Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo chủ đề: 7. Trình văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề
2 NQ-HĐND 15/12/2021 Dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
3 NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ PTKT-XH năm 2022
4 72/BC-BKTXH 10/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI
5 85/BC-KTXH 14/12/2021 Thẩm tra Tờ trình số 303/TTr -UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện thông qua chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022-2024
6 /NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo
7 /NQ-UBND 15/12/2021 Nghị quyết về đầu tư công
8 299/TTr-UBND 10/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
9 300/TTr-UBND 11/12/2021 Tờ trình Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025, huyện Tuần Giáo + Nghị quyết HĐND huyện
10 989/BC-UBND 10/12/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 + Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện
11 71/TB-MTTQ-BTT 13/12/2021 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021
12 951/BC-UBND 30/11/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
13 83/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo
14 82/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
15 81/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra TT về việc đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
16 80/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Tuần Giáo
17 79/BC-BKTXH 14/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo
18 78/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Tuần Giáo
19 77/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022, huyện Tuần Giáo
20 303/TTr-UBND 13/12/2021 Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022
21 74/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
22 73/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022
23 76/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022
24 994/BC-UBND 11/12/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
25 75/BC-BKTXH 13/12/2021 Thẩm tra Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022
26 81/TTr-UBND 07/12/2021 Tờ trình ban hành quy chế làm việc
27 84/TTr-HĐND 08/12/2021 Tờ trinh về kinh phí hoạt động của HĐND
28 930/BC-UBND 29/11/2021 Báo cáo Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021
29 832/BC-UBND 24/10/2021 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
30 952/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
31 992/BC-UBND 11/12/2021 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2022
32 290/TTr-UBND 08/12/2021 Trình Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
33 289/TTr-UBND 07/12/2021 Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tuần Giáo
34 951/BC-UBND 30/11/2021 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
35 993/BC-UBND 11/12/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022
36 953/BC-UBND 02/12/2021 Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây