Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo chủ đề: Kỳ họp thứ 2

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 ..../NQ-HĐND 27/07/2021 Nghị quyết về chủ trương, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội, đam bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021
2 39/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
3 38/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021
4 37/BC-BKTXH 27/07/2021 Báo cáo Thẩm tra BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
5 5/BC-BPC 27/07/2021 Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 (Ban pháp chế)
6 42/BC-KTXH 27/07/2021 Chương trình Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
7 578/UBND-VP 27/07/2021 Báo cáo Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX đến nay
8 375/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm các giải pháp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi 6 tháng cuối năm 2021
9 19/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện
10 ..../NQ-HĐND 27/07/2021 Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021
11 2/CTR-BDT 27/07/2021 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban dân tộc hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo khoá XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
12 22/BC-HĐND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021
13 21/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát, toàn khóa
14 20/TTr-HĐND 27/07/2021 Tờ trình Nghị quyết ban hành nọi quy kỳ họp
15 18/BC-HĐND 27/07/2021 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
16 124/BC-CCTHA 27/07/2021 Báo cáo thi hành án dân sự 6 tháng
17 422/BC-VKSTG 27/07/2021 Báo cáo thi hành pháp luật 6 tháng
18 62/TB-MTTQ-BTT 27/07/2021 Thông báo kết quả công tác mặt trận
19 107/BC-TA 27/07/2021 Báo cáo công tác xét xử
20 1/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thâm tra thi hành án
21 2/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về công tác giải quyết, xét xử các loại án, việc 06 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
22 3/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
23 554/BC-UBND 27/07/2021 Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện khóa XX đến nay
24 525/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021
25 4/BC-BPC 27/07/2021 Báo cáo thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
26 373/BC-UBND 27/07/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2021
27 41/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
28 40/BC-BKTXH 27/07/2021 Thẩm tra Báo cáo Quyết toán ngân sách ngân địa phương năm 2020
29 478/BC-UBND 27/07/2021 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
30 444/BC-UBND 27/07/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
31 6/GM-HĐND 27/07/2021 Dự kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây