Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 390/BC-UBND 01/06/2022 Kết quả kiểm tra, giám sát ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2022
2 815/UBND-VP 31/05/2022 Công văn V/v tham gia ý kiến vào nội dung Quy hoạch tỉnh Điện Biên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
3 1041/QĐ-UBND 26/05/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo
4 800/BCĐĐA06 26/05/2022 Công văn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cấp định danh điện tử cho nhân dân và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
5 491/UBND-TB 11/04/2022 Chương trình công tác tháng 4/2022 của UBND huyện
6 68/TTr-UBND 11/04/2022 Tờ trình Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
7 484/UBND-VP 08/04/2022 Công văn V/v phát hành văn bản điện tử ký số không gửi kèm văn bản giấy
8 442/UBND-TCKH 30/03/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
9 4/CT-UBND 30/03/2022 Chỉ thị Về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo
10 436/HĐQBTTE-LĐTB&XH 29/03/2022 Kêu gọi tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuần Giáo năm 2022
11 428/UBND-GDĐT 27/03/2022 Triển khai Kết luận của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (Thực hiện Công văn số 841/UBND-KGVX ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Điện Biên)
12 425/UBND-GDĐT 27/03/2022 Công văn Về việc cho học sinh trường THCS Chiềng Sinh, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19
13 682/QĐ-UBND 23/03/2022 Quyết định Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2021
14 408/UBND-NN 23/03/2022 Công văn Về đẩy nhanh tiến độ dự án trồng mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo
15 407/UBND-VP 23/03/2022 Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
16 406/UBND-VP 23/03/2022 Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện
17 664/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2022
18 398/UBND-GDĐT 21/03/2022 Công văn Về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông một số cơ sở giáo dục đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
19 383/UBND-LĐTBXH 18/03/2022 Văn bản phối hợp thực hiện Chương trình Cặp lá yêu thương
20 381/UBND-NN 17/03/2022 Công văn triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 01 năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
21 63/KH-UBND 17/03/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tuần Giáo năm 2022
22 46/TTr-UBND 17/03/2022 Tờ trình Đề nghị tài trợ đầu tư dự án: Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
23 370/UBND-HKL 16/03/2022 Công văn V/v đôn đốc, hướng dẫn mở tài khoản chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
24 368/UBND-NN 16/03/2022 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và các hành vi chống người thi hành công vụ trên địa bàn huyện.
25 355/UBND-VP 16/03/2022 Công văn Đôn đốc báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC (thực hiện Văn bản số 304/UBND-VP ngày 08/3/2022 - HỎA TỐC)
26 345/UBND-LĐTBXH 13/03/2022 Công văn Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần giáo
27 341/UBND-VP 13/03/2022 Công văn Vv tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CTTW ngày 2592021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
28 339/UBND-YT 13/03/2022 Công văn tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 quản lý tại nhà.
29 330/UBND-CA 10/03/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
30 329/UBND-CA 10/03/2022 Triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
31 317/HĐPB-TP 08/03/2022 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định, Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuần Giáo; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tuần Giáo năm 2022.
32 309/UBND-VP 08/03/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Kết luận số 97-KL/TU ngày 18/02/2022 của BTV Tỉnh ủy
33 19/CV-VP 07/03/2022 Công văn Thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định (HỎA TỐC)
34 304/UBND-VP 07/03/2022 Gửi báo cáo công tác kiểm soát trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC quý I năm 2022
35 298/UBND-GDĐT 05/03/2022 Công văn V/v cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
36 296/UBND-NN 04/03/2022 Đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU và Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện
37 297/UBND-GDĐT 03/03/2022 Công văn Về việc cho trẻ em mầm non, học sinh một số trường học trên địa bàn huyện Tuần Giáo tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
38 293/UBND-VP 03/03/2022 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện 9 tháng cuối năm 2022(Thực hiện Văn bản số 421-CV/HU ngày 01/3/2022 của Huyện ủy Tuần Giáo)
39 292/UBND-VHTT 03/03/2022 Đề nghị tham gia ý kiến vào Quyết định thành lập BCĐ, Quy chế hoạt động BCĐ chuyển đổi số huyện Tuần Giáo.
40 290/UBND-VP 03/03/2022 Tham mưu giải quyết các kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
41 285/UBND-VP 02/03/2022 Tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
42 271/UBND-VP 27/02/2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40/KH-TU ngày 14/02/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên
43 270/UBND-VP 27/02/2022 Triển khai Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 592-CV/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
44 261/UBND-GDĐT 27/02/2022 Về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông một số cơ sở giáo dục tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (HỎA TỐC)
45 254/UBND-TCKH 24/02/2022 V/v đăng ký mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung năm 2022 (Văn bản số 130/STTTT-KHTC ngày 21/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông)
46 253/UBND-VP 24/02/2022 V/v phối hợp giải quyết nội dung Văn bản số 266/UBND-NV ngày 22/02/2022 của UBND huyện Mường Ảng
47 251/UBND-VHTT 24/02/2022 V/v tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
48 250/UBND-YT 24/02/2022 triển khai các Văn bản hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; quy định về xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm
49 39/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
50 242/UBND-TP 22/02/2022 Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
51 237/UBND-VHTT 22/02/2022 Công văn V/v đăng ký thí sinh tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
52 122/BC-UBND 21/02/2022 Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 (Thực hiện Văn bản số 169/STC-QLCS ngày 24/01/2022 của Sở Tài chính)
53 214/UBND-YT 17/02/2022 Công văn V/v đồng ý thử nghiệm lâm sàng vắc xin S-268019 phòng COVID-19
54 212/UBND-NN 17/02/2022 Công văn triển khai Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
55 209/UBND-TP 17/02/2022 Công văn V/v triển khai thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
56 208/UBND-VP 17/02/2022 Triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Công an về thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
57 207/UBND-TCKH 17/02/2022 Về việc triển khai Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 08/02/2022 của Văn phòng Chính phủ
58 200/UBND-YT 16/02/2022 HƯỚNG DẪN Quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng tại nhà trên địa bàn huyện Tuần Giáo
59 16/CV-VP 15/02/2022 Công văn V/v đôn đốc giải quyết hồ sơ của công dân trên cổng dịch vụ công (HỎA TỐC)
60 193/UBND-NV 14/02/2022 V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
61 187/UBND-VHTT 14/02/2022 V/v hưởng ứng Cuộc thi ảnh “Check in Điện Biên” năm 2022.
62 184/UBND-VP 14/02/2022 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với CSDLQG về dân cư
63 175/UBND-LĐTBXH 10/02/2022 Triển khai thực hiện chính sách BHYT theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện.
64 27/KH-UBND 10/02/2022 Kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022
65 168/UBND-VHTT 09/02/2022 V/v phát động và tuyển chọn thí sinh tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022.
66 98/BC-UBND 09/02/2022 Giải trình nguyên nhân trễ hạn trên hệ thống Dịch vụ công năm 2021
67 159/UBND-TP 08/02/2022 Công văn V/v triển khai Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
68 153/UBND-GDĐT 28/01/2022 Công văn về việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
69 322/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định Về việc dừng hoạt động Khu cách ly tập trung và Tổ quản lý khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Mùn Chung (từ ngày 28/01/2022)
70 146/UBND-TCKH 26/01/2022 Công văn V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021.
71 142/UBND-VP 26/01/2022 Công văn V/v tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
72 141/UBND-NN 26/01/2022 Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.
73 138/UBND-VP 26/01/2022 Công văn Đôn đốc thực hiện văn bản số 515/UBND-VP về việc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
74 136/UBND-TNMT 25/01/2022 Công văn V/v triển khai Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
75 15/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2022
76 89/UBND-VP 18/01/2022 Triển khai Nghi định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống Ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện Ma Túy...)
77 85/UBND-NV 17/01/2022 Công văn V/v lập hồ sơ nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022
78 83/UBND-TP 17/01/2022 V/v đính chính một số nội dung của Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
79 82/UBND-VP 17/01/2022 Tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI
80 76/UBND-LĐTBXH 16/01/2022 Công văn Về việc triển khai Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ - Thực hiện Văn bản số 84/UBND-KGVX ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên
81 77/UBND-VP 16/01/2022 Triển khai Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
82 73/BCĐ-PYT 16/01/2022 Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022
83 7/CV-VP 13/01/2022 Công văn V/v trình ban hành Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2021-2025.
84 29/BC-UBND 13/01/2022 Báo cáo Vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc thuộc UBND huyện Tuần Giáo năm 2021 (có các Phụ lục kèm theo) - Thực hiện Công văn số 30/SNV-TCBC&TCPCP, ngày 06/01/2022 của Sở Nội vụ
85 60/UBND-CCT 12/01/2022 Công văn V/v chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
86 59/CTR-UBND 12/01/2022 Chương trình Công tác trọng tâm năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo
87 54/UBND-GDĐT 11/01/2022 Công văn Tăng cường các điều kiện đảm bảo huy động trẻ mầm non đến trường
88 52/UBND-VHTT 11/01/2022 Công văn Đề nghị cung cấp thông tin về Người phát ngôn
89 49/UBND-NN 11/01/2022 Công văn đăng ký, hướng dẫn sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đào năm 2022
90 45/UBND-TCKH 11/01/2022 Công văn V/v Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện
91 44/UBND-TP 11/01/2022 Công văn V/v tăng cường hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
92 43/UBND-TP 11/01/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
93 22/BC-UBND 10/01/2022 Rà soát xã đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
94 38/UBND-NN 10/01/2022 Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây hoa Ban nở hoa đúng dịp tổ chức Lễ hội hoa Ban năm 2022.
95 55/QĐ-BQL 09/01/2022 Quyết định chi mua quà cho các đối tượng NCC, thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sỹ nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
96 35/UBND-VP 09/01/2022 Công văn Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
97 34/UBND-VP 09/01/2022 Triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
98 33/UBND-VP 09/01/2022 Công văn Triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện
99 31/UBND-NV 09/01/2022 Công văn Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
100 29/UBND-CA 09/01/2022 Công văn Vv triển khai Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân năm 2022
101 28/UBND-VHTT 09/01/2022 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừngTết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
102 3/TTr-TTCH 09/01/2022 Về việc: Xin tăng cường nhân lực trực cho Chốt khai báo Y tế Đèo Pha Đin huyện Tuần Giáo
103 27/UBND-GDĐT 07/01/2022 Công văn Cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Chiềng Sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
104 15/BC-UBND 07/01/2022 Báo cáo chính thức tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 huyện Tuần Giáo
105 24/UBND-TCKH 06/01/2022 Công văn V/v báo cáo tình hình quyết toán DAHT sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2021
106 13/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định về việc phân bổ gạo cứu đói cho các đối tượng xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
107 15/UBND-TTr 04/01/2022 Công văn Về việc triển khai thi hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
108 13/TB-UBND 04/01/2022 Chương trình công tác tháng 01/2022 của UBND huyện
109 11/UBND-TTYT 04/01/2022 Công văn V/v Hướng dẫn cách ly đối với các trường hợp thuộc diện F1 và quản lý, giám sát người đến/về huyện Tuần Giáo.
110 10/UBND-TCKH 04/01/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên
111 8/UBND-TP 04/01/2022 Công văn V/v triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ
112 3/UBND-LĐTBXH 12/01/2022 Công văn Rà soát, thống kê các trường hợp đi làm ăn xa trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
113 4/UBND-VP 03/01/2022 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
114 2067/UBND-VHTT 21/11/2021 Công văn V/v đề xuất địa điểm xây dựng điểm dừng chân phục vụ hoạt động du lịch của huyện Tuần Giáo.
115 2064/UBND-VP 19/11/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (Hỏa tốc)
116 2057/UBND-CA 18/11/2021 Công văn Triển khai thực hiện nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
117 2053/CV-BTC 17/11/2021 Công văn V/v tạm dừng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở (Hỏa tốc)
118 2050/UBND-TP 17/11/2021 Công văn V/v lấy ý kiến tham gia Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo
119 2036/UBND-NV 16/11/2021 Công văn Triển khai Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.
120 2019/UBND-NV 10/11/2021 Công văn V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
121 2016/UBND-NV 10/11/2021 Công văn V/v cắt giảm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
122 1955/UBND-VHTT 05/11/2021 Công văn V/v triển khai nền tảng công nghệ PC-Covid phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
123 1773/UBND-NN 08/10/2021 Công văn Về việc phúc đáp văn bản số: 06/2021/SODICHP-KTKT ngày 05/10/2021 của Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.
124 1771/UBND-VP 08/10/2021 Công văn Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện
125 2254/QĐ-UBND 07/10/2021 Quyết định Về việc trưng tập bổ sung thành viên Tổ quản lý khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
126 1768/UBND-BHYT 07/10/2021 Rà soát cấp thẻ BHYT bổ sung năm 2021
127 1764/UBND-BH 07/10/2021 Công văn Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
128 1754/UBND-VP 05/10/2021 Công văn V/v yêu cầu khẩn trương tham mưu nội dung tại Văn bản số 3092/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh (hỏa tốc)
129 1751/UBND-TTYT 05/10/2021 Công văn V/v Tăng cường công tác vận động công dân thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.
130 1749/UBND-VP 05/10/2021 Công văn Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (hỏa tốc)
131 1747/CTR-UBND 04/10/2021 Chương trình công tác tháng 10/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
132 1743/UBND-VP 04/10/2021 Công văn Đề nghị hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin Covid-19
133 1742/UBND-NN 04/10/2021 Công văn V/v hỗ trợ thành lập HTX Chế Á, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo.
134 1737/UBND-LĐTBXH 03/10/2021 Công văn Lựa chọn, đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến thực phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"
135 1733/UBND-NV 01/10/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Nội vụ
136 1731/UBND-LĐTBXH 30/09/2021 Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Điện Biên
137 1717/UBND-VP 28/09/2021 Công văn Về việc thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
138 1714/UBND-NV 28/09/2021 Công văn V/v xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
139 1703/UBND-VP 27/09/2021 Công văn V/v gửi trước tài liệu họp TV UBND huyện lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và một số văn bản khác (Hỏa tốc)
140 1598/UBND-DTT 15/09/2021 Công văn V/v kết quả rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù.
141 1596/UBND--YT 15/09/2021 Công văn Đôn đốc công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
142 1595/UBND-YT 15/09/2021 Công văn V/v đón công dân về địa phương cách ly y tế
143 1594/UBND-YT 15/09/2021 Công văn Triển khai Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế
144 1589/UBND-KTHT 14/09/2021 Công văn Bình ổn thị trường phân bón
145 1587/UBND-VP 14/09/2021 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ (Hỏa tốc)
146 1582/UBND-YT 14/09/2021 Công văn V/v đưa đón công dân về địa phương cách ly y tế
147 1568/UBND-TTr 13/09/2021 Công văn V/v triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
148 1578/UBND-TCKH 13/09/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
149 1576/UBND-TCKH 13/09/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện thông báo kết luận của Phó TTg Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá quý II/2021 ngày 13/8/2021
150 1575/UBND-KTHT 13/09/2021 Công văn Về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai
151 1570/UBND-GDĐT 13/09/2021 Công văn Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện
152 1569/UBND-GDĐT 13/09/2021 Công văn Triển khai Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục
153 1565/UBND-VP 12/09/2021 Công văn Đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
154 1564/UBND-LĐTBXH 12/09/2021 Công văn Tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn huyện
155 1558/UBND-NV 12/09/2021 Công văn V/v xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 - 2022
156 1557/UBND-VP 12/09/2021 Công văn Chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2021
157 1518/UBND-NV 09/09/2021 Công văn Phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC.
158 1516/UBND-TĐKT 09/09/2021 Công văn V/v đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021 - 2022
159 1509/UBND-TTr 09/09/2021 Công văn V/v tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
160 1501/UBND-TCKH 08/09/2021 Công văn V/v xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (lần 2).
161 1500/UBND-TCKH 08/09/2021 Công văn V/v triển khai văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công (theo Văn bản số 1672/STC-QLCS ngày 26/8/2021 của Sở Tài chính)
162 1489/UBND-VP 08/09/2021 Công văn Triển khai hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
163 1488/UBND-VP 08/09/2021 Triển khai Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế
164 1487/UBND-GDĐT 08/09/2021 Công văn Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó đại dịch Covid-19
165 698/BC-UBND 08/09/2021 báo số liệu thống kê ngành và điều tra hiệu quả sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Tuần Giáo
166 1482/UBND-VP 07/09/2021 Công văn Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
167 1478/UBND-KTHT 07/09/2021 V/v Chấp thuận xây dựng điểm đấu nối vào PETROLIMEX – CỬA HÀNG 06 tại Km0+30 đường đi bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
168 694/BC-UBND 07/09/2021 thông tin các cơ sở chế biến và bảo quản nông sản
169 1475/UBND-NN 06/09/2021 Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HDND tỉnh.
170 1474/UBND-LĐTBXH 06/09/2021 Công văn Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
171 2061/QĐ-UBND 05/09/2021 Quyết định Về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021
172 1470/UBND-VP 05/09/2021 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021
173 1467/UBND-VHTT 05/09/2021 Công văn V/v cung cấp số liệu để xây dựng Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
174 1465/UBND-NN 05/09/2021 Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo: Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29/7/2016 của Huyện ủy; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025
175 1462/UBND-TCKH 05/09/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng chính phủ
176 1458/CTR-UBND 05/09/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
177 1455/UBND-GDĐT 05/09/2021 Văn bản về việc triển khai kế hoạch năm học 2021-2022
178 1454/UBND-KTHT 05/09/2021 Công văn V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
179 1453/UBND-TTYT 05/09/2021 Công văn đón công dân về địa phương cách ly y tế
180 1450/UBND-TCKH 02/09/2021 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.
181 1445/UBND-TCKH 02/09/2021 Công văn V/v chuyển giao nhiệm vụ quản lý vận hành trang thông tin điện tử về tài sản công.
182 1438/UBND-TCKH 02/09/2021 Công văn V/v xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
183 1437/UBND-TCKH 06/09/2021 Công văn V/v triển khai thực hện công văn số 8238/BTC-QLCS ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính.
184 1434/UBND-GDĐT 31/08/2021 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021
185 1432/UBND-KTHT 31/08/2021 Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng
186 1429/UBND-VP 31/08/2021 Thực hiện Văn bản số 2505/UBND-KT ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tín dụng chính sách xã hội
187 1427/UBND-GDĐT 31/08/2021 VB về việc đăng ký danh sách đề nghị kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuản quốc gia năm học 2021-2022 của UBND huyện Tuần Giáo
188 1423/UBND-GDĐT 30/08/2021 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022
189 1409/UBND-YT 29/08/2021 Công văn Triển khai Công văn số 1505/BCĐ-SYT ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên
190 661/BC-UBND 27/08/2021 báo báo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh dịch tả lợn Châu Phi
191 1399/UBND-VP 26/08/2021 Công văn Gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
192 1398/UBND-TCKH 26/08/2021 Về việc cung cấp thông tin, số liệu xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Tuần Giáo năm 2022
193 1397/UBND-TTDVNN 26/08/2021 Công văn V/v chủ động phòng, chống Châu chấu tre di chuyển gây hại cây trồng năm 2021
194 1392/UBND-SLĐTBXH 26/08/2021 Công văn đón công dân về địa phương cách ly y tế tập trung gửi Sở LĐTB&XH
195 1389/UBND-VP 26/08/2021 Công văn Triển khai Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
196 1387/UBND-NV 25/08/2021 Công văn Xây dựng báo cáo đoàn kiểm tra công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2021.
197 1385/UBND-VP 25/08/2021 Công văn V/v tham mưu báo cáo tổng kết nghị quyết giai đoạn 2016-2020 của Huyện ủy và xây dựng Nghị quyết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
198 1384/UBND-VP 25/08/2021 trả lời Văn bản số 66/BC-UBND ngày 18/8/2021 của UBND xã Tỏa Tình và hướng dẫn việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBND các xã, thị trấn tổng hợp
199 1383/UBND-VP 25/08/2021 Về việc đón công dân về địa phương cách ly y tế
200 1382/UBND-YT 25/08/2021 Về việc đón công dân về địa phương cách ly y tế
201 1376/UBND-BHXH 24/08/2021 Tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh
202 1374/UBND-TP 24/08/2021 Công văn V/v tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
203 1369/BCH-TT 24/08/2021 Chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
204 1923/QĐ-UBND 23/08/2021 Quyết định V/v giao chỉ tiêu hợp đồng lao động cho các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, năm học 2021 - 2022
205 1363/UBND-VHTT 23/08/2021 Công văn Về việc không tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong dịp Quốc khánh 2.9.2021
206 1359/UBND-NN 23/08/2021 Quản lý bảo vệ và sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.
207 1354/UBND-NV 23/08/2021 Công văn V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng CB, CC, VC thuộc UBND huyện (có Dự thảo Quyết định gửi kèm)
208 1351/UBND-VP 22/08/2021 Công văn V/v đưa phần mềm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao vào vận hành chính thức.
209 1350/UBND-LĐTBXH 22/08/2021 Công văn Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em.
210 1349/UBND-VP 22/08/2021 Công văn Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
211 1343/UBND-VHTT 20/08/2021 Công văn tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
212 1342/UBND-VP 20/08/2021 Công văn Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
213 1334/UBND-KTHT 19/08/2021 Công văn Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ
214 1333/UBND-VP 18/08/2021 Công văn Triển khai Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
215 1322/UBND-NV 18/08/2021 Công văn Thực hiện Văn bản số 2504/UBND-KT ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tín dụng
216 1318/UBND-TNMT 18/08/2021 Công văn V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
217 1313/UBND-NV 18/08/2021 Công văn V/v đồng ý cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện liên kết đào tạo trình độ trung cấp năm 2021
218 1312/UBND-VP 17/08/2021 Công văn Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
219 1310/UBND-TTQLĐĐ 17/08/2021 Đôn đốc các hộ gia đình cá nhân gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo
220 1309/UBND-VP 17/08/2021 Công văn tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI
221 1297/UBND-NN 14/08/2021 Công văn V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện.
222 1296/UBND-NN 14/08/2021 Đăng ký xây dựng mô hình phát triển sản phẩm OCOP
223 1295/UBND-VP 14/08/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Chị thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
224 1294/UBND-NN 14/08/2021 Công văn Triển khai Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quy phòng, chống thiên tai.
225 1292/UBND-NN 14/08/2021 Công văn V/v chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
226 1284/UBND-NN 12/08/2021 Chuẩn bị nội dung họp tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).
227 1283/UBND-VHTT 12/08/2021 Công văn tuyên truyền Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
228 1275/UBND-LĐTBXH 10/08/2021 Công văn Triển khai hỗ trợ đợt 2 đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của huyện Tuần Giáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19..
229 1271/UBND-NN 10/08/2021 Công văn tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản các tháng cuối năm 2021
230 1269/UBND-VP 09/08/2021 Công văn Triển khai Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
231 1267/UBND-LĐTBXH 09/08/2021 rà soát đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
232 1265/UBND-VHTT 09/08/2021 Công văn Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet
233 1261/CV-UBND 08/08/2021 công văn tăng cường triển khai thực hiện NĐ 39 - NĐ/CP
234 1258/UBND-BHXH 08/08/2021 Công văn Về việc Thực hiện chính sách Bảo hiệm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.
235 1256/UBND-NN 08/08/2021 Công văn Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình mỗi xã một sản phẩm 5 tháng cuối năm 2021.
236 1253/UBND-TNMT 08/08/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
237 1252/UBND-TNMT 08/08/2021 Công văn V/v điều chỉnh lại tên bản tại Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo.
238 153/KH-UBND 08/08/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
239 1248/UBND-NV 05/08/2021 Công văn Triển khai Văn bản số 2384/UBND-KSTT về việc triển khai Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 28/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
240 1247/UBND-VHTT 05/08/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng.
241 1246/CTR-UBND 05/08/2021 Chương trình công tác tháng 8/2021 của UBND huyện
242 1245/UBND-GDĐT 05/08/2021 Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học
243 1242/BCH-TT 05/08/2021 Rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai năm 2021
244 1241/UBND-NN 05/08/2021 tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.
245 1240/UBND-TTDVNN 04/08/2021 Công văn V/v chủ động quản lý sinh vật gây hại lúa Mùa 2021
246 1236/TB-UBND 04/08/2021 Lịch kiểm tra công tác quản lý, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
247 1233/UBND-TNMT 03/08/2021 Văn bản điều chỉnh lại tên bản tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo.
248 1223/UBND-VP 02/08/2021 Công văn Gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
249 1699/QĐ-UBND 01/08/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025
250 1217/PA-UBND 01/08/2021 Công văn Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
251 1208/UBND-VP 01/08/2021 đề xuất các văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ huyện phản biện trong 6 tháng cuối năm 2021
252 1207/UBND-VHTT 01/08/2021 Công văn Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
253 1206/UBND-TCKH 01/08/2021 Công văn V/v xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
254 1203/UBND-KTHT 30/07/2021 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
255 1202/UBND-NHCS 30/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện công văn số 6211/NHCS-TDNN ngày 08/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.
256 1197/UBND-TCKH 29/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
257 1193/CV-UBND 29/07/2021 Công văn thực hiện mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022
258 1188/UBND-NN 28/07/2021 Công văn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2021
259 1183/UBND-TP 27/07/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
260 1176/UBND-VP 27/07/2021 Công văn V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo ( Hỏa tốc)
261 1172/UBND-LĐTBXH 26/07/2021 Công văn rà soát hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid
262 1167/UBND-VHTT 26/07/2021 V/v Hoàn thiện kiến trúc hạ tầng kết nối trên mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD).
263 1162/UBND-VP 25/07/2021 Công văn V/v Ý kiến về tài liệu hướng dẫn triển khai một số nội dung Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
264 1159/UBND-LĐTBXH 25/07/2021 xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2022
265 1158/UBND-VP 25/07/2021 tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
266 1157/BCHPCTT-TKCN 25/07/2021 Công văn V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện
267 572/BC-UBND 25/07/2021 Báo cáo Tình hình triển khai công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023
268 1156/UBND-NN 24/07/2021 Công văn V/v đôn đốc báo cáo thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện
269 1152/UBND-TNMT 23/07/2021 Công văn Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
270 1150/UBND-VP 23/07/2021 Công văn tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI
271 1149/UBND-TP 23/07/2021 Công văn V/v yêu cầu UBND xã Nà Sáy tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (vụ Cà Thị Vân VPHC bị UBND huyện Đông Anh-HN xử phạt)
272 1148/UBND-VP 23/07/2021 Công văn Triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (hỏa tốc)
273 1145/UBND-TCKH 22/07/2021 V/v xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
274 1142/UBND-VP 21/07/2021 Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
275 1130/CTR-UBND 20/07/2021 Chương trình dâng hương đặt vong fhoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh -Liệt sĩ năm 2021
276 1124/UBND-CA 20/07/2021 CV tăng cường công tác PCCC
277 1123/UBND-LĐTBXH 20/07/2021 Về việc xử lý nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện tính đến 30/06/2021
278 553/BC-UBND 20/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện các văn bản về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng đô thị (thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và nước sạch)
279 1122/UBND-VP 20/07/2021 Công văn V/v triển khai kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
280 554/BC-UBND 20/07/2021 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX đến nay
281 1121/UBND-TP 19/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
282 1120/UBND-LĐTBXH 19/07/2021 thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
283 1106/UBND-NN 15/07/2021 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây mắc ca trên địa bàn.
284 1103/UBND-DT 15/07/2021 Công văn Về việc rà soát, điều chỉnh bổ sung danh sách xã, bản ĐBKK do hoàn thành nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới và hiệu chỉnh tên gọi đơn vị hành chính
285 1102/UBND-VP 15/07/2021 Công văn V/v xây dựng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán chuyên đề về Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các Đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
286 180/TTr-UBND 15/07/2021 Tờ trình xin chủ trương Ban thường vụ về đổi tên, thành lập trường PTDTBT TH Nà Tòng và chuyển đổi trường PTDTBT THCS Mường Mùn thành trường THCS Mường Mùn
287 1098/CV-BCĐ 13/07/2021 Công văn đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện nắng nóng và bão lũ năm 2021
288 1097/UBND-VP 13/07/2021 Tiếp tục tăng cường quản lý, thực hiện cách ly y tế đối với người từ vùng dịch đến/về địa bàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19
289 1091/UBND-TTDVNN 13/07/2021 Công văn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện.
290 176/TTr-UBND 13/07/2021 Tờ trình Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Tuần Giáo
291 175/TTr-UBND 13/07/2021 Tờ trình Về việc giao kinh phí để thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
292 1089/HD-BCĐ 12/07/2021 Công văn Văn bản hướng dẫn BCĐ cấp xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng NCC năm 2021
293 1080/UBND-NV 12/07/2021 Công văn triển khai thực hiện Nghị định 64/2020/NĐ-CP
294 1078/UBND-YT 12/07/2021 Công văn triển khai Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
295 1071/UBND-VP 11/07/2021 Công văn Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên.
296 1470/QĐ-UBND 12/07/2021 Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ông Vừ A Dính)
297 1064/UBND-LĐTBXH 07/07/2021 Công văn Công văn đề nghị đối tượng NCC nhận quà Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 2021
298 1062/UBND-DT 07/07/2021 Công văn Đề nghị hỗ trợ các trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
299 1056/UBND-VP 05/07/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
300 1050/UBND-YT 05/07/2021 Công văn Về việc triển khai tập huấn tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
301 1049/UBND-NN 05/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
302 1048/UBND-DT 05/07/2021 Báo cáo kết quả rà soát thực hiện các chế độ chính sách trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng DTTS và MN giai đoạn 2016-2020
303 1045/CTR-UBND 04/07/2021 Chương trình công tác tháng 7/2021, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
304 1041/UBND-TCKH 03/07/2021 Công văn V/v tiếp tục đẩy nhanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện Tuần Giáo
305 165/TTr-UBND 02/07/2021 Tờ trình V/v xét nâng lương cho công chức đợt I năm 2021 (kèm danh sách)
306 1036/UBND-TP 01/07/2021 Công văn V/v triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
307 1028/UBND-VP 01/07/2021 Công văn Tiếp nhận công dân và xử lý vi phạm hành chính
308 1366/QĐ-HĐBTTE 30/06/2021 Chi hỗ trợ thăm hỏi cho trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích (Đuối nước) tại xã Nà Sáy
309 1019/UBND-KTHT 30/06/2021 Công văn Khuyến khích xã hội hóa lắp đặt đèn đường trên địa bàn các xã, thị trấn
310 1017/UBND-NN 30/06/2021 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mủ Cao su trên địa bàn huyện.
311 1015/UBND-TP 29/06/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012-NĐ-CP và Nghị định số 32/2020-NĐ-CP.
312 1013/UBND-VHTT 29/06/2021 Công văn Triển khai ứng dụng quản lý người, ra vào tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19(DienBienGuard)
313 1007/UBND-TCKH 28/06/2021 Công văn V/v triển khai công tác quản lý, điều hành giá năm 2021 trên địa bàn huyện
314 1006/UBND-TTr 28/06/2021 Công văn Về việc báo cáo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 và 04 tháng đầu năm 2021.
315 1002/UBND-VP 07/06/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
316 997/UBND-VP 27/06/2021 Công văn triển khai thực hiện Văn bản số 4013/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
317 457/BC-BCĐ 27/06/2021 Báo cáo Covid-19 ngày 26-27/6/2021
318 996/UBND-VP 25/06/2021 Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
319 995/UBND-NN 24/06/2021 Công văn Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng mắc ca trên địa bàn huyện
320 987/UBND-VP 24/06/2021 Dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ
321 985/UBND-TTr 24/06/2021 Công văn V/v đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý kinh tế sau thanh tra (Lần 2)
322 983/UBND-TNMT 24/06/2021 kết quả rà soát diện tích dự kiến trồng Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo
323 979/UBND-TNMT 24/06/2021 Công văn Truy thu quỹ PCTT năm 2018, 2019, 2020 của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn huyện Tuần Giáo
324 1315/QĐ-UBND 23/06/2021 Quyết định Cử các mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên, năm 2021
325 973/UBND-VP 23/06/2021 Công văn V/v khẩn trương hoàn thành báo cáo đánh giá và định hướng mục tiêu phục vụ lập quy hoạch tỉnh. ( Hỏa tốc)
326 972/UBND-TCKH 23/06/2021 Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc mới của Kho bạc Nhà nước Tuần Giáo thuộc Kho bạc Nhà nước Điện Biên
327 969/UBND-TNMT 22/06/2021 Công văn triển khai thực hiện thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
328 964/UBND-TCKH 22/06/2021 Công văn V/v thực hiện văn bản của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai Cổng thông tin giữa KTNN với đơn vị được kiểm toán
329 429/BC-BCĐ 22/06/2021 Báo cáo Covid-19 ngày 22/6/2021
330 152/TTr-UBND 22/06/2021 Tờ trình V/v phê duyệt danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện, năm 2021 và các năm tiếp theo
331 952/UBND-GDĐT 21/06/2021 Công văn Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch PCGD, XMC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
332 951/UBND-VP 21/06/2021 Công văn Tổ chức vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn huyện
333 950/BCĐ-ĐTCSHC 21/06/2021 Công văn V/v thực hiện nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính năm 2021
334 933/UBND-LĐTBXH 16/06/2021 Công văn về việc rà soát lập danh sách người khuyết tật là F0, F1, F2 trên địa bàn huyện
335 931/UBND-KTHT 16/06/2021 Công văn V/v tổ chức Cuộc thi “Hackathon Nghệ An năm 2021”
336 141/TTr-UBND 16/06/2021 Trình chủ trương đầu tư dự án Sân vận động trung tâm thị trấn Tuần Giáo
337 922/UBND-TP 15/06/2021 Công văn V/v đôn đốc, tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các công dân vi phạm do các Đồn Biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh xử phạt. Đôn đốc công dân thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
338 921/UBND-YT 15/06/2021 Công văn Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình dịch vụ trên địa bàn được phép hoạt động trở lại
339 127/UBND-KTHT 15/06/2021 Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Tuần Giáo năm 2021
340 920/UBND-NV 14/06/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
341 912/UBND-TP 14/06/2021 Công văn V/v báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
342 908/UBND-NV 14/06/2021 Công văn Hướng dẫn quản lý tôn giáo trong dịp lễ Phật đản và An cư kết hạ 2021
343 905/UBND-NN 14/06/2021 Công văn V/v đôn đốc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở để tiếp nhận quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.
344 904/UBND-TNMT 14/06/2021 Trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 -2013 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
345 903/UBND-TNMT 14/06/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ
346 900/UBND-TP 13/06/2021 Công văn V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn huyện.
347 899/UBND-KTHT 13/06/2021 Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện
348 893/UBND-TCKH 13/06/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Văn bản số 441/STC-HCSN ngày 31/3/2021, Văn bản số 987/STC-HCSN ngày 08/6/2021 của Sở Tài chính
349 892/UBND-TCKH 10/06/2021 Công văn V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/25/2021 của Thủ tướng chính phủ
350 891/UBND-VP 10/06/2021 Công văn Không tụ tập xem bóng đá để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
351 890/UBND-CA 10/06/2021 Công văn thực hiện công tác PCCC trên địa bàn
352 889/UBND-YT 10/06/2021 Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày về công tác phòng chống dịch Covid-19
353 885/UBND-GDĐT 09/06/2021 Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
354 883/UBND-TNMT 09/06/2021 Công văn Về việc xem xét trách nhiệm trong việc lập hồ sơ cấp GCN QSD đất
355 880/UBND-VP 09/06/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
356 879/UBND-TP 09/06/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Tư pháp.
357 136/TTr-UBND 09/06/2021 Tờ trình V/v tiếp nhận viên chức quản lý để bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai huyện Tuần Giáo
358 135/TTr-UBND 08/06/2021 Trình BTV về việc Cho ý kiến về Chủ trương đầu tư Dự án Siêu thị Hoa Ba Tuần Giáo
359 876/UBND-TP 08/06/2021 Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến video về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
360 874/UBND-GDĐT 08/06/2021 Công văn Đăng ký nhu cầu đào tạo GV năm 2021 theo NĐ 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
361 862/UBND-TP 06/06/2021 Công văn V/v gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.
362 860/UBND-VP 06/06/2021 Chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021
363 858/UBND-TP 06/06/2021 Công văn V/v gửi tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
364 855/UBND-VP 04/06/2021 Công văn Gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
365 880/UBND-VP 09/06/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
366 845/CTR-UBND 02/06/2021 Chương trình công tác tháng 6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo
367 839/UBND-QLDACCT 01/06/2021 Đề nghị bàn giao đất trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo tại khối Tân Giang thị trấn Tuần Giáo.
368 838/UBND-VP 01/06/2021 Công văn Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người từ vùng dịch qua chốt kiểm soát
369 837/UBND-NN 01/06/2021 kết quả rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2020, huyện Tuần Giáo
370 835/CV-BCĐ 01/06/2021 Công văn Điều chỉnh nhiệm vụ phụ trách các xã, thị trấn của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tuần Giáo
371 833/UBND-LĐTBXH 01/06/2021 Công văn Cho phép tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
372 831/UBND-TTr 01/06/2021 Công văn V/v đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, Quyết định xử lý kinh tế sau thanh tra. (Lần 1)
373 128/TTr-UBND 01/06/2021 Tờ trình V/v kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện, Uỷ viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026
374 127/TTr-UBND 01/06/2021 Tờ trình điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (Hạ tầng khu đất số 3 khối Sơn Thủy)
375 1201/QĐ-UBND 31/05/2021 Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
376 830/UBND-NN 31/05/2021 Công văn các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
377 826/UBND-VP 31/05/2021 Công văn Mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19.
378 825/UBND-VP 31/05/2021 Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 203-TB/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên và tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe đối với những người về từ các vùng có dịch
379 823/UBND-PYT 31/05/2021 Công văn V/v thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/202, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2020.
380 821/CV-BCĐ 30/05/2021 Công văn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
381 816/UBND-TP 30/05/2021 Công văn V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác công tác chứng thực trên địa bàn huyện năm 2021.
382 332/BC-UBND 30/05/2021 Báo cáo Covid-19 ngày 30/5/2021
383 329/BC-UBND 30/05/2021 Báo cáo 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21
384 1185/QĐ-UBND 27/05/2021 QĐ hoàn thành cách ly tập trung
385 811/BCH-TT 27/05/2021 Công văn khai thác dữ liệu thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai
386 809/UBND-VP 27/05/2021 Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 200-TB/TU ngày 24/5/2021 và Thông báo số 199-TB/TU ngày 21/5/2021 của Tỉnh ủy
387 801/UBND-YT 27/05/2021 Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh công nghệ thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo
388 798/UBND-NN 27/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn quản lý, xử lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid -19.
389 794/UBND-VP 26/05/2021 Công văn V/v chuẩn bị các nội dung phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2021 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021
390 772/UBND-TP 25/05/2021 Công văn V/v sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021. Triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành có liên quan về theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021.
391 765/UBND-TNMT 25/05/2021 Công văn V/v: Điều chỉnh lại tên bản tại các Quyết định số 1350/QĐ-UBND; 1353/QĐ-UBND; ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Tuần Giáo.
392 754/UBND-TP 23/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
393 752/UBND-TP 23/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021.
394 751/UBND-TP 23/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
395 705/HD-UBND 23/05/2021 Hướng dẫn Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
396 704/UBND-GDĐT 22/05/2021 Công văn Về việc phân công phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT năm 2021
397 703/UBND-VP 22/05/2021 Công văn Thực hiện Công điện khẩn của UBND tỉnh về công tác giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
398 702/UBND-VP 22/05/2021 Công văn Triển khai thực hiện thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và tăng cường kiểm soát việc cách ly y tế phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
399 700/UBND-VP 21/05/2021 Công văn Triển khai thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 11/5/2021 và Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ.
400 699/UBND-LĐTBXH 21/05/2021 Công văn Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong phòng, chống dịch COVID-19.
401 698/UBND-NV 21/05/2021 Công văn Công văn triển khai Công điện của chính phủ và công văn số 1470/UBND-NC ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh. ( Hỏa tốc)
402 697/UBND-NN 20/05/2021 Công văn V/v triển khai, thực hiện trồng rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo theo Kế hoạch UBND tỉnh giao
403 679/BCH-PCTT 20/05/2021 Công văn Chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
404 677/UBND-VP 20/05/2021 Công văn triển khai thực hiện văn bản số 2910/VPCP-KTTH ngày 04/5/2021 của Văn phòng Chính phủ
405 675/UBND-TP 20/05/2021 Công văn V/v rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật và đề xuất hướng xử lý Tủ sách pháp luật.
406 674/UBND-TNMT 20/05/2021 Công văn Về việc đính chính lại tên cộng đồng được giao rừng gắn với đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Quài Cang
407 672/UBND-GDĐT 20/05/2021 Công văn V/v trưng tập giáo viên; chuẩn bị cơ sở vật chất tại Điểm thi dự phòng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
408 669/UBND-KTHT 19/05/2021 Công văn đảm bảo cung ứng hàng hóa trong dịch covid 19
409 299/BC-UBND 19/05/2021 BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2021
410 111/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử
411 669/UBND-KTHT 19/05/2021 Công văn đảm bảo cung ứng hàng hóa trong dịch covid 19
412 665/UBND-VP 19/05/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
413 660/CV-BCĐ 18/05/2021 Công văn Điều chỉnh nhiệm vụ phụ trách các xã, thị trấn của thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tuần Giáo
414 658/UBND-VP 18/05/2021 Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
415 657/UBBC-NV 18/05/2021 Công văn đề nghi UBBC cấp xã bố trí nước uống cho cử tri trong bầu cử
416 27/CV-BDDHNCT 18/05/2021 Công văn chỉ đạo phòng chống dịch COvid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
417 658/UBND-VP 18/05/2021 Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
418 642/UBND-LĐTBXH 16/05/2021 Văn bản rà soát đối tượng người có công với cách mạng có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở phát sinh, bổ sung năm 2021
419 641/UBND-TTDVNN 16/05/2021 Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP
420 640/UBND-VP 16/05/2021 xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 2) ( Hỏa tốc)
421 639/UBND-VP 16/05/2021 Công văn V/v xác minh nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân ông Lò Văn Kiết, nơi cư trú bản Hả, xã Nà Sáy
422 637/UBND-TP 13/05/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật và chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021
423 635/UBND-NN 13/05/2021 Công văn Khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân, và triển khai một số giải pháp chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2021
424 633/UBND-VP 13/05/2021 Công văn V/v gửi tài liệu lấy ý kiến Đề xuất dự án đầu tư: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng, chế biến cây Mắc Ca kết hợp du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm tại huyện Tuần Giáo
425 631/QH-UBND 13/05/2021 Quy hoạch hợp phần Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
426 1027/QĐ-UBND 12/05/2021 Quyết định Về việc Phê duyệt danh mục và phân bổ vốn từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Điện Biên để khắc phục hậu quả thiên tai công trình trên địa bàn huyện
427 627/UBND-VP 12/05/2021 Công văn V/v xây dựng báo cáo chuyên đề
428 625/UBND-TNMT 12/05/2021 Công văn V/v triển khai Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
429 620/UBND-VP 12/05/2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
430 617/UBND-GDĐT 12/05/2021 Công văn V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
431 277/BC-UBND 12/05/2021 báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ đông năm 2021
432 105/KH-UBND 12/05/2021 Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
433 611/UBND-TNMT 11/05/2021 Công văn Triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
434 609/UBND-NV 11/05/2021 Công văn Quy định chế độ báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
435 602/UBND-NN 11/05/2021 công văn thăm đồng vụ đông xuân 2020-2021
436 601/UBND-NN 10/05/2021 Công văn tổ chức khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của ban Thường vụ Tỉnh ủy.
437 600/UBND-NN 10/05/2021 Công văn triển khai quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
438 599/UBND-LĐTBXH 10/05/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.
439 597/UBND-TNTM 10/05/2021 Công văn V/v tổ chức thu gom rác thải, khắc phục tình trạng đổ rác trong phạm vi công trình đường bộ.
440 592/CV-BQLQĐƠĐN 10/05/2021 Công văn vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021
441 912/QĐ-UBND 09/05/2021 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành PCCC
442 589/CV-UBBC 09/05/2021 Công văn Hướng dẫn việc danh sách bầu cử và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid 19 tại các xã, thị trấn
443 585/UBND-GDĐT 09/05/2021 Công văn V/v điều chỉnh thời gian xét công nhận tốt nghiệp năm 2020-2021 và kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp năm 2020-2021
444 910/QĐ-UBND 08/05/2021 Quyết định cách ly tập trung ngày 08/5/2021
445 584/UBND-DT 08/05/2021 Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2021
446 583/UBND-GDĐT 08/05/2021 Công văn Cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19
447 906/QĐ-UBND 07/05/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục công trình đầu tư thuộc dự án phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn huyện
448 905/QĐ-UBND 07/05/2021 Quyết định Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho UBND các xã để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3)
449 582/UBND-VP 07/05/2021 Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện
450 581/UBND-NN 07/05/2021 tăng cường công tác quản lý nuôi cá lồng bè trên sông
451 580/UBND-VP 07/05/2021 Triển khai thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
452 579/UBND-LĐTBXH 07/05/2021 Cho phép tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
453 576/UBND-LĐTBXH 07/05/2021 Triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH
454 102/KH-UBND 06/05/2021 KÉ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
455 570/UBND-VHTT 05/05/2021 Công văn V/v tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2)
456 567/UBND-NN 05/05/2021 Công văn tăng cường biện pháp chỉ đạo sản xuất, phòng chống thiên tai trên lúa Đông Xuân và cây trồng hàng năm khác
457 565/UBND-KTHT 05/05/2021 Công văn triển khai thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ
458 563/UBND-VP 05/05/2021 Công văn Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
459 562/UBND-VHTT 05/05/2021 Công văn Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên lĩnh vực văn hóa
460 540/UBND-VP 03/05/2021 Công văn Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
461 532/UBND-VP 03/05/2021 Công văn Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
462 531/UBND-VP 02/05/2021 Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 82TB-VPCP ngày 2942021 của Văn phòng Chính phủ và Công điện số 583CĐ-BYT ngày 0252021 của Bộ Y tế
463 508/UBND-NN 25/04/2021 Công văn V/v đôn đốc, triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2025.
464 507/UBND-NN 25/04/2021 Công văn tổng hợp chi tiết chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng cấp xã giai đoạn 2021-2025.
465 506/UBNDVP 25/04/2021 Công văn V/v đôn đốc khắc phục vi phạm pháp luật theo Văn bản số 02/KN-VKS-DS ngày 01/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo
466 502/UBND-BHXH 22/04/2021 Công văn Khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021
467 500/UBND-YT 22/04/2021 Công văn V/v đảm bảo ATTP phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
468 497/UBND-NN 22/04/2021 Công văn Rà soát, bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 – Huyện Tuần Giáo.
469 496/UBND-VHTT 22/04/2021 Công văn V/v tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn huyện.
470 335/UBND-LĐTBXH 23/03/2021 Công văn Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em
471 327/UBND-LĐTBXH 23/03/2021 Công văn Tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật năm 2021
472 324/UBND-NN 23/03/2021 Công văn triển khai Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
473 53/TTr-UBND 22/03/2021 Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2021 vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025
474 321/UBND-TTYT 21/03/2021 CV bổ sung danh sách tiêm vắc xin Covid-19 đợt 1 năm 2021
475 318/UBND-LĐTBXH 21/03/2021 Công văn Phối hợp tuyên truyền tuyển lao động
476 314/UBND-TP 18/03/2021 Công văn V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đông nhân dân”.
477 310/UBND-TTr 18/03/2021 Công văn thực hiện Kết luận thanh tra số 77/KL-TTr ngày 08/02/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Điện Biên.
478 139/BC-UBND 18/03/2021 Công văn gửi báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2021 trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
479 317/UBND-TNMT 18/03/2021 Công văn V/v đề nghị triển khai thực hiện tổng kết Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
480 316/UBND-NN 18/03/2021 Công văn V/v rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du đập
481 141/BC-UBND 18/03/2021 Báo cáo Covid-19 ngày 19/3/2021
482 309/UBND-NV 17/03/2021 Công văn về việc tham gia ý kiến xác định một số chức danh trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập
483 307/UBND-NN 16/03/2021 Công văn V/v tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trên địa bàn huyện
484 304/UBND-NN 16/03/2021 Công văn V/v phối hợp xây dựng Đề án phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh.
485 303/UBND-VHTT 16/03/2021 Công văn V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị
486 609/QĐ-UBND 16/03/2021 Quyết định phê duyệt danh sách kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của CB, CC và VC lãnh đạo quản lý.
487 299/UBND-NN 15/03/2021 Công văn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành..
488 295/UBND-NN 15/03/2021 Công văn tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
489 294/UBND-NN 15/03/2021 Công văn về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.
490 292/UBND-TP 14/03/2021 Công văn V/v đôn đốc tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (lần 2).
491 290/UBND-TCKH 14/03/2021 Tờ trình Về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho phòng Nội vụ để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)
492 287/UBND-VHTT 14/03/2021 Công văn V/v mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.
493 284/UBND-VP 14/03/2021 Công văn Chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý I năm 2021
494 283/UBND-VP 14/03/2021 Công văn Gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý I/2021 trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
495 286/UBND-CA 14/03/2021 Đôn đốc thực hiện công tác PCCC cơ sở
496 279/UBND-CAH 10/03/2021 Công văn Yêu cầu báo cáo về công tác tái hòa nhập cộng đồng
497 276/UBND-VP 10/03/2021 Công văn V/v tổng kết, đánh giá thực hiện các quy định về quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
498 275/UBND-DT 10/03/2021 Công văn triển khai thực hiện và rà soát đối tượng theo Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
499 273/UBND-NN 10/03/2021 Công văn V/v thực hiện công tác phòng, chống việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2021.
500 47/TTr-UBND 16/03/2021 Tờ trình Thay thế danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 NSTW
501 271/BCH-NN 09/03/2021 Công văn V/v triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2025.
502 268/UBND-TP 08/03/2021 Công văn V/v hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.
503 267/UBND-NN 08/03/2021 Công văn Tăng cường phòng chống bệnh cúm gia cầm và kiểm soát vận chuyển lợn qua biên giới.
504 266/CV-UBBC 07/03/2021 Công văn tăng cường triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
505 263/CV-BCĐ 07/03/2021 Công văn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết
506 255/UBND-VP 07/03/2021 Công văn V/v lấy ý kiến Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020
507 41/TTr-UBND 07/03/2021 Tờ trình V/v tham gia ý kiến đề xuất Dự án Hồ chứa nước bản Phủ
508 253/CV-BCĐ 05/03/2021 Công văn dã soát đối tượng tiêm Vacxin phòng Covid - 19
509 250/CTR-UBND 04/03/2021 Chương trình công tác tháng 03/2021 UBND huyện
510 49/KH-UBND 04/03/2021 KH đảm bảo TTATGT năm 2021
511 248/UBND-VP 03/03/2021 Công văn Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
512 247/CV-BCĐ 03/03/2021 Công văn Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do nấm độc trên địa bàn huyện Tuần Giáo
513 245/UBND-TP 03/03/2021 Công văn V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL
514 240/UBND-NN 02/03/2021 Công văn V/v nghiên cứu, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
515 239/UBND-GDĐT 02/03/2021 Công văn V/v đồng ý cho các trường mầm non tổ chức ăn bán trú năm học 2020-2021
516 237/UBND-TTQLĐĐ 02/03/2021 Công văn Về triển khai thực hiện lập hồ sơ GPMB, giao đất thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
517 234/UBND-NN 16/03/2021 Công văn V/v rà soát, đánh giá thực trạng Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo
518 41/KH-UBND 01/03/2021 KẾ HOẠCH Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nướcvề hòa giải ở cơ sở cho cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng,nghiệp vụ hòa giải, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2021
519 230/UBND-VP 28/02/2021 Về việc tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
520 29/TTr-UBND 27/02/2021 Tờ trình V/v điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX-kỳ họp thứ 13 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021
521 220/UBND-VHTT 24/02/2021 Công văn V/v cung cấp danh sách thông tin người phát ngôn
522 219/UBND-TTYT 24/02/2021 Ủy quyền thẩm định cộng đồng chấm dứt phóng uế bừa bãi tại huyện Tuần Giáo năm 2021
523 218/UBND-VP 24/02/2021 Công văn yêu cầu Báo cáo tình hình thực hiện dự án trồng Mắc ca trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( CV hỏa tốc)
524 217/CV-BCĐ 23/02/2021 Công văn chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid -19
525 216/UBND-VP 23/02/2021 Công văn V/v tham mưu xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh
526 214/UBND-TP 23/02/2021 Công văn V/v phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2021.
527 213/UBND-NV 23/02/2021 Đề nghị ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
528 212/UBND-KTHT 23/02/2021 Công văn Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
529 210/UBND-NN 23/02/2021 Công văn Tăng cường tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh
530 208/UBND-LĐTBXH 22/02/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.
531 207/UBND-LĐTBXH 22/02/2021 Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm; giám sát sức khỏe đối với người về từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương và hường dẫn cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi
532 206/UBND-LĐTBXH 22/02/2021 Cho phép Công ty Cổ phần nhân lực Thuận Thảo tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
533 203/UBND-NN 22/02/2021 Công văn rà soát đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch vào trong quy hoạch lâm nghiệp
534 202/UBND-NN 22/02/2021 Công văn Lựa chọn vị trí, địa điểm để lắp đặt trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo sớm mưa lũ tại cộng đồng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương
535 201/UBND-TNMT 22/02/2021 Công văn V/v đánh giá tổng thể nhu cầu và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đối tượng ưu đãi là “gia đình người có công với cách mạng”.
536 2/CT-UBND 22/02/2021 Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021
537 200/UBND-YT 21/02/2021 Công văn Xin ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
538 318/QĐ-UBND 18/02/2021 QĐ kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung
539 196/UBND-NN 18/02/2021 Công văn Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
540 193/BCĐ 18/02/2021 Công văn V/v phát động đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2021
541 191/UBND-DT 17/02/2021 Công văn Phối hợp khảo sát, triển khai KH thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS năm 2021
542 187/UBND-TP 17/02/2021 Công văn V/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021
543 183/HD-UBND 17/02/2021 Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cơ sở tiến tới Đại hội TDTT huyện Tuần Giáo lần thứ IX - năm 2022
544 300/QĐ-UBND 15/02/2021 Quyết định cách ly tập trung
545 178/UBND-GDĐT 16/02/2021 Công văn Tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid19 và Tết Nguyên đán Tân Sửu
546 61/BC-UBND 15/02/2021 Báo cáo ngày COVID-19 16.02.2021
547 298/QĐ-UBND 14/02/2021 Quyết định DỪNG CÁCH LY TẬP TRUNG 15.02.2021_
548 299/QĐ-UBND 14/02/2021 Quyết định cách ly tập trung
549 60/BC-UBND 14/02/2021 Báo cáo ngày COVID-19 15.02.2021
550 58/BC-UBND 13/02/2021 Báo cáo ngày COVID-19 14.02.2021
551 53/BC-UBND 10/02/2021 Báo cáo Covid-19 ngày 11/02
552 294/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định dừng cách ly tập trung
553 52/BC-UBND 09/02/2021 Báo cáo Covid ngày 10/2
554 176/UBND-NV 08/02/2021 Công văn Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng các trường học thuộc UBND huyện
555 174/UBND-PNV 08/02/2021 Công văn V/v lập hồ sơ nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2021
556 168/UBND-VHTT 07/02/2021 Công văn V/v cung cấp thông tin người phát ngôn của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
557 166/UBND-KTHT 07/02/2021 Công văn tăng cường chỉ đạo, kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
558 165/UBND-VP 07/02/2021 Điều chỉnh một số nội dung Chương trình tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
559 164/UBND-KTHT 06/02/2021 Công văn Đăng ký danh mục kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
560 163/UBND-VP 05/02/2021 Công văn Sử dụng khu nội trú trường PTDTBT THCS Mùn Chung làm khu cách ly tập trung
561 162/UBND-VP 05/02/2021 Công văn Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
562 158/UBND-VP 07/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
563 157/CTR-UBND 04/02/2021 Chương trình công tác tháng 02/2021 của UBND huyện
564 156/UBND-CAH 04/02/2021 Công văn Đôn đốc xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và đăng ký cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021
565 155/UBND-CA 04/02/2021 Công văn Triển khai Thông tư 149, 150
566 152/UBND-GDĐT 04/02/2021 Công văn Phối hợp chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập
567 46/BC-UBND 04/02/2021 Báo cáo Covid ngày 5/2/2021
568 148/UBND-NN 03/02/2021 Công văn V/v chủ động quản lý sinh vật gây hại cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
569 144/UBND-NN 03/02/2021 Công văn V/v thực hiện truy xuất nguồn gốc cây Đào, cây Mai
570 141/UBND-VHTT 02/02/2021 Công văn Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
571 140/UBND-VP 02/02/2021 Báo cáo bổ sung tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Tân sửu 2021
572 138/UBND-NN 02/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện kế hoạch lâm nghiệp năm 2021.
573 134/UBND-TNMT 02/02/2021 Công văn Tăng cường kiểm soát không khí trên địa bàn huyện
574 43/BC-UBND 02/02/2021 Báo cáo phòng chống Covid ngày 03/2
575 131/UBND-NV 01/02/2021 Công văn V/v báo cáo quy trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2020-2021
576 127/UBND-NN 31/01/2021 Công văn nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
577 126/UBND-GDĐT 31/01/2021 Công văn Số liệu khảo sát nhu cầu tuyển dụng giáo viên
578 123/UBND-TCKH 31/01/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
579 122/UBND-YT 31/01/2021 Công văn Về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm công tác Y tế trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
580 121/UBND-VHTT 31/01/2021 Công văn V/v chấn chỉnh việc thực hiện chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông.
581 10/UBND-VP 31/01/2021 Công văn Bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 (đợt I)
582 119/UBND-YT 29/01/2021 Công văn Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
583 117/UBND-NN 28/01/2021 Công văn thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất sau rét đậm rét hại
584 16/TTr-UBND 28/01/2021 Tờ trình Về việc xin điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
585 115/UBND-LĐTBXH 27/01/2021 Công văn Phối hợp rà soát lập danh sách trẻ em khuyết tật để khám sàng lọc, tư vấn và phục hồi chức năng miễn phí
586 113/UBND-VHTT 27/01/2021 Công văn V/v tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
587 107/UBND-NN 27/01/2021 Công văn V/v thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai
588 22/UBND-KTHT 27/01/2021 Công văn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
589 106/UBND-KTHT 26/01/2021 Công văn Cung cấp thông tin về Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện
590 234/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026
591 101/UBND-TP 25/01/2021 Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hướng dẫn ghi chép, sử dụng Sổ, các giấy tờ, hồ sơ khi đăng ký nuôi con nuôi trong nước
592 100/UBND-VHTT 25/01/2021 Công văn V/v đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
593 99/UBND-CP 25/01/2021 Công văn Tổ chức trực và báo cáo tình hình Tết nguyên đán Tân sửu 2021
594 98/UBND-CA 25/01/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ
595 97/UBND-CA 25/01/2021 Công văn chấn chỉnh việc cử cán bộ tham gia tập huấn Luật bảo vệ BMNN
596 95/UBND-VP 25/01/2021 Công văn Về việc tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
597 93/UBND-TCKH 25/01/2021 Công văn V/v thực hiện chuyển nguồn, quyết toán ngân sách nhà nước và công khai tài chính
598 92/UBND-NN 25/01/2021 Công văn V/v triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021.
599 229/QĐ-UBND 24/01/2021 Quyết định V/v tạm giao nhiệm vụ phụ trách Trường THCS Chiềng Đông
600 91/UBND-VP 24/01/2021 Công văn Thăm, chúc tết các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
601 88/UBND-NN 24/01/2021 Công văn Vê việc đôn đốc thực hiện một số nội dung theo quy định của hệ thống pháp luật về thủy lợi
602 85/UBND-NV 24/01/2021 Công văn Xin ý kiến công nhận chính quyền đạt “Trong sạch, vững mạnh” năm 2020
603 84/UBND-BHXH 24/01/2021 Công văn Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2021
604 83/UBND-KTHT 24/01/2021 Công văn Về việc tiếp nhận các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
605 80/UBND-GDĐT 21/01/2021 Công văn Tăng cường thực hiện các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh năm học 2020-2021
606 79/UBND-VP 21/01/2021 Công văn Tổ chức Tết Nguyên đán Tân sửu 2021
607 77/UBND-TĐKT 21/01/2021 Công văn Về việc xác nhận thành tích đề nghị tặng bằng khen nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Doanh nghiệp
608 78/UBND-KTHT 20/01/2021 Công văn Cung cấp thông tin về Trung tâm Thương mại, Siêu thị, Chợ và Nhà hàng trên địa ban huyện
609 76/UBND-NN 20/01/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong lĩnh vực kiểm lâm, kiểm ngư
610 74/UBND-NN 20/01/2021 Công văn Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi
611 70/UBND-LĐTBXH 19/01/2021 Danh sách các hộ nghèo đề nghị Tập đoàn Vingroup trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện
612 66/UBND-VP 19/01/2021 Công văn Tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX
613 6/TTr-UBND 19/01/2021 Tờ trình việc xét, công nhận xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 20202
614 184/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống Covid - 19
615 62/UBND-LĐTBXH 18/01/2021 Công văn đề nghị đối tượng NCC, thân nhân gai đình liệt sĩ nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021
616 61/UBND-VHTT 18/01/2021 Công văn tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được cấp đầu thu KTS DTH huyện Tuần Giáo
617 59/UBND-TP 18/01/2021 Công văn V/v triển khai thi hành Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
618 58/UBND-YT 18/01/2021 Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trước, trong và sau tết nguyên đán 2021
619 185/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
620 60/UBND-TP 18/01/2021 Công văn Về việc triển khai thi hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
621 57/UBND-LĐTBXH 17/01/2021 Công văn tuyển lao động và học nghề
622 56/UBND-VP 17/01/2021 Công văn Triển khai Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
623 53/UBND-VP 14/01/2021 Công văn Đôn đốc báo cáo Kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020
624 49/UBND-NV 13/01/2021 Công văn Xin chủ trương Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2021-2026
625 44/ÚBND-NV 12/01/2021 Công văn V/v xin ý kiến bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện Tuần Giáo (Trần Văn Cầu).
626 43/UBND-NN 12/01/2021 Công văn tăng cường công tác bảo đảm chất lượng ATTP nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân năm 2021.
627 38/UBND-NV 12/01/2021 Công văn V/v tổ chức kiểm tra sát hạch (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Tuần Giáo năm học 2020 - 2021 (Vòng 2)
628 3/TTr-UBND 12/01/2021 Tờ trình V/v bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Tuần Giáo (Nguyễn Văn Bách)
629 34/UBND-TP 10/01/2021 Công văn V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em khi đăng ký khai sinh
630 28/UBND-CA 07/01/2021 Công văn triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, đăng ký cơ quan, doanh nghiệp trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2021
631 27/UBND-TCKH 07/01/2021 Công văn Đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
632 24/UBND-CTĐ 07/01/2021 Công văn V/v triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu
633 26/UBND-TNMT 07/01/2021 Công văn Về việc triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 445/KL-TTr ngày 23/10/2020 của Thanh tra tỉnh Điện Biên
634 21/UBND-KTHT 06/01/2021 Công văn chấp thuận tổ chức hội chợ xuân 2021
635 20/UBND-NV 06/01/2021 Công văn Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2020
636 19/UBND-VH 06/01/2021 Văn bản triển khai thông tư 39/TT-BTTTT
637 3/BC-UBND 05/01/2021 Báo cáo đánh giá kết quả tiên vác xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm và thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng chăn nuôi
638 1/BC-BTCD 05/01/2021 Báo cáo công tác tiếp công dân, sử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn thang 01 năm 2021
639 13/UBND-VP 04/01/2021 Công văn V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021
640 12/CTR-UBND 04/01/2021 Chương trình công tác tháng 01 của UBND huyện
641 10/UBND-YT 04/01/2021 Công văn bảo đảm an toàn thực phẩm, ANTT, trước, trong và sau tết nguyên đán Tân sửu năm 2021
642 9/UBND- YT 04/01/2021 Công văn Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
643 7/UBND-NV 04/01/2021 Công văn Yêu cầu báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động công tác Hội, Quỹ năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
644 6/UBND-YT 04/01/2021 Công văn Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
645 5/UBND-VP 04/01/2021 Công văn V/v lựa chọn thủ tục hành chính đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
646 1591/UBND-PLĐTBXH 29/12/2020 Công văn lập danh sách NCC nhận quà của UBND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
647 1589/UBND-NN 29/12/2020 Công văn tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Tuần Giáo
648 1584/UBND-NV 27/12/2020 Công văn Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
649 1580/UBND-NN 24/12/2020 Công văn Tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
650 306/TTr-UBND 24/12/2020 TTr trình BTV HU: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 thuộc các Chương trình MTQG, huyện Tuần Giáo
651 304/TTr-UBND 24/12/2020 Tờ trình Về việc trích kinh phí từ các khoản thu hồi sau thanh tra đã thực nộp vào ngân sách huyện năm 2020 cho Thanh tra huyện Tuần Giáo
652 1578/UBND-NN 23/12/2020 Công văn phòng chống dịch
653 1577/BCĐ-CCHC 23/12/2020 Công văn Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã, năm 2020
654 1576/UBND-VP 23/12/2020 Công văn Lựa chọn TTHC đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
655 303/TTr-UBND 23/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị giao đất cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên để đầu
656 1573/UBND-VP 22/12/2020 Công văn Kết quả xử lý đơn đề nghị của công dân (ông Ly Súa Thao)
657 1572/UBND-VP 22/12/2020 Công văn Đôn đốc xác minh lại đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập xã Quài Tở
658 1571/UBND-YT 22/12/2020 Công văn Báo cáo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh điện biên năm 2021
659 1570/UBND-VP 22/12/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà Lò Thị Nghen, bản Bon B, xã Rạng Đông
660 1568/UBND-GDĐT 22/12/2020 Công văn Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động của trung tâm HTCĐ năm 2020, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021
661 1566/UBND-NN 22/12/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin về tiềm năng và kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
662 531/BC-UBND 22/12/2020 Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo
663 299/TTr-UBND 22/12/2020 Tờ trình Trình thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tuần Giáo
664 1564/UBND-VP 21/12/2020 Công văn V/v gửi báo cáo về tổ chức các cuộc họp
665 1560/UBND-TCKH 21/12/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện văn bản số 4541/UBND-KT; số 4600/UBND-KT; số 4602/UBND-KT
666 1558/UBND-VP 20/12/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân Bạc Thị Hà, Lò Thị Xoan
667 1556/UBND-TP 20/12/2020 Công văn Thực hiện Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND tỉnh và ứng dụng thực hiện phần mềm công chứng, chứng thực và thông tin ngăn chặn
668 1555/UBND-NN 20/12/2020 Công văn V/v tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân
669 1554/UBND-NN 20/12/2020 Công văn V/v triển khai Văn bản số 4607/UBND-KTN ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Điện Biên hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
670 1553/UBND-PNV 17/12/2020 Công văn Kiểm tra mốc địa giới hành chính các cấp thuộc huyện Tuần Giáo
671 1551/UBND-LĐTBXH 17/12/2020 Công văn Triển khai các hoạt động trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
672 1548/UBND-VP 15/12/2020 Công văn Về việc xác minh lại đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập, xã Quài Tở
673 1547/UBND-NN 15/12/2020 Công văn V/v tổng hợp danh mục công trình hoàn thành năm 2020 thuộc hai Chương trình MTQG để làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
674 1545/UBND-NN 15/12/2020 Công văn tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân 2020 - 2021
675 294/TTr-UBND 15/12/2020 Tờ trình V/v xét nâng lương cho cán bộ, công chức đợt II năm 2020 (diện tỉnh quản lý)
676 292/TTr-UBND 15/12/2020 Tờ trình Về việc đề nghị ủy quyền quyết định thu hồi đất để xây dựng công trình Giải phóng mặt bằng trường Tiểu học Pú Xi tại xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
677 2121/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định Về việc Phê duyệt danh sách bố trí, ổn định dân cư xen ghép năm 2020 xã Rạng Đông
678 1543/UBND-TNMT 14/12/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
679 1542/UBND-TNMT 14/12/2020 Công văn V/v cung cấp danh mục công trình và chủ công trình phải quan trắc KTTV trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
680 1541/UBND-YT 14/12/2020 Công văn Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
681 1537/UBND-KTHT 13/12/2020 Công văn phối hợp triển khai, thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid - 19
682 1533/HD-UBND 12/12/2020 Công văn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
683 1532/UBND-NV 12/12/2020 Công văn V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học sau khi trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2020
684 1530/UBND-VP 12/12/2020 Công văn Trả lời đơn công dân (ông Lò Văn Hoàn - Quài Cang)
685 286/TTr-UBND 10/12/2020 Tờ trình Về việc xem xét đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
686 69/CV-VP 09/12/2020 Công văn V/v phối hợp đánh giá công chức văn phòng – thống kê các xã, thị trấn
687 1518/UBND-LĐTBXH 08/12/2020 Công văn Tăng cường phối hợp xử lý trong các vụ việc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn huyện Tuần Giáo
688 1517/UBND-VP 08/12/2020 Công văn bổ sung kiến nghị vào nội dung Văn bản số 1500/UBND-VP ngày 05/12/2020 của UBND huyện về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX
689 1516/UBND-VP 08/12/2020 Công văn Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Hoàn, bản Sái, Quài Cang (lần 3)
690 1515/UBND-VP 08/12/2020 Công văn V/v đôn đốc sử dụng chữ ký số trên hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (TD Office) huyện
691 2104/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định Về việc mở Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng năm 2020
692 1513/UBND-DT 07/12/2020 Công văn về việc rà soát tham mưu đề cử tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS
693 1512/CTR-UBND 07/12/2020 Chương trình công tác tháng 12/2020 của UBND huyện
694 1510/UBND-VP 07/12/2020 Công văn Gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC năm 2020
695 1509/UBND-NV 07/12/2020 Công văn về việc Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị năm 2020
696 1508/UBND-BQLDA 07/12/2020 Công văn Giải trình Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong
697 1506/UBND-TTr 06/12/2020 Công văn V/v điều chỉnh kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
698 1505/UBND-DT 06/12/2020 Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
699 280/TTr-UBND 05/12/2020 Tờ trình phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2020
700 1501/UBND-NV 04/12/2020 Công văn Đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II
701 1500/UBND-VP 04/12/2020 Công văn yêu cầu tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX
702 1499/UBND-VP 03/12/2020 Công văn đề nghị xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2020”.
703 1497/UBND-NN 02/12/2020 Công văn V/v đôn đốc triển khai thực hiện Văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT - Sở Tài chính.
704 1496/UBND-VHTT 02/12/2020 Công văn V/v Tăng cường quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
705 1495/UBND-VP 01/12/2020 Công văn V/v hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc huyện (TD Office)
706 1493/UBND-VP 01/12/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân (lần 2)
707 1491/UBND-NV 01/12/2020 Công văn V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
708 1490/UBND-NV 01/12/2020 Công văn V/v triển khai Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
709 1488/UBND-TP 30/11/2020 Công văn V/v hướng dẫn rà soát, đánh giá, chấm điểm và đánh giá các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật năm 2020.
710 473/BC-UBND 30/11/2020 BẢN CAM KẾT Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 giữa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn
711 1485/UBND-BQLDA 26/11/2020 Công văn Tiếp thu giải trình hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THCS thị trấn Tuần Giáo.
712 1483/UBND-VP 25/11/2020 Công văn Về việc đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Lò Văn Hoàn (lần 2)
713 1481/UBND-KL 25/11/2020 Công văn V/v cung cấp thông tin về quản lý, thực thi pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
714 1479/UBND-VP 24/11/2020 Công văn Về việc chuyển đơn đề nghị của công dân Nguyễn Quang Trung, cư trú tại Khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo
715 1478/UBND-VP 24/11/2020 Công văn Về việc chuyển đơn đề nghị của công dân Bạc Thị Hà, Lò Thị Xoan, cư trú tại khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo
716 1477/UBND-VP 24/11/2020 Công văn đôn đốc thực hiện kết luận của đ.c chủ tịch UBND huyện
717 1476/UBND-VP 24/11/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của nhân dân bản Tân Lập, xã Quài Tở
718 1472/UBND-CV 24/11/2020 Công văn Về việc chấp hành nghĩa vụ thuế, chống thất thu thuế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên đại bàn huyện năm 2020
719 271/TTr-UBND 24/11/2020 Tờ trình Đề nghị phê duyệt danh sách người có uy tín năm 2021
720 1468/UBND-TNMT 23/11/2020 Công văn Trả lời TAND huyện Tuần Giáo (vụ bà Nguyễn Thị Hằng, bản Pom Ban, xã Quài Tở)
721 263/TTr-UBND 19/11/2020 Tờ trình đề nghị chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi, 100 tuổi trên địa bàn huyện Tuần Giáo
722 1453/UBND-VHTT 18/11/2020 Công văn V/v phòng, chống COVID -19 đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
723 1452/UBNS-VP 18/11/2020 Công văn V/v yêu cầu khẩn trương tham mưu nội dung tại Văn bản số 4193/UBND-KTN ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
724 2037/QĐ-UBND 17/11/2020 Quyết định thành lập hội đồng khám tuyển tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021
725 261/TTr-UBND 17/11/2020 Tờ trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về việc sử dụng nhân viên được hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP và nhân viên hợp đồng nấu ăn tại các Trường học.
726 2033/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp xã
727 1446/UBND-NV 16/11/2020 Công văn Triển khai nhiệm vụ chính quyền cấp xã cuối năm
728 437/BC-UBND 16/11/2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025
729 1441/UBND-BQLDA 15/11/2020 Công văn CV_Gửi tổng công ty cao su điện biên V/v phối hợp thực hiện CT: đường vào bản Co Phát
730 1435/UBND-NN 15/11/2020 Công văn V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.
731 1434/UBND-KTHT 13/11/2020 Công văn V/v đề nghị cưỡng chế dỡ bỏ, các công trình vi phạm hành lang ATĐB trên đoạn tuyến từ Km366+265-Km393+207/QL.6 và đoạn Km0+00-Km13+700QL.279 thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
732 435/BC-UBND 13/11/2020 Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của huyện Tuần giáo
733 1431/UBND-LĐTBXH 12/11/2020 Công văn đề nghị thân nhân thờ cúng, nhận bằng, huy hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
734 1430/UBND-VP 12/11/2020 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn Ngoan, bản Chăn, xã Chiềng Đông
735 1429/UBND-VHTT 12/11/2020 Công văn V/v đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2020.
736 1427/UBND-TP 12/11/2020 Công văn V/v triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
737 1419/UBND-NN 11/11/2020 Công văn Chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò, dê trên địa bàn huyện Tuần Giáo
738 248/TTr-UBND 11/11/2020 Tờ trình Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện Quý III năm 2020
739 1409/UBND-TCKH 10/11/2020 Công văn Tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ
740 1406/UBND-GDĐT 10/11/2020 Công văn Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông tại các trường triển khai Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cấp THCS, năm 2020.
741 1405/UBND-LĐTBXH 10/11/2020 Công văn tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng
742 1403/UBND-VP 09/11/2020 Công văn đôn đốc nộp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020
743 1402/UBND-TCKH 09/11/2020 Công văn Về việc thực hiện thu hồi tạm ứng ngân sách năm 2020
744 1397/UBND-TP 08/11/2020 Công văn V/v thu lệ phí đăng ký hộ tịch.
745 1395/UBND-TP 08/11/2020 Công văn V/v báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.
746 247/TTr-UBND 08/11/2020 Tờ trình Đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 9 (lần 1) năm 2020 huyện Tuần Giáo
747 1393/UBND-VP 05/11/2020 Công văn Về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện khóa XX
748 1391/UBND-TNMT 05/11/2020 Cung cấp tài liệu, chứng cứ cho TAND huyện Tuần Giáo
749 11/BC-BTCD 05/11/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 11 năm 2020
750 1388/UBND-VP 04/11/2020 Công văn Đôn đốc tham mưu các nội dung làm việc với Đoàn giám sát HĐND huyện (lần 1)
751 1387/UBND-NN 04/11/2020 Công văn triển khai Quyết định sổ 1632/QĐ-TTg ngay 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025”.
752 1385/UBND-TCKH 04/11/2020 Công văn Về việc rà soát, lập phương án xử lý xe ô tô phục vụ công tác theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính Phủ
753 245/TTr-UBND 04/11/2020 Tờ trình Đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất thửa đất Kho lương thực (cũ), Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
754 241/TTr-UBND 03/11/2020 Tờ trình Điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Trụ sở Nhà đất PKĐK khu vực Huổi Lóng – TTYT huyện Tuần Giáo) cho huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng
755 108/HĐND-VP 02/11/2020 Công văn bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP và chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐBLĐTBXH-BTC, đồng thời thu hồi kinh phí đã bổ sung tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện, năm 2019.
756 1371/UBND-VP 01/11/2020 Công văn Đôn đốc báo cáo kết quả rà soát, cấp Giấy CNQSDĐ, tổ chức thực hiện góp trồng cây cao su trên địa bàn huyện (lần 3)
757 1370/UBND-KTHT 01/11/2020 Công văn tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.
758 1368/UBND-DT 01/11/2020 Công văn Rà soát danh sách người có uy tín năm 2021 và báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2020
759 1364/CV-BCĐ 01/11/2020 Công văn V/v kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2020
760 1363/UBND-TP 01/11/2020 Công văn V/v hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” năm 2020.
761 1369/UBND-TNMT 30/10/2020 Công văn cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án
762 1366/CV-HĐPBPHGDPL 30/10/2020 Công văn V/v báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
763 1362/UBND-LĐTBXH 29/10/2020 Công văn Triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
764 1359/UBND-TTVH 29/10/2020 Công văn V/v: Xin phép sử dụng mặt bằng tổ chức chương trình " Honda luôn vì bạn - Ngày hội gia đình"
765 1357/UBND-VP 29/10/2020 Công văn Về việc đính chính quyết định giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
766 1356/UBND-NV 29/10/2020 Công văn Đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 giải pháp duy trì, nâng cao kết quả chỉ số CCHC năm 2020; nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức trên địa bàn huyện Tuần Giáo
767 1354/UBND-NN 29/10/2020 Công văn V/v triển khai thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam trong thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới.
768 1352/UBND-TTr 29/10/2020 Công văn V/v triển khai thi hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP
769 236/TTr-UBND 29/10/2020 Tờ trình Điều chỉnh địa giới hành chính các cấp huyện Tuần Giáo
770 1339/UBND-VP 27/10/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Như Hải (lần 2)
771 1337/CV-BCĐ 27/10/2020 CV Tham gia ý kiến số lượng khen thưởng tổng kết lĩnh vực giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
772 1336/BCĐ - BHXH 27/10/2020 Công văn Tham mưu công tác phối hợp năm 2020
773 1335/UBND-GDĐT 27/10/2020 Công văn V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án dạy tiếng Thái, tiếng Mông cho học sinh tiểu học và THCS giai đoạn 2011 - 2020
774 1334/UBND-VP 27/10/2020 Công văn Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
775 1328/UBND-HKH 26/10/2020 Công văn Triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập
776 1327/UBND-TTr 26/10/2020 Công văn không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân ( lần đầu)
777 1322/UBND-TCKH 26/10/2020 Công văn Về việc cử thành phần tham gia Hội đồng định giá tài sản
778 1320/UBND-VP 25/10/2020 Công văn Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của ông Lò Văn Hoàn, bản Sái, Quài Cang
779 1318/UBND-KTHT 25/10/2020 Công văn Tham gia thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải Tuần Giáo
780 231/TTr-UBND 25/10/2020 Tờ trình quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 đề xuất nhu cầu sử dụng đất 2030 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
781 1314/UBND-GDĐT 22/10/2020 Công văn Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu năm học 2020-2021 trong các cơ sở giáo dục
782 1313/UBND-BCĐ 22/10/2020 Công văn phối hợp thực hiện bình xét, kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2020
783 1312/UBND-VP 22/10/2020 Công văn V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống lụt bão đối với công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
784 1311/UBND-PYT 21/10/2020 Công văn Công văn V/v Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020.
785 1309/UBND-VP 21/10/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn của công dân
786 1302/UBND-VP 21/10/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Thông
787 226/TTr-UBND 21/10/2020 Tờ trình điều chỉnh bổ sung, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng của thị trấn Tuần Giáo và các xã, huyện Tuần Giáo năm 2020
788 1306/UBND-TNMT 20/10/2020 Công văn V/v đề nghị thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020.
789 1304/UBND-PNV 20/10/2020 Công văn V/v nâng lương bậc thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt II năm 2020
790 1303/UBND-TNMT 20/10/2020 Công văn Về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho TAND huyện Tuần Giáo
791 225/TTr-UBND 20/10/2020 Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách huyện, vốn sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo (có tính chất đầu tư) năm 2020
792 1299/UBND-NN 18/10/2020 Công văn Công văn chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
793 1298/UBND-NV 18/10/2020 Công văn hướng dẫn thực hiện chi trả mức lương hiện hưởng đối với lao động hợp đồng làm việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
794 1295/UBND-NN 15/10/2020 Công văn Công văn phối hợp xem xét lại mốc biên giải phóng mặt bằng Tái định cư bãi số 1 xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo
795 1293/UBND-NV 15/10/2020 Công văn Triển khai thực hiện Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
796 1289/UBND-VHTT 15/10/2020 Công văn V/v: triển khai Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin tại các điểm truy nhập Wifi Internet công cộng.
797 1287/UBND-NN 14/10/2020 Công văn triển khai Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
798 1285/UBND-LĐTBXH 14/10/2020 Công văn Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện.
799 222/TTr-UBND 14/10/2020 Tờ trình V/v đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, Năm học 2020 - 2021
800 221/TTr-UBND 14/10/2020 Tờ trình Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen tổng kết Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
801 1868/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định kiện toàn lại các khối, cụm thi đua thuộc huyện Tuần Giáo
802 1281/UBND-VP 13/10/2020 Công văn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị
803 1280/UBND-NN 13/10/2020 Công văn Vv tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện
804 1279/UBND-TNMT 13/10/2020 Công văn V/v đề xuất, lựa chọn vị trí thay thế các mốc độ cao quốc gia hạng I, hạng II bị mất, hư hại không sử dụng được trên địa bàn huyện Tuần Giáo
805 1277/UBND-NV 12/10/2020 Công văn V/v phối hợp trả lời phiếu khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức
806 1863/QĐ-UBND 11/10/2020 Quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2020-2021
807 218/TT-UBND 11/10/2020 Tờ trình Về việc điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
808 1853/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định Về việc bồi thường tai nạn lao động
809 1265/UBND-VP 07/10/2020 Công văn tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, phát hiện và giải quyết các trường hợp người khuyết tật lang thang, xin ăn trên đường phố.
810 1263/UBND- VHTT 07/10/2020 Công văn V/v triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
811 1257/UBND-VP 06/10/2020 Công văn V/v đôn đốc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
812 209/TTr-UBND 06/10/2020 Tờ trình Về việc điều chỉnh dự toán năm 2020 kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp về Phòng Kinh tế và hạ tầng
813 208/TTr-UBND 06/10/2020 Tờ trình V/v: Không sáp nhập Trường THCS Chiềng Đông với Tiểu học Bình Minh xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo
814 1856/QĐ-UBND 11/10/2020 Quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Phúc Đồng
815 1844/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Về việc thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh (Giấy khai sinh số 269/2002, quyển số 05/2002, do UBND thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cấp ngày 14/8/2002 (UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cấp lại giấy khai sinh ngày 27/5/2013) cho ông Lò Văn Lâm, sinh ngày 28/6/2002)
816 1256/CTR-UBND 05/10/2020 Chương trình công tác tháng 10 năm 2020 UBND huyện
817 1254/UBND-TP 05/10/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2020
818 1253/UBND-VHTT 05/10/2020 Công văn V/v triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II đến cấp xã trên địa bàn huyện.
819 205/TTr-UBND 05/10/2020 Tờ trình phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
820 1221/UBND-YT 04/10/2020 Công văn Dự thảo Kế hoạch Xây dựng, thẩm định và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên
821 1220/UBND-NN 04/10/2020 Công văn Theo dõi tình hình hoạt động QLKT công trình thủy lợi; và tiến độ thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn – Huyện Tuần Giáo năm 2020.
822 1216/UBND-VP 04/10/2020 Công văn Chuyển đơn đề nghị của công dân Lò Văn Ngoan
823 1177/UBND-KTHT 01/10/2020 Công văn đăng ký danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn năm 2021
824 1175/UBND-NV 01/10/2020 Công văn Miễn nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra huyện và miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
825 1173/UBND-VP 30/09/2020 Công văn V/v bổ sung thành phần Đoàn công tác tham gia cùng Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục phục vụ tích nước hồ chứa công trình thủy điện Long Tạo
826 202/TTr-UBND 30/09/2020 Tờ trình Đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 2)
827 1170/UBND-NV 29/09/2020 Công văn Triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ
828 1169/UBND-VP 29/09/2020 Công văn Tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân Giàng A Di
829 1162/UBND-TNMT 28/09/2020 Công văn Về việc trả lời đơn đề nghị của công dân (Bà Lò Thị Nghen bản Bon B, xã Rạng Đông)
830 1161/UBND-NN 28/09/2020 Công văn Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc vụ Đông - Xuân 2019-2020
831 1160/UBND-NN 28/09/2020 Công văn V/v quản lý hiệu quả cơ sở nuôi động vật hoang dã phi thương mại trên địa bàn huyện.
832 1154/UBND-VP 27/09/2020 Công văn Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc bán trú giai đoạn 2021-2025
833 1150/UBND-NV 24/09/2020 Công văn Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước
834 1133/TB-UBND 22/09/2020 Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II năm 2020
835 8/BC-BTCD 10/08/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 8 năm 2020 ( từ 11/7/2020 - 6/8/2020)
836 1258/QĐ-UBND 09/08/2020 Quyết định Thôi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19
837 1247/QĐ-UBND 06/08/2020 Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Tuần Giáo
838 889/UBND-TCKH 06/08/2020 Công văn Triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/7/2020: Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang
839 886/UBND-NV 03/08/2020 Công văn V/v kiểm tra, rà soát thực hiện công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Bộ Chính trị.
840 885/UBND-VP 03/08/2020 Công văn Công văn gửi kết quả rà soát, đánh giá và biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC năm 2020
841 884/UBND-VP 03/08/2020 Công văn V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định về PCCC trên địa bàn huyện Tuần Giáo
842 146/TTr-UBND 02/08/2020 Tờ trình Về việc cắt giảm và tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020
843 874/UBND-GDĐT 02/08/2020 Công văn Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021
844 873/UBND-LĐTBXH 02/08/2020 Công văn Cho phép tuyển lao động
845 871/UBND-KTHT 02/08/2020 Công văn V/v: Xác nhận địa điểm, vị trí, diện tích của mặt bằng khu đất dự án: Trụ sở và kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
846 865/UBND-TP 29/07/2020 Công văn Triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
847 860/UBND-VP 28/07/2020 Công văn tham mưu xử lý đơn đề nghị của công dân
848 858/UBND-VP 27/07/2020 Công văn Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 ( Công văn hỏa tốc)
849 125/TTr-UBND 14/07/2020 Tờ trình Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
850 789/UBND-TP 13/07/2020 Công văn V/v triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020; đăng ký nhu cầu biểu mẫu hộ tịch và báo cáo việc số hóa sổ hộ tịch.
851 784/UBND-VP 13/07/2020 Công văn Thực hiện Văn bản số 1952/UBND-KGVX ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
852 663/UBND-NN 16/06/2020 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện.
853 660/KL-UBND 16/06/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh năm 2017-2018-2019
854 103/TTr-UBND 16/06/2020 Tờ trình V/v: Bổ sung kinh phí để hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
855 657/UBND-VP 15/06/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị củ công dân
856 656/UBND-TP 15/06/2020 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện Số hóa dữ liệu hộ tịch.
857 654/UBND-VP 14/06/2020 Công văn V/v: Giải quyết đơn đề nghị của công dân
858 653/UBND-KT&HT 15/06/2020 Công văn trả lời đơn của công dân
859 202/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo Rà soát, kiện toàn chức danh trưởng bản, trưởng khối
860 101/TTr-UBND 11/06/2020 Tờ trình bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 cho các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo để thực hiện hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2020
861 24/CV-VP 11/06/2020 Công văn Hoàn thiện danh sách trích ngang thành tích đề nghị khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V
862 799/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Tuần Giáo
863 643/UBND-TP 10/06/2020 Công văn V/v tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020
864 93/KH-UBND 10/06/2020 Kế hoạch PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
865 638/BCĐ-ATTP 09/06/2020 Công văn Công văn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2020
866 6/BC-BTCD 09/06/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tháng 6 năm 2020 ( từ 12/5/2020 - 09/6/2020)
867 633/UBND-VP 08/06/2020 Công văn Triển khai, thực hiện Thông báo kết luân của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19
868 196/BC-UBND 08/06/2020 Báo cáo Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài
869 96/TTr-UBND 08/06/2020 Tờ trình Đề nghị xem xét lại việc sáp nhập trường Tiểu học Bình Minh với trường THCS Chiềng Đông
870 732/QĐ-UBND 07/06/2020 Quyết định thành lập ban giám khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2020
871 631/UBND-NV 07/06/2020 Công văn tổ chức họp kiểm điểm, đối với cán bộ,công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật
872 629/UBND-VHTT 07/06/2020 Công văn Rà soát đối tượng hỗ trợ phương tiện nghe xem theo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020
873 194/BC-UBND 07/06/2020 Báo cáo Kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 06 tháng đầu năm 2020
874 95/TTr-UBND 07/06/2020 Tờ trình đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài
875 191/BC-UBND 04/06/2020 Báo cáo Kết quả công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
876 94/TTr-UBND 04/06/2020 Tờ trình Bổ sung danh mục dự án năm 2020
877 92/TTr-UBND 04/06/2020 Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
878 622/CTR-UBND 03/06/2020 Chương trình công tác tháng 6/2020
879 619/UBND-VP 02/06/2020 Công văn Tham mưu xử lý nội dung đơn của công dân
880 618/UBND-VP 01/06/2020 Công văn tổ chức cách ly người từ nước ngoài về địa bàn huyện
881 617/UBND-NV 01/06/2020 Công văn phân bổ số lượng đại biểu chính thức; số lượng khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V huyện Tuần Giáo
882 615/UBND-NV 01/06/2020 Công văn phê chuẩn danh sách giáo viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng II, từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thuộc UBND huyện Tuần Giáo
883 87/TTr-UBND 01/06/2020 Tờ trình phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVId-19
884 611/UBND-TP 01/06/2020 Công văn Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký nuôi con nuôi năm 2020.
885 678/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định bổ sung kinh phí cho phòng giáo dục và đào tạo để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019
886 650/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định chi hỗ trợ quà cho các trường, trẻ em có HCĐB nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6/2020
887 610/UBND-GDĐT 28/05/2020 Công văn V/v: Tăng cường thực hiện các giải pháp huy động và duy trì số lượng học sinh năm học 2019 - 2020
888 184/BC-UBND 28/05/2020 Báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị Định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp năm 2021
889 90/TTr-UBND 28/05/2020 Tờ trình V/v: Đề nghị kiểm tra công nhận kết quả đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn Xóa mù chữ huyện Tuần Giáo năm 2020
890 84/KH-UBND 28/05/2020 Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
891 607/BC-UBND 27/05/2020 Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực Nội vụ
892 601/UBND-VP 27/05/2020 Công văn triển khai thực hiện kết luận của thủ Tướng Chính phủ tại hội nghị của thủ Tướng Chính phủ với doanh nghiệp
893 89/TTr-UBND 27/05/2020 Tờ trình bổ sung danh mục dự án năm 2020
894 600/UBND-VP 26/05/2020 Công văn Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
895 599/UBND-LĐTBXH 26/05/2020 Công văn Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg
896 589/UBND-TCKH 25/05/2020 Công văn tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án Petrolimex-cửa cửa hàng 06
897 588/UBND-CA 25/05/2020 Công văn hướng dẫn báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
898 581/UBND-TP 24/05/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg; Thực hiện việc chi thù lao cho hòa giải viên, hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải năm 2020
899 580/TB-UBND 24/05/2020 Thông báo kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra số 2017/KL-UBND ngày 24/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo ( xã Ta Ma)
900 87/TTr-UBND 24/05/2020 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
901 616/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định xếp phụ cấp đối với người hoạt động chuyên trách ông Bùi Minh Đức
902 576/CV-UBND 21/05/2020 Công văn V/v: Thông báo sự điều chỉnh ngân sách hoạt động năm 2020 của Chương trình vùng Tuần Giáo
903 575/UBND-VP 21/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
904 573/UBND-VP 21/05/2020 Công văn Phối hợp xây dựng báo cáo chuyên đề công tác dân tộc năm 2020
905 572/UBND-VP 21/05/2020 Công văn V/v tăng cường, đảm bảo an ninh an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến
906 86/TTr-UBND 21/05/2020 Tờ trình V/v: Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ( Đối tượng bảo trợ xã hội, người có công)
907 85/TTr-UBND 21/05/2020 Tờ trình V/v: Xin ý kiến UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chương trình làm việc của Văn phòng Tài trợ Tầm nhìn Thế giới Nhật Bản tại Chương trình vùng Tuần Giáo tháng 6/2020
908 612/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách giáo viên mầm non được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ năm học 2019-2020
909 610/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định phê duyệt số lượng trẻ em mẫu giáo được hưởng chinh sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ 5 tháng đầu năm
910 608/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020
911 570/UBND-VP 20/05/2020 Công văn Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri
912 569/UBND-TCKH 20/05/2020 Công văn V/v: Báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
913 568/UBND-TP 20/05/2020 Công văn V/v tiếp tục quán triệt thực hiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, công tác chứng thực trên địa bàn huyện năm 2020
914 176/BC-UBND 20/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện theo Quyết định số 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
915 568/UBND-TP 19/05/2020 Công văn tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin Lý lịch Tư pháp; nhận - gửi Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.
916 567/UBND-TP 19/05/2020 Công văn gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền.
917 565/UBND-TP 19/05/2020 Công văn Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát; lựa chọn, giới thiệu cán bộ, công chức, viên chức làm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
918 564/UBND-TP 19/05/2020 Công văn hướng dẫn rà soát, lựa chọn, xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
919 563/UBND-TP 19/05/2020 Công văn V/v triển khai rà soát các văn bản QPPL của huyện có liên quan về bảo vệ môi trường
920 83/TTr-UBND 19/05/2020 Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen cho đảng bộ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện
921 82/TTr-UBND 19/05/2020 Tờ trình xin ý kiến về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo
922 602/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định V/v: Thành lập tổ kiểm tra công nhận kết quả đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ các xã, thị trấn năm 2020
923 601/QĐ-UBND 18/05/2020 Công văn V/v: Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
924 552/UBND-GD&ĐT 18/05/2020 Công văn V/v: hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện
925 80/TTr-UBND 18/05/2020 Tờ trình V/v: Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
926 78/TTr-UBND 18/05/2020 Tờ trình V/v: Bổ sung dự toán năm 2020 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các xã, thị trấn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2019
927 551/UBND-TP 17/05/2020 Công văn tăng cường phối hợp thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
928 541/UBND-VP 17/05/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn đề nghị của công dân
929 77/TTr-UBND 17/05/2020 Tờ trình V/v: bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Tuần Giáo
930 76/TTr-UBND 17/05/2020 Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020
931 11/QĐ-UBND 17/05/2020 Quyết định V/v: khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước cả Hội LHPN huyện Tuần Giáo giai đoạn 2015 - 2020
932 539/UBND-VP 14/05/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
933 588/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Lê Đình Trung
934 586/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ông Nguyễn Thành Lê
935 534/UBND-TH 13/05/2020 Công văn V/v: Chuẩn bị nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 11
936 532/TTr-UBND 12/05/2020 Tờ trình bổ sung, điều chỉnh dự toán cho các cơ quan, đơn vị năm 2020
937 523/UBND-VP 11/05/2020 Công văn V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
938 522/UBND-VP 11/05/2020 Công văn V/v: triển khai gửi, nhận văn bản điện tử áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TD Office
939 520/UBND-VP 11/05/2020 Công văn lập danh sách cán bộ, công chức đề nghị cấp tài khoản người dùng trên cổng DVC quốc giá
940 519/UBND-VP 11/05/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
941 518/UBND-VP 11/05/2020 Công văn V/v: Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ
942 515/CV-UBND 11/05/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
943 74/TTr-UBND 11/05/2020 Tờ trình V/v: Bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên
944 73/TTr-UBND 11/05/2020 Tờ trình V/v: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức Biên tập viên hạng III, mã số chức danh V.11.01.03, thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông
945 511/UBND-TCKH 10/05/2020 Công văn V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
946 510/UBND-VP 10/05/2020 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14
947 509/CV-BCĐ 10/05/2020 Công văn Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19
948 506/UBND-VP 10/05/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
949 72/TTr-UBND 10/05/2020 Tờ trình Đề nghị tặng Bằng khen cho tập thể nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang
950 505/UBND-VP 07/05/2020 Công văn tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 và Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của ban bí thư
951 504/CV-BCĐ 07/05/2020 Công văn hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19
952 503/UBND-GDĐT 07/05/2020 Công văn tham gia ý kiến vào tờ trình của UBND trình HĐND và dự thảo Nghị quyết HĐND quy định học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
953 501/UBND-VP 07/05/2020 Công văn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội
954 69/TTr-UBND 06/05/2020 Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực giảm nghèo, giai đoạn 2011-2020
955 497/UBND-LĐTBXH 05/05/2020 Công văn lập danh sách người có công, thân nhân người có công với cách mạng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ theo quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
956 496/UBND-CA 05/05/2020 Công văn V/v: Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ,vỉa hè trên địa bàn huyện Tuần Giáo
957 495/UBND-TCKH 05/05/2020 Công văn V/v: Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 10/2/2020 của Bộ Tài Chính
958 67/TTr-UBND 05/05/2020 Tờ trình đề nghị khen thưởng
959 537/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định V/v: Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá tài sản huyện Tuần Giáo
960 489/UBND-NV 04/05/2020 Công văn V/v: Nâng lương bậc thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; chế độ thâm niên đối với nhà giáo đợt I năm 2020
961 488/UBND-VP 04/05/2020 Công văn V/v: Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị
962 530/QĐ-UBND 03/05/2020 Quyết định V/v: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo
963 481/UBND-VP 03/05/2020 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
964 475/UBND-VP 03/05/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
965 474/UBND-TCKH 28/04/2020 Công văn V/v: Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước đối với các dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư
966 473/UBND-VP 28/04/2020 Công văn V/v: Chuyển đơn kiến nghị của công dân
967 469/UBND-VP 28/04/2020 Công văn kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, 135 năm ngày Quỗ tế Lao động 1/5 và 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
968 468/UBND-KTHT 28/04/2020 Công văn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 01/5
969 466/UBND-VP 27/04/2020 Công văn V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
970 464/UBND-VP 26/04/2020 Công văn tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
971 463/UBND-VP 26/04/2020 Công văn V/v: Đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
972 76/KH-UBND 26/04/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
973 459/UBND-VP 23/04/2020 Công văn V/v: Chuyển tờ trình đề nghị của công dân
974 458/UBND-PYT 23/04/2020 Công văn V/v: Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
975 457/UBND-GDĐT 23/04/2020 Công văn V/v: Thực hiện điều chỉnh Kế hoạch và thời gian năm học 2019 - 2020
976 471/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định V/v: Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
977 468/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị điều kiện đảm bảo an toàn trước khi tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19
978 455/BCĐPCGD,XMC 22/04/2020 Công văn V/v: Tập trung hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
979 452/UBND-VP 22/04/2020 Công văn V/v: báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
980 450/UBND-VP 22/04/2020 Công văn V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
981 449/UBND-TCKH 22/04/2020 Công văn thẩm định chủ trương đầu tư dự án Siêu thị Thương Nghiệp Tuần Giáo lần 2
982 448/CV-UBND 23/04/2020 V/v: rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng bị tác động của dịch Covid-19
983 445/UBND-VP 21/04/2020 Công văn triển khai cho vay không tài sản bảo đảm- giữa hộ tài sản
984 446/UBND-VP 21/04/2020 Công văn V/v: Thực hiện văn bản số 1140/UBND-KGVX ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tạm dừng tiếp nhận học viên vào cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy
985 444/UBND-VP 21/04/2020 Công văn V/v: Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19
986 443/UBND-VP 21/04/2020 Công văn V/v: triển khai công tác giám sát và cách ly ý tế phòng chống dịch Covid-19 tại nhà, nơi cư trú
987 440/CV-BCĐ 20/04/2020 Công văn V/v: Tăng cường triển khai công tác phòng chống ngộ độc do nấm
988 57/TTr-UBND 20/04/2020 Tờ trình Về việc đề nghị nâng chế độ phụ cấp khu vực của xã Pú Xi từ 0,5 lên 0,7
989 447/QĐ-UBND 19/04/2020 Quyết định Phê duyệt danh sách người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19
990 437/UBND-GD 19/04/2020 Công văn V/v: Thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở cật chất cho chương trình giáo dục phổ thông
991 435/UBND-VP 19/04/2020 Công văn V/v: Triển khai thực hiện Văn bản số 1104/UBND-KGVX ngày 19/4/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
992 432/UBND-VP 19/04/2020 Công văn V/v: Tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
993 430/UBND-KL 16/04/2020 Công văn xác định chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã, thị trấn
994 427/UBND-BCHQS 16/04/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Điện Biên
995 424/UBND-NV 16/04/2020 Công văn V/v: Triển khai Nghị định 26/2020/NĐ-CP, Nghị định 30/2020/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ
996 56/TTr-UBND 16/04/2020 Tờ trình V/v: Giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2020
997 55/TTr-UBND 16/04/2020 Tờ trình V/v: Chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn đối với cán bộ, công chức cấp xã
998 423/UBND-VP 15/04/2020 Công văn V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện
999 422/UBND-CA 15/04/2020 Công văn tăng cường vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện
1000 53/TTr-UBND 15/04/2020 Tờ trình xin bổ sung kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp huyện Tuần Giáo nhiệm kỳ 2020-2025
1001 419/UBND-NV 14/04/2020 Công văn V/v: Cung cấp thông tin, nhu cầu vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài
1002 418/UBND-VP 14/04/2020 Công văn V/v: Tham mưu báo cáo sơ kết Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị
1003 415/UBND-VP 14/04/2020 Công văn V/v: Xây dựng báo cáo giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
1004 135/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( COVID-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( Tính đến 16h ngày 15/4/2020)
1005 134/BC-UBND 14/04/2020 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa tháng 4 năm 2020
1006 52/TTr-UBND 14/04/2020 Tờ trình V/v: Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
1007 414/UBND-NN 13/04/2020 Công văn tham gia góp ý dự thảo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 lần 2
1008 412/UBND-DT 13/04/2020 Công văn đăng ký học viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng thuộc chương trình 135
1009 411/UBND-VP 12/04/2020 Công văn báo cáo tình hinh phòng, chống dịch Covid-19 ở vùng DTTS và miền núi
1010 410/UBND-VP 12/04/2020 Công văn tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống COvid-19
1011 409/UBND-TP 12/04/2020 Công văn chuẩn bị nội dung tham luận
1012 408/UBND-TP 12/04/2020 Công văn triển khai thi hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng bộ tư pháp
1013 407/UBND-VP 12/04/2020 Công văn tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
1014 129/BC-UBND 12/04/2020 Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 13/4/2020)
1015 406/UBND-VP 09/04/2020 Công văn đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
1016 401/UBND-TCKH 08/04/2020 Công văn phối hợp tham mưu nội dung tham gia ý kiến đối với dự thảo chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
1017 400/UBND-VP 08/04/2020 Công văn đôn đốc tham mưu giải quyết đơn của công dân lần 2
1018 120/BC-UBND 08/04/2020 Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 09/4/2020)
1019 4/BC-BTCD 08/04/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại trụ sử tiếp công dân cấp huyện và UBND các xã thị trấn, tháng 04 năm 2020 từ 10/3/2020-8/4/2020
1020 397/UBND-VP 07/04/2020 Công văn V/v: Triển khai nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ ( Hỏa tốc)
1021 396/UBND-TP 07/04/2020 Công văn V/v: Đăng ký danh sách công chức làm công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện
1022 395/UBND-TP 07/04/2020 Công văn V/v: Tuyên truyền một số quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
1023 394/UBND-VP 07/04/2020 Công văn V/v: Đôn đốc,đẩy mạnh khai thác sửa dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên địa bàn huyện
1024 393/UBND-NV 07/04/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV
1025 392/UBND-NN 07/04/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên đia bàn tỉnh Điện Biên
1026 378/UBND-VP 02/04/2020 Công văn Công văn V/v: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
1027 377/UBND-VP 02/04/2020 Công văn V/: Xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020
1028 110/BC-UBND 02/04/2020 Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ( Covid-19) trên địa bàn huyện Tuần Giáo ( tính đến 16h ngày 03/4/2020)
1029 376/CTR-UBND 31/03/2020 Chương trình công tác tháng 4 năm 2020
1030 375/UBND-VP 31/03/2020 Công văn V/v: Phân công trực cơ quan trong đợt cách ly phòng, chống Covid -19
1031 374/UBND-VP 30/03/2020 Công văn V/v: thực hiện văn bản số 901/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên V/v chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1032 373/UBND-GDĐT 30/03/2020 Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình
1033 372/UBND-VP 30/03/2020 Công văn V/v: tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích để phòng, chống dịch Covid-19
1034 369/UBND-TTr 30/03/2020 Công văn xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1035 368/CV-UBND 30/03/2020 Công văn tham gia ý kiến dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 củ UBND tỉnh Điện Biên về ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1036 364/CV-BĐDHĐQT 30/03/2020 Công văn V/v: phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn cao điểm
1037 360/QĐ-UBND 30/03/2020 Quyết định Về việc bổ sung dự toán năm 2020 ( đợt 1) cho Phòng tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
1038 359/QĐ-UBND 30/03/2020 Quyết định V/v: Phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện năm 2019 ( Truy lĩnh chênh lệch mức hỗ trợ tiền điện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
1039 335/QĐ-UBND 30/03/2020 Quyết định Giao nhiệm vụ chủ đầu tư gói thầu mua sắm, hóa chất, vật tư, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn cho phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covd-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1040 63/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
1041 48/TTr-UBND 30/03/2020 Tờ trình xin ý kiến giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
1042 45/TTr-UBND 30/03/2020 Tờ trình Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2021
1043 374/UBND-VP 30/03/2020 Công văn V/v: thực hiện văn bản số 901/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên V/v chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Khẩn - Hỏa tốc)
1044 355/UBND-VP 26/03/2020 Công văn V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của thủ tướng Chính phủ
1045 351/UBND-TTr 26/03/2020 Công văn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
1046 350/UBND-NV 26/03/2020 Công văn V/v: báo cáo việc bố trí sỹ quan công an đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1047 60/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về hòa giải cho cấp xã; tổ chức tập huấn; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020
1048 40/TTr-UBND 26/03/2020 Tờ trình V/v: Xin chủ trương tổ chức Đại hội Cựu giáo chức huyện Tuần Giáo lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025
1049 346/UBND-VHTT 25/03/2020 Công văn không tổ chức hoạt động tập trung đông người nhân ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1050 345/UBND-VHTT 25/03/2020 Công văn tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí để phòng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1051 343/UBND-VP 25/03/2020 Công văn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới
1052 342/UBND-VP 25/03/2020 Công văn thực hiện văn bản số 806/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện thông báo số 122/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ
1053 341/UBND-VP 25/03/2020 Công văn Thực hiện văn bản số 805/UBND-KGVX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
1054 339/UBND-TP 25/03/2020 Công văn V/v: Thực hiện Kế hoạch số 1073/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện Tuần Giáo thực hiện Đề án" Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" trong năm 2020
1055 338/UBND-TP 25/03/2020 Công văn V/v: Triển khai tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
1056 337/UBND-VP 25/03/2020 Công văn đôn đốc giải quyết đơn đề nghị của công dân
1057 336/UBND-TP 24/03/2020 Công văn triển khai thi hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều chủ Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2020 của Chính phủ vè theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1058 335/UBND-VP 23/03/2020 Công văn V/v: Tổng kết công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020
1059 312/QĐ-UBND 23/03/2020 Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1060 88/BC-UBND 23/03/2020 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện dự án chợ thị trấn Tuần Giáo
1061 58/KH-UBND 23/03/2020 Kế hoạch kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo, năm 2020
1062 333/UBND-VP 22/03/2020 Công văn báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu
1063 81/BC-UBND 22/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019 và kế hoạch 2020
1064 331/UBND-NV 19/03/2020 Công văn V/v: Lựa chọn, giới thiệu nêu gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V
1065 327/UBND-VP 19/03/2020 Công văn V/v: Đôn đốc tham mưu giải quyết đơn đề nghị của công dân
1066 326/UBND-BQLDACCT 19/03/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nước nóng bản Sáng xã Quài Cang huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1067 325/UBND-VP 19/03/2020 Công văn xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290
1068 297/QĐ-UBND 19/03/2020 Quyết định thành lập tổ liên ngành lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020
1069 296/QĐ-UBND 19/03/2020 Quyết định thành lập ban chỉ đạo lập lại hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020
1070 80/BC-UBND 19/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm năm 2019
1071 57/KH-UBND 19/03/2020 Kế hoạch ổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới 22/3 và ngày khí tượng thế giới 23/3 trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1072 39/TTr-UBND 19/03/2020 Tờ trình V/v: Điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuần Giáo
1073 306/QĐ-UBND 19/03/2020 Quyết định miễn nhiệm chức danh trưởng công an xã ông Lò Văn Chiến
1074 348/TB-UBND 26/03/2020 Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã huyện Tuần Giáo
1075 318/UBND-VP 18/03/2020 Công văn V/v: Hướng dẫn công dân gửi đơn theo đúng quy định
1076 316/UBND-VP 18/03/2020 Công văn thực hiện văn bản số 709/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Điện Biên và tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19
1077 315/UBND-DT 18/03/2020 Công văn V/v: Cung cấp số liệu công tác dân tộc năm 2020
1078 314/CV-UBND 18/03/2020 Công văn tham gia ý kiến vào các nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định điều chỉnh, bổ sung đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1079 290/QĐ-UBND 18/03/2020 Quyết định V/v: Thành lập 03 khu cách lý tập trung trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1080 289/QĐ-UBND 18/03/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo
1081 310/UBND-VP 17/03/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
1082 309/UBND-VP 17/03/2020 Công văn V/v: Rà soát, cách ly các trường hợp là công dân trên địa bàn huyện liên quan đến chuyến bay SQ176 có bệnh nhân nhiễm Covid-19
1083 308/UBND-VP 17/03/2020 Công văn tham gia tiếp công dân định kỳ với lãnh đạo huyện
1084 304/UBND-CA 17/03/2020 Công văn V/v: Xác minh công dân bị chết ở Trung Quốc
1085 303/UBND-VHTT 17/03/2020 Công văn V/v: Triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1086 287/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tuần Giáo lần thứ II giai đoạn 2015 - 2020
1087 286/QĐ-UBND 17/03/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Tuần Giáo lần thứ VII - năm 2020
1088 32/TTr-UBND 17/03/2020 Tờ trình V/v: Phê chuẩn Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học; xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học và từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020
1089 302/UBND-NV 16/03/2020 Công văn V/v: Xin ý kiến điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng & Đào tạo huyện Tuần Giáo
1090 301/UBND-TP 16/03/2020 Công văn V/v: lấy ý kiến tham gia Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13
1091 300/UBND-TP 16/03/2020 Công văn V/v: Gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2020
1092 298/UBND-VP 16/03/2020 Công văn đôn đốc, đẩy mạnh khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, viết tin bài đăng tải lên cổng TTĐT của huyện
1093 297/UBND-DT 16/03/2020 Công văn đăng ký tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135, năm 2020
1094 295/UBND-VHTT 16/03/2020 Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1095 294/UBND-VP 15/03/2020 Công văn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020 của huyện Tuần Giáo
1096 293/UBND-VP 15/03/2020 Công văn V/v: Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
1097 290/CV-UBND 15/03/2020 Công văn thực hiện văn bản số 166/STC-TCDN ngày 11/02/2020 của Sở Tài Chính
1098 289/UBND-NN 15/03/2020 Công văn cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán chi tiết dự án
1099 272/QĐ-UBND 15/03/2020 Quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo
1100 271/QĐ-UBND 15/03/2020 Quyết định V/v: Thành lập Đoàn công tác đi khảo sát thực địa để lập phương án thành lập 03 điểm cách ly tại cộng đồng
1101 270/QĐ-UBND 15/03/2020 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí vận chuyển gạo cứu đói giáp hạt đến các xã huyện Tuần Giáo, năm 2020
1102 268/QĐ-UBND 15/03/2020 Quyết định kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuần Giáo
1103 74/BC-UBND 15/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
1104 31/TTr-UBND 15/03/2020 Tờ trình điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên với xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Điện Biên
1105 30/TTr-UBND 15/03/2020 Tờ trình V/v: Đề nghị bổ sung kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp công trình khắc phục hậu quả và phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Tuần Giáo Công trình" Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp khu vực bản Chiềng An, bản Che Phai, bản Kép và bản Dửn xã Chiềng Sinh huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1106 29/TTr-UBND 15/03/2020 Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn xã thuộc khu vực III, II, I
1107 292/UBND-NV 15/03/2020 Công văn điều động sĩ quan công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Trưởng, phó trưởng công an xã
1108 285/TB-BCĐ 12/03/2020 Công văn V/v: Tạm lùi thời gian kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể thuộc phân cấp tuyến huyện quản lý đợt I năm 2020
1109 284/UBND-NV 12/03/2020 Công văn V/v: Đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở năm 2019
1110 283/UBND-NV 12/03/2020 Công văn tổ chức đại hội cấp huyện, cấp xã hội cựu giáo chức lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
1111 282/UBND-VP 12/03/2020 Công văn tham mưu xây dựng thực hiện các kế hoạch số 94,95 của tỉnh ủy
1112 51/KH-UBND 12/03/2020 Kế hoạch phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2020-2025
1113 279/UBND-VP 11/03/2020 Công văn xác minh thân nhân của công dân tử vong tại Trung Quốc
1114 278/UBND-DT 11/03/2020 Công văn tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1115 276/UBND-VHTT 10/03/2020 Công văn V/v: Cung cấp con dấu và chữ ký phục vụ hoàn thiện việc đăng ký chữ ký số
1116 275/CV-UBND 10/03/2020 Công văn điều chỉnh giảm số tăng thu NSDP năm 2019 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020
1117 273/CTR-UBND 10/03/2020 Chương trình công tác tháng 3/2020
1118 272/UBND-LĐTBXH 10/03/2020 Công văn tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội
1119 226/QĐ-UBND 10/03/2020 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Quài Cang
1120 71/BC-UBND 10/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh
1121 269/UBND-NN 09/03/2020 Công văn triển khai Chỉ thị của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
1122 268/CV-UBND 09/03/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến dự thảo quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
1123 266/UBND-NV 09/03/2020 Công văn tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
1124 265/UBND-HKH 09/03/2020 Công văn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ và biểu dương các gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu huyện Tuần Giáo, giai đoạn 2016-2020
1125 25/TTr-UBND 09/03/2020 Tờ trình V/v: Xin phép cho thành viên người nước ngoài của tổ chức Volunteers For Education ( VFE) vào công tác tại huyện Tuần Giáo
1126 263/UBND-VP 08/03/2020 Công văn kiểm tra, theo dõi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
1127 262/UBND-VP 08/03/2020 Công văn V/v: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị tại Văn bản số 609/UBND-TH ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh
1128 260/CV-BCĐ 08/03/2020 Công văn đề nghị cung cấp danh sách cán bộ tham gia tổ giúp việc ban chỉ đạo
1129 24/TTr-UBND 08/03/2020 Tờ trình V/v: Cho viên chức đi học Văn bằng 2, lớp QLNN ngạch chuyên viên cán bộ, công chức cấp xã đi học Đại học
1130 258/UBND-VP 05/03/2020 Công văn V/v: Triển khai phần mềm phòng, chống mã độc tập trung của tỉnh
1131 257/UBND-VP 05/03/2020 Công văn V/v: Xây dựng phương án nhân sự để thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện
1132 22/TTr-UBND 05/03/2020 Tờ trình V/v: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
1133 259/UBND-KTHT 05/03/2020 Công văn đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Tuần Giáo
1134 253/UBND-NV 04/03/2020 Công văn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học hạng IV lên hạng III; giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II năm 2020
1135 21/TTr-UBND 04/03/2020 Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất đối với thửa đất số 119, tờ bản đồ số 27, khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo
1136 252/UBND-VHTT 03/03/2020 Công văn V/v: Tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1137 250/UBND-TTr 03/03/2020 Công văn V/v: báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018 và các khoản còn tồn đọng từ năm 2017 trở về trước
1138 249/UBND-LĐTBXH 02/03/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến phương án điều chỉnh phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2020
1139 248/UBND-NV 02/03/2020 Công văn V/v: Tổ chức Vòng 2 ( Phỏng vấn) kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Tuần Giáo
1140 20/TTr-UBND 02/03/2020 Tờ trình Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020
1141 246/UBND-VP 01/03/2020 Công văn V/v: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13
1142 238/UBND-TCKH 27/02/2020 Công văn V/v: báo cáo số lượng xe ô tô hiện có và đề xuất phương án xử lý xe thừa/ thiếu so với định mức
1143 237/UBND-TCKH 27/02/2020 Công văn V/v: báo cáo kê khai tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tăng trong năm 2019
1144 234/UBND-NV 27/02/2020 Công văn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch số 2120/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp
1145 228/UBND-NV 26/02/2020 Công văn V/v: Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tênh Phông
1146 226/UBND-TCKH 26/02/2020 Công văn đảm bảo kinh phí mua thuốc, hóa vật, vật tư, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn dự trữ cho phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đợt 1 năm 2020
1147 224/UBND-TCKH 26/02/2020 Công văn đăng ký danh mục tài sản mua sắm thiết bị đợt 1 năm 2020
1148 223/UBND-NV 26/02/2020 Công văn bổ nhiệm xếp lương và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên
1149 164/QĐ-UBND 26/02/2020 Quyết định thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình xây dựng hạ tầng khu trung tâm mới xã Nà Tòng
1150 56/BC-UBND 26/02/2020 Báo cáo Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2019
1151 17/TTr-UBND 26/02/2020 Tờ trình V/v: Điều động sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã Tênh Phông
1152 15/TTr-UBND 26/02/2020 Tờ trình điều chỉnh giảm dự toán của các đơn vị năm 2019
1153 227/UBND-VP 26/02/2020 Công văn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của công chức kế toán tại UBND xã Ta Ma
1154 220/CV- UBND 25/02/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1155 219/UBND-DT 25/02/2020 Công văn V/v: Tuyên truyền phổ biến và thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín năm 2020
1156 218/UBND-NV 24/02/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
1157 217/UBND-VP 24/02/2020 Công văn báo cáo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai để hoàn thiện thủ tục cấp giấy CNQSĐ đất cho người dân để làm cơ sở ký hợp đồng góp phần đất với công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
1158 206/UBND-TC 20/02/2020 Công văn đảm bảo kinh phí cho phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covi-19
1159 205/UBND-TP 20/02/2020 Công văn triển khai thi hành nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày12/ 02/2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1160 204/UBND-NV 20/02/2020 Công văn chấp thuận cho hội thánh tin lành Việt Nam miền bắc thành lập ban đại diện tại tỉnh Điện Biên
1161 12/TTr-UBND 20/02/2020 Tờ trình phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020
1162 213/UBND-VP 23/02/2020 Công văn V/v: Tiếp nhận nguồn ngân sách bổ sung của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cho Chương trình vùng Tuần Giáo
1163 201/UBND-TTQLĐĐ 19/02/2020 Công văn ý kiến xử lý, giải quyết kiến nghị của Công ty CP Thương nghiệp Tuần Giáo tỉnh Điện Biên tại văn bản số 01/VBKN ngày 18/02/2020
1164 200/UBND-TCKH 19/02/2020 Công văn tham gia ý kiến xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1165 199/UBND-VP 19/02/2020 Công văn triển khai văn bản số 381/UBND-KT ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên
1166 198/UBND-VP 19/02/2020 Công văn giao nhiệm vụ giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10-HĐND huyện khóa XX
1167 197/UBND-VP 19/02/2020 Công văn V/v: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư
1168 196/UBND-VP 19/02/2020 Công văn chuyển đơn đề nghị của công dân
1169 195/UBND-VP 19/02/2020 Công văn V/v: Tham mưu giải quyết đơn của công dân
1170 194/UBND-LDDTBXH 18/02/2020 Công văn giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
1171 193/UBND-BQLDA 18/02/2020 Công văn V/v: yêu cầu khắc phục công tác bảo vệ, quản lý khai thác công trình thủy lợi và cấp NSH Nậm Mu
1172 191/UBND-VH 18/02/2020 Công văn tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020
1173 190/UBND-VHTT 18/02/2020 Công văn V/v: Đăng ký chứng thư số đảm bảo hoàn thành việc giử, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
1174 187/UBND-TP 18/02/2020 Công văn V/v: Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
1175 186/UBND-KTHT 18/02/2020 Công văn V/v:tham gia ý kiến dự thảo tờ trình phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ tỉnh năm 2020
1176 184/UBND-TCKH 18/02/2020 Công văn V/v: Tham gia ý kiến thẩm định cho chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác