Baner Toàn trang
TÌM KIẾM VĂN BẢN ĐẾN UBND HUYỆN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 609/QĐ-MTTQ-BTT 11/07/2023 Quyết định V/v phân bổ hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên đợt 1
2 6/2023/QĐ-UBND 08/05/2023 Ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa; diện tích đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; loại công trình công cộng khác của xã, phường, thị trấn được sử dụng đất công ích để xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3 729/UBND 07/03/2023 Chương trình, lịch tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội hoa ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII
4 114/VPUB-KSTT 23/02/2023 Công văn V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
5 74/VPUB-KSTT 08/02/2023 V/v công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
6 22/HĐND-VP 08/02/2023 V/v Thông báo nội dung, thời gian các đoàn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
7 11/QĐI/HU 08/02/2023 Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (gửi lại bản chuẩn)
8 154/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
9 332/UBND-NC 07/02/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
10 228/TB-UBND 07/02/2023 Kết luận của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh
11 336/UBND-BTCD 07/02/2023 VV Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12 2256/TB-SNV 10/11/2022 Thông báo V/v kết quả thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên và tương đương năm 2022
13 618/384/BTV-GĐ,XH-KT 09/11/2022 Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
14 667/CTK-TH 08/11/2022 Công văn V/v hướng dẫn Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thu nhập thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15 83/BCH-VP 31/10/2022 Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video "1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu"
16 1892/QĐ-UBND 12/10/2022 Quyết định phê duyệt Khung kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 4 của Dự án 5 và Tiểu dự án 2 của Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, năm 2022
17 119/TB-UBND 11/10/2022 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2022
18 345/HD-SVHTTDL 11/10/2022 HƯỚNG DẪN Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
19 178/SL-VPUB 11/10/2022 Sao y 792/QĐ-ĐCT ngày 5/10/2022 của Hội liên hiệp phụ nữ Việt NamBan hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
20 3288/UBND-KGVX 10/10/2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.
21 1833/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định Ban hành các Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; Thôn, bản nông thôn mới và Thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025
22 264/LMHTX 03/08/2022 V/v: Ban hành Bộ hồ sơ mẫu về thành lập HTX và Tổ hợp tác theo Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/6/2022
23 2265/CAT-PA05 03/08/2022 V.v phòng ngừa tấn công mạng bằng virus mã hoá dữ liệu và đòi tiền chuộc
24 1795/SGDĐT-KHTC 01/08/2022 Công văn V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2022-2023
25 1410/STNMT-VPĐKĐĐ 01/08/2022 V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thất lạc
26 18/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
27 19/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên
28 1077/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
29 1078/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
30 946/STTTT-TTCNTT&TT 15/06/2022 Công văn V/v nâng cấp, chuyển đổi sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC phiên bản 2.0
31 1084/SNV-CCHC 09/06/2022 Công văn V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch CCHC năm và Báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện
32 995/QĐ-UBND 06/06/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên
33 6/CT-UBND 03/06/2022 Chỉ thị Chỉ thị Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên
34 560/SYT-NVY 31/03/2022 V/v xét nghiệm SASR-CoV-2 đối với người làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, người làm việc tại các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, cơ sở y tế.
35 94/TB-SYT 25/03/2022 Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
36 16/NQ/HU 25/03/2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
37 540/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định Phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
38 503/SYT-NVY 25/03/2022 Công văn V/v hướng dẫn xác định người mắc COVID-19 điều trị tại nhà/nơi lưu trú và cấp giấy nghỉ BHXH.
39 88/TB-SYT 21/03/2022 Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
40 25/TB-UBND 21/03/2022 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2022
41 766/UBND-KGVX 21/03/2022 Vv đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
42 774/UBND-KT 21/03/2022 Mở lại hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu chính và tiếp tục đóng cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
43 14/NQ/HU 21/03/2022 Nghị quyết của BTV về chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
44 776/UBND-KT 21/03/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậ
45 63/TB-SYT 02/03/2022 Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
46 408/SGDĐT-VP 28/02/2022 Thực hiện kiểm soát hiệu quả, bảo đảm an toàn trong tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19
47 330/TB/HU 22/02/2022 Thông báo KL của BTV Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
48 284/SYT-NVY 22/02/2022 Công văn V/v cách ly y tế đối với người mắc COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần (F1).
49 406/UBND-KGVX 16/02/2022 Công văn V/v cho phép hoạt động trở lại đối với các loại hình dịch vụ: Karaoke, vũ trường, mát xa, quán bar.
50 303/HD-SNV 16/02/2022 Công văn Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây