toán chi ngân sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2020

lượt xem: 23 | lượt tải:7

93/BC-BKTXH

Báo cáo Việc bổ sung dự toán năm 2020 cho phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đợt 2)

lượt xem: 25 | lượt tải:6

91/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra việc trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo

lượt xem: 26 | lượt tải:7

148/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020

lượt xem: 23 | lượt tải:19

149/HĐND-VP

Công văn Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 21 | lượt tải:13

90/BC-BKTXH

BÁO CÁO THẨM TRA Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 24 | lượt tải:10

89/BC-BKTXH

Báo cáo Về việc bổ sung kinh phí năm 2020 cho Phòng Lao động-TBXH để thực hiện hỗ trợ học phí cho các sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021

lượt xem: 25 | lượt tải:6

87/BC-BKTXH

Báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2020 nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư

lượt xem: 27 | lượt tải:12

32/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 34 | lượt tải:13

31/NQ-HĐND

Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021

lượt xem: 37 | lượt tải:16

86/BC-BKTXH

Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, từ nguồn thu cấp sử dụng đất chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 và nguồn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

lượt xem: 33 | lượt tải:10

34/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 28 | lượt tải:6

30/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 39 | lượt tải:13

33/QĐ-HĐND

Quyết định triệu tập viên

lượt xem: 39 | lượt tải:16

6/GM-UBND

Giấy mời họp thành viên UBND huyện tháng 01 năm 2021

lượt xem: 22 | lượt tải:24

1/GM-HĐND

Giấy mời rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 18 | lượt tải:14

3/BCĐXDCQTSVM-GM

Giấy mời Họp BCĐ xây dựng củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

lượt xem: 23 | lượt tải:14

2/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

lượt xem: 21 | lượt tải:19

1/GM-UBND

Giấy mời về việc Làm việc với đoàn kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020-2021.của Sở Nông nghiệp & PTNT

lượt xem: 24 | lượt tải:20

129/GM-UBND

Giấy mời tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương

lượt xem: 33 | lượt tải:19

128/GM-KTH

Giấy mời họp bình xét thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2021 khối thi đua Tổng hợp

lượt xem: 26 | lượt tải:26

127/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

lượt xem: 48 | lượt tải:78

8/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX (Kèm đầy đủ tài liệu)

lượt xem: 61 | lượt tải:417

125/GM-UBND

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020"

lượt xem: 38 | lượt tải:35
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay10,383
  • Tháng hiện tại269,355
  • Tổng lượt truy cập6,730,829
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây