Baner Toàn trang
Cơ cấu TC
HUYỆN ỦY
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Lò Văn Cương HUYỆN ỦY Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
2 Giàng A Dế HUYỆN ỦY Phó bí thư Thường trực Huyện ủy
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Trần Bình Trọng Lãnh đạo HĐND Phó chủ tịch HĐND huyện
2 Bạc Thị Hồng Ban dân tộc Phó trưởng ban
3 Đặng Thị Nga Ban kinh kế - Xã hội Phó trưởng ban
4 Nguyễn Thị Huyền Ban pháp chế Trưởng ban
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Lê Xuân Cảnh ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Chủ tịch UBND huyện 0230.3863.555
2 Mùa Va Hồ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Phó chủ tịch UBND huyện
3 Phạm Thị Tuyên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Phó chủ tịch UBND huyện
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Văn Bách Lãnh đạo văn phòng Chánh Văn phòng 02153.860.828
2 Đặng Trọng Nghĩa Lãnh đạo văn phòng Phó Chánh Văn phòng
3 Trương Kiên Cương Lãnh đạo văn phòng Phó Chánh Văn phòng
4 Lê Hồng Nhung Bộ phận một cửa Chuyên viên 02153.860.222
5 Trần Ngọc Đức Chuyên viên văn phòng Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Hiền Lương Kế toán Kế toán 02153.860.829
7 Trần Thị Thùy Văn thư Văn thư 02153.862.311
8 Lý Đông Hoàng Lái xe Lái xe
9 Lê Hồng Phong Lái xe Lái xe
10 Lý Xuân Thanh Chuyên viên văn phòng Chuyên viên 0126.307.1895
11 Nguyễn Tuấn Nghĩa Chuyên viên văn phòng Chuyên viên
12 Tòng Thị Thảo Ban tiếp công dân Chuyên viên 02153.860.221
13 Trần Quang Bách Chuyên viên văn phòng Chuyên viên
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
STT Họ - tên đệm Tên Bộ phận Chức vụ Điện thoại
1 Văn phòng HĐND và UBND Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.311
2 Phòng Tài Chính - Kế hoạch Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.366
3 Phòng Nội Vụ Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.317
4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.318
5 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.328
6 Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.320
7 Phòng Tài Nguyên - Môi trường Huyện Văn phòng Văn thư 02153.863.467
8 Phòng Y Tế Huyện Văn phòng Văn thư 0838909080
9 Phòng Thanh Tra Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.334
10 Phòng Tư Pháp Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.511
11 Phòng Văn Hóa - Thông tin Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.331
12 Phòng Dân Tộc Huyện Văn phòng Văn thư 02153.862.827
13 Phòng Lao động - Thương binh- Xã hội Huyện Văn phòng Văn thư 02153.863.522
TRUY CẬP NHANH
Quảng cáo 1 cửa
HSCV
CD DH Huyen
Phần mềm QLDL số hóa
CDDH
PM KN To cao
Album
http://tuangiao.gov.vn/work-schedules/
Email
CCTC
gm
tAI LIEU
vbden
hOI
Công khai PAKN
Tích hợp bộ pháp điển
Tìm hiểu nông thôn mới
Hệ thống phản ánh
CHỈ ĐƯỜNG ĐẾN TRỤ SỞ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây