Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo chủ đề: Kỳ họp thứ 7

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trần Khoa Phương)
2 85a/TTr-UBND 14/07/2023 Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 87/TB-MTTTQ-BTT 14/07/2023 Thông báo về hoạt động của mặt trận tổ quốc
4 221/BC-VKS 13/07/2023 (11) Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 tại kỳ họp thứ 7 khóa XXI Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo
5 14/BC-BDT 13/07/2023 (10) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
6 13/BC-BPC 13/07/2023 (10) Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2023
7 19/BC-BKTXH 13/07/2023 (10) Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban kinh tế - xã hội, HĐND huyện
8 49/BC-HĐND 13/07/2023 (9) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
9 63/BC-HĐND 13/07/2023 (8) Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
10 48/BC-HĐND 13/07/2023 (5) Báo cáo Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 ( Gửi lại bản chuẩn)
11 61/BC-HĐND 13/07/2023 (6) Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
12 506/BC-UBND 13/07/2023 (3) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ Sáu - HĐND huyện khóa XXI đến nay
13 5/GM-HĐND 13/07/2023 Giấy mời Dự kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( bản chuẩn)
14 71/BC-TA 11/07/2023 (12) Báo cáo Báo cáo công tác giải quyết, xét xử 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ cuối năm
15 108/BC-CCTHA 11/07/2023 (13) Báo cáo kêt quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024
16 60/BC-HĐND 11/07/2023 (7) Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
17 474/BC-UBND 11/07/2023 (4) Báo cáo Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
18 493/BC-UBND 11/07/2023 (2) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2023
19 492/BC-UBND 11/07/2023 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
20 320QĐ-HĐND 30/06/2023 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Tuần Giáo khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021- 2026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây