Baner Toàn trang
Tài liệu kỳ họp HĐND
TÌM KIẾM TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND

 Văn bản theo chủ đề: Kỳ họp thứ 6

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 79/BC-BKTXH 14/12/2022 (9) Báo cáo công tác năm 2022 nv năm 2023 Ban KTXH
2 23/BC-BPC 14/12/2022 (14) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện
3 25/BC-BPC 14/12/2022 (13) Báo cáo thẩm tra báo cáo năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện
4 24/BC-BPC 14/12/2022 (12) Báo cáo thẩm tra Báo cáo năm 2020 của Toà án nhân dân huyện
5 19/BC-BPC 14/12/2022 (11) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND huyện
6 81/BC-BKTXH 14/12/2022 (7) Báo cáo giám sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách
7 128/BC-HĐND 14/12/2022 (6) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
8 126/TT-HĐND 14/12/2022 (9) Về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
9 287/TTr-UBND 14/12/2022 (2) Tờ trình HĐND huyện xin ý kiến bầu Ủy viên UBND huyện, NK 2021-2026 (Bùi Quốc Huy)
10 129/TB-HĐND 14/12/2022 (1) Tờ trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND
11 128/BC-HĐND 12/12/2022 (10) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 Chương trình hoạt động năm 2023
12 125/BC-HĐND 12/12/2022 (8) Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
13 122/BC-HĐND 12/12/2022 (5) Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
14 859/BC-UBND 12/12/2022 (4) Kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI đến nay
15 893/BC-UBND 12/12/2022 (3) Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2022
16 870/BC-UBND 12/12/2022 (2) Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
17 917/BC-UBND 12/12/2022 (1) Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022
18 82/BC-BKTXH 12/12/2022 (1) Tình hình Phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
19 10/GM-HĐND 09/12/2022 Giấy mời - Tài liệu họp HĐND kỳ thứ 6
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây