Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 85/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
2 941/UBND-VP 14/12/2022 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
3 87/BC-HĐND 14/12/2022 (2) thẩm tra dự thảo nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
4 82/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Tình hình Phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
5 79/BC-BKTXH 14/12/2022 (9) Báo cáo công tác năm 2022 nv năm 2023 Ban KTXH
6 81/TB-MTTQ-BTT 14/12/2022 Thông báo về hoạt đông MTTQ
7 23/BC-BPC 14/12/2022 (14) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
8 25/BC-BPC 14/12/2022 (13) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
9 24/BC-BPC 14/12/2022 (12) Báo cáo thẩm tra Báo cáo năm 2020 của Toà án nhân dân huyện
10 19/BC-BPC 14/12/2022 (11) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện
11 81/BC-BKTXH 14/12/2022 (7) Báo cáo giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách
12 128/BC-HĐND 14/12/2022 (6) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
13 126/TT-HĐND 14/12/2022 (9) Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
14 287/TTr-UBND 14/12/2022 (2) Tờ trình HĐND huyện xin ý kiến bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Bùi Quốc Huy)
15 129/TB-HĐND 14/12/2022 (1) Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND
16 /NQ-HĐND 14/12/2022 (6) Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 và năm 2021”
17 /NQ-HĐND 14/12/2022 (5) Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề
18 294/TTr-UBND 14/12/2022 (3) + (4) Tờ trình thông qua chương trình kỳ họp thứ 4
19 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo Nghị quyết kinh phí hoạt động HĐND
20 130/TTr-UBND 14/12/2022 (1) TTr dự trù kinh phí HĐ của HĐND 2023
21 89/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023
22 88/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Thẩm tra Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo
23 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo Nghị quyết về KẾ HOẠCH sử dụng đất 2023
24 291/TTr-UBND 14/12/2022 (1) Thông qua, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (kèm theo Dự thảo NQ)
25 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo NQ đầu tư công
26 86/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
27 83/BC-BKTXH 14/12/2022 (1) Thẩm tra báo cáo tình hình thu chi ngân sách 2022, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
28 /NQ-HĐND 14/12/2022 (2) Dự thảo NGHỊ QUYẾT về dự toán và phân bổ NSĐP 2023
29 83/BC-BKTXH 14/12/2022 (2) Thẩm tra báo cáo tình hình thu chi ngân sách 2022, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2023
30 128/BC-HĐND 12/12/2022 (10) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
31 125/BC-HĐND 12/12/2022 (8) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
32 122/BC-HĐND 12/12/2022 (5) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
33 859/BC-UBND 12/12/2022 (4) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
34 893/BC-UBND 12/12/2022 (3) Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2022
35 870/BC-UBND 12/12/2022 (2) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
36 917/BC-UBND 12/12/2022 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
37 125/BC-HĐND 12/12/2022 (7) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
38 24/BC-BPC 12/12/2022 (2) Báo cáo thẩm tra Báo cáo năm 2020 của Toà án nhân dân huyện
39 870/BC-UBND 12/12/2022 (1) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
40 86/BC-BKTXH 12/12/2022 (1) Thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến Kế hoạch đầu tư công 2023
41 914/BC-UBND 12/12/2022 (1) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023
42 82/BC-BKTXH 12/12/2022 (1) Tình hình Phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
43 899/BC-UBND 12/12/2022 Báo cáo Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022
44 10/GM-HĐND 09/12/2022 Giấy mời - Tài liệu họp HĐND kỳ thứ 6
45 4/QĐ-HĐND 13/09/2022 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5
46 (4) Nghị quyết 20/07/2022 (4) NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
47 (2) Nghị quyết 20/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
48 /NQ-HĐND 20/07/2022 NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020, 2021”
49 (2) Nghị quyết 20/07/2022 (2) NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
50 (1) Nghị quyết 20/07/2022 (1) NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh
6 tháng cuối năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây