Chào xuân

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX thành công tốt đẹp

Thứ sáu - 18/12/2020 19:06 361 0
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX, Nhiệm kỳ 2016 – 2020 dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Bình Trọng - Phó chủ tịch HĐND huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình nghị sự với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định.
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo Khóa XX thành công tốt đẹp
 

Đồng chí Lò Văn Cương - TUV, Bí thư huyện ủy phát biểu tại Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Tuần Giáo
Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Kỳ họp đã xem xét 42 báo cáo, tờ trình, đề án do các cơ quan trình, với nhiều lượt ý kiến phát biểu, thảo luận, theo đó, giai đoạn 2016 – 2020 tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt trong năm 2020, trong bối cảnh huyện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm cao, huyện Tuần Giáo đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là vừa kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016 – 2020, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt 787 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 4,25%/năm. Sản xuất lương thực tăng khá, sản lượng đến năm 2020 đạt trên 37.500 tấn, tăng trên 2.000 tấn so với năm 2015; Triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất theo hướng chuỗi giá trị gia tăng và liên kết sản xuất, phát triển một số mô hình cây ăn quả như Xoài Đài Loan, Bưởi diễn, bưởi da xanh; giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng đến năm 2020 đạt 962 tỷ đồng, tốc độ bình quân tăng 14,48%/năm; công tác thu ngân sách huyện đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm với thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 58 tỷ đồng, đạt 116% NQ; công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 52,3% đầu năm 2016, ước xuống còn 33,37% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 4,73% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; về xây dựng NTM, đến hết năm 2020 huyện Tuần Giáo có 09 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng NTM (đạt từ 15 tiêu chí trở lên), 07 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Tính đến hết năm 2020, huyện đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp 227 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, giáo dục, y tế… Với tổng vốn Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn đạt trên 1.114 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đạt 222,8 tỷ đồng (đạt 134,8% Nghị quyết). các hoạt động văn hóa – xã hội được duy trì, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Tại kỳ họp, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ, HĐND huyện đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo UBND huyện, một số thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện và Chủ tịch UBND huyện báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng tài chính; các câu hỏi chất vấn đã được lãnh đạo UBND và thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện liên quan trả lời làm rõ tại kỳ họp.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Trưởng ban kinh tế xã hội, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện và 01 thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trên cơ sở thảo luận, với sự thống nhất và trách nhiệm cao, HĐND huyện Tuần Giáo đã thông qua 08 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2021 của HĐND huyện; kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát về việc thực hiện kiến nghị, nghị quyết của HĐND, thường trực HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND và thường trực HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay và các Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực khác.
Cụ thể mục tiêu chủ yếu về kinh tế giai đoạn 2021 – 2025: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 7,0 – 7,5%/năm; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 23,39%; công nghiệp xây dựng 33,35%, ngành dịch vụ 43,13% Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 70 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.500 tấn. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân 4%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 9 – 10%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.628 tỷ đồng, tăng bình quân 5,24%/năm Giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn dười 20% năm 2025. Đến năm 2025 trên 86% trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Đến năm 2025 có 3 xã hoàn thành xây dựng NTM.
Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống./.
Một số hình ảnh trong kỳ họp 
 
T/h: Lường Phượng – Thanh Hòa
Trung tâm VH TT – TH huyện Tuần Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

147/BC-UBND

Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2020

lượt xem: 45 | lượt tải:39

66/KH-UBND

Triển khai thực hiện chương trình “ Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

lượt xem: 36 | lượt tải:16

149/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

lượt xem: 43 | lượt tải:34

150/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020

lượt xem: 49 | lượt tải:20

324/UBND-NN

Công văn triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

lượt xem: 38 | lượt tải:22

325/BC-UBND

Báo cáo Covid-19 ngày 23/3/2021

lượt xem: 77 | lượt tải:31

327/UBND-LĐTBXH

Công văn Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật năm 2021

lượt xem: 39 | lượt tải:13

333/KH-UBND

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH

lượt xem: 42 | lượt tải:24

335/UBND-LĐTBXH

Công văn Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

lượt xem: 66 | lượt tải:30

638/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt số lượng học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; học bổng cho học sinh khuyết tật đang học tại trung tâm GDNN-GDTX huyện Tuần Giáo - 5 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 30 | lượt tải:21

640/QĐ-UBND

Quyết định hết cách ly ngày 23/3/2021

lượt xem: 23 | lượt tải:13

641/QĐ-UBND

Quyết định hết cách ly tập trung

lượt xem: 39 | lượt tải:17

3/CT-UBND

Chỉ thị Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021

lượt xem: 27 | lượt tải:9

53/TTr-UBND

Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2021 vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025

lượt xem: 74 | lượt tải:42

65/KH-UBND

Kế hoạch Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

lượt xem: 72 | lượt tải:48

148/BC-UBND

Báo cáo Covid-19 ngày 22/3/2021

lượt xem: 36 | lượt tải:13

323/TB-UBND

Thông báo Thay đổi thời gian làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Điện Biên (Lần 2)

lượt xem: 24 | lượt tải:11

620/QĐ-UBND

Quyết định Về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho phòng Nội vụ để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)

lượt xem: 31 | lượt tải:23

64/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Kế hoạch Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

lượt xem: 57 | lượt tải:28

142/BC-UBND

Báo cáo Covid-19 ngày 21/3/2021

lượt xem: 21 | lượt tải:6

4/GM-HĐND

Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX (kèm tài liệu)

lượt xem: 38 | lượt tải:193

10/BC-BKTXH

Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

lượt xem: 81 | lượt tải:58

8/BC-BKTXH

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết “Điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX-kỳ họp thứ 13 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội,

lượt xem: 21 | lượt tải:12

9/BC-BKTXH

Thẩm tra phê duyệt danh mục và phân bổ vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 để khắc phục hậu quả thiên tai các công trình trên địa bàn huyện

lượt xem: 22 | lượt tải:9

35/BC-HĐND

Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện quý I; Chương trình hoạt động quý II năm 2021

lượt xem: 58 | lượt tải:43

32/BC-BDT

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 27 | lượt tải:13

233/TB-UBND

Chương trình giám sát của HĐND tỉnh

lượt xem: 30 | lượt tải:8

7/BC-BKTXH

Thẩm tra Bổ sung kinh phí năm 2021 cho phòng Nội vụ để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)

lượt xem: 24 | lượt tải:7

6/BC-BKT

điều chỉnh giảm dự toán vốn đầu tư năm 2020

lượt xem: 25 | lượt tải:7

30/CV-HĐND

Công văn đề xuất nội dung giám sát

lượt xem: 30 | lượt tải:14

31/HĐND-VP

Đăng ký đại biểu dự kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh

lượt xem: 23 | lượt tải:12

29/HĐND-VP

Chuyển đơn của công dân

lượt xem: 22 | lượt tải:10

28/CV-HĐND

Công văn Đề nghị khám sức khỏe

lượt xem: 27 | lượt tải:11

27/HĐND-VP

Công văn Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 21 | lượt tải:20

5/BC-BKTXH

thẩm tra V/v điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX-kỳ họp thứ 13 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021

lượt xem: 20 | lượt tải:16

26/CTR-HĐND

Chương trình công tác tháng 3

lượt xem: 23 | lượt tải:8

25/TB-HĐND

Thông báo Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX

lượt xem: 22 | lượt tải:9

24/HĐND-VP

Thông báo Thay đổi thời gian giám sát của HĐND tỉnh

lượt xem: 22 | lượt tải:8

21/HĐND-VP

Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

lượt xem: 25 | lượt tải:19

22/TB-HĐND

Thông báo điều chỉnh Phân bổ đại biểu

lượt xem: 30 | lượt tải:12

23/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh giảm dự toán của Phòng LĐTB&XH; các xã, thị trấn năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:10

4/BC-BKTXH

Thẩm tra Về việc điều chỉnh giảm dự toán của Phòng LĐTB&XH, các xã, thị trấn năm 2020

lượt xem: 20 | lượt tải:9

20/HĐND-VP

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

lượt xem: 20 | lượt tải:11

2/BC-BKTXH

Báo cáo Thẩm tra Về việc điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2020

lượt xem: 17 | lượt tải:14

19/HĐND-VP

Công văn Điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2020

lượt xem: 27 | lượt tải:13

4/GM-HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX (Kèm tài liệu)

lượt xem: 41 | lượt tải:199

26/GM-UBND

Giấy mời diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Chiềng Sinh

lượt xem: 25 | lượt tải:16

24/GM-UBND

Giấy mời diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Pú Xi năm 2021

lượt xem: 40 | lượt tải:24

25/GM-UBND

Giấy mời Họp thành viên UBND huyện tháng 3 năm 2021 (Kèm tài liệu)

lượt xem: 25 | lượt tải:30

23/GM-UBND

Giấy mời Làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về việc tổ chức khảo sát thực địa tại huyện Tuần Giáo. ( Hỏa tốc)

lượt xem: 23 | lượt tải:8

22/GM-UBND

Giấy mời Các Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 20 | lượt tải:9

21/GM-UBND

Giấy mời UBND huyện tổ chức họp lấy ý kiến đối với Dự án đầu tư xây dựng Hồ bản Phủ; Địa điểm: tại xã Quài Cang

lượt xem: 16 | lượt tải:5

20/GM-UBND

Giấy mời Giấy mời họp Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

lượt xem: 19 | lượt tải:7

16/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban Tuyên truyền

lượt xem: 59 | lượt tải:35

17/GM-UBND

Giấy mời Họp tiểu ban An ninh trật tự

lượt xem: 47 | lượt tải:23
TRUY CẬP NHANH
HSCV
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
CDDH
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
THĂM DÒ Ý YẾN

Bạn thấy giao diện này thế nào?

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Ban do huyen Tuan Giao
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay1,898
  • Tháng hiện tại107,316
  • Tổng lượt truy cập7,622,604
QC Điện
QC Buôn lậu
QC Web Thanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây